dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2014

 

Číslo/ zobraziť

 Zmluvná strana   Predmet zmluvy   Celková hodnota   Dátum podpisu   Dátum zverejnenia 
1/14 Zuzana Žegleňová hudobné vystúpenie 30 € 6.2.2014 6.2.2014
2/14 Agata Častová spevácke vystúpenie 70 € 6.2.2014 6.2.2014
3/14 Zuzana Žegleňová hudobné vystúpenie 40 € 19.2.2014 19.2.2014
4/14 Radoslav Opiňár moderovanie, príprava konferansu 20 € 19.2.2014 19.2.2014
5/14 Slávka Ferková členka poroty 30 € 25.2.2014 25.2.2014
6/14 Ľubomír Varinský predseda poroty 35 € 25.2.2014 25.2.2014
7/14 Jana Pitková členka poroty 30 € 25.2.2014 25.2.2014
8/14 Benda Miroslav člen poroty Šaff.os.  50 € 18.3.2014 18.3.2014
9/14 Peter Cicák člen poroty Šaff.os. 50 € 18.3.2014 18.3.2014
10/14 František Jeleň moderovanie, príprava konferansu 100 € 18.3.2014 18.3.2014
11/14 Samuel Bugoš asistencia pri organizovaní, zhotovenie videozáznamu 50 € 18.3.2014 18.3.2014
12/14 Ľubomír Vaňo technické zabezpečenie-ozvučenie 185 € 18.3.2014 18.3.2014
13/14 Liana Ivanová predsedkyňa poroty Div. Ďurkov 40 € 24.3.2014 24.3.2014
14/14 Katarína Obyšovska členka poroty Div. Ďurkov 33 € 24.3.2014 24.3.2014
15/14 Vladimír Bálint člen poroty Div. Ďurkov 33 € 24.3.2014 24.3.2014
16/14 Marta Stieberová spevácke vystúpenie 40 € 26.3.2014 26.3.2014
17/14 Peter Novotný hudobné vystúpenie 20 € 4.4.2014 4.4.2014
18/14 Liana Ivanová členka poroty DDK 90 € 7.4.2014 7.4.2014
19/14 Ľubomír Šárik predseda poroty DDK 130 € 7.4.2014 7.4.2014
20/14 Marica Harčáriková členka poroty DDK 90 € 7.4.2014 7.4.2014
21/14 Alžbeta Hunčíková zabezpečenie občerstvenia DDK 240 € 7.4.2014 7.4.2014
22/14 Gabriela Zezulková moderovanie DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
23/14 Ľubomír Vaňo zhotovenie vidozáznamu DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
24/14 Dancák Pavel služby-osvetľovacie DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
25/14 Ľubomír Varinský lektor- odborný seminár 140 € 25.4.2014 25.4.2014
26/14 Radoslav Kertis lektor- odborný seminár 450 € 25.4.2014 25.4.2014
27/14 Ľubomír Vaňo zhotovenie videozáznamu -Odborný seminár 100 € 25.4.2014 25.4.2014
28/14 Gabriel Vojtko kosenie- Pamätník Dargov 200 € 2.5.2014 2.5.2014
29/14 Anna Vargová zabezpečenie stravy DR 300 € 12.5.2014 12.5.2014
30/14 Miroslav Soták člen poroty DR 70 € 12.5.2014 12.5.2014
31/14 Jana Pitková členka poroty DR 70 € 12.5.2014 12.5.2014
32/14 Peter Ferko hudobné vystúpenie DR 120 € 12.5.2014 12.5.2014
33/14 Ľubomír Vaňo ozvučovacie služby DR 30 € 12.5.2014 12.5.2014
34/14 Zuzana Bobríková moderovanie DR 45 € 12.5.2014 12.5.2014
35/14 Ľubomír Vaňo ozvučovacie služby 150 € 22.5.2014 22.5.2014
36/14 Veronika Monková lektorka-tv. dielne AFS 55 € 19.6.2014 19.6.2014
37/14 Alžbeta Hunčíková lektorka-tv. dielne AFS 25 € 19.6.2014 19.6.2014
38/14 Agáta Částová lektorka-tv.dielňa AFS 25 € 19.6.2014 19.6.2014
39/14 Monika Odlerová lektorka-tv.dielne AFS 25 € 19.6.2014 19.6.2014
40/14 Martina Vojtková lektorka-tv.dielňa AFS 50 € 19.6.2014 19.6.2014
41/14 Jana Čabaiová lektorka-tv.dielňa AFS 65 € 19.6.2014 19.6.2014
42/14 Iveta Stieberová predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
43/14 Renáta Čabaiová predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
44/14 Jana Čigašová predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
45/14 Gabriela Vojtková predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
46/14 Jana Ujheliová predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
47/14 Michaela Stolárová predpredaj lístkov AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
48/14 Jozef Baltes, ml. sprievodcovské služby AFS 50 € 19.6.2014 19.6.2014
49/14 Zuzana Bobríková moderovanie AFS 100 € 19.6.2014 19.6.2014
50/14 Takáčova Helena vyroba 200 ks perníkov AFS 80 € 19.6.2014 19.6.2014
51/14 Radoslav Kertis ĽH Borievka-hudobný doprovod AFS  400 € 19.6.2014 19.6.2014
52/14 Tatiana Porubčanová hudobné vystúpenie 100 € 19.6.2014 19.6.2014
53/14 Agáta Krausová členka poroty AFS 70 € 19.6.2014 19.6.2014
54/14 Slavomír Ondejka člen poroty AFS 70 € 19.6.2014 19.6.2014
55/14 Szczepan Szewczyk vystúpenie FS Bystry Potok- Poľsko AFS 400 € 19.6.2014 19.6.2014
56/14 Jana Dorošová zdravotný asistent AFS 25 € 19.6.2014 19.6.2014
57/14 Daniela Juhásová zhotovenie videozáznamu AFS 100 € 19.6.2014 19.6.2014
58/14 Andrej Šoth predseda poroty AFS 100 € 19.6.2014 19.6.2014
59/14 Michaela Baltesová asistencia a pomoc AFS 20 € 19.6.2014 19.6.2014
60/14 Hriňák Jozef kováč AFS 30 € 19.6.2014 19.6.2014
61/14 Amália Holíková keramikárka AFS 70 € 19.6.2014 19.6.2014
62/14 Jozef Síkora medené šperky AFS 20 € 19.6.2014 19.6.2014
63/14 Anna Beľušková zapožičanie rekvizít AFS 45 € 19.6.2014 19.6.2014
64/14 Gabriel Varga prevoz,odvoz, zabezpečenie stánkov AFS 60 € 19.6.2014 19.6.2014
65/14 Milan Bajús kosenie- Pamätník Dargov 200 € 19.6.2014 19.6.2014
66/14 Júlia Jeleňová lektorská činnosť -Sieň bojovej slávy 60 € 4.7.2014 4.7.2014
67/14 Marta Bugošová lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
68/14 Gabriela Vojtková lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
69/14 Ľubomír Vaňo lektor - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
70/14 Jozef Baltes, ml. lektor - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
71/14 Gabriela Zezulková lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
72/14 Alžbeta Hunčíková lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
73/14 Tímea Andorová zdravotníčka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
74/14 Michaela Valentová lektorka - jazdy na koni 110 € 8.7.2014 8.7.2014
75/14 Bajusová Anna lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
76/14 Martina Vojtková lektorka - tábor 150 € 8.7.2014 8.7.2014
77/14 Stanislav Vojtko lektorská činnosť -Sieň bojovej slávy 75 € 1.8.2014 1.8.2014
78/14 Stanislav Vojtko kosenie- Pamätník Dargov 200 € 15.8.2014 15.8.2014
79/14 Dana Petrovajová asistenčné práce- Po stopách darg. bojov 60 € 18.8.2014 18.8.2014
80/14 Jana Čigašova asistenčné prace- Po stopách darg. bojov 60 € 18.8.2014 18.8.2014
81/14 Daniel Forgáč asistenčné práce- Po stopách darg. bojov 20 € 18.8.2014 18.8.2014
82/14 Patrik Petro asistenčné práce- Po stopách darg. bojov 50 € 18.8.2014 18.8.2014
83/14 Stanislav Vojtko prevoz materiálu 50 € 18.8.2014 18.8.2014
84/14 Milan Bajús maľovanie, údržba bojovej techniky 200 € 18.8.2014 18.8.2014
85/14 Agáta Částová údržba kvetov a rastlín 120 € 18.8.2014 18.8.2014
86/14 Marek Mikluš rezbárske práce 400 € 12.9.2014 12.9.2014
87/14 Ladislav Staňo rezbárske práce 250 € 12.9.2014 12.9.2014
88/14 Miroslav Varga lektor FSU 2014 100 € 17.9.2014 17.9.2014
89/14 Ján Veľbacký hudobné vystúpenie FSU 2014 400 € 17.9.2014

17.9.2014

90/14 Barbora Ďubeková hudobné vystúpenie FSU 2014 100 € 17.9.2014

17.9.2014

91/14 Juraj Libera hudobné vystúpenie FSU 2014 100 € 17.9.2014 17.9.2014
92/14 Marta Bugošová vedúca tvorivej dielne FSU 2014 40 €

17.9.2014

17.9.2014

93/14 Alžbeta Hunčiková

vedúca tvorivej dielne FSU 2014

40 €

17.9.2014

17.9.2014

94/14 Gabriela Vojtková vedúca tvorivej dielne FSU 2014 25 € 17.9.2014 17.9.2014
95/14 Monika Odlerová vedúca tvorivej dielne FSU 2014 40 € 17.9.2014 17.9.2014
96/14 Samuel Bugoš moderovanie FSU 2014 40 € 17.9.2014 17.9.2014
97/14 Ľubomír Vaňo obrazová a zvuková produkcia FSU 2014 200 € 17.9.2014 17.9.2014
98/14 Štefan Pereš realizácia výstavy FSU 2014 30 € 17.9.2014 17.9.2014
99/14 Stanislav Vojtko preprava sochy-Rezbársky plenér 150 € 17.9.2014 17.9.2014
100/14 Ľubomír Vaňo  obrazová a zvuková produkcia VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
101/14 Bernadeta Kažimírová folk.vyst. ŽSS Olšava VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
102/14 Ján Farkaš folk.vyst. FSk Roňva VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
103/14 Margita Papcúnová folk.vyst. FSk Kadlubek,ŽSS Paradne Ňevesti VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
104/14 Elena Halušková folk.vyst. FSk Gečanka VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
105/14 Miroslav Tóth folk.vyst. FSk Kavečianka VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
106/14 Jozef Škovrán folk.vyst. FSk Domovina VKP 2014 100 € 6.10.2014 6.10.2014
107/14 Éder Róbert lektor tanca Stretnutie generácií 125 € 20.10.2014 20.10.2014
108/14 Bohács Brigitta lektor tanca Stretnutie generácií 125 € 20.10.2014 20.10.2014
109/14 Mária Čiderová vedúca tvorivej dielne 25 € 25.10.2014 25.10.2014
110/14 Takáčová Helena výroba a výzdoba vianočných perníkov 100 € 24.11.2014 24.11.2014
111/14 Agáta Gunarová vedúca tvorivej dielne 20 € 24.11.2014 24.11.2014
112/14 Matúš Bereš moderovanie Vianočného koncertu v Ruskove 20 € 1.12.2014 1.12.2014
113/14 Alžbeta Očkajaková hud.vyst. Rjabinuška Vianočný kon.v Ruskove 100 € 1.12.2014 1.12.2014
114/14 Viktória Gernešiová hud.vyst. Vianočný kon.v Ruskove 20 € 1.12.2014 1.12.2014
115/14 Jozef Drábik folk.vyst.FS Beľanka Vianočný kon.v Ruskove 80 € 1.12.2014 1.12.2014
116/14 Marta Bugošová vedúca tvorivej dielne 50 € 1.12.2014 1.12.2014
117/14 Alžbeta Hunčíková vedúca tvorivej dielne 50 € 1.12.2014 1.12.2014
118/14 Andrea Dolgošová hud.vyst. Vainočný kon.v Boliarove 50 € 1.12.2014 1.12.2014
119/14 Mária Chomová hud.vyst. DUA Rozmai Vianočný kon.v Boliarove 100 € 1.12.2014 1.12.2014
120/14 Peter Dzuro hud.vyst. ELIAS Vianočný kon. v Boliarove 50 € 1.12.2014 1.12.2014
121/14 Peter Novýkmec autor knihy Spomienky z Dargovského bojiska 400 € 1.12.2014 1.12.2014
122/14 Martin Kurečko odborný garant,úprava textu knihy  200 € 1.12.2014 1.12.2014