dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 

 ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2011

 

   Por. č.               Č. zmluvy           

           Zhotoviteľ         

Dátum zverejnenia

                                               
1 01/11  Andrea Hrehorová 10. 1. 2011 zobraziť zmluvu
2 02/11 Pavol Šimko 4. 3. 2011 zobraziť zmluvu
3 03/11 Antónia Mikulová 23. 2. 2011 zobraziť zmluvu
4 04/11 Marta Vojtková 17. 3. 2011 zobraziť zmluvu
5 05/11 Mgr. Milan Rendoš 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
6 06/11 Mgr. Ľubomír Varínsky 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
7 07/11 Pavel Dancák 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
8 08/11 Annna Pachová 7. 4. 2011 zobraziť zmluvu
9 09/11 Miroslav Kmec 28. 4. 2011 zobraziť zmluvu
10 10/11 Marta Vojtková 28. 4. 2011 zobraziť zmluvu
11 11/11 Mária Koľveková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
12 12/11 Marta Vojtková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
13 13/11 Alžbeta Hunčíková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
14 14/11 Mgr. Anna Beľušková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
15 15/11 Helena Takáčová 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
16 16/11 Štefan Rozkoš 9. 6. 2011 storno
17 17/11 Stanislav Polek 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
18 18/11 Ladislav Staňo ml. 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
19 19/11 Ladislav Staňo st. 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
20 20/11 Magdaléna Palenčárová 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
21 21/11 PhDr. Ladislav Kita 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
22 22/11 František Eged 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
23 23/11 Marek Mikluš 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
24 24/11 Gabriel Varga 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
25 25/11 Alžbeta Hunčíková 13. 6. 2011 zobraziť zmluvu
26 26/11 Mgr. Jozef Haluza 21. 6. 2011 zobraziť zmluvu
27 27/11 Slavomír Polák 22. 6. 2011 zobraziť zmluvu
28 28/11 Alžbeta Hunčíková 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
29 29/11 Ľubomír Vaňo 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
30 30/11 Anna Bajusová 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
31 31/11 Bc. Peter Kažimír 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
32 32/11 Marta Vojtková 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
33 33/11 Pavol Jaško 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
34 34/11 Milan Hunčík 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
35 35/11 Eva Gáborová 11. 8. 2011 zobraziť zmluvu
36 36/11 Mgr. art. Klára Lakatošová 10. 8. 2011 zobraziť zmluvu
37 37/11 Anna Juhasová 13. 9. 2011 zobraziť zmluvu
38 38/11

Danuta Chocholek

16. 9. 2011 zobraziť zmluvu
39 39/11 Margita Papcunová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
40 40/11 Ladislav Staňo 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
41 41/11 Marek Mikluš 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
42 42/11 Magdaléna Palenčárová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
43 43/11 Ing. Ján Krajčí 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
44 44/11 János Lukacs 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
45 45/11 Mária Koľveková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
46 46/11 Jolana Lacková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
47 47/11 Mgr. Anna Beľušková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
48 48/11 Alžbeta Čurilová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
49 49/11 MVDr. Marek Bogdanovský 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
50 50/11 Martin Nagy 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
51 51/11 Slavomír Pollák 26. 11. 2011 zobraziť zmluvu
52 52/11 MVDr. Marek Bogdanovský 26. 11. 2011 zobraziť zmluvu
53 53/11 Anna Sabolová 21. 11. 2011 zobraziť zmluvu
54 54/11 Alžbeta Hunčíková 24. 11. 2011 zobraziť zmluvu
55 55/11 Helena Takačová 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
56 56/11 Peter Dzuro 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
57 57/11 Marta Rybková 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
58 58/11 Helena Basalová 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
59 59/11 Erik Korfant 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
60 60/11 Mária Jacková 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu

back_f2