dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstvaSieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

Sieň bojovej slávy je z technických príčin dočasne zatvorená !!!            

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677 

 

 

       
                                                                
  
                                                            


Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne územie piatich mikroregiónov - Olšavský, Slanský, Kecerovský, Hornád a Torysský kultúrno-výchovnú, odborno-poradenskú a osvetovú činnosť. Toto kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zapojené príspevkom, bolo zriadené 1. januára 2009. 
Od 1.1.2013 sa stalo KCA rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet KSK.

KCA so sídlom v Bidovciach slúži na prepojenie a zintenzívnenie regionálnej a miestnej kultúry v 71 obciach regiónu. Svojou činnosťou uchováva a zveľaďuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti, usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach obcí. 

Medzi ťažiskové podujatia nadregionálneho charakteru, ktoré organizuje KCA, patria Abovské folklórne slávnosti Euro folk Rozhanovce, Dargovská ruža a Valalická krojovaná paráda
Abovské folklórne slávnosti Euro folk Rozhanovce (konané každoročne v mesiaci jún v amfiteátri obce), sú slávnosti tradičnej ľudovej kultúry s bohatým folklórnym programom, výstavou, prezentáciou remesiel, gurmánskej súťaže o najlepšiu miestnu špecialitu, tvorivých dielní pre rodičov a deti a satelitných vystúpení domácich a zahraničných súborov v obciach, ktorým predchádza živá upútavka v Košiciach a v obciach okolia Košíc. 
Dlhoročnej popularite sa teší aj regionálna spevácka súťaž v speve ľudových piesní pre sólistov a spevácke skupiny z okolia Košíc Dargovská ruža, ktorá sa koná v aprílovom termíne každoročne, v sále Kultúrneho domu vo Svinici (v r. 2010 40. ročník súťaže). 
Valalická krojovaná paráda je podujatie – novotvar, konané v obci Valaliky, neďaleko Košíc, každoročne v októbri. Vzdáva hold kroju, nárečiu, spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom, ktoré predkladá súčasným umeleckým videním a tvorivosťou autorov programu (scenár, dramaturgia, choreografia). Špecifikom každého je nosná téma, napr. Valalická svadba, Práca a zábava na hospodárskom dvore a pod., ktoré sú akoby rekonštrukciou konkrétnej udalosti z kalendára našich predkov zo začiatku 20.storočia na Above. Vstup na podujatie je v kroji. 

KCA pripravuje v spolupráci s miestnymi samosprávami aj regionálnu súťaž amatérskych detských a mládežníckych divadelných súborov Divadelný Ďurkov (každoročne v marci), hudobno-slovné podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v rano-gotickom kostolíku vo Svinici Staré umenie a história Abova (september), taktiež letné vidiecke tábory pre sociálne znevýhodnené, rómske a nerómske deti v Herľanoch zamerané na ľudový tanec, spev a tradičné remeslá. KCA pravidelne usporadúva tvorivé dielne k súťažiam, tvorivé dielne remeselného charakteru, duchovné koncerty, výstavy insitného umenia, fotografií miestnych neprofesionálnych umelcov, školenia, prednášky a ďalšie podujatia menšieho rozsahu.
KCA do budúcna pripravuje ekumenický festival hudobných skupín a duchovných zborov, chce rozvinúť cezhraničnú spoluprácu, zaznamenať menšinovú kultúru a zmapovať tradičné remeslá v regióne.  
Od 1.11.2012 sa stalo KCA správcom Pamätníka oslobodenia a víťazstva a Siene bojovej slávy na Dargovskom priesmyku