dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2019

Názov zmluvy/číslo zmluvy  

              Zmluvná strana  
Predmet zmluvy / dohody           

  Celková

   hodnota       

   Dátum

   podpisu 

   Dátum

   zverejnenia 

Dodatok č.3  Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

 Komisionárska zmluva 

( jedálne kupóny)

 ----------------  31.12.2018  02.01.2019
Zmluva o spolupráci č.1/19 Mária Bernátová zabezpečenie folklórneho vystúpenia ŽSS Ozvena z Čane- pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 50 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.2/19 Magdaléna Papierniková zabezpečenie folklórneho  vystúpenia FSk Kráľovčan- pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 70 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.3/19 Marta Kokindová zabezpečenie folklórneho  vystúpenia ŽSS Dubina zo Svinice - pásmo fašiangových piesni v rámci podujatia Fašiangova zabíjačka vo Vyšnom Čaji dňa 23.02.2019 70 € 19.02.2019 19.02.2019
Zmluva o spolupráci č.4/19 Daniela Sakmárová tvorivé dielne v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 24.2.2019 a 3.3.2019 50 € 20.02.2019 20.02.2019
Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb č.1 Beki Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Šebastovce, IČO:44340559 poskytovanie tlačiarenských služieb, grafické práce ------ 27.02.2019 27.02.2019
Zmluva o spolupráci č.5/19 Mgr. Ľubomír Varinský lektor spevu v rámci Odborného seminára pre sílistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3 a 9.3.2019 160 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.6/19 Mgr. Erika Švedová lektorka spevu v rámci Odborného seminára pre sílistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3 a 9.3.2019 180 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.7/19 Ivan Harach zapisovateľ piesni - notový zápis v rámci Odbornéhio seminára pe sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov v KD Sady nad Torysou dňa 8.3. a 9.3.2019 50 € 06.03.2019 06.03.2019
Zmluva o spolupráci č.8/19  PhDr.Liana Ivanová,PhD.,MBA členka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 35 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.9/19 Mgr. Alžbeta Verešpejova, PhD. predsedníčka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 45 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.10/19 PhDr. Mirpslava Lauffová členka odbornej poroty na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 35 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.11/19 Dušan Petro pomocník pri organizovaní na súťažnej prehliadke 19.roč. Divadelný Ďurkov, dňa 13.03.2019 v KD Ďurkov 30 € 12.03.2019 12.03.2019
Zmluva o spolupráci č.12/19 Mgr.art., Ing.Slavomír Ondejka člen odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 90 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.13/19 Katarína Babčáková predsednička odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 110 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.14/19 Balázs Bogdán člen odbornej poroty na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 90 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.15/19 Marta Lengyelová zabezpečenie občerstvenia a stravy pre priamych účastníkov krajskej súťaže Šaffova ostroha v Bidovciach, dňa 31.3.2019 250 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.16/19 Mgr.Zuzana Bobríková  príprava konferansu, moderátorka na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 80 €  27.03.2019  27.03.2019 
Zmluva o spolupráci č.17/19 Ľubomír Vaňo  ozvučovacie služby na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 100 € 27.03.2019  27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.18/19  Dušan Petro pomoc pri oranizovaní podujatia  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 30 €  27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.19/19 Milan Končík pomoc pri oranizovaní podujatia  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 30 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.20/19 Matúš Ondruš vystúpenie a hudobný sprievod ĽH Železiar pre účinkujúcich  na krajskej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 450 € 27.03.2019 27.03.2019
Zmluva o spolupráci č.21/19 PhDr. Helena Gajdošová členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.22/19 Mgr. Lucia Mačingová členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.23/19 Mgr. Eva Grohová predsedníčka odbornej poroty pre poéziu na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice 25 € 01.04.2019 01.04.2019
Zmluva o spolupráci č.24/19  PhDr. Miroslava Lauffová  predsedníčka odbornej poroty pre prózu na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019 01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.25/19  PhDr. Liana Ivanová, PhD.,MBA  členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019  01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.26/19 Anna Hajdová  členka odbornej poroty na regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín 65 ročník, dňa 03.04.2019 v ZUŠ Bernolákova, Košice  25 €  01.04.2019  01.04.2019 
Zmluva o spolupráci č.27/19 PhDr. Liana Ivanová, PhD.,MBA  príprava konferansu, moderátorka 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 80 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.28/19 Mgr. Eva Grohová členka odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 130 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spoluprći č.29/19 Michaela Zakuťanská predsedníčka odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 150 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.30/19 PhDr. Peter Karpinský, PhD. člen odbornej poroty na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 130 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spoluprći č.31/19 Pavol Dancák technik, zbukár, osvetľovač na 23 roč. krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti Detské divadelné Košice, dňa 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 50 € 08.04.2019 08.04.2019
Zmluva o spolupráci č.32/19 Radovan Žigray zabezpečenie občerstvenia pre priamých účastíkov prehliadky Dargovská ruža dňa 28.4.2019 v KD Svinica. 250 € 23.04.2019 23.04.2019
19-441-00577 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvomAbovačka, festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry 4 500 € 16.04.2019 16.05.2019
19-441-00597 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Abovské folklórne slávnosti Euro folk 2019 6000 € 16.04.2019 16.05.2019
19-441-00581 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Co stare pametaju, mlade utrimuju 1 500 € 16.04.2019 16.05.2019
19-451-01078 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky n arealizáciu projektu s názvom Šaffova ostroha, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pre Košický kraj 1 900 € 18.04.2019 30.05.2019
19-451-01093 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky n arealizáciu projektu s názvom Detské divadelné Košice, 23.ročník 2 000 € 18.04.2019 30.05.2019
19-452-00640 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Žijeme na Above - tancujeme, spievame, tvoríme... 8 000 € 18.04.2019 30.05.2019
Zmluva o reklame č. 2/2019 TERMOSTAV - MRÁZ spol.s.r.o., Priemyselná 3, 042 99 Košice, IČO: 31681255 poskytnutie peňažného príspevki k podujatie Abovské folklórne slávnosti 600 € 28.05.2019 31.05.2019
Zmluva o reklame č. 1/2019 ANTIK Telekom s.r.o., Čárskeho 10, Košice, IČO: 36191400 poskytnutie peňažného príspevku k podujatiu Abovské folklórne slávnosti 300 € 14.5.2019 31.05.2019
Zmluva o spolupráci č.33/19 Marta Petrilová zabezpečenie vysttúpenia FS Poľančanka z Košickej Polianky v rámci podujatia Stavanie mája dňa 4.5.2019 pri KD v Kokšov Bakši 100 € 26.04.2019 26.04.2019
Zmluva o spolupráci č. 34/19 Paticia Konvičná zabezpečenie ukážky trdičného remesla Hrnčiarstvo a tvorivé dielne pre deti v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 50 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.35/19 Monika Žingorová zebezpečenie tradičnej remeselnej dielne pre deti- výrobky z dreva, výroba prútených košíkov  v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 50 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.36/19 Margita Vargovčáková zabezpečenie ukážky tradičného remesla Tkáčstvo a tvorivé dielne pre deti, tkanie na hobby krosnách v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 50 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.37/19 Elena Takáčová výroba 50ks tradičných medových perníkov v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 50 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.38/19 Ing.Mária Sotáková zabezpečenie ochutnávky abovských špecialít a výroba 1200ks tradičných sladkých pirôch v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 250 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.39/19 Mikuláš Szabo zabezpečenie tradičnej školy tanca v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 150 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.40/19 PhDr.Liana Ivanová, PhD.,MBA moderátor, príprava konferansu v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 100 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.41/19 Dušan Petro pomocník-pomoc a asistencia pri organizováni podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 30 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.42/19 Milan Končík pomocník-pomoc a asistencia pri organizováni podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 30 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.43/19 Mária Rudášová zabezpečenie ukážky tradičného remesla Čipkárstvo v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 60 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.44/19 Samuel Pitoňák zhotovenie obrazového záznamu-fotodokumentácia(zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na DVD nosiči) 100 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.45/19 Jana Štefančíková Zabezpečenie výroby darčekových predmetov-nonné ľanové vrecúška v počte 60 kusov v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 60 € 15.05.2019 15.05.2019
Zmluva o spolupráci č.46/19 Ing.Milan Bajus pomocník.pomos a asistencia pri organizovaní podujatia, rozloženie a zmontovanie remeselních stánkov v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry dňa 19.05.2019 v Bidovciach 50 € 15.05.2019 15.05.2019
19-442-01141 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Fanfarafest, krajský festival dychových hudieb 2 200 € 31.05.2019 31.05.2019
19-442-01147 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Festival starého umenia a histórie Abova 3 000 € 31.05.2019 31.05.2019
19-442-01164 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Zborový spev Abova 1 500 € 31.05.2019 31.05.2019
Zmluva o spolupráci č.47/19 Marta Hudák Meričková zabezpečenie tradičnej remeselnej tvorivej dielne pre deti- maľovanie na textil dňa 5.6.2019 v KD Rozhanovce 30 € 04.06.2019 04.06.2019
Zmluva o spolupráci č.48/19 Monika Žingorová zabezpečenie tradičnej remeselnej tvorivej dielne pre deti-maľovanie na sklo dňa 5.6.2019 v KD Rozhanovce 30 € 04.06.2019 04.06.2019
Zmluva o spolupráci č.49/19 Patrícia Konvičná zabezpečenie tradcnej remeselnej tvorivej dielne pre deti-modelovanie z hliny dňa 5.6.2019 v KD Rozhanovce 50 € 04.06.2019 04.06.2019
Zmluva o spolupráci č.50/19 Silvia Pitoňáková zabezpečenie tradičnej remeselnej tvorivej dielne pre deti výroba sololitových obrázkov dňa 5.6.2019 v KD Rozhanovce 30 € 04.06.2019 04.06.2019
Zmluva o spolupráci č.51/19 Emília Kuželová moderátorka v rámci podujatia Krajská festival dychových hudieb Fanfarafest dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 80 € 07.06.2019 07.06.2019
Zmluva o spolupráci č.52/19 Matúš Brečka zabezpečenie vystúpenia DH Sninčanka v rámci podujatia Krajská festival dychových hudieb Fanfarafest dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 100 € 07.06.2019 07.06.2019
Zmluva o spolupráci č.52/II/19 Martin Tujvel zabezpečenie hudobného vystúpenia- hra na trombóne v rámci podujatia Krajská festival dychových hudieb Fanfarafest dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 100 € 07.06.2019 07.06.2019
Zmluva o spolupráci č.53/19 Mária Arkaiová zabezpečenie speváckého vystúpenia Zboru sv. Faustíny z Geče v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.6.2019 v Rozhanovciach v programe v Koscele so začiatkom o 10:00hod 100 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmlua o spolupráci č.54/19 Pavol Tomko prezentácia remesla pre verejnosť-ukážka výroby píšťal a fujár v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 30 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.55/19 Monika Žingorová zabezpečenie tradičnej remeselnej tvorivej dielne pre deti-výrobky z prírodných materiálov v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 60 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.56/19 Amália Holíková zabezpečenie tvorivej dielne pre verejnosť-prezentácia remesla zhotovovania keramiky na hrnčiarskom kruhu v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 15.6.2019 v amfiteátri v Skároši a dňa 16.6.2019 v amfoteátri v Rozhanovciach 140 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.57/19 Elena Takáčová zabezpečenia výroby 50 ks tradičných medových perníkov v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 100 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.58/19 Michaela Baltesová zhotovenie obrazového záznamu-fotodokumentácia äzhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na DVD nosiči) v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 80 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.59/19 Marek šťastný pomocný asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 100 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.60/19 Milan Končík pomocný asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 50 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.61/19 Martina Chorvátová pomocný asistent, pomoc pri organizovaní-predpredaj lístkov na hlavnej bráne  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 50 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.62/19 Ing.Milan Bajus pomocný asistent, pomoc pri organizovaní  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 50 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.63/19 Dušan Petro pomocný asistent, pomoc pri organizovaní  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 70 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.64/19 Ružena Baňasová ukážka výrobkov z prírodných materiálov-výrobky zo šúpolia v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 50 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci /č.65/19 Onyskivová Zdenka zabezpečenie remeselnej tvorivej dielne pre deti-paličkovanie, frivolitkovanie v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 50 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.66/19 Erika Švedová zabezpečenie vystúpenia FSk Košičan z Košíc  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 15.06.2019 v amfiteátri  v Skároši 80 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.67/19 Soňa Rudňanská zabezpečenie vystúpenia FSk Blancar z Košíc  v rámci podujatia 51.roč. Abovské folklórne slávnosti dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 80 € 11.06.2019 11.06.2019
Zmluva o spolupráci č.68/19 Ing.Mária Sotáková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-zdobenie črepníkov v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 22.06.2019 v Čakanovciach  30 € 17.06.2019 17.06.2019
Dodatok č.1 k zmluve 19-441-00597 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 zmena rozpočtu v projekte --------- 25.6.2019 25.6.2019
Zmluva MK-2524-2019-2.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky, Námestie SNP Č.33, 81331 Bratislava 1, IČO:00165182 poskytnitue dotácie na podporu realizácie projektu Krásny život-denné tvorivé dielne 3000 € 08.07.2019 08.07.2019
Zmluva MK-2522-2019-2.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Namestie SNP č.33, 81331 Bratislava 1, IČO:00165182 poskytnutie dotácie na realizáciu projektu Pookrejme-spravme si život lepším 3000 € 08.07.2019 08.07.2019
Zmluva MK-4191-2019-3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Namestie SNP č.33, 81331 Bratislava 1, IČO:00165182 poskytnutie dotácie Kultúrne poukazy   01.08.2019 01.08.2019
Zmluva 19-420-03920 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom História Abova v umeleckej tvorbe 4 500 € 12.08.23019 12.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 69/19 Marek Rudňanský lektor na škole tanca, zabezpečenie výucby tancov z regiónu Abov, dňa 31.07.2019 v amfiteátri v Čani so začiatkom o 18:00 hod. 50 € 30.07.2019 30.07.2019
Zmluva o spolupráci č. 70/19 Daniel Falat hudobný doprovod ĽH FS JAHODNÁ z Košíc, dňa 31.07.2019 v amfiteátri v Čani so začiatkom o 18:00 hod. 150 € 30.07.2019 30.07.2019
Zmluva o spolupráci č. 71/19 Andrea Rendošová lektor na škole tanca, zabezpečenie výučby piesní z regiónu Abov, dňa 31.07.2019 v amfiteátri v Čani so začiatkom o 18:00 hod. 50 € 30.07.2019 30.07.2019
Zmluva o spolupráci č. 72/19 Peter Hogya lektor pre deti v rámci tábora Remeselníček, dňa 5.8.-9.8.2019 v UVZ Herľany 150 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spolupráci č.73/19 Tatiana Uchaľová lektor pre deti v rámci tábora Remeselníček, dňa 5.8.-9.8.2019 v UVZ Herľany 150 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spoluprái č. 74/19 Jana Uchaľová lektor pre deti v rámci tábora Remeselníček, dňa 5.8.-9.8.2019 v UVZ Herľany 150 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 75/19 Margita Vargovčáková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-tkáčstvo, ukážka tká-čskeho remesla v rámci tábora Remeselníček 100 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 76/19 Veronika Monková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-ukážka hrnčiarského remesla a modelovanie z hliny, batikovanie v rámci tábora Remeselníćek 200 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 77/19 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti- šitie handrových bábik, črrepníky-krakelovanie v rámci tábora Remeselníček 150 € 05.08.2019 05.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 78/19 Mária Starcová lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa 19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 200 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 79/19 Dušan Petro lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 200 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 80/19 Lucia Zajacová lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 200 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 81/19 Lívia Gordoň lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 200 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 82/19 Ing.Milan Bajus lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 150 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 83/19 Michaela Baltesová lektor pre deti v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 200 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 84/19 Monika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-maľovanie na sklo v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 100 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 85/19 Milan Vargovčák zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-ukážka tkania, tkáčske remeslo  v rámci tábora Krásny život, dňa19.8.-23.8.2019 v UVZ Herľany 100 € 16.08.2019 16.08.2019
Zmluva o spolupráci č. 86/19 Ján Holečko zabezpečenie prepravy zapožičanej výstavy Čaro slovenského ornamentu 30 € 02.09.2019 02.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 87/19 Minika Žingorová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - maľovanie na sklo v rámci podujatia Festival starého umenie a histórie Abova, dňa 11.9.2019 o 8:30 hod 30 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 88/19 Mária Arkaiová spevácke vystúpenie v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova , dňa 13.9.2019 v Nižnej Kamenici v kaštieli so začiatkom o 18:00 hod. 100 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 89/19 Matúš Béreš moderátor v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 19.9.2019 vo Svinici v románsko-gotickom kostole 50 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spoluopráci č. 90/19 Ing.Ján Janovčik vystúpenie Reformovaného speváckeho cirkevného zboru z Vajkoviec, dňa 19.09.2019 vp Svinici v románsko-gotickom kostole 150 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spolupŕŕáci č. 91/19 Mgr.Michal Hottmar, PhD. zabezpečenie kultúrneho programu v podaní Enseble Thesaurus Musicum- hra na lutnu 32x20min., dňa 15.9.2019 v romensko-gorickom kostole vo Svinici 400 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spolupráci č.91/II/19 Michaela Vasiľová zabezpečenie autorskej výstavy, dňa 15.9.2019 v románsko -gotickom kostole vo Svinici 100 € 10.09.2019 10.09.2019
Zmluva o spolupráci č.92/19 Albert Šimrák zhotovenie umeleckého diela ( socha z dreva) v rámci projektu Rezbársky plenér 400 € 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 93/19 Ján Špuler zhotovenie umeleckého diela ( socha z dreva) v rámci projektu Rezbársky plenér 400 € 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 94/19 Miroslav Janič zhotovenie umeleckého diela ( socha z dreva) v rámci projektu Rezbársky plenér 400 € 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva o spolupráci č.95/19 Ján Šeliga zhotovenie umeleckého diela ( socha z dreva) v rámci projektu Rezbársky plenér 400 € 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva o spolupráci č. 96/19 Ján Palko zhotovenie umeleckého diela ( socha z dreva) v rámci projektu Rezbársky plenér 400 € 23.09.2019 23.09.2019
Zmluva o spolupráci č.97/19 Monika Žingorová lektorovanie a tvorivá dielne-maľovanie na sklo v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť 30 € 14.10.2019 14.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 98/19 Patrícia Konvičná ukážka tradičného remesla - Hrnčiarstvo v rámci podujatia Co stare pametaju,mlade utrimuju, dňa 19.10.2019 70 € 14.10.2019 14.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 99/19 Marta Petrilová folklórne vystúpenie ŽSS Poľančanka v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju dňa 19.10.2019 50 € 14.10.2019 14.10.2019
Zmluva o spoluopráci č. 100/19 Ľubomír Vaňo ozvučovacie služby v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju dňa 19.10.2019 120 € 14.10.2019 14.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 101/19 Daniel Falat hudobné vystúpenie ĽH FS Jahodná v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju dňa 19.10.2019 300 € 14.10.2019 14.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 102/19 Daniel Falat hudobnŕe vystúpenie ĽH FS Jahodná na podujatí 1. výročie Abovskej hyži, dňa 25.10.2019 so začiatkom o 17:00 hod. v Čani 120 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 103/19 PaeDr. Dušan Havrila, PhD. moderátor, príprava konferansu na podujatí Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 80 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 104/19 Mgr. Jaroslav Petro spevácke vystúpenie  zboru z Obišoviec v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 150 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spoluoráci č. 105/19 Renáta Šišková spevácke vystúpenie zboru z Rankoviec v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 150 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmuva o spolupráci č. 106/19 Mária Arkaiová spevácke vystúpenie zboru sv.Faustíny z Geče v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 150 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 107/19 Emília Gállová spevácke vystúpenie zboru z Košíc v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 150 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 108/19 Gabriela Fajčáková spevácke vystúpenie zboru z Čane v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 150 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 109/19 Dušan Petro pomocník na podujatí Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri so začiatkom o 15:00 hod. 30 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 110/19 Milan Končík zhotoviteľ obrazového záznamu - fotodokumentácia ( zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na DVD z podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova konanomm dňa 27.10.2019 v evanjelickom kostole v Budimíri 50 € 21.10.2019 21.10.2019
Zmluva o spolupráci č. 111/19 Minika Žingorová zabezpečenie tvoruvej dielne pre deti-maľovanie na sklo v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 7.11.2019 v ZŠ Boliarov so začiatkom 9:00 hod. 30 € 04.11.2019 04.11.2019
Zmluva o spoluopráci č. 112/19 Mgr.Liana Ivanová lektorka dramaturgička- pohybova príprava, dramaturgická priprava hry, nácvik a príprava kolektívov pre vystúpenie s hrou Betlehemskí pastieri v rámci Vzdelávacieho tvorivého ateliéru dňa 15.11 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany so začiatkom o 9:00 hod. 160 € 04.11.2019 04.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 113/19 Magdaléna Palenčárová lektorka rezbárka-ukážka a výroba reliefov z dreva s betlehemdkými motívmi v rámci Vzdelávacieho tvorivého ateliéru dňa 15.11 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany so začiatkom o 9:00 hod. 160 € 04.11.2019 04.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 114/19 Mgr. Erika Švedová lektorka spevu- príprava a nácvik betlehemských piesní a kolied v rámci Vzdelávacieho tvorivého ateliéru dňa 15.11 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany so začiatkom o 9:00 hod. 160 € 04.11.2019 04.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 115/19 Michaela Baltesová pomoc a asistencia v rámci Vzdelávacieho tvorivého ateliéru dňa 15.11 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany so začiatkom o 9:00 hod. 30 € 04.11.2019 04.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 116/19 Ing.Lenka Hyblárová lektorka na škole tanca, výučba tancov z regiónu Abov v rámci podujatia Tanečný Abov-Školička tanca pre deti dňa 21.11.2019 KD Bidovce so začiatkom o 16:30 hod. 100 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 117/19 Daniel Falat hudobný sprievod k výučbe tancov z regiónu Abov v rámci podujatia Tanečný Abov-Školička tanca pre deti dňa 21.11.2019 KD Bidovce so začiatkom o 16:30 hod. 120 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 118/19 Ľubomír Vaňo ozvučovacie služby v rámci podujatia Tanečný Abov-Školička tanca pre deti dňa 21.11.2019 KD Bidovce so začiatkom o 16:30 hod. 90 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č 119/19 Monika Žingorová zabezpečenie materiélu na výrobu mydiel a tvorivej dielne-výroba mydiel v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 17.11.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 200 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 120/19 Daniela Sakmárová zabezpečenie ukážky remesla a tvorivej dielne - tkanie na tkáčskych rámoch v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 17.11.2019 , 1.12.2019 a 15.12.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 200 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 121/19 Amália Holíková zabezpečenie ukážky remesla a tvorivej dielne - Hrnčiarstvo, výrobky z hliny v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 24.11. a 8.12.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 200 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 122/19 Margita Vargovčáková zabezpečenie ukážky remesla a tvorivej dielne- Tkanie, tkanie na krosnách v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 24.11.2019   a 8.12.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 200 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spoluporáci č. 123/19 Veronika Monková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti-ukážka hrnčiarského remesla a modelovanie z hliny v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa27.11.2019 v priestoroch učebno-výcvikového zariadenie detského domova vo Vyšnej Kamenici 120 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spoluopráci č. 124/19 Ing. Milan Bajus zabezpečenie materiálu na výrobu a výrobu tkáčskych rámov na tvorivé dielne v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 17.11.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 100 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 125/19 Gabriela Končíková zabezpečenie ukážky remesla a tvorivej dielne-pletenie drevenych košikov v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepším dňa 1.12.2019 v Útulku-Dom sv. Lazara v Košiciach. 120 € 15.11.2019 15.11.2019
Zmluva o spolupráci č. 126/19 Amália Holíková zabezpečenie ukážky remesla a tvorivej dielne dňa 3.12 a 10.12 v ZŠ Boliarov so začiatkom oo 9:00 hod.  120 €  02.12.2019 02.12.2019 
Zmluva o spolupráci č. 127/19 Elene Takáčová zabezpečenie výroby a zhotovenie tradičných vianočných medových perníkov v rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce dňa 6.12.2019 o 15:00 v Košiciach 70 € 02.12.2019 02.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 128/19 Vriera Gruczová zabezpečenie tradičnej remeselnej dielne pre verejnosť-výroba vianočných ikeban v rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce dňa 6.12.2019 o 15:00 v Košiciach 150 € 02.12.2019 02.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 129/19 Štefab Pereš zabezpečenie materiálu na tvorivé dielne  a výrobu 150 ks tradičných drevených ozdôb s vianočným motívom v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 12.12.2019 v MŠ Bidovce  60 € 02.12.2019 02.12.2019
Zmluva o spoluprácu č. 130/19 Elena Takáčová zabezpečenie výroby a zdobenie tradičných vianočných medpvých perníkov v rámci Ľudovej remeselnej tvorivosti dňa 7.12.2019 v KD v Trsťanoch so začiatkom o 15:00 hod. 70 € 02.12.2019 02.12.2019
Zmluva o spoluprácu č. 131/19 Dominika Šuťáková moerárorka v rámci podujatia Vianočný koncert v rim. kat. kostole Mena Panny Márie v Ruskove so zaćiatkom o 15:00 hod. 80 € 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva o spoluprácu č. 132/19 Mária Arkaiová spevácke vystúpenie v rámci podujatia Vianočný koncert v rim. kat. kostole Mena Panny Márie v Ruskove so zaćiatkom o 15:00 hod. 100 € 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 133/19 Marta Kokindová folklórne vystúpenie ŽSS Dubina- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov v rámci podujatia Vianočný koncert v rim. kat. kostole Mena Panny Márie v Ruskove so zaćiatkom o 15:00 hod. 120 € 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 134/19 Bernadeta Kažimírová folklórne vystúpenie ŽSS Olšava- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov v rámci podujatia Vianočný koncert v rim. kat. kostole Mena Panny Márie v Ruskove so zaćiatkom o 15:00 hod. 80 € 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 135/19 Peter Brestovič folklórne vystúpenie MSS Bakšanske parobci- pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov v rámci podujatia Vianočný koncert v rim. kat. kostole Mena Panny Márie v Ruskove so zaćiatkom o 15:00 hod. 120 € 03.12.2019 03.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 136/19 Daniel Falat hudobný doprovod na podujatí Tanečný dom - Škola tanca dňa 9.12.2019 , Black box - Tabačka kulturfabrik, Košice so začiatkom o 19:30 hod. 250 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spoluprácu č. 137/19 Zsófia Kupecová lektorka na škole tanca-výučba tancov z regiónu Abov na podujatí Tanečný dom - Škola tanca dňa 9.12.2019 , Black box - Tabačka kulturfabrik, Košice so začiatkom o 19:30 hod. 150 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 138/19 Ing. Roman Harvan zebezpečenie ozvučenia  na podujatí Tanečný dom - Škola tanca dňa 9.12.2019 , Black box - Tabačka kulturfabrik, Košice so začiatkom o 19:30 hod. 50 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 139/19 Silvia Pitoňáková zabezpečenie tvorivej dielne zdobenie terakotových šrepníkov so servítkovou technikou a výrobky z mozaiky v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepší dňa 12.12.2019 v priestoroch učebno-výcvikového zariadenie detského domovu vo Vyšnej Kamenici 80 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 140/19 Viera Gruczová zabezpečenie materiálu na výrobu vianočných ikebán a tvorivú dielňbu- výroba vianočných ikebán v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepší dňa 15.12.2019 v priestoroch Útulku-Dom sv.Lazara v Košiciach 80 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 141/19 Ing.Mária Sotáková zabezpečenie tvorivej dielne-výroba sviečok v rámci projektu Pookrejme-spravme si život lepší dňa 15.12.2019 v priestoroch Útulku-Dom sv.Lazara v Košiciach 80 € 06.12.2019 06.12.2019
Zmluva o spolupráci č. 142/19 Viera Gruczová zabezpečenie materiálu na výrobu vianočných ikebán a tvorivéj dielne- výroba vianočných ikebách v rámci Ľudovej remeselnej tvorivosti dňa 16.12.2019 v KD Bidovce so začiatkom o 16:30 hod. 70 € 13.12.2019 13.12.2019
Zmluva o spolupŕaci č. 143/19 Dominika Šuťáková moderátrorka v rámci podujatia Zimný folklórny večer dňa 28.12.2019 v KD Košická Belá so začiatkom o 15:00 hod. 100 € 23.12.2019 23.12.2019
Dodatok č. 4 ku Komisionárskej zmluve Up Slovensko, s.r.o, Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava jedálne kupóny -------------- 30.12.20219 30.12.2019