dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

 

Zoznam uverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok

 

 

ZMLUVY 2019 FAKTÚRY 2019 OBJEDNÁVKY 2019

 

ZMLUVY 2018   FAKTÚRY 2018    OBJEDNÁVKY 2018

 

                              ZMLUVY 2017                                 FAKTÚRY 2017                                  OBJEDNÁVKY 2017 

 

ZMLUVY 2016   FAKTÚRY 2016    OBJEDNÁVKY 2016

 

ZMLUVY 2015   FAKTÚRY 2015   OBJEDNÁVKY 2015

 

ZMLUVY 2014   FAKTÚRY 2014    OBJEDNÁVKY 2014

 

 

 

ZMLUVY 2013   FAKTÚRY 2013   OBJEDNÁVKY 2013

ZMLUVY 2012   FAKTÚRY 2012    OBJEDNÁVKY 2012

 

ZMLUVY 2011 

 FAKTÚRY 2011   OBJEDNÁVKY 2011