dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

  

ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2012

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/12 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre účinkujúcich na Šaffovej ostrohe 2012 176 € 17.2.2012 20.2.2012
2/12 Richtarčík Michal účasť na Šaffovej ostrohe 2012, člen poroty 61,72 € 17.2.2012 20.2.2012
3/12 OZ Spoločnosť priateľov FS Jahodna zapožičanie krojov,rekvizít- Šaffova ostroha 2012 75 € 21.2.2012 24.2.2012
3.2/12 Obec Bidovce nájom sály KD 200 € 21.2.2012 24.2.2012
4/12 Imrich Ćulka oprava vozidla,výmena oleja,filtra,brzdových doštičiek 441,31 € 28.2.2012 28.2.2012
5/12 Beki Design tlač pozvánok, výroba banera, rollupu 120,1 € 6.3.2012 6.3.2012
6/12 Tu-Košice ubytovanie, 30 sólo ložok 450 € 12.3.2012 12.3.2012
7/12 Eduard Dobra kolekcia troch kníh 89 € 20.3.2012 20.3.2012
8/12 Eurokameň s.r.o. soliter - spišský travertín  1500 € 29.3.2012 29.3.2012
9/12 Občianské združenie Borievka lektorovanie, sprievod solistov spevákov na DR 2012 450 € 11.4.2012 11.4.2012
10/12 Toklex s.r.o. preprava spišského travertínu 1km/1,10 € bez DPH 16.4.2012 16.4.2012
11/12 Mgr.Martin Heštera prezentácia kováčskej výroby  42 € 25.4.2012 25.4.2012
12/12 Mgr.Martin Heštera výroba kovaných svietnikov 163,20 € 25.4.2012 25.4.2012
13/12 Tolfi - Servis ozvučenie AFS 2012 900 € 26.4.2012 26.4.2012
14/12 Glassart upomienkové predmety 275 € 9.5.2012 9.5.2012
15/12 REVA Košice s.r.o. šilty na AFS 2012 33,60 € 9.5.2012 9.5.2012
16/12 REVA Košice s.r.o. kuchynské zástery 56,10 € 9.5.2012 9.5.2012
17/12 REVA Košice s.r.o. perá, gravírovanie loga 184 € 9.5.2012 9.5.2012
18/12 AD Slovácko s.r.o. preprava českého suboru- AFS 2012 875 € 11.5.2012 11.5.2012
19/12 REVA Košice s.r.o. perá 34 € 18.5.2012 18.5.2012
20/12 Green Print s.r.o. ozdobné tašky 33,9 € 23.5.2012 23.5.2012
21/12 Ján Vancák preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 3 € 23.5.2012 23.5.2012
22/12 Ján Cirner preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 3 €  23.5.2012 23.5.2012
23/12 Bartolomej Bala preprava účinkujúcich - AFS 2012 1km / 1 €, 1h / 5,93 € 23.5.2012 23.5.2012
24/12 WCS s.r.o. balónová šou - AFS 2012 95 € 23.5.2012 23.5.2012
25/12 Beki Design tlač pozvánok - BpR 2012 176,40 € 23.5.2012 23.5.2012
26/12 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 11.6.2012 11.6.2012
27/12 Študentské kluby s.r.o. zabezpečenie stravy - BpR 2012 907,20 € 11.6.2012 11.6.2012
28/12  Štefan Masaryk razenie pamätných mincí 70 € 14.6.2012 14.6.2012
29/12 Equilibria, s.r.o. tlač zborníka 901, 56 € 14.6.2012 14.6.2012
30/12 RAMcom tonery do tlačiarní 177,67 € 26.6.2012 26.6.2012
31/12 Milan Furman preprava detí na vidieckom tábore

1km/1 €

1hod./5 € 

2.8.2012 2.8.2012
32/12 TU Košice nájom sály, ihriska 500 € 3.8.2012 3.8.2012
33/12 ELPROPEK pečivo na vidiecký tábor 66,732 € 7.8.2012 7.8.2012
34/12 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 178,86 7.8.2012 7.8.2012
35/12 Michal Konč-MISKON batéria,servisne práce - alarm 40 € 8.8.2012 8.8.2012
36/12 Jozef Ucháľ zabezpečenie dreva na rezbársky plenér 390 € 13.8.2012 13.8.2012
37/12 TU Košice ubytovanie pre rezbárov 147 € 13.8.2012 13.8.2012
38/12 TU Košice strava pre rezbárov 150 € 13.8.2012 13.8.2012
39/12 Stonel s.r.o. výroba informačných tabúľ k rezbárskemu plenéru 66 € 17.8.2012 17.8.2012
40/12 Tolfi - Servis ozvučovacia technika 686 € 27.8.2012 27.8.2012
41/12 LA Mus s.r.o. vystúpenie sláčikového kvarteta 400 € 26.9.2012 26.9.2012
42/12 Milan Furman preprava detí v rámci FSU 2012

1km/1€

1hod./5€ 

26.9.2012 26.9.2012
43/12 Top Advert s.r.o. 6ks rollupov 117,8 € bez DPH 26.9.2012 26.9.2012
44/12 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis ukážky historického šermu 190 € 26.9.2012 26.9.2012
45/12 Centrum folklórnych aktivít Sloven vystúpenie FS Hornád v rámci VKP 2012 500 € 26.9.2012 26.9.2012
46/12 Centrum folklórných aktivít Sloven vystúpenie ĽH Hornád v rámci VKP 2012 100 € 26.9.2012 26.9.2012
47/12 Obec Valaliky nájom priestorov KD  300 € 26.9.2012 26.9.2012
48/12 Beki Design potlač 6 ks rollupov 144 € bez DPH 5.10.2012 5.10.2012
49/12 SAD Žilina preprava FS Lysec 500 € 5.10.2012 5.10.2012
50/12 p. Majcher zhotovenie 3 ks. lavíc a podnosov 250 € 5.10.2012 5.10.2012
51/12 Zuzana Bobrovská tvorivá dielňa  90 € 22.10.2012 22.10.2012
52/12 Kopka Zdenek keramické upomienkové predmety 200 € 22.10.2012 22.10.2012
53/12 Intranet s.r.o. prepracovanie web stránky 200 € 30.10.2012 30.10.2012
54/12 Obec Haniska prenájom KD 400 € 6.11.2012 6.11.2012
55/12 Obec Haniska strava pre 34 sólistov 51 € 6.11.2012 6.11.2012
56/12 Imrich Čulka oprava služobného vozidla 260 € 26.11.2012 26.11.2012
57/12 RAMcom tlačiareň HP laser Jet Pro, Flash USB 26,70 € 26.11.2012 26.11.2012

back_f2