dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

  

ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2012

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/12 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre účinkujúcich na Šaffovej ostrohe 2012 176 € 17.2.2012 20.2.2012
2/12 Richtarčík Michal účasť na Šaffovej ostrohe 2012, člen poroty 61,72 € 17.2.2012 20.2.2012
3/12 OZ Spoločnosť priateľov FS Jahodna zapožičanie krojov,rekvizít- Šaffova ostroha 2012 75 € 21.2.2012 24.2.2012
3.2/12 Obec Bidovce nájom sály KD 200 € 21.2.2012 24.2.2012
4/12 Imrich Ćulka oprava vozidla,výmena oleja,filtra,brzdových doštičiek 441,31 € 28.2.2012 28.2.2012
5/12 Beki Design tlač pozvánok, výroba banera, rollupu 120,1 € 6.3.2012 6.3.2012
6/12 Tu-Košice ubytovanie, 30 sólo ložok 450 € 12.3.2012 12.3.2012
7/12 Eduard Dobra kolekcia troch kníh 89 € 20.3.2012 20.3.2012
8/12 Eurokameň s.r.o. soliter - spišský travertín  1500 € 29.3.2012 29.3.2012
9/12 Občianské združenie Borievka lektorovanie, sprievod solistov spevákov na DR 2012 450 € 11.4.2012 11.4.2012
10/12 Toklex s.r.o. preprava spišského travertínu 1km/1,10 € bez DPH 16.4.2012 16.4.2012
11/12 Mgr.Martin Heštera prezentácia kováčskej výroby  42 € 25.4.2012 25.4.2012
12/12 Mgr.Martin Heštera výroba kovaných svietnikov 163,20 € 25.4.2012 25.4.2012
13/12 Tolfi - Servis ozvučenie AFS 2012 900 € 26.4.2012 26.4.2012
14/12 Glassart upomienkové predmety 275 € 9.5.2012 9.5.2012
15/12 REVA Košice s.r.o. šilty na AFS 2012 33,60 € 9.5.2012 9.5.2012
16/12 REVA Košice s.r.o. kuchynské zástery 56,10 € 9.5.2012 9.5.2012
17/12 REVA Košice s.r.o. perá, gravírovanie loga 184 € 9.5.2012 9.5.2012
18/12 AD Slovácko s.r.o. preprava českého suboru- AFS 2012 875 € 11.5.2012 11.5.2012
19/12 REVA Košice s.r.o. perá 34 € 18.5.2012 18.5.2012
20/12 Green Print s.r.o. ozdobné tašky 33,9 € 23.5.2012 23.5.2012
21/12 Ján Vancák preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 3 € 23.5.2012 23.5.2012
22/12 Ján Cirner preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 3 €  23.5.2012 23.5.2012
23/12 Bartolomej Bala preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 5,93 € 23.5.2012 23.5.2012
24/12 WCS s.r.o. balónová šou - AFS 2012 95 € 23.5.2012 23.5.2012
25/12 Beki Design tlač pozvánok - BpR 2012 176,40 € 23.5.2012 23.5.2012
26/12 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 11.6.2012 11.6.2012
27/12 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 11.6.2012 11.6.2012
28/12  Štefan Masaryk razenie pamätných mincí 70 € 14.6.2012 14.6.2012
29/12 Equilibria, s.r.o. tlač zborníka 901, 56 € 14.6.2012 14.6.2012
30/12 RAMcom tonery do tlačiarní 177,67 € 26.6.2012 26.6.2012
31/12 Milan Furman preprava detí na vidieckom tábore

1km/1 €

1hod./5 € 

2.8.2012 2.8.2012
32/12 TU Košice nájom sály, ihriska 500 € 3.8.2012 3.8.2012
33/12 ELPROPEK pečivo na vidiecký tábor 66,732 € 7.8.2012 7.8.2012
34/12 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 178,86 7.8.2012 7.8.2012
35/12 Michal Konč-MISKON batéria,servisne práce - alarm 40 € 8.8.2012 8.8.2012
36/12 Jozef Ucháľ zabezpečenie dreva na rezbársky plenér 390 € 13.8.2012 13.8.2012
37/12 TU Košice ubytovanie pre rezbárov 147 € 13.8.2012 13.8.2012
38/12 TU Košice strava pre rezbárov 150 € 13.8.2012 13.8.2012
39/12 Stonel s.r.o. výroba informačných tabúľ k rezbárskemu plenéru 66 € 17.8.2012 17.8.2012
40/12 Tolfi - Servis ozvučovacia technika 686 € 27.8.2012 27.8.2012
41/12 LA Mus s.r.o. vystúpenie sláčikového kvarteta 400 € 26.9.2012 26.9.2012
42/12 Milan Furman preprava detí v rámci FSU 2012

1km/1€

1hod./5€ 

26.9.2012 26.9.2012
43/12 Top Advert s.r.o. 6ks rollupov 117,8 € bez DPH 26.9.2012 26.9.2012
44/12 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis ukážky historického šermu 190 € 26.9.2012 26.9.2012
45/12 Centrum folklórnych aktivít Sloven vystúpenie FS Hornád v rámci VKP 2012 500 € 26.9.2012 26.9.2012
46/12 Centrum folklórných aktivít Sloven vystúpenie ĽH Hornád v rámci VKP 2012 100 € 26.9.2012 26.9.2012
47/12 Obec Valaliky nájom priestorov KD  300 € 26.9.2012 26.9.2012
48/12 Beki Design potlač 6 ks rollupov 144 € bez DPH 5.10.2012 5.10.2012
49/12 SAD Žilina preprava FS Lysec 500 € 5.10.2012 5.10.2012
50/12 p. Majcher zhotovenie 3 ks. lavíc a podnosov 250 € 5.10.2012 5.10.2012
51/12 Zuzana Bobrovská tvorivá dielňa  90 € 22.10.2012 22.10.2012
52/12 Kopka Zdenek keramické upomienkové predmety 200 € 22.10.2012 22.10.2012
53/12 Intranet s.r.o. prepracovanie web stránky 200 € 30.10.2012 30.10.2012
54/12 Obec Haniska prenájom KD 400 € 6.11.2012 6.11.2012
55/12 Obec Haniska strava pre 34 sólistov 51 € 6.11.2012 6.11.2012
56/12 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 260 € 26.11.2012 26.11.2012
57/12 RAMcom tlačiareň HP laser Jet Pro, Flash USB 26,70 € 26.11.2012 26.11.2012

back_f2