dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

      

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677 

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2019

Názov zmluvy/číslo zmluvy  

              Zmluvná strana  
Predmet zmluvy / dohody           

  Celková

   hodnota       

   Dátum

   podpisu 

   Dátum

   zverejnenia 

Dodatok č.3  Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

 Komisionárska zmluva 

( jedálne kupóny)

 ----------------  31.12.2018  02.01.2019
Zmluva o spolupráci č.1/19 Mária Bernátová zabezpečenie folklórneho vystúpenia ŽSS Ozvena z Čane- pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 50 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.2/19 Magdaléna Papierniková zabezpečenie folklórneho  vystúpenia FSk Kráľovčan- pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 70 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.3/19 Marta Kokindová zabezpečenie folklórneho  vystúpenia ŽSS Dubina zo Svinice - pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 70 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.4/19 Daniela Sakmárová tvorivé dielne v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 24.2.2019 a 3.3.2019 50 € 20.02.2019 20.02.2019
Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.1 Beki Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Šebastovce, IČO:44340559 poskytovanie tlačiarenských služieb, grafické práce ------ 27.02.2019 27.02.2019
Zmluva o spolupráci č.5/19 Mgr. Ľubomír Varinský lektor spevu v rámci Odborného seminára pre sílistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3 a 9.3.2019 160 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.6/19 Mgr. Erika Švedová lektorka spevu v rámci Odborného seminára pre sílistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3 a 9.3.2019 180 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.7/19 Ivan Harach zapisovateľ piesni - notový zápis v rámci Odbornéhio seminára pe sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3. a 9.3.2019 50 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.8/19  PhDr.Liana Ivanová,PhD.,MBA členka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 35 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.9/19 Mgr. Alžbeta Verešpejova, PhD. predsedníčka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 45 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.10/19 PhDr. Mirpslava Lauffová členka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 35 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.11/19 Dušan Petro pomocník pri organizovaní na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 30 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.12/19 Mgr.art., Ing.Slavomír Ondejka člen odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 90 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.13/19 Katarína Babčáková predsednička odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 110 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.14/19 Balázs Bogdán člen odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 90 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.15/19 Marta Lengyelová zabezpečenie občerstvenia a stravy pre priamych účastníkov krajskej súťaže Šaffova ostroha v Bidovciach, dňa 31.3.2019 250 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.16/19 Mgr.Zuzana Bobríková  príprava konferansu, moderátorka na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 80 €  27.03.2019  27.03.2019 
Zmluva o spolupráci č.17/19 Ľubomír Vaňo  ozvučovacie služby na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 100 € 27.03.2019  27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.18/19  Dušan Petro pomoc pri oranizovaní podujatia  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 30 €  27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.19/19 Milan Končík pomoc pri oranizovaní podujatia  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 30 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.20/19 Matúš Ondruš vystúpenie a hudobný sprievod ĽH Železiar pre účinkujúcich  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 450 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.21/19 PhDr. Helena Gajdošová členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.22/19 Mgr. Lucia Mačingová členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.23/19 Mgr. Eva Grohová predsedníčka odbornej poroty pre poéziu na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.24/19  PhDr. Miroslava Lauffová  predsedníčka odbornej poroty pre prózu na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019 01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.25/19  PhDr. Liana Ivanová, PhD.,MBA  členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019  01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.26/19 Anna Hajdová  členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019  01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.27/19 PhDr. Liana Ivanová, PhD.,MBA  príprava konferansu, moderátorka 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 80 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.28/19 Mgr. Eva Grohová členka odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 130 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spoluprći č.29/19 Michaela Zakuťanská predsedníčka odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 150 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.30/19 PhDr. Peter Karpinský, PhD. člen odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 130 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spoluprći č.31/19 Pavol Dancák technik, zbukár, osvetľovač na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 50 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.32/19 Radovan Žigray zabezpečenie občerstvenia pre priamých účastíkov prehliadky Dargovská ruža dňa 28.4.2019 v KD Svinica. 250 € 23.04.2019 23.04.2019
19-441-00577 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvomAbovačka, festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry 4 500 € 16.04.2019 16.05.2019
19-441-00597 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Abovské folklórne slávnosti Euro folk 2019 6000 € 16.04.2019 16.05.2019
19-441-00581 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Co stare pametaju, mlade utrimuju 1 500 € 16.04.2019 16.05.2019
19-451-01078 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky n arealizáciu projektu s názvom Šaffova ostroha, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pre Košický kraj 1 900 € 18.04.2019 30.05.2019
19-451-01093 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky n arealizáciu projektu s názvom Detské divadelné Košice, 23.ročník 2 000 € 18.04.2019 30.05.2019
19-452-00640 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Žijeme na Above - tancujeme, spievame, tvoríme... 8 000 € 18.04.2019 30.05.2019
Zmluva o reklame č. 2/2019 TERMOSTAV - MRÁZ spol.s.r.o., Priemyselná 3, 042 99 Košice, IČO: 31681255 poskytnutie peňažného príspevki k podujatie Abovské folklórne slávnosti 600 € 28.05.2019 31.05.2019
Zmluva o reklame č. 1/2019 ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400 poskytnutie peňažného príspevku k podujatiu Abovské folklórne slávnosti 300 € 14.5.2019 31.05.2019