dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 


ZOZNAM ZMLÚV NA ROK 2013

Číslo/ zobraziť

 Zmluvná strana   Predmet zmluvy   Celková hodnota   Dátum podpisu   Dátum zverejnenia 
1/13 Erik Korfant akordeonový sprievod 30 € 5.2.2013 5.2.2013
2/13 Jozef Baltes preklad bulletinu 50 € 18.2.2013 18.2.2013
3/13 Liana Ivanová predsedkyňa poroty DĎ.2013 40 € 21.3.2013 21.3.2013
4/13 Katarína Obyšovska členka poroty DĎ.2013 30 € 21.3.2013 21.3.2013
5/13 Soňa Kostrábová členka poroty DĎ.2013 30 € 21.3.2013 21.3.2013
6/13 Radoslav Kertis lektor na tv.d. DR2013, hud. doprovod DR 2013 450 € 8.4.2013 8.4.2013
7/13 Ľubomír Šárik predseda poroty DDK 2013 130 € 19.4.2013 19.4.2013
8/13 Jana Kavaschová členka poroty DDK 2013 90 € 19.4.2013 19.4.2013
9/13 Eva Grohová členka poroty DDK 2013 90 € 19.4.2013 19.4.2013
10/13 Dancák Pavol tech.zab. DDK 2013 60 € 19.4.2013 19.4.2013
10-2/13 Ľubomír Vaňo videozáznam DDK 2013 100 € 19.4.2013 19.4.2013
10-3/13 Martina Vojtková zabezpečenie stravy  200 € 19.4.2013 19.4.2013
11/13 Miroslav Soták  člen poroty DR 2013 35 € 28.4.2013 28.4.2013
12/13 Ľubomír Varinský predseda poroty DR 2013 50 € 28.4.2013 28.4.2013
13/13 Andrea Rendošová členka poroty DR 2013 35 € 28.4.2013 28.4.2013
14/13 Zuzana Bobríková moderovanie DR 2013 50 € 28.4.2013 28.4.2013
15/13 Helena Takáčová zhotovenie upomienkových predmetov DR 2013 58 € 28.4.2013 28.4.2013
16/13 Anna Vargová zabezpečenie stravy DR 2013 200 € 28.4.2013 28.4.2013
17/13 Ľubomír Vaňo tech. zabez.ozvučenie DR 2013 30 € 28.4.2013 28.4.2013
18/13 Martina Vojtková zdravotná služba pri rekonštrukcií bojov o Dargovský priesmyk 60 € 2.5.2013 2.5.2013
19/13 Ľubomír Vaňo ozvučenie, technické zabezpečenie Dňa zemplínčanov 90 € 16.5.2013 16.5.2013
20/13 Ladislav Vojtko údržba okolia-kosenie pri pamätníku bojov o Dargovský priesmyk 200 € 21.5.2013 21.5.2013
21/13 Lukacs János zhotovenie sochy 450 € 31.5.2013 31.5.2013
22/13 Ladislav Staňo ml. zhotovenie sochy 450 € 31.5.2013 31.5.2013
23/13 Magdaléna Palenčárová zhotovenie sochy 450 € 31.5.2013 31.5.2013
24/13 Monika Odlerová vedúca tvorivej dielne 25 € 12.6.2013 12.6.2013
25/13 Monika Žingorová vedúca tvorivých dielni 50 € 12.6.2013 12.6.2013
26/13 Marta Bugošová vedúca tvorivej dielne 25 € 12.6.2013 12.6.2013
27/13 Gabriel Vojtko prevoz slamy a rekvizít v rámci AFS 2013 110 € 12.6.2013 12.6.2013
28/13 Iveta Stieberová asistencia pri organizovaní AFS 2013 30 € 12.6.2013 12.6.2013
29/13 Renáta čabaiová asistencia pri organizovaní AFS 2013 30 € 12.6.2013 12.6.2013
30/13 Magdaléna Haľková asistencia pri organizovaní AFS 2013 20 € 12.6.2013 12.6.2013
31/13 Martina Vojtková zdravotný asistent AFS 2013 25 € 12.6.2013 12.6.2013
32/13 Jozef Baltes ml. asistencia pri organizovaní AFS 2013 40 € 12.6.2013 12.6.2013
33/12 Beáta Smutná sprievodcovské služby AFS 2013 50 € 12.6.2013 12.6.2013
34/12 Milada Ivanková výstava a ponuka liečiteľských postupov AFS 2013 100 € 12.6.2013 12.6.2013
35/13 Zuzana Bobríková moderovanie prokramu AFS 2013 100 € 12.6.2013 12.6.2013
36/13 Mária Arkaiová hudobné vystúpenie AFS 2013 100 € 12.6.2013 12.6.2013
37/13 Miroslav Noga ml. hudobné vystúpenie AFS 2013 450 € 12.6.2013 12.6.2013
38/13 Agáta Krausová scénar a réžia autorského programu AFS 2013 130 € 12.6.2013 12.6.2013
39/13 Jana Čigašová asistencia pri organizovaní AFS 2013 20 € 12.6.2013 12.6.2013
40/13 Alžbeta Hunčíková vedúca tv. dielní 40 € 12.6.2013 12.6.2013
41/13 Monika Odlerová vedúca tv. dielne 20 € 12.6.2013 12.6.2013
42/13 Ľubomír Vaňo ozvučenie a technicke zabezpečenie školy tanca  20 € 12.6.2013 12.6.2013
43/13 Róbert Kundrát zhotovenie fotodokumentácie 25 € 12.6.2013 12.6.2013
44/13 Stanislav Vojtko lektorská a informačná činnosť 60 € 5.7.2013 5.7.2013
45/13 Dušan Milčo kosenie pri pamätníku bojov o Dargovský priesmyk 100 € 15.7.2013 15.7.2013
46/13 Ladislav Vojtko kosenie pri pamätníku bojov o Dargovský priesmyk 100 € 15.7.2013 15.7.2013
47/13 Gabriel Vojtko údržba kríkového porastu pri pamätníku bojov o Dargovský priemyk 175 € 15.7.2013 15.7.2013
48/13 Eva Gáborová lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
49/13 Martina Vojtková lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
50/13 Ľubomír Vaňo lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
51/13 Gabriela Zezulková lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
52/13 Jozef Baltes ml. lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
53/13 Alžbeta Hunčíková  lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
54/13 Marta Bugošová lektor-Šukar dživipen 150 € 9.8.2013 9.8.2013
55/13 Martin Kurečko príprava textu a materiálov o bojoch v Dargovskom priesmyku 250 € 23.8.2013 23.8.2013
56/13 Michal Jakubec prednáškove vstupy v Sieni slávy 50 € 23.8.2013 23.8.2013
57/13 Ľubomír Vaňo ozvučenie-Po stopách Dargovských bojov 100 € 23.8.2013 23.8.2013
58/13 Martina Vojtková pomoc pri organizovaní-Po stopách Dargovských bojov 25 € 23.8.2013 23.8.2013
59/13 Vladimír Hlavatý pomoc pri organizovaní-Po stopách Dargovských bojov 20 € 23.8.2013 23.8.2013
60/13 Milan Bajus  kosenie pri pamätníku bojov o Dargovský priesmýk 200 € 19.8.2013 23.8.2013
61/13 Stanislav Vojtko lektorská a informačná činnosť 60 € 30.8.2013 30.8.2013
62/13 Ladislav Bartko školenie nárečové a jazykové prejavy Abova-Odborný seminár 200 € 5.9.2013 5.9.2013
63/13 Milan Rendoš úprava a rozpis melódií-Odborný seminár 100 € 5.9.2013 5.9.2013
64/13 Ľubomír Varinský hlasová a interpretačná výchova-Odborný seminár 200 € 5.9.2013 5.9.2013
65/13 Vladimír Bálint realizácia výstavy fotografií-FSU 2013 100 € 16.9.2013 16.9.2013
66/13 Monika Žingorová lektorka-FSU 2013 40 € 16.9.2013 16.9.2013
67/13 Gabriela Vojtková lektorka-FSU 2013 40 € 16.9.2013 16.9.2013
68/13 Martina Vojtková lektorka-FSU 2013 40 € 16.9.2013 16.9.2013
69/13 František Jeleň moderovanie-FSU 2013 100 € 16.9.2013 16.9.2013
69-1/13 Milan Bajus výroba košov, podstavcov 160 € 2.9.2013 16.9.2013
70/13 Anna Beľušková výroba zvukového a multimediálneho nosiča-Odborný seminár 100 € 5.9.2013 16.9.2013
KP-Zmluva1/13 Viera Lešková predmety ľudovej kultúry 79,50 € 5.9.2013 5.9.2013
71/13 Darina Gazsiová hudobné vystúpenie komorného husľového súboru-FSU 2013 150 € 16.9.2013 16.9.2013
72/13 Pavol Kacvinský spevácke vystúpenie - VKP 2013 200 € 11.10.2013 11.10.2013
73/13 Sabol Slavomír vystúpenie ĽH - VKP 2013 200 € 11.10.2013 11.10.2013
74/13 Anna Beľušková výroba DVD - VKP 2013 100 € 11.10.2013 11.10.2013
75/13 Jolana Janičkárová publikácia  500 € 1.11.2013 1.11.2013
DZ-Zmluva2/13 Združenie obcí-Mošník poskytnutie peňažného príspevku 1550€ 19.11.2013 19.11.2013
76/13 Alžbeta Hunčíková lektorka-tvorive dielne 70 € 26.11.2013 26.11.2013
77/13 Marta Bugošová lektorka-tvorivé dielne 70 € 26.11.2013 26.11.2013
78/13 Martina Vojtkova lektorka-tvorivé dielne 60 € 26.11.2013 26.11.2013
79/13 Erik Korfant akordeonový sprievod 30 € 5.12.2013 5.12.2013
80/13 Juraj Kosťún hudobné vystúpenie 150 € 5.12.2013 5.12.2013
81/13 Ružena Olejníková hudobné vystúpenie 30 € 5.12.2013 5.12.2013
82/13 Jozef Lipták hudobné vystúpenie 50 € 5.12.2013 5.12.2013
83/13 Soňa Rudňansk spevácke vystúpenie 40 € 5.12.2013 5.12.2013
84/13 Anna Nečová čítanie textov 50 € 5.12.2013 5.12.2013
85/13 Katarína Obyšovská moderovanie 40 € 5.12.2013 5.12.2013
86/13 Peter Novotný hudobné vystúpenie 20 € 5.12.2013 5.12.2013
87/13 Marián Lukáč hudobné vystúpenie 140 € 9.12.2013 9.12.2013
88/13 Anna Vargová zabezpečenie občerstvenia 300 € 9.12.2013 9.12.2013
89/13 Anna Beľušková zapožičanie dekoračných predmetov 12 € 9.12.2013 9.12.2013