dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2015


Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/15 Centrum voľného času prenájom sály a priestorov 1 €/1 dieťa 20.01.2015

20.01.2015 

2/15 Centrum voľného času prenájom sály a prestorov 1 €/1 dieťa 26.01.2015 26.01.2015
3/15 Richtarčík Michal člen poroty 35 € 16.02.2015 16.02.2015
4/15 Občianské združenie DFS Hanička predsedníčka poroty 45 € 16.02.2015 16.02.2015
5/15 RAM com, s.r.o

toner do tlačiarne HP 1102

bateria do kamery PANASONIC SDR - H90

46 € 04.03.2015 04.03.2015
6/15 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre učinkujúcich 144,5 € 16.03.2015 16.03.2015
7/15 OcU Bidovce nájom sály KD Bidovce 150 € 16.03.2015 16.03.2015
8/15 Občianské združenie DFS Hanička členka poroty Šaf. ostroha 50 € 16.03.2015 16.03.2015
9/15 Imrich Čulka servis služobného vozidla 153,50 € 13.03.2015

13.03.2015 

10/15 OZ Spoločnosť priateľov Jahodná hudobný program 400 € 16.03.2015

16.03.2015

11/15 Beki Design. propagačné materiály Šafová ostroha 100 € 16.03.2015

16.03.2015

12/15 Beki Design. propagačne materiály Odborný seminár 100 € 01.04.2015

01.04.2015

13/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 4 €/ ks 10.04.2015

10.04.2015

14/15 ARRIVA Michalovce a.s preprava učinkujúcich Dets. div.Košice

0,95 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 4 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

15/15 Eurobus, a.s preprava učinkujúcich Dets. div. Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 5 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

16/15 TATRAKON preprava učinkujúcich Dets. div. Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 7 €  

13.04.2015

13.04.2015

17/15 Ján Cirner preprava učinkkujúcich Dets.div. Košice

1 € / 1 km

1 hod. stojné / 3 € 

13.04.2015

13.04.2015

18/15 Beki Design. tlač propagačných materiálov

100 €

13.04.2015

13.04.2015

19/15 LACOM, s.r.o preprava učinkujúcich Dets. div Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 5 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

20/15 El propek chlieb pre učinkujúcich

37,45 €

20.04.2015

20.04.2015

21/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky

4 €/ ks

06.05.2015

06.05.2015

22/15 Tolfi Servis ozvučenie AFS

900 €

12.05.2015

12.05.2015

23/15 Gabriel Varga

preprava dreva Rezbársky plenér

145 € bez DPH

12.05.2015

12.05.2015

24/15 Playmedia s.r.o reklamný spot

100 € bez DPH

26.05.2015

26.05.2015

25/15 Obec Rozhanovce prenájom priestorov AFS

500 €

26.05.2015

26.05.2015

26/15 REVA Košice s.r.o šiltovky, zástery, aktualizácia dat.na baneroch

129,30

01.06.2015

01.06.2015

27/15 RENGL Slovensko, s.r.o vylepovacia kampaň plagátov

272,16

08.06.,2015

08.06.2015

27/II/15 Gabriel Varga preprava materiálu AFS

141,60 €

08.06.2015

08.06.2015

28/15 Ján Cirner preprava učinkujúcich AFS

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 3 € 

18.06.2015

18.06.2015

29/15 Milan Furma preprava učinkujúcich AFS

1 €/ 1 km

1 ho. stojné/ 5 € 

18.06.2015

18.06.2015

30/15 Dušan Horník preprava učinkujúcich AFS

1,20 € bez DPH/ 1 km

18.06.2015

18.06.2015

31/15 OcÚ Poráč preprava učinkujúcich AFS

0,60 €/ 1 km

18.06.2015

18.06.2015

32/15 Paripa o.z divadelné vystúpenie AFS

100 €

18.06.2015

18.06.2015

33/15 Občianské združenie DFS Hanička scenár a réžia AFS

120 €

18.06.2015

18.06.2015

34/15 Beki Design grafické práce, tlač banerov

200 € bez DPH

18.06.2015

18.06.2015

35/15 Fura, s.r.o červené vrecia na komunálny odpad

50 € bez DPH

21.07.2015

21.07.2015

36/15 Beki Design nákupné platené tašky - vidiecky tábor

55,20 € bez DPH

21.07.2015

21.07.2015

37/15 Učebno - vycvikové zariadenie TU prenájom priestorov- vidiecky tábor

540 €

21.07.2015

21.07.2015

38/15 El propek s.r.o zabezpečenie pečiva- vidiecky tábor

57,144 €

21.07.2015

21.07.2015

38/II/15 Milan furman preprava deti vidiecky tábor

1km/1 €

stojné 5 € 

21.07.2015

21.07.2015

39/15 Sanita a technika 2 ks mobilné WC

60 € bez DPH/ ks

12.08.2015

12.08.2015

40/15 Eurobus, a.s výlep plagátov

100 € bez DPH

14.08.2015

14.08.2015

41/15 JuDr.Ing.Peter Grendel školenie vodičov

48 €

14.08.2015

14.08.2015

42/15 Imrich Čulka servis služobného vozidla

197,59 €

24.08.2015

24.08.2015

43/15 Hasičská dychová hudba vystúpenie pri Pamätniku víťazstva na Dargove 

250 €

24.08.2015

24.08.2015

44/15 OZ Spoločnosť priateĺov FS Jahodná vystúpenie- Pri pamätníku víťazstva na Dargove

150 €

24.08.2015

24.08.2015

45/15 Divadelná šermiarská spoločnosť Aramis ukážky histor.šermu a histor.tv.dielne- Festival.star.um a histor.Abova

200 €

07.09.2015

07.09.2015

46/15 Obec Svinica prenájom sály KD- Festival star.um.a histor.Abova

100 €

07.09.2015

07.09.2015

47/15 BEKI Design plátené tašky- Festival star.um. a histor.Abova

56,40 € bez DPH

07.09.2015

07.09.2015

48/15 BEKI Desing tlač plagátov a pozvánok- Festival star.um.a histor. Abova

150 €

07.09.2015

07.09.2015

49/15 Castellum Cassovia, o.z. ukážkz dobových remesiel- Festival star.um. a histor. Abova

300 €

07.09.2015

07.09.2015

50/15 BEKI Desing tlač plagátov a pozvánok-Valalická krojovaná paráda

100 €

07.09.2015

07.09.2015

51/15 Obec Valaliky prenájom sályKD-Valalická krojovaná paráda

350 €

07.09.2015

07.09.2015

52/15 Michal Konč-Miskon servis elektronickych zabezbeč.systémov a montáž zál.batérie

100 €

01.10.2015

01.10.2015