dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2016

Číslo/ zobraziť

 Zmluvná strana   Predmet zmluvy   Celková hodnota   Dátum podpisu   Dátum zverejnenia 
1/16 Jozef Sendžo odpratavanie snehu pri pamätníku Dargov 20 € 18.1.2016 18.1.2016
2/16 Martin Greša odpratavanie snehu pri pamätníku Dargov 30 € 18.1.2016 18..1.2016
3/16 Erik Korfant hudobné vystúpenie v ramci pod. Fašengova zabíjačka 50 € 1.2.2016 1.2.2016
4/16 Bernadeta Kažimírová folklórne vystúpenie v rámci pod. Fašengova zabíjačka 50 € 1.2.2016 1.2.2016
5/16 Mgr.Liana Ivanová členka poroty  17.roč. Divadelný Ďurkov 30 € 14.3.2016 14.3.2016
6/16 PhDr.Soňa Kostrábová predsedkyňa poroty 17.roč. Divadelný Ďurkov 30 € 14.3.2016 14.3.2016
7/16 Mgr.Júlia Novotná Labudová členka poroty 17.roč. Divadelný Ďurkov 30 € 14.3.2016 14.3.2016
8/16 Katarína Kišidayová lektor pre teoretickú a praktickú prípravu spevákov 30 € 14.3.2016 14.3.2016
9/16 Doc.PhDr.Ladislav Bartko, CSc lektorská prednáška 50 € 14.3.2016 14.3.2016
10/16 Dušana Nuošková moderovanie Šafova ostroha 2016 50 € 31.3.2016 31.3.2016
11/16 Martin Vidisevský foodokumentácia Šafova ostroha 2016 80 € 31.3.2016 31.3.2016
12/16 Miroslava Palanová členka poroty Šafová ostroha 2016 50 € 31.3.2016 31.3.2016
13/16 Martin Bartko pomoc a asistencia Šafova ostroha 2016 60 € 31.3.2016 31.3.2016
14/16 Katarína Babčáková predsedníčka poroty Šafova ostroha 2016 75 € 31.3.2016 31.3.2016
15/16 Martin Oravec zabezpečenie ozvučenia Šafova ostroha 2016 100 € 31.3.2016 31.3.2016
16/16 Gabriela Bartková Vystupenie spev.skupiny VAR v rámci Pietneho aktu v Dargovskom priesmyku 200 € 7.4.2016 7.4.2016
17/16 Mgr.Liana Ivanová členka poroty Detské divadelné Košice, 20 ročník 80 € 12.4.2016 12.4.2016
18/16 PhDr.Soňa Kostrábová členka poroty Detské divadelné Košice, 20 ročník 80 € 12.4.2016 12.4.2016
19/16 PhDr.Ľubomír Šárik predseda poroty Detské divadelné Košice, 20 ročník 100 € 12.4.2016 12.4.2016
20/16 Martin Vidisevský fotodokumentácia Detské divadelné Košice, 20 ročník 80 € 12.4.2016 12.4.2016
21/16 Martin Bartko pomoc a asistencia  Detské divadelné Košice, 20 ročník 80 € 12.4.2016 12.4.2016
22/16 Dancák Pavel tech.zabezpečenie a ozvučenie Detské divadelné Košice, 20 ročník 60 € 12.4.2016 12.4.2016
23/16 Mgr.art.Gabriela Zezulková moderovanie a príprava konferansu Detské divadelné Košice, 20 ročník 50 € 12.4.2016 12.4.2016
24/16 Phdr.Jana Pitková predsedníčka poroty Dargovská ruža 2016 100 € 27.4.2016 27.4.2016
25/16 Viliam Gurbaľ člen poroty Dargovská ruža 2016 70 € 27.4.2016 27.4.2016
26/16 Bartolomej Buraš člen poroty Dargovská ruža 2016 70 € 27.4.2016 27.4.2016
27/16 Doc.PhDr.Ladislav Bartko,CSc člen poroty Dargovská ruža 2016 50 € 27.4.2016 27.4.2016
28/16 Mgr.Zuzana Bobríková moderovanie Dargovská ruža 2016 50 € 27.4.2016 27.4.2016
29/16 Martin Kočiš hudobný doprovod spevákov Dargovská ruža 2016 50 € 27.4.2016 27.4.2016
30/16 Martin Vidisevský  fotodokumentácia Dargovská ruža 2016 80 € 27.4.2016 27.4.2016
31/16 Ľubomír Hudák hudobný sprievod spevákov Dargovská ruža 2016 125 € 27.4.2016 27.4.2016
32/16 Marián Gereg hudobný sprievod spevákov Dargovská ruža 2016 125 € 27.4.2016 27.4.2016
33/16 Matej Lacko hudobný sprievod spevákov Dargovská ruža 2016 125 € 27.4.2016 27.4.2016
34/16 Milan Rendoš hudobný sprievod spevákov Dargovská ruža 2016 125 € 27.4.2016 27.4.2016
35/16 Jozef Sendžo zabezpečenie kosenia trávy, údržba v okolí Siene slávy pri Pam.Dargov 75 € 27.4.2016 27.4.2016
36/16 Miroslav Janič rezbárske práce 2ks sôch, Rezbársky plenér 600 € 7.6.2016 7.6.2016
37/16 Lukacs János rezbárske práce, Rezbársky plenér 300 € 7.6.2016 7.6.2016
38/16 Ladislav Staňo rezbárske práce, Rezbársy plenér 300 € 7.6.2016 7.6.2016
39/16 Stanislav Polek rezbárske práce, Rezbársky plenér 300 € 7.6.2016 7.6.2016
40/16 Róbert Žilinský rezbárske práce, Rezbársky plenér 300 € 7.6.2016 7.6.2016
41/16 Monika Žingorová lektorka tvorivých dielní AFS 2016 60 € 7.6.2016 7.6.2016
42/16 Jaroslav Sinay prezentácia remesla - pletenie lana AFS 2016 80 € 7.6.2016 7.6.2016
43/16 Pavol Tomko prezentácia remesla - ukážka výroby píštal a fujár AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
44/16 Erika Vranaiová tvorive dielne pre deti- zdobenie perníkov AFS 2016 50 € 7.6.2016 7.6.2016
45/16 Natália Gaberová predaj lístkov AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
46/16 Zuzana Stojková predaj lístkov AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
47/16 PaedDR.Renáta Čabaiová predaj lístkov AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
48/16 Dana Frištiková predaj lístkov AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
49/16 Lucia Bogdanovská predaj lístkov AFS 2016 30 € 7.6.2016 7.6.2016
50/16 Katarína Birková moderovanie AFS 2016 100 € 7.6.2016 7.6.2016
51/16 Patrik Petro pomoc a asistencia pri organizovaní sprievod.podujatí AFS 2016 40 € 7.6.2016 7.6.2016
52/16 PhDr. Tatiana porubčanová hudobné vystúpenie spev.zboru v rim.kat.kostole AFS 2016 100 € 7.6.2016 7.6.2016
53/16 Kamil Hudák prezentácia domácich zvierat MINIZOO AFS 2016 100 € 7.6.2016 7.6.2016
54/16 Martin Oravec zabezpečenie ozvučenia AFS 2016 600 € 7.6.2016 7.6.2016
55/16 Stanislav Salanci zabezpečenie hudobného programu AFS 2016 70 € 7.6.2016 7.6.2016
56/16 Patrik Korfant zabezpečenie hudobného programu AFS 2016 70 € 7.6.2016 7.6.2016
57/16 Radoslav Duda zabezpečenie hudobného programu AFS 2016 70 € 7.6.2016 7.6.2016
58/16 Gabriela Oravcová zabezpečenie hudobného programu AFS 2016 70 € 7.6.2016 7.6.2016
59/16 Jozef Sendžo zabezpečenie kosenia trávy, údržba v okolí Siene slávy pri Pam. Dargov od 7.6.2016- 30.6.2016 200 € 7.6.2016 7.6.2016
60/16 Jozef Senždo zabezpečenie kosenia trávy, údržba v okolí Siene slávy pri Pam.Dargov od 1.8.2016- 31.8.2016 200 € 1.8.2016 2.8.2016
61/16 Pavol Cebák hudobné vystúpenie v rámci pietneho aktu pri pam.Dargov 200 € 22.8.2016 22.8.2016
62/16 Pavol Soták príprava a zabezpečenie poľovníckej výstavy 85 € 22.8.2016 22.8.2016
63/16 Samuel Bugos pomoc pri asistencii pri zabez.podujatia  Po stopách Dargovských bojov 25 € 22.8.2016 22.8.2016
64/16 Monika žingorová lektorka a vedúca tvorivej dielne v rámci projektu Ľud.rem.tvorivosť 25 € 22.8.2016 22.8.2016
65/16 Ľudmila Szatvanyiová lektorka a vedúca tvorivej dielne v rámci podujatia Min. a súčastnosť Abova 60 € 9.9.2016 14.9.2016
66/16 Benedikta Sabatulová lektorka a vedúca tvorivej dielne v rámci pdujatia Min. a súčastnosť Abova 60 € 9.9.2016 14.9.2016
67/16 Monika Žingorová lektorka a vedúca tvorivej dielne v rámci podujatia Min. a súčatnost Abova 50 € 9.9.2016 14.9.2016
68/16 Katarína Žingorová lektorka a vedúca tvorive jdielne v rámci podujatia Min.a súčastnosť Abova 50 € 9.9.2016 14.9.2016
69/16 Viliam Gurbaľ lektorovanie sprievod a prednáška v rámci projektu Min. a súčastnosť Abova 150 € 9.9.2016 14.9.2016
70/16 Mária Ščerbaková lektorka a vedúca tvorivej dielne v rámci projektu Min. a súčastnosť Abova 55 € 9.9.2016 14.9.2016
71/16 Gabriela Oravcová lektorka hudby- hra na cimbal v rámci podujatia Hud. tradície Abova 150 € 29.09.2016 03.10.2016
72/16 Michal Zelinka lektor hudby- hra na husle v rámci podujatia Hud.tradície Abova 150 € 29.09.2016 03.10.2016
73/16 Michal Noga lektor hudby- hra na husle v rámci podujatia Hud.tradície Abova 150 € 29.09.2016 03.10.2016
74/16 Matúš Kruták  lektor hudby- hra na kontrabas v rámci podujatia Hud.tradície Abova 150 € 29.09.2016 03.10.2016
75/16 Juraj Vodila lektor hudby- hra na kontrabas v rámci podujatia Hud.tradície Abova 150 € 29.09.2016 03.10.2016
76/16 Juraj Holly  nájom techniky- hudobných nástrojov v rámci podujatia Hud.tradície Abova 300 € 29.09.2016 03.10.2016
77/16 Amália Holíková tvorivá dielňa pre verejnosť v KD Valaliky 70 € 29.09.2016 03.10.2016
78/16 Blažena Šuťáková lektorka ľudového spevu pre spevákov na prednes ľudových piesni 100 € 18.10.2016 18.10.2016
79/16 Amália Holíková lektorka tvorivej dielne pre zš Boliarov- zhotovenie keramiky-modelovanie z hliny 50 € 18.10.2016 28.10.2016
80/16 Gabriela Kőverová zabezpečenie ozvučenia poduj.- Stretnutie so seniormi, Ploské 300 € 18.10.2016 18.10.2016
81/16 Michal Noga lektor hudby- Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny 200 € 7.11.2016 7.11.2016
82/16 Juraj Vodila lektor,hudobný pedagóg- Odb.seminár pre sólis. a spev.skupiny 200 € 7.11.2016 7.11.2016
83/16 Juraj Hollý lektor,hlasový poradca- Odb.seminár pre sólis. a spev.skupiny 200 € 7.11.2016 7.11.2016
84/16 Ľuboslav Hudák lektor hudby- Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny 200 € 7.11.2016 7.11.2016
85/16 Jana Čigašová lektorka tvorivej dielne- Ľudová remeselná tvorivosť, KD Nový Salaš 30 € 7.11.2016 7.11.2016
86/16 Helena Takáčova lektorka tvorivej dielne-výroba a výzdoba vianočných perníkov 100 € 6.12.2016 20.12.2016
87/16 Silvia Pitoňáková lektorka a pomoc pri tvorivej dielni v KD Trsťany 30 € 6.12.2016 20.12.2016
88/16 Erika Vranaiová zdobenie vianočných perníkov 70 € 6.12.2016 20.12.2016
89/16 Viera Gruczová Tv.dielne - výroba tradičných vianočných ikebán 80 € 6.12.2016 21.12.2016
90/16 Amália Holíková lektorka tvorivej dielne pre ZŠ Niž.Kamenica- modelovanie z hliny 70 € 6.12.2016 21.12.2016
91/16 Ivana Kopinová výpomoc a asistencia pri uzatváraní účtovného roka 2016 100 € 6.12.2016 21.12.2016
92/16 Jozef Drábik vystúpenie FS Beľanka v rámci Vianočného koncertu v Boliarove 100 € 6.12.2016 21.12.2016
93/16 Margita Papcúnová Folklórne vystúpenie ŽSS Paradne Ňevesti v rámci Vianočného koncertu v Boliarove 100€ 6.12.2016 21.12.2016
94/16 Silvia Pitoňáková lektorka a pomoc pri tv.dielni v KD Ždaňa 30 € 6.12.2016 21.12.2016