dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 
ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2012


Číslo/ zobraziť

 Zmluvná strana   Predmet zmluvy   Celková hodnota   Dátum podpisu   Dátum zverejnenia 
1/12 Anna Bajusová videozáznam Šaff. ostrohy 2012 150 € 21.2.2012 24.2.2012
2/12 Ľubomír Vaňo ozvučenie Šaff.ostrohy 2012 185 € 21.2.2012 24.2.2012
3/12 Monika Žingorová moderovanie Šaff. ostrohy 2012 200 € 21.2.2012 24.2.2012
4/12 Štefan Tomčo hudobno-spevácke vystúpenie 100 € 2.3.2012 2.3.2012
5/12 Štefan Tomčo sprievod sólistov spevákov na DR 2012 120 € 13.4.2012 20.4.2012
6/12 Ľubomír Vaňo ozvučenie DR 2012 30 € 13.4.2012 20.4.2012
7/12 Odler Zoltán zabezpečenie stravy DR 2012 150 € 13.4.2012 20.4.2012
8/12 Ladislav Staňo zhotovenie um.diela na námet Bitka pri Rozhanovciach 600 € 16.4.2012 16.4.2012
9/12 Ladislav Staňo ml. zhotovenie um.diela na námet Bitka pri Rozhanovciach 600 € 16.4.2012 16.4.2012
10/12 Ľubomír Vaňo ozvučenie hasičskej súťaže 20 € 26.4.2012 27.4.2012
11/12 Anna Pachová vedúca tv. dielne 50 € 28.5.2012 28.5.2012
12/12 Odler Zoltán vedúci tv. dielne 25 € 28.5.2012 28.5.2012
13/12 Monika Žingorová vedúca tv. dielne 25 € 28.5.2012 28.5.2012
14/12 Barbora Šimková prezentácia soľnobanského čipkárskeho cechu 50 € 30.5.2012 30.5.2012
15/12 Mária Arkaiová hudobné vystúpenie zboru sv. Faustíny 100 € 30.5.2012 30.5.2012
16/12 Margita Papcúnová hudobné vystúpenie, príprava abovských špecialít 66 € 30.5.2012 30.5.2012
17/12 Pavol Takáč prezentácia výstavby - Plastelinomaľba 100 € 30.5.2012 30.5.2012
18/12 Daniel Zuček hudobný sprievod sólistov - AFS 2012 150 € 30.5.2012 30.5.2012
19/12 Monika Žingorová vedúca tv. dielne 30 € 1.6.2012 1.6.2012
20/12 Odler Zoltán vedúci tv. dielne 30 € 1.6.2012 1.6.2012
21/12 Daniela Juhásová vedúca tv. dielne 30 € 1.6.2012 1.6.2012
22/12 Slavomír Pollák hudobné vystúpenie 50 € 13.6.2012 13.6.2012
23/12 Dagmar Čurová vystúpenie sláčikového tria 100 € 14.6.2012 14.6.2012
24/12 Odler Zoltán vedúci tv. dielne 30 € 14.6.2012 14.6.2012
25/12 Monika Žingorová vedúca tv. dielne 30 € 14.6.2012 14.6.2012
26/12 Anna Pachová vedúca tv. dielne 30 € 14.6.2012 14.6.2012
27/12 Gabriel Varga zabezpečenie, prevoz drevených stánkov 60 € 14.6.2012 14.6.2012
28/12 Katarína Staňová moderovanie, príprava podkladov 30 € 14.6.2012 14.6.2012
29/12 Gabriela Vojtková lektor,asistent na vidieckom tábore 150 € 7.8.2012 7.8.2012
30/12 Martina Vojtková lektor,asitent na vidieckom tábore 150 € 7.8.2012 7.8.2012
31/12 Ľubomír Vaňo lektor,vedúci tvorivej dielne 150 € 7.8.2012 7.8.2012
32/12 Eva Gáborová lektor,vedúca tvorivej dielne 150 € 7.8.2012 7.8.2012
33/12 Jozef Baltes ml. lektor,asistent na vidieckom tábore 150 € 7.8.2012 7.8.2012
34/12 Marta Vojtková lektor,vedúca tvorivej dielne 150 € 10.8.2012 10.8.2012
35/12 Alžbeta Hunčíková lektor,vedúca tvorivej dielne 150 € 10.8.2012 10.8.2012
36/12 Gabriela Zezulková lektor,vedúca tvorivej dielne 150 € 10.8.2012 10.8.2012
37/12 Ladislav Staňo ml. rezbárske práce 350 € 10.8.2012 10.8.2012
38/12 Stanislav Polek rezbárske práce 350 € 10.8.2012 10.8.2012
39/12 Miroslav Janič rezbárske práce 350 € 10.8.2012 10.8.2012
40/12 Dagmar Čurová vystúpenie sláčikového dua 120 € 1.10.2012 1.10.2012
41/12 Peter Bachňák zhotovenie výstavy fotografií 100 € 1.10.2012 1.10.2012
42/12 Marián Lukáč hudobné vystúpenie-barytón 100 € 1.10.2012 1.10.2012
43/12 Monika Žingorová lektorka,vedúca tv. dielne 40 € 1.10.2012 1.10.2012
44/12 Odler Zoltán lektor, vedúci tv. dielne 40 € 1.10.2012 1.10.2012
45/12 Martina Vojtková lektorka, vedúca tv. dielne 40 € 1.10.2012 1.10.2012
46/12 Ján Buzinkai hudobné vystúpenie 50 € 1.10.2012 1.10.2012
47/12 Andre Dolgošová hudobné vystúpenie ECAV zboru 100 € 1.10.2012 1.10.2012
48/12 Margita Papcúnová vystúpenie ŽSS Paradne nevesti 150 € 8.10.2012 8.10.2012
49/12 Bernadeta Kažimírová vystúpenie FS Olšava 100 € 8.10.2012 8.10.2012
50/12 Pavol Kacvinský vystúpenie FSk Kadlubek 100 € 8.10.2012 8.10.2012
51/12 Eva Dudková vystúpenie Fs Lysec 200 € 8.10.2012 8.10.2012
52/12 Miroslava Haľková ušitie 7 ks markíz 175 € 8.10.2012 8.10.2012
53/12 Gabriel Varga zabezpečenie,prevoz drevených stánkov 100 € 8.10.2012 8.10.2012
54/12 Radoslav Kertis hudobný doprovod  400 € 8.11.2012 8.11.2012
55/12 František Jeleň moderovanie krajskej súťaže 40 € 8.11.2012 8.11.2012
1/12 CN Michal Klima preplatenie dopravy na podujatie 80 € 11.11.2012 11.11.2012
2/12 CN Slávka Krišťáková preplatenie dopravy na podujatie 171,60 € 11.11.2012 11.11.2012
3/12 CN Alžbeta Bučková preplatenie dopravy na podujatie 184,60 € 11.11.2012 11.11.2012
4/12 CN Pešta Michal preplatenie dopravy na podujatie 66,50 € 11.11.2012 11.11.2012
5/12 CN Agata Nosaľová preplatenie dopravy na podujatie 48 € 11.11.2012 11.11.2012
6/12 CN Dušan Marjak preplatenie dopravy na podujatie 11.11.2012 11.11.2012
7/12 CN Ondrej Hlavač preplatenie dopravy na podujatie 65,80 € 11.11.2012 11.11.2012
8/12 CN Katarína Kiniková preplatenie dopravy na podujatie  116 € 11.11.2012 11.11.2012
9/12 CN Ján Mesároš preplatenie dopravy na podujatie 99 € 11.11.2012 11.11.2012
10/12 CN Anton Popovič preplatenie dopravy na podujatie 106,20 € 11.11.2012 11.11.2012
11/12 CN Katarína Kiniková preolatenie dopravy na podujatie 46,40 € 11.11.2012 11.11.2012
56/12 Monika Žingorova lektorka, vedúca tv. dielne 80 € 3.12.2012 3.12.2012
57/12 Odler Zoltán zabezpečenie drevených figúrok na tv. dielne 40 € 3.12.2012  3.12.2012
58/12 Monika Odlerová lektorka, vedúca tv. dielne 80 € 3.12.2012 3.12.2012

back_f2