dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2015

 

Číslo/ zobraziť

 Zmluvná strana   Predmet zmluvy   Celková hodnota   Dátum podpisu   Dátum zverejnenia 
1/15 Patrik Petro odpratávanie snehu 60 € 14.1.2015 14.1.2015
2/15 Gabriela Vojtková zab.občerstvenia 40 € 14.1.2015 14.1.2015
3/15 Jozef Škovran

folk.vystúpenie

60 € 9.2.2015 9.2.2015
4/15 Jana Pitková členka poroty 35 € 16.2.2015 16.2.2015
5/15 Gabriela Vojtková zab.občerstvenia 100 € 16.2.2015 16.2.2015
6/15 Patrik Petro pom.pri org.podujatia 20 € 16.2.2015 16.2.2015
7/15 Stanislav Vojtko prevoz materiálu 60 € 16.2.2015 16.2.2015
8/15 Peter Kocák predseda poroty 75 € 16.3.2015 16.3.2015
9/15 Dana Smoligová členka poroty 50 € 16.3.2015 16.3.2015
10/15 Patrik Petro pom.pri org.podujatia 75 € 16.3.2015 16.3.2015
11/15 Katarína Končová pom.pri org.podujatia 50 € 16.3.2015 16.3.2015
12/15 Gabriela Zezulková moderovanie 100 € 16.3.2015 16.3.2015
13/15 Ľubomír Vaňo zab.ozvučenia 160 € 16.3.2015 16.3.2015
14/15 Monika žingorová lektorka 50 € 23.3.2015 23.3.2015
15/15 Ľubomír Varinský lektor 150 € 1.4.2015 1.4.2015
16/15 Tomáš Oravec lektor 450 € 1.4.2015 1.4.2015
17/15 Ľudmila Katová pom.pri org.podujatia 50 € 1.4.2015 1.4.2015
18/15 Gabriela Vojtková zab.občerstvenia 100 € 1.4.2015 1.4.2015
19/15 Ľubomír Vaňo tech.zabezpečenie 160 € 1.4.2015 1.4.2015
20/15 Gabriela Zezulková lektor 150 € 1.4.2015 1.4.2015
21/15 Ľubomír Šárik predseda poroty 130 € 1.4.2015 1.4.2015
22/15 Soňa Kostrabová členka poroty 110 € 1.4.2015 1.4.2015
23/15 Liana Ivanová členka poroty 90 € 1.4.2015 1.4.2015
24/15 Vladimír Bálint člen poroty 90 € 1.4.2015 1.4.2015
25/15 Pavel Dancák zab.ozvučenia 100 € 1.4.2015 1.4.2015
26/15 Gabriela Zezulková moderovanie 100 € 1.4.2015 1.4.2015
27/15 Anna Bajusová zab.občerstvenia 200 € 1.4.2015 1.4.2015
28/15 Alžbeta Hunčiková pom.pri org.podujatia 20 € 1.4.2015 1.4.2015
29/15 Samuel Bugoš zhot.videozáznamu 50 € 1.4.2015 1.4.2015
30/15 Paula Bajúsová zhot.fotodokumentácie 30 € 1.4.2015 1.4.2015
31/15 Milan Bajus zapožičanie stojana 50 € 1.4.2015 1.4.2015
32/15 Gabriel Vojtko oprava,údržba stánkov 220 € 1.4.2015 1.4.2015
33/15 Ľubomír Vaňo zab.ozvučenia 50 € 20.4.2015 20.4.2015
34/15 Miroslav Soták člen poroty 70 € 20.4.2015 20.4.2015
35/15 Jana Pitková člen poroty 70 € 20.4.2015 20.4.2015
36/15 Renáta Čabaiová pom.pri org.podujatia 20 € 20.4.2015 20.4.2015
37/15 Iveta Stieberová pom.pri org.podujatia 20 € 20.4.2015 20.4.2015
38/15 Zuzana Bobríkova moderovanie 50 € 20.4.2015 20.4.2015
39/15 Anna Vargová zabezpečenie stravy 200 € 20.4.2015 20.4.2015
40/15 František Juhás zhot.videozáznamu 120 € 20.4.2015 20.4.2015
41/15 Alžbeta Hunčíková zhotovenie prezentov 95 € 20.4.2015 20.4.2015
42/15 Adriana Labancová zhotovenie prezentov 80 € 20.4.2015 20.4.2015
43/15 Paula Bajúsová zhot.fotodokumentácie 20 € 20.4.2015 20.4.2015
44/15 Miroslav Janič rezbárske práce 300 € 11.5.2015 11.5.2015
45/15 Stanislav Polek rezbárske práce 300 € 11.5.2015 11.5.2015
46/15 Róbert Žilinský rezbárske práce 300 € 11.5.2015 11.5.2015
47/15 Ľubomír Vaňo zab.ozvučenia 150 € 11.5.2015 11.5.2015
48/15 Gabriel Vojtko zab. 2x kosenie 400 € 1.6.2015 1.6.2015
49/15 Gabriela Končíková Vojtková lektorka 85 € 15.6.2015 15.6.2015
50/15 Michaela Baltesová lektorka a fotodokumentácia 75 € 15.6.2015 15.6.2015
51/15 Monika žingorová lektorka 75 € 15.6.2015 15.6.2015
52/15 Monika Odlerová vedúca tv.dielne 25 € 15.6.2015 15.6.2015
53/15 Marta Bugošová vedúca tv. dielne 25 € 15.6.2015 15.6.2015
54/15 Martina Pachová vedúca tv. dielne 25 € 15.6.2015 15.6.2015
55/15 Gabriela Zezulková vedúca tv. dielne 25 € 15.6.2015 15.6.2015
56/15 Gabriel Vojtko prevoz materiálu 60 € 15.6.2015 15.6.2015
57/15 Renáta Čabaiová predpredaj lístkov 30 € 15.6.2015 15.6.2015
58/15 Dana Frištiková predpredaj lístkov 30 € 15.6.2015 15.6.2015
59/15 Patrik Petro pom.pri org.podujatia 50 € 15.6.2015 15.6.2015
60/15 Jana Ujheliová predpredaj lístkov 30 € 15.6.2015 15.6.2015
61/15 Zuzana Stojková predpredaj lístkov 30 € 15.6.2015 15.6.2015
62/15 Ján Ujheli predpredaj lístkov 30 € 15.6.2015 15.6.2015
63/15 Martina Vojtková zdravotník 50 € 15.6.2015 15.6.2015
64/15 Milan Končík fotodokumentácia AFS 50 € 15.6.2015 15.6.2015
65/15 Mária Arkaiová hud.vystupenie Zbor sv.Faustíny 100 € 15.6.2015 15.6.2015
66/15 Alžbeta Hunčíková lektorka AFS 50 € 15.6.2015 15.6.2015
67/15 Gabriela Boroková škola tanca AFS 80 € 15.6.2015 15.6.2015
68/15 Zuzana Bobríková, Mgr. moderovanie AFS 100 € 15.6.2015 15.6.2015
69/15 Daniela Spišáková pom.pri org. AFS 25 € 15.6.2015 15.6.2015
70/15 Karol Kopčák predvádzanie remesla AFS 30 € 15.6.2015 15.6.2015
71/15 Amália Holíková prezentacia a tv.dielňa AFS 70 € 15.6.2015 15.6.2015
72/15 Jozef Danko prezentacia remesla- pletenie lana 80 € 15.6.2015 15.6.2015
73/15 Tibor Vargapál výstava včelých produktov 60 € 15.6.2015 15.6.2015
74/15 Agáta Částová zapožičanie rekvizít AFS 100 € 15.6.2015 15.6.2015
75/15 Peter Dzuro ozvučenie Vyšný Čaj 50 € 1.7.2015 1.7.2015
76/15 Gabriela Kaselyová zdravotníčka vidiecky tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
77/15  Ľubomír Vaňo lektor spev, hudba vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
78/15 Marta Bugošová lektorka vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
79/15 Alžbeta Hunčíková lektorka vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
80/15 Mgr.art.Gabriela Zezulková lektorka vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
81/15 Martina Vojtková lektorka vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
82/15 Michaela Baltesová lektorka vi.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
83/15 Martina Pachová lektorka vid.tábor 150 € 20.7.2015 20.7.2015
84/15 Michal Gonos zabezbečenie kosenia 300 € 17.8.2015 17.8.2015
85/15 Jozef Sendžo pom.pri.org. Po stopách Darg.bojov 30 € 17.8.2015 17.8.2015
86/15 Monika Odlerová tv.dielne(košíky) asis.Po stopách Darg.bojov 20 € 17.8.2015 17.8.2015
87/15 Monika Žingorová tv.dielne(náramky) asis.Po stopách Darg.bojov 20 € 17.8.2015 17.8.2015
88/15 Zuzana Stojková tv.dielne(maľ.na tvár) asis. Po stopách Darg.bojov 20 € 17.8.2015 17.8.2015
89/15 Ing. Jana Čigašová zabez.premietania Po stopách Darg.bojov 20 € 17.8.2015 17.8.2015
90/15 Patrik Petro pom.pri org. Po stopách Darg.bojov 50 € 17.8.2015 17.8.2015
91/15 Dušan Petro st. pom.pri org. Po stopách Darg.bojov 50 € 17.8.2015 17.8.2015
92/15 Martina Vojtková zdravotník  Po stopách Darg.bojov 35 € 17.8.2015 17.8.2015
93/15 Anton Seman oprava a servis ozv.techniky 50 € 7.9.2015 7.9.2015
94/15 Miroslav Varga lektor Festival starého umenia 100 € 7.9.2015 7.9.2015
95/15 Monika Odlerová lektorka tv.dielne(maľ.na sklo) FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
96/15 Monika Žingorová lektorka tv.dielne(zd.plátených tašiek)FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
97/15 Marta Bugošová lektorka tv.dielne(výr. z keramiky-mozaika) FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
98/15 Alžbeta Hunčíková lektorka tv.dielne(výr.košijkov) FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
99/15 Jana Štefančíková lektorka tv.dielne( zdob.črepníkov) FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
100/15 Mgr. Renáta Kočišová,PhD dramaturgia FSU´15 120 € 7.9.2015 7.9.2015
101/15 Patrik Petro pom.pri org. FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
102/15 Matúš Béreš moderovanie FSU´15 40 € 7.9.2015 7.9.2015
103/15 Tatiana Švajková hud.vyst.spev.zbor. FSU´15 350 € 7.9.2015 7.9.2015
104/15 Gerega Iryna hud.vyst.-klavír FSU´15 105 € 7.9.2015 7.9.2015
105/15 Gabriela Končíkova Vojtková fotodokumentácia pod. FSU´15 50 € 7.9.2015 7.9.2015
106/15 Ľubomír Vaňo obraz. a zvuk. produkcia FSU´15 150 € 7.9.2015 7.9.2015
107/15 Amália Holíková prezentácia remesla Val.kroj.paráda  70 € 5.10.2015 5.10.2015
108/15 RNDr.František Juhás zhotovenie video záznamu Val.kroj.paráda 100 € 5.10.2015 5.10.2015
109/15 Gabriel Vojtko zabezpečenie prevozu pred a po VKP ´15 60 € 5.10.2015 5.10.2015
110/15 Jozef Drábik vystúpenie FS Beľanka a FS Beľanček 15 € 5.10.2015 5.10.2015
111/15 Margita Papcunová vystúpenie FSk Kadlubek a ŽSS Paradne nevesty 100 € 5.10.2015 5.10.2015
112/15 Ľubomír Vańo obrazová a zvukova produkcia -  VKP´15 100 € 5.10.2015 5.10.2015
113/15 Tomáš Ondruš vystúpenie FSk Škvarkare - VKP´15 100 € 5.10.2015 5.10.2015
114/15 Štefan Onofer prezentácia tradičného ľud.remesla - VKP´15 50 € 5.10.2015 5.10.2015
115/15 Mária Rudašová prezentácia tradičného ľud.remesla - VKP´15 70 € 5.10.2015 5.10.2015
116/15 Alžbeta Hunćíková vedúca tvorivej dielne ZŠ Boliarov vyr.koš.z pedigu 40 € 7.10.2015 7.10.2015
117/15 Michaela Baltesová vedúca tvorivej dielne ZŠ Boliarov vyr.koš. z pedigu 40 € 7.10.2015 7.10.2015
118/15 Mgr.art.Gabriela Zezulková vedúca tvorivej dielne ZŠ Boliarov maľ.na ker.črepníky 40 € 7.10.2015 7.10.2015
119/15 Martina Vojtková

vedúca tv.dielne- Ľud.remeselna tvorivost- vyr.sviečok

40 € 7.10.2015 7.10.2015
120/15 Marta Bugošová vedúca tv.dielne- Ľud.remeselná tvorivosť- vyr.košikov  40 € 7.10.2015 7.10.2015
121/15 Jana Štefančíková vedúca tv.dielne maľovanie na sklo- Ľud.remeselná tvorivosť 40 € 7.10.2015 7.10.2015
122/15 Mária Čiderová vedúca tvorivej dielne- vyroba vianovnych ikebán 50 € 15.12.2015 15.12.2015
123/15 Helena Takáčová výroba a výzdoba perníkov na vianoč.tvorivú dielňu 50 € 15.12.2015 15.12.2015
124/15 Stanislav Salanci hudobné vystúpenie ĽH Tomáša Oravca- Vianočný koncert 400 € 15.12.2015 15.12.2015