dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

 

 ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2011

 

   Por. č.               Č. zmluvy           

           Zhotoviteľ         

Dátum zverejnenia

                                               
1 01/11  Andrea Hrehorová 10. 1. 2011 zobraziť zmluvu
2 02/11 Pavol Šimko 4. 3. 2011 zobraziť zmluvu
3 03/11 Antónia Mikulová 23. 2. 2011 zobraziť zmluvu
4 04/11 Marta Vojtková 17. 3. 2011 zobraziť zmluvu
5 05/11 Mgr. Milan Rendoš 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
6 06/11 Mgr. Ľubomír Varínsky 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
7 07/11 Pavel Dancák 4. 4. 2011 zobraziť zmluvu
8 08/11 Annna Pachová 7. 4. 2011 zobraziť zmluvu
9 09/11 Miroslav Kmec 28. 4. 2011 zobraziť zmluvu
10 10/11 Marta Vojtková 28. 4. 2011 zobraziť zmluvu
11 11/11 Mária Koľveková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
12 12/11 Marta Vojtková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
13 13/11 Alžbeta Hunčíková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
14 14/11 Mgr. Anna Beľušková 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
15 15/11 Helena Takáčová 9. 6. 2011 zobraziť zmluvu
16 16/11 Štefan Rozkoš 9. 6. 2011 storno
17 17/11 Stanislav Polek 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
18 18/11 Ladislav Staňo ml. 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
19 19/11 Ladislav Staňo st. 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
20 20/11 Magdaléna Palenčárová 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
21 21/11 PhDr. Ladislav Kita 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
22 22/11 František Eged 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
23 23/11 Marek Mikluš 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
24 24/11 Gabriel Varga 10. 6. 2011 zobraziť zmluvu
25 25/11 Alžbeta Hunčíková 13. 6. 2011 zobraziť zmluvu
26 26/11 Mgr. Jozef Haluza 21. 6. 2011 zobraziť zmluvu
27 27/11 Slavomír Polák 22. 6. 2011 zobraziť zmluvu
28 28/11 Alžbeta Hunčíková 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
29 29/11 Ľubomír Vaňo 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
30 30/11 Anna Bajusová 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
31 31/11 Bc. Peter Kažimír 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
32 32/11 Marta Vojtková 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
33 33/11 Pavol Jaško 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
34 34/11 Milan Hunčík 9. 8. 2011 zobraziť zmluvu
35 35/11 Eva Gáborová 11. 8. 2011 zobraziť zmluvu
36 36/11 Mgr. art. Klára Lakatošová 10. 8. 2011 zobraziť zmluvu
37 37/11 Anna Juhasová 13. 9. 2011 zobraziť zmluvu
38 38/11

Danuta Chocholek

16. 9. 2011 zobraziť zmluvu
39 39/11 Margita Papcunová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
40 40/11 Ladislav Staňo 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
41 41/11 Marek Mikluš 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
42 42/11 Magdaléna Palenčárová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
43 43/11 Ing. Ján Krajčí 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
44 44/11 János Lukacs 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
45 45/11 Mária Koľveková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
46 46/11 Jolana Lacková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
47 47/11 Mgr. Anna Beľušková 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
48 48/11 Alžbeta Čurilová 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
49 49/11 MVDr. Marek Bogdanovský 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
50 50/11 Martin Nagy 14. 10. 2011 zobraziť zmluvu
51 51/11 Slavomír Pollák 26. 11. 2011 zobraziť zmluvu
52 52/11 MVDr. Marek Bogdanovský 26. 11. 2011 zobraziť zmluvu
53 53/11 Anna Sabolová 21. 11. 2011 zobraziť zmluvu
54 54/11 Alžbeta Hunčíková 24. 11. 2011 zobraziť zmluvu
55 55/11 Helena Takačová 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
56 56/11 Peter Dzuro 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
57 57/11 Marta Rybková 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
58 58/11 Helena Basalová 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
59 59/11 Erik Korfant 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu
60 60/11 Mária Jacková 9. 12. 2011 zobraziť zmluvu

back_f2