dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

132ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2015

 

 

 

 Číslo faktúry   Dodávateľ   Predmet faktúry   Celková hodnota   Dátum prijatia   Dátum zverejnenia 
2511003630 Slovak Energy elektrina-nedoplatok 178,96 € 07.01.2015 07.01.2015
5283474144 Orange platby-mobil 8,99 € 25.01.2015 25.01.2015
5283363530 Orange platby-mobil 30,29 € 25.01.2015 25.01.2015
5283359938 Orange platby-mobil 13,50 € 25.01.2015 25.01.2015
5021502176 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. prístup od 3.02.2015 do 2.02.2015 0 € 09.02.2015 09.02.2015
FV150132 RAMcom s.r.o. zdroj,servis,panel 55,91 € 12.02.2015 12.02.2015
3 Obec Bidovce náklady na telefón 19,58 € 17.02.2015 17.02.2015
01/2015 Michal Richtarčík člen poroty Regionálna súťaž 35 € 20.02.2015 20.02.2015
92015 Centrum voľného času zabezpečenie podujatia 139 € 23.02.2015 23.02.2015
5287549631 Orange platby za mobil 8,99 € 25.02.2015 25.02.2015
5287437091 Orange platby za mobil 30 € 25.02.2015 25.02.2015
5287433503 Orange platby za mobil 27,73 25.02.2015 25.02.2015
           
FV150221 RAMcom s.r.o toner TB HP CE285A  17 € 09.03.2015 09.03.2015
20150003 Imrich Čulka

ošetrenie bŕzd, výmena oleja

a segmentov, diagnostika 

153,50 € 13.03.2015 13.03.2015
02/15 Spoločnosť priateľov FS Jahodná

hudobný program

400 € 23.03.2015 23.03.2015
20 Obec Bidovce náklady na telefón 18,05 16.03.2015 16.03.2015
21 Obec Bidovce nájom sály KD 150 € 19.03.2015 19.03.2015
2015001 DFS Hanička predsedníčka poroty  45 € 21.03.2015 21.03.2015
5291490380 Orange platby za mobil 8,99 € 25.03.2015 25.03.2015
5291466689 Orange platby za mobil 30 € 25.03.2015 25.03.2015
5291487325 Orange platba za mobil 13,50 € 25.03.2015 25.03.2015
2015002 DFS Hanička členka poroty 50 € 01.04.2015 01.04.2015
22 Obec Bidovce náklady za telefón 16,96 € 08.04.2015

08.04.2015 

14/2015 Ján Cirner preprava osôb DDK 120 € 20.04.2015

20.04.2015

2015029 Alojz Konkoľovský- TATRAKON preprava osôb 100,43 € 20.04.2015

20.04.2015

150520 BEKI Design, s.r.o. tlač propagačnych materiálov 100 € 22.04.2015

22.04.2015

FV150456 RAMcom s.r.o.

BAT PANASONIC VW-VBG130

servis PP, PT, kábel USB 

54,90 € 23.04.2015 23.04.2015
5295666236 Orange platba za mobil 8,99 € 25.04.2015 25.04.2015
5295553504 Orange platba za mobil 30 € 25.04.2015 25.04.2015
5295549799 Orange platba za mobil 17,84 € 25.04.2015 25.04.2015
0551500744 ELPROPEK spol. s.r.o. chlieb pre učinkujúcich 37,45 02.05.2015 02.05.2015
0115042143 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupóny 819,20 € 06.05.2015 06.05.2015
90150092 eurobus, a.s. preprava osôb DDK 326,40 € 06.05.2015 06.05.2015
510150016 ARRIVA Michalovce, a.s. preprava osôb 271 € 06.05.2015 06.05.2015
232015 Centrum voľného času zabezpečenie podujatia DDK 169 € 06.05.2015 06.05.2015
515005961 Webglobe-Yegon, s.r.o. registrácia WEB-u 23,90 € 07.05.2015 07.05.2015
24 Obec Bidovce náklady na telefón 18,34 07.05.2015 07.05.2015
0115051493 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny 1392,64 07.05.2015 07.05.2015
150459 BEKI Design, s.r.o. propagačné materiály Šaf.ostroha 100 € 09.05.2015 09.05.2015
150474 BEKI Desing, s.r.o. propagačné materiäaly Odborný seminár 100 € 13.05.2015

13.05.2015 

5299836110 Orange platby za mobil 8,99 € 25.05.2015 25.05.2015
5299719468 Orange platby za mobil 30 € 25.05.2015 25.05.2015
5299715889 Orange platby za mobil 20,11 € 25.05.2015 25.05.2015
15010091 playmedia s.r.o reklamný spot 120 € 03.06.2015 03.06.2015
1501/0133 REVA Košice s.r.o. šiltovky, zástery,aktualizácia dat.na baneroch 129,30 € 08.06.2015 08.06.2015
33 Obec Bidovce náklady na telefón 27,26 € 10.06.2015 10.06.2015
FV-136/2015 RENGL Slovensko, s.r.o. kamppaň 272,16 € 14.06.2015 14.06.2015
5304033119 Orange platby za mobil 8,99 € 25.06.2015 25.06.2015
5303916228 Orange platby za mobil 30 € 25.06.2015 25.06.2015
5303913151 Orange platby za mobil 13,50 € 25.06.2015 25.06.2015
FO201525 FABUS preprava učinkujúcich AFS 64,99 € 28.06.2015 28.06.2015
2015032 Dušan Travel s.r.o. preprava osôb 381,60 € 28.06.2015 28.06.2015
2015007 DFS Hanička scenár a režie AFS 120 € 28.06.2015 28.06.2015
31/15 TOLFI-SERVIS ozvučenie AFS 900 € 29.06.2015 29.06.2015
8015 USK Stavebno-dopravná firma preprava učinkujúcich AFS 63,60 € 29.06.2015 29.06.2015
1038/2015 Obec Bidovce vodné-stočné 75,96 € 30.06.2015 30.06.2015
150957 BEKI Desing, s.r.o. grafické práce, tlač banerov AFS 200 € 09.07.2015 09.07.2015
201520 DAFA trans, s.r.o. preprava AFS 100 € 13.07.2015 13.07.2015
23/2015 Gabriel Varga preprava dreva 175,20 € 13.07.2015 13.07.2015
35 Obec Bidovce náklady na telefón 24,92 € 13.07.2015 13.07.2015
FV150722 RAMcom s.r.o. tonery a príslušenstvo k PC 179,81 € 16.07.2015 16.07.2015
FV150728 RAMcom s.r.o zdroj ATX ,servis PP 35,80 € 17.07.2015 17.07.2015
0115079619 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny 819,20 21.07.2015 21.07.2015
231/2015 R.D.TECH. školenie o BOZP a OPP 100 € 21.07.2015 21.07.2015
151018 BEKI Design, s.r.o. nákupné platené tašky- vidiecky tábor 66,24 21.07.2015 21.07.2015
5308257079 Orange platby za mobil 8,99 € 24.07.2015 24.07.2015
5308138426 Orange platby za mobil 30 € 24.07.2015 24.07.2015
5308135227 Orange platby za mobil 19,12 € 24.07.2015 24.07.2015
3150001924 Technická univerzita Košice prenájom priestorov- vidiecky tábor 540 € 27.07.2015 27.07.2015
46 Obec Bidovce náklady na telefón 17,18 € 06.08.2015 06.08.2015
0551501273 ELPROPEK spol.s.r.o. pečivo 57,14 € 10.08.2015 10.08.2015
27 15 Milan Furman preprava osôb 765 € 18.08.2015 18.08.2015
62015 Furma Tomáš preprava osôb 340 € 18.08.2015 18.08.2015
OF15800 JUDr.Ing.Peter Grendel,PhD. školenie vodičov 48 € 20.08.2015 20.08.2015
8 Obec Rozhanovce prenájom amfiteátra AFS 500 € 24.08.2015 24.08.2015
5312488660 Orange platby za mobil 8,99 € 25.08.2015 25.08.2015
5312369348 Orange platby za mobil 30 € 25.08.2015 25.08.2015
5312366651 Orange Platby za mobil 18,58 € 25.08.2015 25.08.2015
10161/15 FURA s.r.o. červené vrecia na komunálny odpad 79,20 € 27.08.2015 27.08.2015
8/2015 HASIČSKÁ DYCHOVÁ HUDBA KOŠICE vystúpenie pri Pamätníku víťazstva na Dargove 250 € 29.08.2015 29.08.2015
20150009 Imrich čulka oprava motor.vozidla Škoda Octavia 197,59 € 31.08.2015 31.08.2015
03/2015 Spoločnosť priateľov FS Jahodná vystúpenie pri Pamätníku víťazstva na Dargove 150 € 07.09.2015 07.09.2015
49 Obec Bidovce náklady na telefón 17,80 € 07.09.2015 07.09.2015
07-06/2015 Paripa.o.z divadelné predstavenie 100 € 09.09.2015 09.09.2015
20151808 Sanita a technika, s.r.o mobilné toalety 144 € 09.09.23015 09.09.2015
0115097088 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o jedálne kupóny 819,20 € 09.09.2015 09.09.2015
28062015 Gabriel Varga preprava materálu AFS 141,60 € 10.09.2015 10.09.2015
12/2015 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis Vystúpenie- Festival star.um. a histor. Abova 200 € 17.09.2015 17.09.2015
151285 BEKI Design, s.r.o. nákupné plátené tašky- Festival star.um.a histor. Abova 67,68 € 17.09.2015 17.09.2015
151332 BEKI Desing, s.r.o tlač plagátov a pozvánok- Festival star.um.a historie Abova 150 € 18.09.2015 18.09.2015
2015090013 Castellum Cassovia, o.z. prezentácia dobových remesiel- Festival star.um. a histórie Abova 300 € 20.09.2015 20.09.2015
2015018 Adrián Fecko- AF kamera výroba a dodávka záznamu AFS 270 € 24.09.2015 24.09.2015
5316732356 Orange platby za mobil 8,99 € 24.09.2015 24.9.2015
5316612919 Orange platby za mobil 30,00 € 24.09.2015 24.09.2015
5316610099 Orange platby za mobil 27,59 € 24.09.2015 24.09.2015
58 Obec Bidovce náklady na telefón 15,56 € 05.10.2015 05.10.2015
151442 BEKI Desingn, s.r.o. tlač plagátov, ďak.listov- Val.kroj.paráda 100 € 08.10.2015 08.10.2015
201534 Michal Konč-MISKON elektormontáže servis EZS, montáž záložnej batérie 100 € 09.10.2015 09.10.2015
2015251 Obec Valaliky prenájom sály Val.kroj.paráda 350 € 12.10.2015 12.10.2015
492015 Obec Poráč preprava účinkujúcich AFS 132 € 21.10.2015 21.10.2015
5320992942 Orange platby za mobil 8,99 € 25.10.2015 25.10.2015
5320873047 Orange platby za mobil 30,06 € 25.10.2015 25.10.2015
5320869729 Orange platby za mobil 24,12 € 25.10.2015 25.10.2015
33/15 Milan Furman preprava osôb v rámci pod. Festival starého umenia 234 € 26.10.2015 26.10.2015
0115117126 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny 819,20 € 02.11.2015 02.11.2015
59 Obec Bidovce náklady na telefón 15,40 € 10.11.2015 10.11.2015
5325261037 Orange platby za mobil 8,99 € 24.11.2015 24.11.2015
5325140695 Orange platby za mobil 30,00 € 24.11.2015 24.11.2015
5325137005 Orange platby za mobil 26,34 24.11.2015 24.11.2015
68 Obec Bidovce náklady na telefón 18,62 € 7.12.2015 7.12.2015
88/2015 TOLFI-SERVIS dodanie prepravných boxov 450 € 21.12.2015 21.15.2015
201501735 M - LINK DJI Phantom 3 Advanced - kamera 1089 € 21.12.2015 21.12.2015
FV151934 Expocom.sk s.r.o figuríny dámska, pánska 642,20 € 21.12.2015 21.12.2015
245500705 Musicality, spol. s.r.o. ozvučenie repro 1095 € 22.12.2015 22.12.2015
2015/022 R.K.P.,s.r.o  svetlá, mikrofóny, stojany, repro, mix,pc 1320 € 22.12.2015 22.12.2015
15010063 MADA Slovakia s.r.o. bezdrôtový systém 529 € 22.12.2015 22.12.2015
151320438 LVC s.r.o promostena, grafické práce, rekl. textil- zimná bunda s výšivkou 999,60 € 22.12.2015 22.12.2015
401/2015 R.D.TECH. výkon činnosti technika činnosti pož.ochrany  83,33 € 22.12.2015 22.15.2015
5239543689 Orange platby za mobil 8,99 € 25.12.2015 25.12.2015
5329422441 Orange platby za mobil 30,08 € 25.12.2015 25.12.2015
53294193 Orange platby za mobil 13,50 € 25.12.2015 25.12.2015
5151007689 alza.sk dig.zrkadlovka, pamäť.karta, Patch kabel, papier do tlač. Epson, Záhradný vysávač 494 € 31.12.2015 31.12.2015