dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2017

 

 

Názov zmluvy/číslo zmluvy

Zmluvná strana
 Predmet zmluvy / dohody           

 Celková

hodnota       

 Dátum

podpisu

 Dátum

zverejnenia 

Zmluva o dielo č. 1/17 Blažena Šuťáková vystúpenie speváckeho tria Višňa na 9.roč. Fašengovej zabíjačky vo Vyš.Čaji  150 € 17.02.2017 20.02.2017
Zmluva o dielo č. 2/17 Jozef Vasiľ lektor v rámci Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov  130 €  01.03.2017 06.03.2017
Zmluva o dielo č. 3/17 Doc.PhDr.Ladislav Bartko, CSc. lektor v rámci Odborného semináru pre sólistov spevácke skupiny z regiónu Abov  130 €  01.03.2017  06.03.2017
Zmluva o dielo č. 4/17 Katarína Kišidayová lektorka v rámci Odborného semináru pre sólistov a spevácke skipiny z regiónu Abov  130 €  01.03.2017  06.03.2017
Zmluva o spolupráci č.1/17 Mgr.Liana Ivanová členka poroty 17.roč.postupovej prehliadky Divadelný Ďurkov    30 € 13.03.2017 16.03.2017
Zmluva o spolupráci č. 2/17 PhDr. Soňa Kostrábová predsedníčka poroty 17.roč. postupovej prehliadky Divadelný Ďurkov    40 € 13.03.2017 16.03.2017
Zmluva o spolupráci č. 3/17 Dušan Petro pomoc a asistencia pri organizovani 17.roč.postupovej prehliadky Divadelný Ďurkov     20 € 13.03.2017 16.03.2017
 Zmluva o dielo č.5/17  Jana Kohútová  upratovanie priestorov kancelárií, toaliet a kuchynky KCA    30 € 16.03.2017  20.03.2017
Dohoda o vykonaní práce č. 1/2017 Jana Kohútová  upratovanie priestorov kancelárií, toaliet a kuchynky KCA    60 € /mes. 16.03.2017 20.03.2017
Dohoda o vykonaní práce č. 2/2017 Dušana Štecová modarovanie v rámci Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017    50 € 23.03.2017 24.03.2017
Dohoda o vykonaní práce č. 3/2017 Katarína Babčáková predsedníčka poroty v rámci Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017    70 € 23.03.2017 24.03.2017
Dohoda o vykonaní práce č. 4/2017 Mariana Svoreňová členka poroty v rámci Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017    50 € 23.03.2017 24.03.2017
Dohoda o vykonaní práce č. 5/2017 Iveta Stieberová pomoc a asistencia pri organizovaní Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017    50 € 23.03.2017 24.03.2017
Zmluva o spolupráci Bábkové divadlo v Kośiciach, Tajovského 4, 04001 Košice, IČO: 31297811 vzájomná spolupráca pri realizácií 21.roč. Krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice  300 € 03.04.2017 03.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 4/17 PhDr. Soňa Kostrábová členka odbornej poroty v rámci Krajskej postupovej prehliadky 21.roč. Detské divadelné Košice    80 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 5/17 Mgr.Liana Ivanová moderátorka v rámci Krajskej postopovej prehliadky 21.roč.Detské divadelné Košice    80 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 6/17 Mgr.art.Katarína Hitzingerová,ArtD. predsedníčka poroty v rámci Krajskej postupovej prehliadky 21.roč. Detské divadelné Košice  130 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 7/17 Mgr.art.Alexandra Štefková,PhD. členka poroty Krajskej postupovej prehliadky 21.roč. Detské divadelné Košice  110 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č.8/17 Irena Sepešiová pomocník pri organizovaní podujatia v rámci Krajskej postupovej prehliadky 21.roč.Detské divadelné Košice    60 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č.9/17 Michal Piecha technik osvetľovač v rámci postupovej prehliadky Krajskej postupovej prehliadky 21.roč.Detské divadelné Košice    30 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č.10/17 Slavomír Tkač technik zvukár v rámci postupovej prehlaidky Krajskej postupovej prehlaidky 21.roč.Detské divadelné Košice    30 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o splopráci č.11/17 Martin Vidiševsky zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia v rámci Krajskej postupovej prehliadky 21.roč.Detské divadelné Košice  120 € 04.04.20017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č.12/17 Jozef Balík pomoc pri organizovaní podujatia v rámci Krajskej postupovej prehliadky 21.roč.Detské divadelné Košice    60 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č.13/17 Frederika Juhászová moderátorka v rámci 1.Abovského Folklórneho plesu  150 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spolupráci č. 13/II/17 Andrea Rendošová vystúpenie ĽH Milana Rendoša 1 100 € 04.04.2017 07.04.2017
Zmluva o spoloupráci č.14/17 Frederika Juhászová lektorka tv.dielni ( Mladý záchranári)    30 € 04.04.2017 07.04.2017
17-432-00588 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Festival starého umenia a histórie Abova 1 500 € 19.04.2017 02.05.2017
17-431-01512 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Valalická krojovaná paráda 1 500 € 19.04.2017 02.05.2017
17-431-01483 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Dargovská ruža 1 000 € 19.04.2017 02.05.2017
17-432-00610 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Fanfarafest 2 000 € 19.04.2017 02.05.2017
17-441-00167 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Strunobranie 2 500 € 19.04.2017 02.05.2017
17-441-00112 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Detské divadelné Košice 2 200 € 19.04.2017 02.05.2017
Zmluva o spolupráci č.15/17 Mgr. Liana Ivanová moderátorka v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie 100 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.16/17 Mgr.Renáta Kočišová,PhD predsedníčka poroty v rámci Krajskej postupovej súťaznej prehliadky Strunobranie 120 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.17/17 Mgr.Slavomíra Silvayová členka poroty v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie 100 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.18/17 Lívia Karnižová členka poroty v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie 100 € 02.05.2017 05.05.2017
zmluva o spolupráci č.19/17 Dominika Semaňáková  odborný dohľad a poradca v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie 100 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.20/17 Dušan Petro pomocník pri organizovaní v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie   50 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.21/17 Patrik Petro pomocník pri organizovaní v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie   50 € 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o spolupráci č.22/17 Katarína Karasová zhotoviteľ obrazového záznamu v rámci Krajskej postupovej súťažnej prehliadky Strunobranie 100 € 02.05.2017 05.05.2017
17-442-01257 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Betlehemskí pastieri 1 500 € 03.05.2017 15.05.2017
17-442-01193 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Odborný seminá pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 1 500 € 03.05.2017 15.05.2017
17-442-01035 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Ľudová remeselná tvorivosť počas ročných období 1 000 € 03.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.23/17 PhDr. Soňa Kostrábová moderátorka v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   60 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.24/17 Katarína Kisidayová členka poroty v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   80 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.25/17 Mgr.Ľubomír Varinský člen poroty poroty v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   80 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.26/17
RNDr.František Juhás zhotoviteľ obrazového záznamu-kamerové služby v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža 130 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.27/17 Anna Vargová zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich prehliadky Dargovská ruža 200 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.28/17 Milan Končík zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   80 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmuva o spolupráci č. 29/17 Dušan Petro pomocník pri organizovaní podujatia 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   40 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.30/17 Patrik Petro pomocník pri organizovaní podujatia  47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža   40 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.31/17 Matúš Ondruš hudobný sprievod pre sólistov a spevákov s ĽH Matúša Ondruša v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža 400 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.32/17 Gabriel Gordan technika-zvukára(zabezpečenie ozvučenia) v rámci 47.roč.nesúťažnej regionálnej prehliadky Dargovská ruža 100 € 10.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci č.33/17 Ing. Mária Sotáková lektorka tvorivej dielne ( pletenie prútených košíkov) - Herlianske leto pri gejzíre   30 € 10.05.2017 15.05.2017
17-431-01792  FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Abovské folklórne slávnosti 6 500 € 10.05.2017 19.05.2017
17-441-00122 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Šaffova ostroha 2 200 € 10.05.2017 22.05.2017
Zmluva o reklame č.1/2017 TERMOSTAV- MRÁZ spol.s.r.o. poskytnutie finančného príspevku k podujatiu Abovské folklórne slávnosti 600 € 01.06.2017 22.08.2017
 MK-4036/2017/3.2 Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR, nám SNP č.33,813 31 Bratislava, IČO:00165182 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu- Kultúrne poukazy   05.06.2017 05.06.2017
Zmluva o spolupráci č.34/17 Jozef Sendžo pomocný pracovník-údržbár v Sieni bojovej slávy 100 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.35/17 Katarína Žingorová lektorka na tvorivej dielni AFS 2017   30 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.36/17 Monika žingorová lektorka na tvorivej dielni AFS 2017   60 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.37/17 Patrik Petro technik-zvukár v rámci Živej pozvánky na AFS 2017 v Herľanoch 100 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.38/17 Marta Kokindová vystúpenie ŽSS Dubina v rámci Živej pozvánky na AFS 2017 v Herľanoch   80 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.39/17 Peter Kovalík prezentácia remesla ľud.umeleckej tvorivosti pre verejnosť_ klobučníctvo v rámci AFS 2017   30 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.40/17 Ján Ihnát prezentácia remesla ľud.umeleckej tvorivosti pre verejnosť_výrobky z kože, pastierske biče v rámci AFS 2017   30 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.41/17 Ludovít Cehelský prezentácie remesla ľud.umeleckej tvorivosti pre verejnosť_výrobky z rohoviny v rámci AFS 2017   30 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmulva o spolupráci č.42/17 Galina Grešlíková prezentácia remesla ľu.umeleckej tvorivosti pre verejnosť_tradičné tkanie vrámci AFS 2017   30 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.43/17 Milan Končík zhotoviteľ obrazové záznamu-fotodokumentácia vrámci AFS 2017 100 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.44/17 Mária Arkaiova vystúpenie Zboru sv.Faustíny z Geče v rámci AFS 2017 120 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.45/17 Katarína Birková moderátorka programu, príprava konferansu v rámci AFS 2017 150 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.46/17 Amália Holíková tvorivá dielňa pre verejnosť-prezentácia remesla zhotovenia keramiky na hrnčiarskomm kruhu v rámci AFS 2017   70 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.47/17 Dušan Petro pomosník pri organizovaní podujatia AFS 2017   25 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.48/17 Michaela Baltesová zhotoviteľ obrazové záznamu-fotodokumentácia vrámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.49/17 Dana Frištiková pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.50/17 Renáte Čabaiová pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.51/17 Zuzana Stojková pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.52/17 Jana Čigašová pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.53/17 Marek Šťastný pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.54/17 Jozef Baltes pomocní asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.55/17 Ľubomír Tatarka prednáška, výstava a ukažka remelsa ľud.umelecke tvorivosti_výroba gájd, hra na gajdách a výroba črpákov v rámci AFS 2017 150 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.56/17 Leonid Hnatiok vystúpenie ukrajinského súboru Liberi Ban v rámci AFS 2017 250 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.56/II/17 Jakub Buraš hudobné vystúpenie ĽH Zemplín v rámci AFS 2017 450 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.57/17  Milan Bajus  pomocník pri organizovaní podujatia  v rámci AFS 2017   25 €  05.06.2017  06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.58/17 Júlia Jeleňová grafický návrh propagačných materiálov k AFS 2017 120 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.59/17 Gabriel Varga naloženie-vyloženie  preprava 6 ks drevených remeselných stánkov v rámci AFS 2017   50 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolopráci č.60/2017 Emília Kuželová moderátorka v rámci podujatia Fanfarafest 2017   80 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.61/2017 Emil Fajta člen poroty v rámci podujatia Fanfarafest 2017 100 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.62/2017 Iliyan Lyubominov Yordanov hudobné vystúpenie bulharského súboru NESTINI v programe "Prišli do nás hosce" v rámci AFS 207 500 € 05.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci č.441/2017 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64,81611 Bratislava, IČO: 00164429 Prezentácia ľudovej umeleckej výroby " Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby z vých. Slovenska" a "Ulička remesiel s ÚĽUVom" 200 € 12.06.2017 12.06.2017
Zmluva o reklame č.2 Antik Telecom s.r.o. peňažný príspevok k podujatiu Abovské folklórne slávnosti 300 € 15.6.2017 15.6.2017
601/185/2017/UP Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 360570460 Darovacia zmluva- finančný dar na realizáciu projektu Abovské folklórne slávnosti 2017 600 € 20.06.2017 20.06.2017
Zmluva o spolupráci č.63/2017 Tibor Masat člen poroty v rámci podujatia Fanfarafest 2017 100 € 04.07.2017 06.07.2017
Zmluva o spolupráci č.64/2017 Martin Tulej člen poroty v rámci podujatia Fanfarafest 2017 100 € 04.07.2017 06.07.2017
Zmluva o spolupráci č.65/2017 Milan Končík zhotoviteľ obrazového záznamu-fotodokumentácia v rámci podujatia Fanfarafest 2017 80 € 04.07.2017 06.07.2017
Zmluva o spolupráci č.66/2017 Dušan Petro pomocník pri organizovani podujatia Fanfarafest 2017 50 € 04.07.2017 06.07.2017
Zmluva o spolupráci č.67/2017 Jozef Sendžo pomocný pracovník-údržbár ( areál v okolí Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk a Siene bojovej slávy) 150 € 04.07.2017 06.07.2017
Dotatok k zmluve FPU č. 17-441-00167 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 dodatok č. k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov   11.07.2017 24.07.2017
Dotatok k z,luve FPU č. 17-432-00610 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 dodatok č. k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov   11.07.2017 24.07.2017
Zmluva o spolupráci č.68/2017 Slavomír Pecha lektor hudby, hra na gitare a spev v rámci vidieckeho tábora re rómske deti, Šukar dživipen 130 € 24.07.2017 25.07.2017
Zmluva o spolupráci č.69/2017 Michaela Baltesová lektorka v rámci vidieckeho tábora re rómske deti, Šukar dživipen( 31.07.2017_04.08.2017) 130 € 24.07.2017 25.07.2017
Zmluva o spolupráci č.70/2017 Viktória Petrašová lektorka v rámci vidieckeho tábora re rómske deti, Šukar dživipen ( 31.07.2017_04.08.2017) 130 € 24.07.2017 25.07.2017
Zmluva o spolupráci č.71/2017 Peter Hogya lektor v rámci vidieckeho tábora re rómske deti, Šukar dživipen ( 31.07.2017_04.08.2017) 130 € 24.07.2017 25.07.2017
Zmluva o spolupráci č.72/2017 Martina Vojtková lektorka v rámci vidieckeho tábora re rómske deti, Šukar dživipen ( 31.07.2017_04.08.2017) 130 € 21.07.2017 25.07.2017
Zmluva o spolupráci č.73/2017 Jozef Senžo pomocný pracovník-údržbár ( areál v okolí Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk a Siene bojovej slávy) 150 € 02.08.2017 03.08.2017
Zmluva o spolupráci č.74/2017 Silvia Pitoňaková lektorka tvorivej dielne pre ŽS  v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.75/2017 Katarína Žingorová lektorka tvorivej dielne pre ŽS  v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.76/2017 Monika žingorová lektorka tvorivej dielne pre ŽS  v rámci podujatia Festival starého umenia 25 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.77/2017 František Juhas zhotoviteľa obrazového záznamu- kamerové služby (zhotovenie videozáznamu) v rámci podujatia Festival starého umenia 100 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.78/2017 Matúš Béreš moderátor v rámci podujkatia Festival starého umenia 70 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.79/2017 Ján Veľbacký vystúpenie speváckeho telesa VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES v rámci podujatia Festival starého umenia 350 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.80/2017 Patrik Kanuščák vystúpenie sláčikového kvarteta NOVI v rámci podujatia Festival starého umenia
400 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.81/2017 Frederika Juhászová lektorka tvorivej dielne pre ZŠ v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.82/2017 Gabriela Zezulková lektorka tvorivej dielne pre ZŠ v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.83/2017 Martina Vojtková lektorka tvorivej dielne pre ZŠ v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.84/2017 Jana Štefančíková lektorka tvorivej dielne pre ZŠ v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o spolupráci č.85/2017 Samuel Bugoš pomocník v rámci podujatia Festival starého umenia 50 € 08.09.2017 11.09.2017
Zmluva o dielo Akad.soch.Vladimír Višvader-Villard-rešteuroanie a obnova pamiatok, Na Križovatkách 19, 821 04 Bratislava, IČO:13970445 reštaurovanie nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Dargovský priesmyk, Miesto pamätné ( s pamätníkom Víťazstva Červenej armády) 19. 884 € 12.09.2017 14.09.2017
zmluva o spolupráci č.86/2017 Michal Konč prevoz 1ks remeselného stánku, naloženie-vyloženie pred a po podujatí Valalická krojovaná paráda 50 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.87/2017 Erika Vranaiová prezentácia tradičného ľudového remesla- výroba a zdobenie perníkov v rámci podujatia Valalická krojovaná  paráda 50 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.88/2017 Eva Horvath prezentácia tradičného ľudového remesla-výrobky zo šúpolia vrámci podujatia Valalická krojovaná paráda 50 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.89/2017 Eika Belanová prezentácie tredičného ľudového remesla - výroba a zdobenie kraslíc v rámci podujatia Valalická krojovaná paráda 50 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.90/2017 Štefan Onofer prezentácia tradičného ľudového remesla - drotárstvo, vźroky z drôtu v rámci podujatia Valalica krojovaná paráda 50 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.91/2017 Pavol Kacvinský scenár a réžia- kompletná príprava umeleckého programu v rámci podujatioa Valalická krojovaná paráda 200 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.92/2017 Helena Jakabová moderátorka v rámci podujatioa Valalická krojovaná paráda 80 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.93/2017 Jozef Vavrek technik- zvukár v rámci podujatia Valalická krojovaná paráda 100 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.94/2017 Michaela Baltesová zhotoviteľ obrazového záznamu-fotodokumentácia 70 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.95/2017 RNDr. František Juhás zhotovenie obrazového záznamu- kamerové služby 140 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.96/2017 Margita Papcunová vystúpenie FSk Kadlubek a ŽSS Paradne Ňevesti 200 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmuva o spolupráci č.97/2017  Mária Šimková  vystúpenie FS Gečanka  ( 10min.)v rámci podujatia VKP  30 € 05.10.2017  06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.98/2017  Ferdinand Hudák  MSS Bakšane ( 10min) v rámci podujatia VKP  30€ 05.10.2017  06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.99/2017 Dušan Petro pomocník v rámci podujatia Valalická krojovaná paráda 40 € 05.10.2017 06.10.2017
Zmluva o spolupráci č.100/2017 Amália Holíková zabezpečenie tvorivej dielne pre ZŠ Boliarov - výrobky z hliny, prezentácia zhotovenia keramiky na hrnčiarskom kruhu 70 € 12.10.2017 13.10.2017
Zmluva o spolupráci č.101/2017 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pr ZŠ Boliarov - výroba a ozdobovanie keramických črepníkov tradičnými motívnmi 60 € 12.10.2017 13.10.2017
Zmluva o spolupráci č.102/2017 Erik Korfant hudobný doprovod - hra na akordeóne pri realizácii Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 50 € 20.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci č.103/2017 Štefánia Kudlová lektorka hudby pri realizácii Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 100 € 20.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci č.104/2017 Júlia Gurbaľová lektorka hudby pri realizácii Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 100 € 20.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci č.105/2017 Andrea Nemcová lektorka hudby pri realizácii Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 100 € 20.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci č.106/2017 Lucia Vernerská lektorka hudby pri realizácii Odborného semináru pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov 100 € 20.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci č.107/2017 Michal Smetanka hudobné vystúpenie v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 250 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.108/2017 Ivana Feníková spevácke vystúpenie v dvoch hudobných vstupoch v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 50 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.109/2017 Klaudia Džuberová tanečné vystúpenia v dvoch vstupoch v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 50 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.110/2017 Ľubomír Vaňo preprava ozvučovacej techniky a ozvučovacie sluzby v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 170 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.111/2017 Michaela Baltesová zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 50 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.112/2017 RNDr.František Juhás zhotoviteľ obrazového záznamu- kamerové služby v KD Košická Polianka dňa 28.10 2017 100 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolopráci č.113/2017 Patrik Korfant vystúpenie ĽH Patrika Korfanta v KD Košická Polianka dňa 28.10.2017 320 € 23.10.2017 24.10.2017
Zmluva o spolupráci č.114/2017 Doc.PhDr.Ladislav Bartko, CSc. lektor jazykovedec – jazykovedná prednáška a praktická úprava textu dramatickej hry Betlehemskí pastieri  100 € 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva o spolupráci č.115/2017 Klaudia Buganová   lektorka etnologička – odborná prednáška o histórii a súčasnosti Betlehemských pastierov 100 € 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva o spolupráci č.116/2017 Mgr.  Liana Ivanová lektorka dramaturgička –  pohybová príprava, dramaturgická príprava hry,  nácvik a príprava kolektívov pre vystúpenie s hrou Betlehemskí pastieri 200 € 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva o spolupráci č.117/2017 Magdaléna Palenčárová  lektorka rezbárka –  ukážka a výroba betlehemských palíc z dreva  120 € 10.11.2017 13.11.2017
Zmluva o spolupráci č118/2017 Viliam Gurbaľ  lektora hudby – hra na cimbal 200 € 15.11.2017 16.11.2017
Zmluva o spolupráci č.119/2017 Vojtech Bunda  lektora hudby – hra na kontrabas  200 € 15.11.2017 16.11.2017
Zmluva o spolupráci č.120/2017 Matúš Kruták lektora hudby – hra na violu  200 € 15.11.2017 16.11.2017
Zmluva o spolupráci č.121/2017 Amália Holíková tvorivá dielňa pre deti ZŠ Svinica -výrobky z hliny, prezentácia remesla zhotovovania keramiky na hrnčiarskom kruhu 70 € 15.11.2017 16.11.2017
Dodatok k zmluve FPU č.17-442-01257 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08 BRATISLAVA, IČO 42418933 dodatok č. k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov   28.11.2017 05.12.2017
Zmluva o spolupráci č.122/2017 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - yroba vianočných pozdravov z papiera 80 € 04.12.2017 05.12.2017
Zmluva o spolupráci č.123/2017 Michaela Baltesová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - zdobenie vianočných ozdôb z dreva 80 € 04.12.2017 05.12.2017
Zmluva o spolupráci č.124/2017 Jozef Sendžo pomoc pri organizovaní vianočných koncertov 80 € 04.12.2017 05.12.2017
Zmluva o spolupráci č.125/2017 Vladimír Kubáň vystúpenie ľudovej hudby FS Čačina, doprovod v rámci školy tanca, voľnú zábavu 450 € 04.12.2017 07.12.2017
Zmluva o spolupráci č.126/2017 Silvia Pitoňáková lektorka tvorivej dielne - výrob vianočných ozdôb z dreva a ich zdobenie 50 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č. 127/2017 Elena Takáčová lektorka tvorivej dielne - výroba a výzdoba vianočných perníkov 50 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č. 128/2017 Matúš Béreš moderátor v rámci vianočného koncertu v Ruskove 80 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.129/2017 Tomáš Socha hudobné vystúpenie - hra na orgáne, pásmo vianočných kolied v rámci vianoičného koncertu v Ruskove 50 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.130/2017 Ingrid Starcová spevácke vystúpenie FS Hornád - pásmo vianočných piesni a koolied v rámci vianočného koncertu v Ruskove 150 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.131/2017 Alžbeta Guľová folklórne vystúpenie DFS Karička- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov v rámci vianočného koncertu v Ruskove 70 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.132/2017 Peter BrestoviČ folklórne vystúpenie MSS Bakšanske parobci- pásmo vianočných piesní , kolied a vinšov v rámci vianočného koncertu v Ruskove 150 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o polupráci č.133/2017 Bernadeta Kažimírová folklórne vystúpenie ŽSS Olšava- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov v rámci vianočného koncertu v ruskove 70 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.134/2017 Elena Takáčová lektorka tvorivej dielne - výroba a výzdoba perníkov 50 € 04.12.2017 10.12.2017
Zmluva o spolupráci č.135/2017 Gabriela Končíková Vojtková lektora tvorivej dielne – výroba vianočných ozdôb z papiera a ich zdobenie a výroba vianočných ikebán 80 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.136/2017 Michal Smetanka hudobné vystúpenie v pásme Zabudnuté vianočné piesne v rámci vianočného koncertu vo Svinici 450 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.137/2017 Marta Kokindová ( vedúca ŽSS Dubina) zabezpečí folklórne vystúpenie ŽSS Dubina zo Svinice- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov 80 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.138/2017 Miroslava Kuchárová hudobné vystúpenie- hra na husle v rámci vianočného koncertu v Nižnej Kamenici 200 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.139/2017 Mgr.Renáta Kočišová, PhD hudobné vystúpenie- hra na violončele v rámci vianočného koncertu v Nižnej Kamenici 230 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.140/2017 Dominika Šuťáková moderátorka v rámci vianočného koncertu v Nižnej Kamenici 70 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.141/2017 Viera Gruczová lektorka tvorivej dielne dňa 17.12.2017 - výroba vianočných ikeban 50 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.142/2017 Erika Vranaiová lektorka tvorivej dielne dňa 17.12.2017 - výroba a výzdoba vianočných perníkov 70 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.143/2017 Slávka Zeleňáková folklórne vystúopenie FSk Čerešeň z Nižnej Kamenice, pásmo vianočných piesní, kolied a vinšov v rámci vianočného koncertu v Nižnej Kamenici 100 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.144/2017 Zuzana Nováková folklórne vystúpenie MSS Harčare z Pozdišoviec- pásmo vianoičných piesní, kolied a vinšov v rámci vianočného koncertu v Nižnej Kamenici 150 € 04.12.2017 18.12.2017
Zmluva o spolupráci č.145/2017 Timea Kocúeková folklórne vystúpenie DFS Beľanka z Koš. Belej v rámci podujatia Zimný folklórny večer 80 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.146/2017 Zuzana Petkáčová folklórne vzstúpenie FS Folkmarčanka 2 z Veľkého Folkmára v rámci podujatia Zimný folklórny fvečerl 100 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.147/2017 Marianna Redajová folklórne vystúpenie FS Karička z Družstevnej pri Hornáde v rámci podujatia Zimný folklórny večer 100 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.148/2017 Mária Hudáková folklórne vystúpenie FS Pantlička z Košickej Belej v rámci podujatia Zimný folklórny večer 80 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.149/2017 Mária Balintová folklórne vystúpenie FS Budzimerčanka z Budimíra v rámci podujatia Zimný folklórnz večer 100 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.150/2017 Jozef Drábik Folklórne vzstúpenie FS Beľanka z Košickej Belej v rámci podujatia Zimný folklórny večer 80 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.151/2017 Dominika Šuťáková moderátorka v rámci podujatia Zimná folklórny veěcr 100 € 18.12.2017 19.12.2017
Zmluva o spolupráci č.152/2017 RNDr.František Juhás zhotoviteľ obrazového záznamu-kamerové služby rámci podujatia Zimný folklórny večer 150 € 18.12.2017 19.12.2017
Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER S.R.O                                                ---------------    ----------- 28.12.2017 29.12.2017
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve Obec Bidovce dodatok k zmluve a nájme nebytových priestorov zo dňa 02.02.2009   29.12.2017 29.12.2017