dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 

 ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2011

 

   Por. č.               Č. objednávky                                                           
1 01/11  zobraziť objednávku
2 02/11 zobraziť objednávku
3 03/11 zobraziť objednávku

back_f2