dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2020

 

Názov zmluvy/číslo zmluvy  

 Zmluvná strana  
Predmet zmluvy / dohody           

  Celková

   hodnota       

   Dátum

   podpisu 

   Dátum

   zverejnenia 

Zmluva o spolupráci č. 1/20 Pavol Šimko folklórne vystúpenie MSS Hradek- pásmo fašiangových piesni dňa 15.2.2020 vo Vyšnom Čaji 100 € 13.02.2020 13.02.2020
Zmluva o spolupráci č.2/20 Mária Fedorová folklórne vystúpenie ŽSS Hradek- pásmo fašiangových piesni dňa 15.2.2020 vo Vyšnom Čaji 100 € 13.02.2020 13.02.2020
Zmluva o spolupráci č.3/20 Mgr. Liana Ivanová lektora tvorivej dramatiky –  pohybová príprava, dramaturgická príprava hry,  nácvik a príprava v rámci podujatia Divadelný workshop dňa 18. -19.2.2020 v KD Ruskov 140 € 13.02.2020 13.02.2020
Zmluva o spolupráci č.4/20 PhDr.Miroslava Lauffová lektora tvorivej dramatiky –  pohybová príprava, dramaturgická príprava hry,  nácvik a príprava v rámci podujatia Divadelný workshop dňa 18. -19.2.2020 v KD Ruskov 140 € 13.02.2020 13.02.2020
Zmluva o spolupráci č.5/20 Lívia Karnižová lektora tvorivej dramatiky –  pohybová príprava, dramaturgická príprava hry,  nácvik a príprava v rámci podujatia Divadelný workshop dňa 18. -19.2.2020 v KD Ruskov 140 € 13.02.2020 13.02.2020

Zmluva o nájme nebytových

priestorov

Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 

prenájom nebytových priestorov 

2880/rok  02.01.2020  28.02.2020 
20-452-00944 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Tvoríme a žijeme na Above 5 000 € 16.04.2020 16.04.2020
20-451-01261 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Detské divadelné Košice 3 500 € 24.04.2020 24.04.2020
Zmluva MK-2903/2020/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky, Námestie SNP Č.33, 81331 Bratislava 1, IČO:00165182 poskytnutie dotácie Kultúrne poukazy -------- 28.05.2020 28.05.2020
Zmluva o spolupráci č.6/20 Zuzana Rešiti zabezpečenie tvorivej dieln pre deti - Hrnčierstvo ( výrobky z hliny), ukážka hrnčiarského remesla na kruhu v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch  120 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.7/20 Mgr. Michaela Bujňáková lektorka v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 150 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.8/20 Mgr. Zuzana Stramová lektorka v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 150 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.9/20 Michaela Baltesová lektorka v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 150 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.10/20 Simona Kočišová lektorka v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 100 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.11/20 Patrik Petro lektor v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 150 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.12/20 Martina Vojtková lektorka v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 150 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.13/20 Margita Vargovčáková zabezpečenie tvorivejdielne pre deti- tkáčstvo, ukážka tkáčského remesla v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 120 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.14/20 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti drôtikárstvo-  ukážka drôtikarskéhoi remesla, výrobky z drôtu v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 100 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č.15/20 Silvia Pitoňáková zebezpečenie tvorivej dielne pre deti- maľovanie na sklo v rámci podujatia tábor Remeselníček, krorý sa uskutoční 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ TUKE v Herľanoch 100 € 20.07.2020 20.07.2020
Zmluva o spolupráci č. 16/20  Mgr Michaela Bujňáková lektorka pre deti, tábor Miesto pre Rómov od 10.8.2020 do 13.8.2020 v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici 120 €   10.08.2020 10.08.2020 
Zmluva o spolupráci č. 17/20 Patrik Petro lektor pre deti, tábor Miesto pre Rómov od 10.8.2020 do 13.8.2020 v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici 120 € 10.08.2020 10.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 18/20 Lucia Zajacová lektorka pre deti, tábor Miesto pre Rómov od 10.8.2020 do 13.8.2020 v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici 120 € 10.08.2020 10.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 19/20 Jana Pásztorová lektorka pre deti, tábor Miesto pre Rómov od 10.8.2020 do 13.8.2020 v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici 120 € 10.08.2020 10.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 20/20 Ladislav Dancák pomocný asistent pomoc pri organizovaní v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti v Skároši dňa 23.8.2020 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 21/20 Lucia Zajacová pomocný asistent pomoc pri organizovaní v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti v Skároši dňa 23.8.2020 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 22/20 Patrik Petro pomocný asistent pomoc pri organizovaní v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti v Skároši dňa 23.8.2020 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 23/20 Mgr Liana Ivanová moderátorka, príprava konferansu v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti v Skároši dňa 23.8.2020 130 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 24/20 Gabriel Varga zabezpečenie nakládky, vykládky a prepravy remeselných stánkov na podujatie a po podujatí Abovských folklórnych slávnosti 80 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 25/20 Cyril Horák zabezpečenie  ukážky kováčskeho remesla, kováčskej dielne v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti v Skároši dňa 23.8.2020 70 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 26/20 Margita Vargovčáková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti- tkáčstvo, ukážka tkáčskeho remesla  60 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 27/20 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej  dielne pre deti- výroba košíkov z pedigu  50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 28/20 Dana Zlaczka zabezpečenie  ukážky remesla -drotárstvo, drôtene šperky   30 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 29/20 Peter Brestovovič zabezpečenie folklórneho vystúpenia MSS Bakšanské parobcio v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 30/20 Marta Kokindová ( vedúca ŽSS Dubina) zabezpečenie folklórneho vystúpenia ŽSS Duibina v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 31/20 Soňa Rudňansá zabezpečenie folklórneho vystúpenia FSk Blancar v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 32/20 Margita Ivanová zabezpečenie folklórneho vystúpenia ŽSS Paradne ňevesti r v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 33/20 Mária Lietavová zabezpečenie folklórneho vystúpenia FS Sokoli r v rámci projektu Abovské folklórne slávnosti 50 € 17.08.2020 17.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 34/20  Ing. Martin Greša grafická príprava a tlač materiálov k expozícií v Sieni bojovej slávy, sprievod a oborný výklad pre návštevníkov Siene bojovej slávy dňa 28.8.2020  400 €  24.08.2020 24.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 35/20 Ondrej Varga zabezpečenie sprievodného programu s nadväznosťou na kladenie vencov pri príležitosti 76. Výročia SNP , výstavy Klubu vojenskej histórie Svoboda- výstroj a výzbroj jednotiek 1. Československého armádneho zboru,  sprievod a odborný výklad k expozícii pre návštevníkov dňa 28.8.2020   1100 € 24.08.2020 24.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 36/20 Zuzana Stojková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - paracordové náramky v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov dňa 28.8.2020 30 € 24.08.2020 24.08.2020
Zmluva o spolupráci č. 37/20 Gabriela Končíková

zabezpečenie tvorivej dielne v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 17.9.2020 so začiatkom o 9:30 hod. v priestoroch ZŠ Svinica, 18.9.2020 so začiatkom o 9:30 hod. v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici a 20.9.2020 so začiatkom o 13:00 hod. v areáli  románsko- gotického kostola vo Svinici

100 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 38/20 Lívia Karnižová

zabezpečenie dramatického rozprávkového čítania a sprievodná hudba v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 18.9.2020 v priestoroch kaštieľa v Nižnej Kamenici

100 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 39/20 Mgr. Liana Ivanová moderátorka, príprava konferansu v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 18.9.2020 vo Svinici dňa 20.09.2020 70 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 40/20 Mgr.art.Peter Boroš zabespečenie hudobného vystúpenia sláčikového kvarteta Kombozet Quartet v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 420 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 41/20 Rúth Pajorková zabezpečenie hudobného vystúpenia dua Ruthandjane v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 150 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 42/20 Cyril Horák zabezpečenie ukážky kováčskeho remesla, kováčska dielňa v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 209.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 70 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 43/20 Zuzana Rešiti zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - Hrnčiarstvo ( výrobky z hliny) v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 70 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 44/20 Dušan Petro pomocník-pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 35 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 45/20 Milan Mičko zabezpečenie autorskej výstavy obrazov v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 18.9.2020 v kaštieli v Nižnej Kamenici 70 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 46/20 Amália Holíková zabezpečenie autorskej výstavy keramiky s názvom Čierna keramika v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 v románsko gotickom kostole vo Svinici 70 € 17.09.2020 17.09.2020
Zmluva o spolupráci č. 47/20 Lucia Zajacová pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova dňa 18.9.2020 v kaštieli v Nižnej Kamenici 35 € 17.09.2020 17.09.2020