dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2017

 

Číslo obj.  Dodávateľ                     IČO          Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal
1/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 229ks 4 € / ks/ s DPH 06.02.2017 F7/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
 2/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674   stravné lístky 113ks 4 €/ ks/ s DPH  03.03.2017 F15/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riadite
 3/17  Ocú Rozhanovce, ul. SNP Č. 48, 044 42  00324655  prenájom priestorov, sály KD v rámci podujatia 125 €/ sDPH  03.03.2017  F16/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr. Tomáš Oravec PhD, riadite
4/17 OcÚ Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16  00323982 prenájom priestorov sály KD v rámci podujatia 125 €/ s DPH 03.03.2017 F18/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
5/17 OcÚ Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 nájom sály v rámci krajskej súťaže  250 €/ s DPH 22.03.2017 F28/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
6/17 Michal Richtarčík, Janigova 19, 040 23 Košice  41511786 člen poroty v rámci krajskej súťaže  50 €/ s DPH 22.03.2017 F24/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
7/17 R&R Exoticwood, Muzika Milana Rendoša, Jarná 7, 040 01 Košice   hudobný sprievod v rámci krajskej súťaže  500 €/ s DPH 23.03.2017 F30/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
8/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15  32560800 preprava účinkujúcich v rámci krajskej súťaže 

1km/1 € s  DPH

1 hod.stojné/5 € s DPH

23.03.2017 F37/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
9/17 Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice  35545381 ozvučenie v rámci krajskej súťaže  150 €/ s DPH 23.03.2017 F29/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
10/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674  stravné lístky 122 ks 4 €/ ks/ s DPH 03.04.2017 F31/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
11/17
Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby a výroba DVD záznamu 150 €/ s DPH   F47/2017 "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
12/17 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557  kamerové služby a výroba DVD záznamu 100 €/ s DPH 04.04.2017  F46/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
13/17 Eurobus, a.s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 SNV 36211079  preprava účinkujúcich  420 €/ s DPH 04.04.2017 F34/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
14/17 Dušan Leškanič, Orgovánová 1493/9, 078 01 Sečovce  35480653 preprava účinkujúcich  289,20 €/ s DPH 04.04.2017 F41/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
15/17 Milena Lieskovská, Stator,  Slovenská 44/A, 040 01 Košice  33591598
zabezpečenie stravy, občerstvenia pre účinkujúcich - 150 ks 1ks/0,830 €/ s DPH 05.04.2017 F33/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
16/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce  44340559 tlač a výroba plagátov, pozvánok a 40 ks bulletínu 100 €/ s DPH 05.04.2017 F44/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Tomáš Oravec, riaditeľ
17/17 Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 00324973  penájom sály 1991,26 € 10.04.2017 F38/2017 1. Abovský folklórny ples Tomáš Oravec, riaditeľ
18/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce  44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok  120 € / s DPH 10.04.2017 F45/2017 Strunobranie Tomáš Oravec, riaditeľ
19/17 Kaneron s.r.o., Krásna Lúka 90, 082 73 Šarišské Dravce 50565885 vystúpenie Moniky Kandráčovej 500 € / s DPH 10.04.2017 F50/2017 1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
 20/17  Progres, s.r.o. Košice, Amurská 1397/9, 040 12 Košice  44734085  výzdoba sály  320 € / s DPH  19.04.2017 F40/2017  1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
21/17 Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice 31945589   tanečné vystúpenie Folklórneho súboru Železiar  500 €/ s DPH  19.04.2017 F96/2017   1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
22/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 82/ks 4 € / ks/ s DPH  02.05.2017 F52/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
23/17 OcÚ Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 nájom priestorov KD 300 € / s DPH 02.05.2017 F63/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
24/17 OcÚ Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 zabezpečenie stravy 150 € / s DPH 02.05.2017 F64/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
25/17 MULTIBOSSI, Ing. Stanislav Zúdel, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 zabezpečenie zvukovej techniky a ozvučovacích služieb  240 € / s DPH 02.05.2017 F55/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
26/17 MULTIBOSSI, Ing. Stanislav Zúdel, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 prenájom hudobných nástrojov - bicie 120 € / s DPH 02.05.2017 F56/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
27/17 Jaroslav Pinkovský, autodoprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom  45008761  preprava účinkujúcich 151,30 €/ s DPH  02.05.2017 F57/2017  Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
28/17 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 zabezpečenie kamerových služieb a výroba DVD nosiča 120 € / s DPH 02.05.2017 F115/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
29/17 OZ Cililing,Marka Čulena 16, 080 01 Prešov 42228531 divadelné predstavenie 200 €/ s DPH 17.05.2017 F77/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
30/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 100 € / bez DPH 17.05.2017 F71/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
31/17 Playmedia s.r.o. , Business centre, Štúrová 27, 04001 Košice 46277773 odvysielanie reklamného spotu v ochodnom dome Aupark a Optima 120 € / s DPH 17.05.2017 F62/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
32/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 100 € / bez DPH 22.05.2017 F70/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
33/17 Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 04191 Košice 00606731 zabezpečenie záchrannej služby 184,03 €/ s DPH 29.05.2017 F82/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
34/17 Tolfi Servis, Ladislav Tóth, Mokrance 334, 04501 Moldava n.Bodvou 14381524 ozvučenie 900 €/ s DPH 31.05.2017 F78/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
35/17 Igor Macák, Wuppertálska 43, 04023 Košice 37737015 keramické predmety (darčeky) 190 €/ s DPH 31.05.2017 F 74/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
36/17
RENGL Slovensko s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Bánská Bystrica 35877979 výlepová kampaň plagátov 272,16 €/ s DPH 31.05.2017 F72/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
37/17 Obec Rozhanovce, SNP48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra 400 € / s DPH 31.05.2017 F88/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
38/17
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 31297706  prezentácia- pletenie lana  100 € / s DPH  31.05.2017 F85/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
39/17  Eurobus a.s , Staničné Námestie 9, 042 04  Košice 36211079  výlep plagátov v autobusoch  150 €/ s DPH  05.06.2017 F107/2017   Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
40/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 186 ks 4 € / ks/ s DPH 05.06.2017 F69/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
41/17 Akad.soch. Vladimír Višvader, Na križovatkách 19, 821 04 Bratislava  13970445 vypracovanie autorrizovaného dokumentu- Návrh na reśtaurovanie Pamätníka Víťazstva v Dargovskom priesmyku 230 €/ s DPH 05.06.2017 F105/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
42/16 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby a výroba DVD záznamu 100 €/ s DPH 07.06.2017 F114/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
43/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 ubytobanie zahraničného súboru z Bulharska  12,25 €/ s DPH/ 1noc 07.06.2017 F83/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
44/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 raňajky pre zahraničný súbor z Bulharska 3 €/ s DPH/ 1 osoba 07.06.2017 F84/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
45/17 Petit Press, a.s., divízia východ,o.z., Letná 47,04001 Košice 35790253  propagácia podujatia v denníku korzár 180 €/ s DPH 07.06.2017 F73/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
46/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač banerov 3ks (1500x600mm), 1 ks ( 2000x600mm) 120 €/ S DPH 12.06.2017 F75/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
47/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač roll upu 120 €/ s DPH 12.06.2017 F79/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
48/17 Playmedia s.r.o. , Business centre, Štúrová 27, 04001 Košice 46277773 odvysielanie reklamného spotu v OD Optima a Aupark Košice 120 €/ s DPH 16.06.2017 F86/2017 Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
49/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15  32560800 preprava účinkujúcich 

1 km/1 € s DPH

1 hod.stojné/5 € s DPH

16.06.2017 F102/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
50/17 MAP-FABUS, Kysucká 20,04011 41004230 preprava účinkujúcich 100 €/ s DPH 16.06.2017 F80/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
51/17 Ladislav Mašlej- MAJAK,Košický Klečenov 43, 04445 35093366 preprava účinkujúcich 120 €/ s DPH 16.06.22017 F91/17 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
52/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 2ks 100 €/ks/ bez DPH 19.06.2017 F95/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
53/17 CC CREATIVE s.r.o,Hlavná 21,04001 Košice 31650333 tlač billboardov 2ks 69,60 €/ s DPH 21.06.2017 F89/2017 Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
54/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 tlač 1ks plagát na billboard 20 €/ bez DPH 28.06.2017 F95/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
55/17 Obecný úrad Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov 280 €/ s DPH 03.07.2017 F100/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
56/17 DODO-BUS s.r.o., Prakovce 296, 055 62 50155369 preprava účinkujúcich

1 km/ 1,10 €

stojné/ hod./ 4 €

03.07.2017 F104/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
57/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 123 ks 4 €/ ks/ s DPH 03.07.2017 F93/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
58/17 PARIMUCHA, s.r.o., Jana Francisciho 170/27, 054 01 50083082 preprava účinkujúcich

1 km/ 1,10 €

stojné/ hod./ 4 €

03.07.2017 F94/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
59/17 Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova 15, 040 01 Košice 30678200 ozvučenie podujatia 120 €/ s DPH 03.07.2017 F98/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
60/17 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice 41004230 preprava detí 700 €/ s DPH 27.07.2017 F113/2017 Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
61/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 zabezpečenie stravy a občerstvenia 401 €/ s DPH 27.07.2017 F112/2017  Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
62/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 prenájom priestorov (3x salónik) 300 €/ s DPH 27.07.2017 F111/2017  Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
63/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 125 ks 4 €/ks/ s DPH 31.07.2017 F106/2017    Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
64/17 Spolok Dychová hudba HORNÁD, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS-Horná v rámci 73.výročia SNP pri kladení vencov na Dargove 150 €/ s DPH 21.08.2017 F117/2017  Pietny akt Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
65/17 Elektrosped a.s, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 vysávač ETA2865 Mariner, čistiaci prostriedok EXTERON, sáčky do vysávača ETA 148,40 €/ s DPH    VPD   Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
66/17 E.R.H. s.r.o, Bratislavka 35, 917 02 Bratislava 36219478 pedig prírodný 2,25mm/2ks, pedig prírodný 1,75mm/2ks, kruh 8 cm/56ks 59,50 €/ s DPH 05.09.2017  VPD tvorivé dielne Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
67/17 Mgr.Tomáš Rencz-crafty.sk, Volgogradská 4796/90, 080 01 Prešov 43072160 materiál na tvorivé dielne 66,35 €/ s DPH 05.09.2017  VPD tvorivé dielne  Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
68/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač rollupu  120 €/ s DPH 12.09.2017 F123/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
69/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava detí 12.13-09.2017

1 km/1 €

1 hod.stojné/ 5 €

12.09.2017 F136/2017  Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
70/17 Div. a šermiarska spol Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154  ukážky historického šermu a historické tv.dielne, 12.-13.09.2017  200 €  12.09.2017 F126/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
71/17 Div. a šermiarska spol Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154  ukážky historického šermu 17.09.2017 100 € 12.09.2017 F127/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
72/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava účinkujúcich, 17.09.2017

1 km/1 €

1 hod.stojné/ 5 €

12.09.2017 F137/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
73/17 effective energy s.r.o, Coboriho 2, 949 01 Nitra 43810187 revízia elektrospotrebičov 186 €/ s DPH 12.09.2017 F128/2017    Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
74/17 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 04001 Košice 35555777  zabezpečenie úžitkovej vody a vypustenie vody do nádrže na vodu v rámci rekonštzrukcie pamätníka na Dargove  47,52 €/ s DPH 22.09.2017 F129/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
75/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač plagátov 60 € / s DPH 26.09.2017 F135/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
76/17  Obec Valaliky, OcÚ Valaliky, Poľná 8, 04413 00324850  prenájom sály KD 350 € / s DPH 26.09.2017 F133/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
77/17  Obec Valaliky, OcÚ Valaliky, Poľná 8, 04413 00324850  zabezpečenie stravy a občerstvenia pre účinkujúcich 150 € / s DPH 26.09.2017 F134/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
78/17  Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674  stravné lístky 145 ks   4 €/ks/ s DPH  02.10.2017 F131/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
78/II/17 Asko- Nábytok, spol.s.r.o, Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava 35909790 regál BOBBY 35-101-27, rozmery 60x175x24 34 €/ s DPH 02.10.2017 VPD   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
79/17 OcÚ Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 prenájom obecných priestorov 125 € / s DPH 20.10.2017   Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny v reg.Abov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
80/17 OcÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14   prenájom obecných priestorov 125 € / s DPH 20.10.2017 F170/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny v reg.Abov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
81/17 Bilion s.r.o., Mliečna 47, 0414 Košice 48040711 grafické práce a fotografické služby 100 € / s DPH 20.10.2017 F140/2017  Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
82/17 Spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košioce 31961568 vystúpenie FS Jahodná v Košickej Polianke 150 € / s DPH 24.10.2017 F139/2017  Koncert Michala Smetanku Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
83/17 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 výroba drevených polotovarov k tvorivým dielňam  35 €/ s DPH 24.10.2017 F145/2017  tvorivé dielne  Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
84/17 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranov nad Topľou 50642430  hudobný doprovod 450 €/ s DPH 24.10.2017 F142/2017 Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
84/II17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 strávne lístky 97 ks 4 €/ks/ s DPH 31.10.2017 F148/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
85/17 Ján Cirner,CIRO trans, Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 preprava  detí 124 €/ s DPH 08.11.2017 F153/2017 Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
86/17 Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 00324361 prenájom Kultúrneho domu 100 €/ s DPH 08.11.2017 F149/2017 Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
87/17 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 47442182 preprava detí

97,50 €/ s DPH

120 €/ s DPH

08.11.2017

F150/2017

F151/2017

Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
88/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 prenájom priestorov 300 €/ s DPH 13.11.2017 F156/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
89/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 strava pre účastníkov seminára 200 €/ s DPH 13.11.2017 F157/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
90/17 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranou nad Topľou   lektorovanie - hra na husle 200 €/ s DPH 13.11.2017 F154/2017  Melódie Gejza Potu/ Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
91/17 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 47422182 preprava detí 92 €/ s DPH 13.11.2017 F152/2017 Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
91/II/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava detí 190 €/ s DPH 13.11.2017 F162/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
92/17 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 výroba drevených polotovarov k tvorivým dielnňam 30 €/ s DPH 30.11.2017 F164/2017  tvorivé dielne Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
93/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 3196674 strávne lístky 118 ks 4 €/ ks/ s DPH 30.11.2017 158/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
94/17 Bilion s.r.o., Mliečna 47, 0414 Košice 48040711 grafiské práce a fotografické služba   04.12.2017 Storno obj. Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
95/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 fotogravicke a kamerové služby, zhotovenie DVD záznamu 150 €/ s DPH 05.12.2017 F165/2017  Vianočný koncert Ruskov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
95/II/17 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395

tonery do tlačiarne HP CP5225 4 ks, tonery CANON 3ks

počitačova zostava

728 €/bez DPH

 

519 €/ bey DPH

05.12.2017

F147/2017

 

 

F175/2017

  Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
96/17 Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 00324361 prenájom kultúrneho domu 100 €/ s DPH 12.12.2017 F166/2017  Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
97/17 Jana Labudivá, LBD GASTRO, Húsková 63, 043023 Košice   strava pre účastníkov podujatia 75 €/ s DPH 12.12.2017   Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
98/17 CIRO Trans, Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 preprava detí 97 €/ s DPH 12.12.2017 F169/2017  Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
99/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač DVD obalu, nahratie DVD obsahu v počte 120 ks 2 €/ bez DPH/ ks 12.12.2017 F173/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
99/II17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 500 ks letak KCA v rozmeroch 20x21 cm, 135gr.,1ks baner 860x600mm 146 €/bez DPH 12.12.2017 F177/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
100/17 Mgr.Tomáš Rencz-crafty.sk, Volgogradská 4796/90, 080 01 Prešov 43072160 materiál na tvorivé dielne 92,45 €*/ s DPH 13.12.2017  VPD tvorivé dielne Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
101/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu 120 €/ s DPH 14.12.2017 F171/2017  Vianočný koncert Svinica Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
102/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu 50 €/ s DPH 14.12.2017 F172/2017  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
103/17 PAPIER SERVIS, s.r.o, Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 papier a kancelárske potreby 500 €/ s DPH 27.12.2017 F178/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
104/17 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395 WIFI adaptér + USB 9,20 €/ S DPH 27.12.2017 F180/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
105/17 FÚRA S.R.O., Jantárová 30, 04001 Košice 36211451 vrecia n aodpad 3 rolky 16,50 €/ bet DPH / 1ks 27.12.2017 F179/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení