dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2015


Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/15 Centrum voľného času prenájom sály a priestorov 1 €/1 dieťa 20.01.2015

20.01.2015 

2/15 Centrum voľného času prenájom sály a prestorov 1 €/1 dieťa 26.01.2015 26.01.2015
3/15 Richtarčík Michal člen poroty 35 € 16.02.2015 16.02.2015
4/15 Občianské združenie DFS Hanička predsedníčka poroty 45 € 16.02.2015 16.02.2015
5/15 RAM com, s.r.o

toner do tlačiarne HP 1102

bateria do kamery PANASONIC SDR - H90

46 € 04.03.2015 04.03.2015
6/15 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre učinkujúcich 144,5 € 16.03.2015 16.03.2015
7/15 OcU Bidovce nájom sály KD Bidovce 150 € 16.03.2015 16.03.2015
8/15 Občianské združenie DFS Hanička členka poroty Šaf. ostroha 50 € 16.03.2015 16.03.2015
9/15 Imrich Čulka servis služobného vozidla 153,50 € 13.03.2015

13.03.2015 

10/15 OZ Spoločnosť priateľov Jahodná hudobný program 400 € 16.03.2015

16.03.2015

11/15 Beki Design. propagačné materiály Šafová ostroha 100 € 16.03.2015

16.03.2015

12/15 Beki Design. propagačne materiály Odborný seminár 100 € 01.04.2015

01.04.2015

13/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky 4 €/ ks 10.04.2015

10.04.2015

14/15 ARRIVA Michalovce a.s preprava učinkujúcich Dets. div.Košice

0,95 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 4 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

15/15 Eurobus, a.s preprava učinkujúcich Dets. div. Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 5 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

16/15 TATRAKON preprava učinkujúcich Dets. div. Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 7 €  

13.04.2015

13.04.2015

17/15 Ján Cirner preprava učinkkujúcich Dets.div. Košice

1 € / 1 km

1 hod. stojné / 3 € 

13.04.2015

13.04.2015

18/15 Beki Design. tlač propagačných materiálov

100 €

13.04.2015

13.04.2015

19/15 LACOM, s.r.o preprava učinkujúcich Dets. div Košice

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 5 € bez DPH 

13.04.2015

13.04.2015

20/15 El propek chlieb pre učinkujúcich

37,45 €

20.04.2015

20.04.2015

21/15 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o stravné lístky

4 €/ ks

06.05.2015

06.05.2015

22/15 Tolfi Servis ozvučenie AFS

900 €

12.05.2015

12.05.2015

23/15 Gabriel Varga

preprava dreva Rezbársky plenér

145 € bez DPH

12.05.2015

12.05.2015

24/15 Playmedia s.r.o reklamný spot

100 € bez DPH

26.05.2015

26.05.2015

25/15 Obec Rozhanovce prenájom priestorov AFS

500 €

26.05.2015

26.05.2015

26/15 REVA Košice s.r.o šiltovky, zástery, aktualizácia dat.na baneroch

129,30

01.06.2015

01.06.2015

27/15 RENGL Slovensko, s.r.o vylepovacia kampaň plagátov

272,16

08.06.,2015

08.06.2015

27/II/15 Gabriel Varga preprava materiálu AFS

141,60 €

08.06.2015

08.06.2015

28/15 Ján Cirner preprava učinkujúcich AFS

1 €/ 1 km

1 hod. stojné/ 3 € 

18.06.2015

18.06.2015

29/15 Milan Furma preprava učinkujúcich AFS

1 €/ 1 km

1 ho. stojné/ 5 € 

18.06.2015

18.06.2015

30/15 Dušan Horník preprava učinkujúcich AFS

1,20 € bez DPH/ 1 km

18.06.2015

18.06.2015

31/15 OcÚ Poráč preprava učinkujúcich AFS

0,60 €/ 1 km

18.06.2015

18.06.2015

32/15 Paripa o.z divadelné vystúpenie AFS

100 €

18.06.2015

18.06.2015

33/15 Občianské združenie DFS Hanička scenár a réžia AFS

120 €

18.06.2015

18.06.2015

34/15 Beki Design grafické práce, tlač banerov

200 € bez DPH

18.06.2015

18.06.2015

35/15 Fura, s.r.o červené vrecia na komunálny odpad

50 € bez DPH

21.07.2015

21.07.2015

36/15 Beki Design nákupné platené tašky - vidiecky tábor

55,20 € bez DPH

21.07.2015

21.07.2015

37/15 Učebno - vycvikové zariadenie TU prenájom priestorov- vidiecky tábor

540 €

21.07.2015

21.07.2015

38/15 El propek s.r.o zabezpečenie pečiva- vidiecky tábor

57,144 €

21.07.2015

21.07.2015

38/II/15 Milan furman preprava deti vidiecky tábor

1km/1 €

stojné 5 € 

21.07.2015

21.07.2015

39/15 Sanita a technika 2 ks mobilné WC

60 € bez DPH/ ks

12.08.2015

12.08.2015

40/15 Eurobus, a.s výlep plagátov

100 € bez DPH

14.08.2015

14.08.2015

41/15 JuDr.Ing.Peter Grendel školenie vodičov

48 €

14.08.2015

14.08.2015

42/15 Imrich Čulka servis služobného vozidla

197,59 €

24.08.2015

24.08.2015

43/15 Hasičská dychová hudba vystúpenie pri Pamätniku víťazstva na Dargove 

250 €

24.08.2015

24.08.2015

44/15 OZ Spoločnosť priateĺov FS Jahodná vystúpenie- Pri pamätníku víťazstva na Dargove

150 €

24.08.2015

24.08.2015

45/15 Divadelná šermiarská spoločnosť Aramis ukážky histor.šermu a histor.tv.dielne- Festival.star.um a histor.Abova

200 €

07.09.2015

07.09.2015

46/15 Obec Svinica prenájom sály KD- Festival star.um.a histor.Abova

100 €

07.09.2015

07.09.2015

47/15 BEKI Design plátené tašky- Festival star.um. a histor.Abova

56,40 € bez DPH

07.09.2015

07.09.2015

48/15 BEKI Desing tlač plagátov a pozvánok- Festival star.um.a histor. Abova

150 €

07.09.2015

07.09.2015

49/15 Castellum Cassovia, o.z. ukážkz dobových remesiel- Festival star.um. a histor. Abova

300 €

07.09.2015

07.09.2015

50/15 BEKI Desing tlač plagátov a pozvánok-Valalická krojovaná paráda

100 €

07.09.2015

07.09.2015

51/15 Obec Valaliky prenájom sályKD-Valalická krojovaná paráda

350 €

07.09.2015

07.09.2015

52/15 Michal Konč-Miskon servis elektronickych zabezbeč.systémov a montáž zál.batérie

100 €

01.10.2015

01.10.2015