dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2017

 

Číslo obj.  Dodávateľ                     IČO          Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal
1/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 229ks 4 € / ks/ s DPH 06.02.2017 F7/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
 2/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674   stravné lístky 113ks 4 €/ ks/ s DPH  03.03.2017 F15/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riadite
 3/17  Ocú Rozhanovce, ul. SNP Č. 48, 044 42  00324655  prenájom priestorov, sály KD v rámci podujatia 125 €/ sDPH  03.03.2017  F16/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr. Tomáš Oravec PhD, riadite
4/17 OcÚ Bohdanovce, Bohdanovce 142, 044 16  00323982 prenájom priestorov sály KD v rámci podujatia 125 €/ s DPH 03.03.2017 F18/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
5/17 OcÚ Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 nájom sály v rámci krajskej súťaže  250 €/ s DPH 22.03.2017 F28/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
6/17 Michal Richtarčík, Janigova 19, 040 23 Košice  41511786 člen poroty v rámci krajskej súťaže  50 €/ s DPH 22.03.2017 F24/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
7/17 R&R Exoticwood, Muzika Milana Rendoša, Jarná 7, 040 01 Košice   hudobný sprievod v rámci krajskej súťaže  500 €/ s DPH 23.03.2017 F30/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
8/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15  32560800 preprava účinkujúcich v rámci krajskej súťaže 

1km/1 € s  DPH

1 hod.stojné/5 € s DPH

23.03.2017 F37/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
9/17 Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice  35545381 ozvučenie v rámci krajskej súťaže  150 €/ s DPH 23.03.2017 F29/2017  "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
10/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674  stravné lístky 122 ks 4 €/ ks/ s DPH 03.04.2017 F31/2017   Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
11/17
Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby a výroba DVD záznamu 150 €/ s DPH   F47/2017 "Šaffova ostroha 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
12/17 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557  kamerové služby a výroba DVD záznamu 100 €/ s DPH 04.04.2017  F46/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
13/17 Eurobus, a.s., Dopravný závod Spišská Nová Ves, Duklianska 47, 052 63 SNV 36211079  preprava účinkujúcich  420 €/ s DPH 04.04.2017 F34/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
14/17 Dušan Leškanič, Orgovánová 1493/9, 078 01 Sečovce  35480653 preprava účinkujúcich  289,20 €/ s DPH 04.04.2017 F41/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
15/17 Milena Lieskovská, Stator,  Slovenská 44/A, 040 01 Košice  33591598
zabezpečenie stravy, občerstvenia pre účinkujúcich - 150 ks 1ks/0,830 €/ s DPH 05.04.2017 F33/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
16/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce  44340559 tlač a výroba plagátov, pozvánok a 40 ks bulletínu 100 €/ s DPH 05.04.2017 F44/2017 "Detské divadelné Košice 2017" Tomáš Oravec, riaditeľ
17/17 Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 00324973  penájom sály 1991,26 € 10.04.2017 F38/2017 1. Abovský folklórny ples Tomáš Oravec, riaditeľ
18/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce  44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok  120 € / s DPH 10.04.2017 F45/2017 Strunobranie Tomáš Oravec, riaditeľ
19/17 Kaneron s.r.o., Krásna Lúka 90, 082 73 Šarišské Dravce 50565885 vystúpenie Moniky Kandráčovej 500 € / s DPH 10.04.2017 F50/2017 1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
 20/17  Progres, s.r.o. Košice, Amurská 1397/9, 040 12 Košice  44734085  výzdoba sály  320 € / s DPH  19.04.2017 F40/2017  1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
21/17 Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice 31945589   tanečné vystúpenie Folklórneho súboru Železiar  500 €/ s DPH  19.04.2017 F96/2017   1. Abovský folklórny ples Mgr. Tomáš Oravec PhD, riaditeľ
22/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 82/ks 4 € / ks/ s DPH  02.05.2017 F52/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
23/17 OcÚ Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 nájom priestorov KD 300 € / s DPH 02.05.2017 F63/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
24/17 OcÚ Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 zabezpečenie stravy 150 € / s DPH 02.05.2017 F64/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
25/17 MULTIBOSSI, Ing. Stanislav Zúdel, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 zabezpečenie zvukovej techniky a ozvučovacích služieb  240 € / s DPH 02.05.2017 F55/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
26/17 MULTIBOSSI, Ing. Stanislav Zúdel, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 prenájom hudobných nástrojov - bicie 120 € / s DPH 02.05.2017 F56/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
27/17 Jaroslav Pinkovský, autodoprava, Cintorínska 433/16, Pavlovce nad Uhom  45008761  preprava účinkujúcich 151,30 €/ s DPH  02.05.2017 F57/2017  Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
28/17 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 zabezpečenie kamerových služieb a výroba DVD nosiča 120 € / s DPH 02.05.2017 F115/2017 Strunobranie Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
29/17 OZ Cililing,Marka Čulena 16, 080 01 Prešov 42228531 divadelné predstavenie 200 €/ s DPH 17.05.2017 F77/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
30/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 100 € / bez DPH 17.05.2017 F71/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
31/17 Playmedia s.r.o. , Business centre, Štúrová 27, 04001 Košice 46277773 odvysielanie reklamného spotu v ochodnom dome Aupark a Optima 120 € / s DPH 17.05.2017 F62/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
32/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 100 € / bez DPH 22.05.2017 F70/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
33/17 Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 04191 Košice 00606731 zabezpečenie záchrannej služby 184,03 €/ s DPH 29.05.2017 F82/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
34/17 Tolfi Servis, Ladislav Tóth, Mokrance 334, 04501 Moldava n.Bodvou 14381524 ozvučenie 900 €/ s DPH 31.05.2017 F78/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
35/17 Igor Macák, Wuppertálska 43, 04023 Košice 37737015 keramické predmety (darčeky) 190 €/ s DPH 31.05.2017 F 74/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
36/17
RENGL Slovensko s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Bánská Bystrica 35877979 výlepová kampaň plagátov 272,16 €/ s DPH 31.05.2017 F72/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
37/17 Obec Rozhanovce, SNP48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra 400 € / s DPH 31.05.2017 F88/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
38/17
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65 31297706  prezentácia- pletenie lana  100 € / s DPH  31.05.2017 F85/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
39/17  Eurobus a.s , Staničné Námestie 9, 042 04  Košice 36211079  výlep plagátov v autobusoch  150 €/ s DPH  05.06.2017 F107/2017   Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
40/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 186 ks 4 € / ks/ s DPH 05.06.2017 F69/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
41/17 Akad.soch. Vladimír Višvader, Na križovatkách 19, 821 04 Bratislava  13970445 vypracovanie autorrizovaného dokumentu- Návrh na reśtaurovanie Pamätníka Víťazstva v Dargovskom priesmyku 230 €/ s DPH 05.06.2017 F105/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
42/16 Auvid Production, Video Profesional,Južná trieda 48, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby a výroba DVD záznamu 100 €/ s DPH 07.06.2017 F114/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
43/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 ubytobanie zahraničného súboru z Bulharska  12,25 €/ s DPH/ 1noc 07.06.2017 F83/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
44/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 raňajky pre zahraničný súbor z Bulharska 3 €/ s DPH/ 1 osoba 07.06.2017 F84/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
45/17 Petit Press, a.s., divízia východ,o.z., Letná 47,04001 Košice 35790253  propagácia podujatia v denníku korzár 180 €/ s DPH 07.06.2017 F73/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
46/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač banerov 3ks (1500x600mm), 1 ks ( 2000x600mm) 120 €/ S DPH 12.06.2017 F75/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
47/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač roll upu 120 €/ s DPH 12.06.2017 F79/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
48/17 Playmedia s.r.o. , Business centre, Štúrová 27, 04001 Košice 46277773 odvysielanie reklamného spotu v OD Optima a Aupark Košice 120 €/ s DPH 16.06.2017 F86/2017 Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
49/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15  32560800 preprava účinkujúcich 

1 km/1 € s DPH

1 hod.stojné/5 € s DPH

16.06.2017 F102/2017  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
50/17 MAP-FABUS, Kysucká 20,04011 41004230 preprava účinkujúcich 100 €/ s DPH 16.06.2017 F80/2017 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
51/17 Ladislav Mašlej- MAJAK,Košický Klečenov 43, 04445 35093366 preprava účinkujúcich 120 €/ s DPH 16.06.22017 F91/17 Abovské folklórne slávnosti Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
52/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha a výlep plagátu 2ks 100 €/ks/ bez DPH 19.06.2017 F95/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
53/17 CC CREATIVE s.r.o,Hlavná 21,04001 Košice 31650333 tlač billboardov 2ks 69,60 €/ s DPH 21.06.2017 F89/2017 Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
54/17 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 tlač 1ks plagát na billboard 20 €/ bez DPH 28.06.2017 F95/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
55/17 Obecný úrad Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov 280 €/ s DPH 03.07.2017 F100/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
56/17 DODO-BUS s.r.o., Prakovce 296, 055 62 50155369 preprava účinkujúcich

1 km/ 1,10 €

stojné/ hod./ 4 €

03.07.2017 F104/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
57/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 123 ks 4 €/ ks/ s DPH 03.07.2017 F93/2017   Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
58/17 PARIMUCHA, s.r.o., Jana Francisciho 170/27, 054 01 50083082 preprava účinkujúcich

1 km/ 1,10 €

stojné/ hod./ 4 €

03.07.2017 F94/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
59/17 Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova 15, 040 01 Košice 30678200 ozvučenie podujatia 120 €/ s DPH 03.07.2017 F98/2017  Fanfarafest Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
60/17 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice 41004230 preprava detí 700 €/ s DPH 27.07.2017 F113/2017 Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
61/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 zabezpečenie stravy a občerstvenia 401 €/ s DPH 27.07.2017 F112/2017  Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
62/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 prenájom priestorov (3x salónik) 300 €/ s DPH 27.07.2017 F111/2017  Šukar-Dživipen Mgr. Dominika Částová, poverená riadením
63/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 125 ks 4 €/ks/ s DPH 31.07.2017 F106/2017    Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
64/17 Spolok Dychová hudba HORNÁD, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS-Horná v rámci 73.výročia SNP pri kladení vencov na Dargove 150 €/ s DPH 21.08.2017 F117/2017  Pietny akt Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
65/17 Elektrosped a.s, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 vysávač ETA2865 Mariner, čistiaci prostriedok EXTERON, sáčky do vysávača ETA 148,40 €/ s DPH    VPD   Mgr. Dominika Částová, pover. riadením
66/17 E.R.H. s.r.o, Bratislavka 35, 917 02 Bratislava 36219478 pedig prírodný 2,25mm/2ks, pedig prírodný 1,75mm/2ks, kruh 8 cm/56ks 59,50 €/ s DPH 05.09.2017  VPD tvorivé dielne Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
67/17 Mgr.Tomáš Rencz-crafty.sk, Volgogradská 4796/90, 080 01 Prešov 43072160 materiál na tvorivé dielne 66,35 €/ s DPH 05.09.2017  VPD tvorivé dielne  Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
68/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 výroba a tlač rollupu  120 €/ s DPH 12.09.2017 F123/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
69/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava detí 12.13-09.2017

1 km/1 €

1 hod.stojné/ 5 €

12.09.2017 F136/2017  Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
70/17 Div. a šermiarska spol Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154  ukážky historického šermu a historické tv.dielne, 12.-13.09.2017  200 €  12.09.2017 F126/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
71/17 Div. a šermiarska spol Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154  ukážky historického šermu 17.09.2017 100 € 12.09.2017 F127/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
72/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava účinkujúcich, 17.09.2017

1 km/1 €

1 hod.stojné/ 5 €

12.09.2017 F137/2017 Festival starého umenia Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
73/17 effective energy s.r.o, Coboriho 2, 949 01 Nitra 43810187 revízia elektrospotrebičov 186 €/ s DPH 12.09.2017 F128/2017    Mgr. D.Vojtková Částová, pover. riadením
74/17 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 04001 Košice 35555777  zabezpečenie úžitkovej vody a vypustenie vody do nádrže na vodu v rámci rekonštzrukcie pamätníka na Dargove  47,52 €/ s DPH 22.09.2017 F129/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
75/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač plagátov 60 € / s DPH 26.09.2017 F135/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
76/17  Obec Valaliky, OcÚ Valaliky, Poľná 8, 04413 00324850  prenájom sály KD 350 € / s DPH 26.09.2017 F133/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
77/17  Obec Valaliky, OcÚ Valaliky, Poľná 8, 04413 00324850  zabezpečenie stravy a občerstvenia pre účinkujúcich 150 € / s DPH 26.09.2017 F134/2017  Valalická krojovaná paráda Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
78/17  Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674  stravné lístky 145 ks   4 €/ks/ s DPH  02.10.2017 F131/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
78/II/17 Asko- Nábytok, spol.s.r.o, Cesta na Senec 2B, 821 04 Bratislava 35909790 regál BOBBY 35-101-27, rozmery 60x175x24 34 €/ s DPH 02.10.2017 VPD   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
79/17 OcÚ Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 prenájom obecných priestorov 125 € / s DPH 20.10.2017   Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny v reg.Abov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
80/17 OcÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14   prenájom obecných priestorov 125 € / s DPH 20.10.2017 F170/2017  Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny v reg.Abov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
81/17 Bilion s.r.o., Mliečna 47, 0414 Košice 48040711 grafické práce a fotografické služby 100 € / s DPH 20.10.2017 F140/2017  Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
82/17 Spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košioce 31961568 vystúpenie FS Jahodná v Košickej Polianke 150 € / s DPH 24.10.2017 F139/2017  Koncert Michala Smetanku Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadením
83/17 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 výroba drevených polotovarov k tvorivým dielňam  35 €/ s DPH 24.10.2017 F145/2017  tvorivé dielne  Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
84/17 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranov nad Topľou 50642430  hudobný doprovod 450 €/ s DPH 24.10.2017 F142/2017 Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
84/II17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 strávne lístky 97 ks 4 €/ks/ s DPH 31.10.2017 F148/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
85/17 Ján Cirner,CIRO trans, Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 preprava  detí 124 €/ s DPH 08.11.2017 F153/2017 Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
86/17 Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 00324361 prenájom Kultúrneho domu 100 €/ s DPH 08.11.2017 F149/2017 Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
87/17 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 47442182 preprava detí

97,50 €/ s DPH

120 €/ s DPH

08.11.2017

F150/2017

F151/2017

Betlehemskí pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
88/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 prenájom priestorov 300 €/ s DPH 13.11.2017 F156/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
89/17 TU-Košice, Učebno-výcvik.zariadenie, Herľany,04446 00397610 strava pre účastníkov seminára 200 €/ s DPH 13.11.2017 F157/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
90/17 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranou nad Topľou   lektorovanie - hra na husle 200 €/ s DPH 13.11.2017 F154/2017  Melódie Gejza Potu/ Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
91/17 DAFA trans, s.r.o., Rankovce 101, 044 45 47422182 preprava detí 92 €/ s DPH 13.11.2017 F152/2017 Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
91/II/17 Milan Furman,Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa, 044 15 32560800 preprava detí 190 €/ s DPH 13.11.2017 F162/2017  Melódie Gejza Potu Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
92/17 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 výroba drevených polotovarov k tvorivým dielnňam 30 €/ s DPH 30.11.2017 F164/2017  tvorivé dielne Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
93/17 Le Cheque Dejeuners.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 3196674 strávne lístky 118 ks 4 €/ ks/ s DPH 30.11.2017 158/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
94/17 Bilion s.r.o., Mliečna 47, 0414 Košice 48040711 grafiské práce a fotografické služba   04.12.2017 Storno obj. Škola ľudového tanca Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
95/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 fotogravicke a kamerové služby, zhotovenie DVD záznamu 150 €/ s DPH 05.12.2017 F165/2017  Vianočný koncert Ruskov Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
95/II/17 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395

tonery do tlačiarne HP CP5225 4 ks, tonery CANON 3ks

počitačova zostava

728 €/bez DPH

 

519 €/ bey DPH

05.12.2017

F147/2017

 

 

F175/2017

  Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
96/17 Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 00324361 prenájom kultúrneho domu 100 €/ s DPH 12.12.2017 F166/2017  Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
97/17 Jana Labudivá, LBD GASTRO, Húsková 63, 043023 Košice   strava pre účastníkov podujatia 75 €/ s DPH 12.12.2017   Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
98/17 CIRO Trans, Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 preprava detí 97 €/ s DPH 12.12.2017 F169/2017  Betlehemský pastieri Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
99/17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač DVD obalu, nahratie DVD obsahu v počte 120 ks 2 €/ bez DPH/ ks 12.12.2017 F173/2017    Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
99/II17 Beki Design, Repikova 279/1, 040 17 Košice - Šebastovce 44340559 500 ks letak KCA v rozmeroch 20x21 cm, 135gr.,1ks baner 860x600mm 146 €/bez DPH 12.12.2017 F177/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
100/17 Mgr.Tomáš Rencz-crafty.sk, Volgogradská 4796/90, 080 01 Prešov 43072160 materiál na tvorivé dielne 92,45 €*/ s DPH 13.12.2017  VPD tvorivé dielne Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
101/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu 120 €/ s DPH 14.12.2017 F171/2017  Vianočný koncert Svinica Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
102/17 Silvia Pitoňáková, SiGouPro,Vyšný Čaj 102,044 16 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu 50 €/ s DPH 14.12.2017 F172/2017  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
103/17 PAPIER SERVIS, s.r.o, Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 papier a kancelárske potreby 500 €/ s DPH 27.12.2017 F178/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
104/17 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395 WIFI adaptér + USB 9,20 €/ S DPH 27.12.2017 F180/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení
105/17 FÚRA S.R.O., Jantárová 30, 04001 Košice 36211451 vrecia n aodpad 3 rolky 16,50 €/ bet DPH / 1ks 27.12.2017 F179/2017   Mgr. D.Vojtová Částová, pover. riadení