dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ !!!

 

Kultúrne centrum Abova vykonáva svoju činnosť na území  71 obcí regiónu Košice - okolie:

 1. Bačkovík 25. Kecerovský Lipovec            49. Rozhanovce
 2. Belža 26. Kokšov Bakša 50. Ruskov
 3. Beniakovce 27. Kostoľany pri Hornáde             51. Sady nad Torysou
 4. Bidovce 28. Košická Belá 52. Skároš
 5. Blažice 29. Košická Polianka 53. Slančík
 6. Bočiar 30. Košické Olšany 54. Slanec
 7. Bohdanovce 31. Košický Klačenov 55. Slanská Huta
 8. Boliarov 32. Kráľovce 56. Slanské Nové Mesto
 9. Budimír 33. Kysak 57. Sokoľ
10. Bunetice 34. Malá Lodina 58. Sokoľany
11. Čakanovce 35. Mudrovce 59. Svinica
12. Čaňa 36. Nižná Hutka 60. Trebejov
13. Čižatice 37. Nižná Kamenica 61. Trsťany
14. Družstevná pri Hornáde          38. Nižná Myšľa 62. Trstené pri Hornáde
15. Ďurďošík 39. Nižný Čaj 63. Vajkovce
16. Ďurkov 40. Nová Polhora 64. Valaliky
17. Geča 41. Nový Salaš 65. Veľká Lodina
18. Gyňov 42. Obišovce 66. Vtáčkovce
19. Haniska 43. Olšovany 67. Vyšná Hutka
20. Herľany 44. Opátka 68. Vyšná Kamenica
21. Hrašovík 45. Opiná 69. Vyšná Myšľa
22. Chrastné 46. Ploské 70. Vyšný Čaj
23. Kalša 47. Rákoš 71. Ždaňa
24. Kecerovce 48. Rankovce

logo