dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2012

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/13 SAD Michalovce a.s. preprava účinkujúcich DDK 2013

1km/0,8 € bez DPH, 1h / 4 € bez DPH

 

11.4.2013 11.4.2013
2/2013 Eurobus preprava účinkujúcich DDK 2013 1km/0,95 € bez DPH, 1h / 4,30 € bez DPH 11.4.2013 11.4.2013
3/13 Milan Furman preprava účinkujúcich DDK 2013 1km/1€, 1h/ 5€ 11.4.2013 11.4.2013
4/13 Jozef Džačovský preprava účinkujúcich DDK 2013 1km/1€, 1h/4€ 11.4.2013 11.4.2013
5/13 CVČ zabezpečenie podujatia DDK 2013 0,5 € / 1os. 11.4.2013 11.4.2013
6/13 Beki Design plagáty, pozvánky DDK 2013 70 € bez DPH 11.4.2013 11.4.2013
6.2/13 Tolfi Servis prenájom osvetľo.tech.,prevoz,asistencia 340 € 11.4.2013 11.4.2013
7/13 Elpropek s.r.o. chlieb DR 2013 32,76 € 26.4.2013 26.4.2013
8/13 Imrich Čulka servis služobného vozidla 124,68 € 26.4.2013 26.4.2013
9/13 RAMcom s.r.o. 2 ks toner OKI C 9650, 1ks toner HP P 1006 533,6 € bez DPH 16.5.2013 16.5.2013
10/13 Tolfi Servis ozvučenie AFS 2013 900 € 17.5.2013 17.5.2013
11/13 Glassart darčekové predmety AFS 2013 325 € 17.5.2013 17.5.2013
12/13 AGRO Profit reklamné služby AFS 2013 110 € 22.5.2013 22.5.2013
13/13 Obec Rozhanovce prenájom amfiteátru AFS 2013 400 € 5.6.2013 5.6.2013
14/13 REVA Košice s.r.o. banery,čiapky,zástery 30.5.2013 30.5.2013
18/13 Fúra s.r.o. 20 ks červených vriec na odpad 22 € bez DPH 10.6.2013 10.6.2013
19/13 Glassart materiál a lektorovanie tv. dielne 90 € 13.6.13 13.6.2013
20/13 WCS s.r.o. balónová šou  100 € 13.6.2013 13.6.2013
21/13 Beki Design vstupenky AFS 2013 149 € bez DPH 13.6.2013 13.6.2013
22/13 Ján Cirner preprava účinkujúcich

1km/1€

1h/ 3 €

13.6.2013 13.6.2013
23/13 Milan Furman preprava účinkujúcich

1km/1€

1h/5€ 

13.6.2013 13.6.2013
24/13 Divadlo Romathan hud.-tan. vystúpenie AFS2013 500 € 13.6.2013 13.6.2013
25/13 REVA Košice s.r.o. baner 19 € bez DPH 17.6.2013 17.6.2013
26/13 Projektil s.r.o. slepe náboje-Po stopách Dargovských bojov 665 € 19.7.2013 19.7.2013
27/13 Eurobus a.s. výlep plagátov 150 € 19.7.2013 19.7.2013
28/13 PUĽS folklórne vystúpenie 400 € 19.7.2013 19.7.2013
29/13 Beki Design tlač plagátov a pozvánok 126,48 € 19.7.2013 19.7.2013
30/13 Blažej Beda adrenalinové jazdy 130 € 19.7.2013 19.7.2013
31/13 REVA Košice banner 4x2m 270 € bez DPH 29.7.2013 29.7.2013
32/13 Beki Design 50 ks plátené tašky 43 € bez DPH 6.8.2013 6.8.2013
33/13 ELpropek s.r.o. pečivo -Šukar Dživipen 54,70 € 6.8.2013 6.8.2013
34/13 Milan Furman preprava detí-Šukar dživipen 700 € 7.8.2013 7.8.2013
35/13 TU Košice nájom sály,ihriska 370 € 8.8.2013 8.8.2013
36/13 TU Košice strava 150 € 8.8.2013 8.8.2013
37/13 MISKON inštalácia alarmu 780 € 8.8.2013 8.8.2013
38/13 TOITOI a DIXI TOI FRESH,toaletná kabínka 147 € 20.8.2013 20.8.2013
39/13 Beki Design paravan,grafické práce,zhotovenie konštrukcie 549,96 € 23.8.2013 23.8.2013
40/13 DS Hornad vystúpenie DS Hornád 150 € 26.8.2013 26.8.2013
41/13 Blažej Beda hudobné vystúpenie Country boys 200 € 26.8.2013 26.8.2013
42/13 TU Košice prenájom priestorov-Odborný seminár 200 € 4.9.2013 4.9.2013
43/13 TU Košice ubytovanie-Odborný seminár 50 € 4.9.2013 4.9.2013
44/13 Beki Design tlač propagačných materiálov 150 € 4.9.2013 4.9.2013
45/13 Spoločnosť priateľov FS Jahodná rytmická pohybová príprava 300 € 4.9.2013 4.9.2013
47/13 ZAMPRA s.r.o. preprava účinkujúcich FSU 2013 100 € bez DPH 13.9.2013 13.9.2013
48/13 Milan Furman preprava detí FSU 2013

1km/1€

1h/5€ 

13.9.2013 13.9.2013
49/13 Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS ukážky historického šermu a tv.dielne

200 €

16.9.2013 16.9.2013
50/13 Obec Svinica prenájom sály FSU 2013

100 €

16.9.2013 16.9.2013
51/13 Obec Valaliky prenájom sály VKP 2013

300 €

30.9.2013 30.9.2013
53/13 Beki Design tlač propag. materiálou - brožúra 150,10 € 4.10.2013 4.10.2013
54/13 Fúra s.r.o. 25ks červených vriec na komunálny odpad

27,5 € bez DPH

7.10.2013 7.10.2013
55/13 Agentúra preklady a tlmočenie s.r.o. preklad textu

120 €

15.10.2013 15.10.2013
56/13 Beki Design   tlač knihy

2900,70 €

25.11.2013 25.11.2013
57/13 Mária Bujnovská ladenie klavíra 60 € 3.12.2013 3.12.2013
58/13 REVA Košice s.r.o. reklamné a propagačné materiály 300 € 19.12.2013 19.12.2013
59/13 Beki Design reklamné a propagačné materiály 700 € 19.12.2013 19.12.2013
60/12 RAM com s.r.o. toner OKI C 9650 black 155 € 19.12.2013 19.12.2013
61/13 RAM com s.r.o. toner OKI 2 ks/M,C, HP Laser P1006 1ks, Sada Samsung CLP 310 N 847,50 € 20.12.2013 20.12.2013