dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM ZMLÚV V ROKU 2018

 

Názov zmluvy/číslo zmluvy

Zmluvná strana
 Predmet zmluvy / dohody           

 Celková

hodnota       

 Dátum

podpisu 

 Dátum

zverejnenia 

Dohoda o vykonaní práce č. 1/2018  Jozef Sendžo  

Pomocný pracovník- údržbár, vykonávanie údržby areálu v okolí  Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk

199,48 € / max./ v hrub. 19.01.2018  22.01.2017
Zmluva o spolupráci č.1/18  Ing.Alžbeta Mihoková  zabezpečí vystúpenie ŽSS Čajanske nevesty v rámci Fašiangovej zabíjačky v Košickej Polianke 100 € 01.02.2018 01.02.2018 
Dohoda o vykonaní práce č. 2/2018 Jozef Sendžo Pomocný pracovník- údržbár, vykonávanie údržby areálu v okolí  Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk 199,48 €/ max./ v hrub. 19.02.2018 19.02.2018
18-442-1239 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Zborový spev Abova 1 600 € 27.02.2018 09.03.2018
18-442-01228 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Festival starého umenia a histórie Abova 3 000 € 27.02.2018 09.03.2018
18-442-01268 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Fanfarafest, krajský festival mládežníckych dychových hudieb 2 500 € 27.02.2018 09.03.2018
MK - 4006/2018/3.2 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31, Bratislava 1, IČO 00165 182 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu- Kultúrne poukazy   02.03.2018 09.03.2018
18-441-00744 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Co stare pametaju, mlade utrimuju - zvyky a tradície 1 500 € 27.02.2018 14.03.2018
18-441-00626 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom 48.ročník Dargovská ruža 1 500 € 27.02.2018 14.03.2018
18-441-00680 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Abovské folklórne slávnosti, 50.ročník 6 000 € 27.02.2018 14.03.2018
Zmluva o spolupráci č.2/18 PhDr.Soňa Kostrábová člen odbornej poroty na reg.postupovej súťažnej prehiadke Divadelný Ďurkov 40 € 14.03.2018 14.03.2018
Zmluva o spolupráci č.3/18 PhDr.Liana Ivanová, PhD.,MBA predsedníčka poroty na reg.postupovej súťažnej prehiadke Divadelný Ďurkov 50 € 14.03.2018 14.03.2018
Zmluva o spolupráci č.4/18 Mgr.art.Veronika Burgerová člen odbornej poroty na reg.postupovej súťažnej prehliadke Divadelný Ďurkov 40 € 14.03.2018 14.03.2018
Zmluva o spolupráci č.5/18 Patrik Petro pomoc pri organizovaní na reg.postupovej súťažnej prehliadke Divadelný Ďurkov 25 € 14.03.2018 14.03.2018
Dohoda o vykonaní práce č. 3/2018 Jozef Sendžo Pomocný pracovník- údržbár, vykonávanie údržby areálu v okolí  Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk 199,48 €/max./v hrub. 20.03.2018 20.03.2018
18-452-01273 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realiáciu projektu s názvom Remeslo a tradície 3 000 € 20.03.2018 09.04.2018
18-453-01354 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Písaný a maľovaný Abov 2 000 € 20.03.2018 09.04.2018
18-451-00551 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Šaffova ostroha 2 000 € 20.03.2018 09.04.2018
18-451-00601 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Strunobranie 2 280 € 20.03.2018 09.04.2018
Zmluva o spolupráci č.6/18  MA Michal Kupec  člen odbornej poroty na krajskej súťaži šaffova ostroha  90 € 05.04.2018  05.04.2018
Zmluva o spoluprácu č.7/18 Mgr.art Agáta Krausová, ArtD predseda odbornej poroty na krajskej súťaži Šaffova ostroha 110 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.8/18 Mgr.art., Ing.Slavomír Ondejka člen odbornej poroty na krajskej súťaži Šaffoiva ostroha 90 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.9/18 Dušana Štecová moderátorka, príprava konferansu na krajskej súťaži Šaffova ostroha 80 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.10/18 Ľubomír Vaňo ozvučovacie služby - ozvučenie súťaže na krajskej súťaži Šaffova ostroha 140 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.11/18 Lengyelová Marta asistent-pomoc pri organizovaní súťaže Šaffova ostroha 50 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.12/18 Milan Končík zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia ( zhotovenie a odovzdanie fotodokumentávcie na DVD nosiči) 70 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č.13/18 Ľudovít Cehelský hudobný sprievod pre tanečníkov- hra na gajdách 50 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupráci č. 14/18 Dušan Petro asistent- pomoc pri organizovaní súťaže Šaffova ostroha 50 € 05.04.2018 05.04.2018
Zmluva o spolupáci č.15/18 Ľubomír Šárik člen odbornej poroty na krajskej súťaži Detske divadelné Košice 150 € 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva o spolupráci č.16/18 Mgr.Alžbeta Verešpejová, PhD člen odbornej poroty na krajskej súťaži Detske divadelné Košice 130 € 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva o spolupráci č.17/18 Dušan Krnáč člen odbornej poroty na krajskej súťaži Detske divadelné Košice 130 € 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva o spolupráci č.18/18 PhDr.Liana Ivanová, PhD., MBA modarátorka, príprava konferensu na krajskej súťaži Detské divadelné Košice 80 € 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva o spolupráci č.19/18 Pavol Dancák technika- zbukár, osvetľovač, zabezpečenie ozvučenie a osvetlenia prehliadny na krajskej súťaži Detské divadelné Košice 80 € 11.04.2018 11.04.2018
Zmluva o spolupráci č.20/18 Michal Ivan Fleischer lektor tvorivého ateliéru pre deti  ( Detské divadelné Košice) 100 € 11.04.2018 11.04.2018
Dohoda o vykonaní práce č.4/2018 Jozef Sendžo Pomocný pracovník- údržbár, vykonávanie údržby areálu v okolí  Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk 199,48€/max./v hrub. 16.04.2018 16.04.2018
Zmluva o spolupráci č.21/18 Lucia Vernerská člen odbornej poroty na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža 80 € 25.04.2018 25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.22/18 Mgr.Ľubomír Varinský predseda odbornej poroty na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža 100 €  25.04.2018 25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.23/18  Milan Končík  Zhotoviteľ obrazového záznamu-fotodokumentácia ( zhotovenie a odovzdanie fotodomumentácie na DVD nosiči)  80 €  25.04.2018  25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.24/18  Ľubomír Vaňo  ozvučovacie zlužba- ozvučenie prehliadky na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža 140 €  25.04.2018  25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.25/18  Mgr.Zuzana Bobríková  moderátorka, príprava konferansu na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža 100 €  25.04.2018 25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.26/18 Viliam Gurbaľ  člen odbornej poroty na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža  80 €  25.04.2018  25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.27/18  Matúš Kruták  znotovanie piesní pre sólistov a sprievod ĽH Matúša Krutáka na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža  500 €  25.04.2018  25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.28/18 Anna Vargová  zabezpečenie občerstvenia pre priamnych účastníkov na 48.ročníku nesúťaznej reg.prehliadky v speve ľud.piesní Dargovská ruža  250 €  25.04.2018 25.04.2018 
Zmluva o spolupráci č.29/18 Magdaléna Marjaková vystúpenie FS Pantlička z Košicke Belej v rámci podujatia Stavanie mája 100 € 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o spolupráci č.30/18 Erika Švedová vystúpenie FSk Košičan z Košíc v rámci podujatia Stavanie mája 100 € 30.04.2018 30.04.2018
Zmluva o spolupráci č.31/18 Monika Žingorová tzabezpečenie tvorivejdielne pred deti- výroba košíkov z pedigu, drevené darčeky k Dňu matiek a prívesky na kľúče 50 € 04.05.2018 04.05.2018
Zmluva o spolupráci č.32/18 Dušan Petro pomoc pri organizovaní, pomoc pri ozvučení podujatia v rámci reg.súťaže Nositela tradícií 25 € 14.05.2018 14.05.2018
Zmluva o spolupráci č.33/18 Milan Končík pomoc pri organizovaní, prezentácia, zabezpečenie občerstvenia, výzdoba pódia v rámci reg.súťaže Nositelia tradícií 40 € 14.05.2018 14.05.2018
Zmluva o spolupráci č.34/18 Ing.Mária Sotáková lektora tvorivej dielni- pletenie prútených košíkov  25 € 31.05.2018 31.05.2018
Zmluva o spolupráci č.35/18 Silvia Pitoňáková tradičná remeselná tvorivá dielňa pre deti -výroba tašiek, servítková technika 40 € 05.06.2018 05.06.2018
Zmluva o spolupráci č.36/18 Monika Žingorová tradičná remeselná tvorivá dielňa pre deti -výroba košíkov z prútia  40 € 05.06.2018 05.06.2018
Zmluva o spolupráci č.37/18 Gabriela Končíková Vojtková tradičná remeselná tvorivá dielňa pre deti – zdobenie črepníkov antikovaním  40 € 05.06.2018 05.06.2018
Zmluva o spolupráci č.38/18 Emília Kužeľová moderátorka podujatia Fanfarafest 80 € 06.06.2018 06.06.2018
Zmluva o spolupráci č.39/18 Jozef Sendžo pomocný pracovník -údržbár 120 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.40/18 Jozef Taiš zabezpečenie ozvučovacej služby- zabezpečenie ozvučovacej techniky, ozvučenie podujatia  250 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.41/18 Renáta Čabaiová  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS
50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.42/18 Dana Frištiková  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.43/18 Zuzana Stojková  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.44/18 Jana Čigašová  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.45/18 Marek Šťastný  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.46/18 Michaela Baltesová zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia (zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na  DVD nosiči)  50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.47/18 Milan Končík zhotoviteľ obrazového záznamu- fotodokumentácia (zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na  DVD nosiči)  50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.48/18 Katarína Žingorová tradična remeselná tvorivá dielňa pre deti a dospelých -výroba košíkov z prútia 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.49/18 Monika Žingorová prezenty a výrobky z medu  250 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.50/18 Amália Holíková zabezpečie tvorivej dielňe pre verejnosť- prezentácia remesla zhotovovania keramiky na hrnčiarskom kruhu  70 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupréci č.51/18 Pavol Tomko prezentácia remesla pre verejnosť- ukážka výroby píšťal a fujár  30 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.52/18 Zuzana Bobríková moderátorka, príprava konferansu na podujatí AFS 150 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.53/18 Anna Bednárová tradičné ľudové remeslo Čipkárstvo- paličkovaná a frivolitkovaná čipka  25 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.54/18 Onyskivová Zdenka  tradičné ľudové remeslo Čipkárstvo- paličkovaná a frivolitkovaná čipka  25 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.55/18 Lucia Zajacová  pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.56/18 Ladislav Dancák pomoc pri organizovaní- predpredaj lístkov na hlavnej bráne AFS 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.57/18 Mária Fedorová zabezpečie- folklórne spevácke vystúpenie ŽSS Hradek a MSS Hradek z Košického Klečenova - Živá pozvánka AFS 100 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.58/18 Gabriel Varga zabezpečenie prepravy 6 ks remeselných stánkov ( naloženie - vyloženie), po trase Ďurkov - Rozhanovce a späť, v rámci  50.roč. Abovské folklórne slávnosti 50 € 08.06.2018 08.06.2018
Zmluva o spolupráci č.59/18 Veronika Monková zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - ukážka hrnčiarského remesla a modelovanie z hliny, v rámci denného tábora Remeselíček 100 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č.60/18 Margita Vargovčáková zabezpečenie tvoivej dielne pre deti - ukážka tkáčskeho remesla na krosnách, výrobky z tkaniny, v rámci denného tábora Remeselníček 100 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č.61/18 Eva Horvath zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - výrobky zo šúpolia, v rámci denného tábora Remeselníček 150 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č.62/18 Júlia Jeleňová zabezpečenie tvorivej dielne pre deti - drôtikárstvo, výrobky z drôtu, v rámci denného tábora Remeselníček 60 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č. 63/18 Lucia Zajacová lektorka v rámci denného tábora Remeselníček od 20.8.2018 - 24.8.2018 130 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č.64/18 Michaela Baltesová lektorka v rámci denného tábora Remeselníček od 20.8.2018 - 24.8.2018 130 € 16.08.2018 16.08.2018
Zmluva o spolupráci č.65/18 Silvia Pitoňáková lektorka v rámci denného tábora Remeselníček od 20.8.2018 - 24.8.2018 130 € 16.08.2018 16.08.2018
Dohoda o vykonaní práce č.5/18 Dušan Petro

pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia Po stopách dargovských bojov v areáli pamätníka Víťazstva v dargovskom priesmyku.

25 € 28.08.2018 28.08.2018
Dohod o vykonaní práce č.6/18 Michaela Baltesová

zhotovenie obrazového záznamu- fotodokumentácia (zhotovenie a odovzdanie fotodokumentácie na  DVD nosiči) v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov v areáli pamätníka Víťazstva v dargovskom priesmyku.

50 € 28.08.2018 28.08.2018
Dohoda o vykonaní práce č.7/18 Marek Štastný

pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia Po stopách dargovských bojov v areáli pamätníka Víťazstva v dargovskom priesmyku. Technické zabezpečenie, montáž- demontáž altánov, prevoz materiálu (lavice, stoly, atď...)

50 € 28.08.2018 28.08.2018
Dohoda o vykonaní práce č.8/18 Peter Hodya

pomoc a asistencia pri organizovaní podujatia Po stopách dargovských bojov v areáli pamätníka Víťazstva v dargovskom priesmyku.

táž altánov, prevoz materiálu (lavice, stoly, atď...)
25 € 28.08.2018 28.08.2018
Zmluva o spolupráci č.66/18 Ondrej Varga zabezpečenie výstavy a ukážky vojenskej výzbroje a výstroje z obdobia druhej svetovej vojny v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov 150 € 28.08.2018 28.08.2018
Zmluva o spolupráci č.67/18 Matúš Béreš moderátor v rámci podujatia  Festival starého umenia a histórie Abova dňa 21.9.2018 v kaštieli Nižna Kamenica a 23.9.2018 vo Svinici v románsko gotickom kostole 150 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.68/18 Beáta Mičková zabezpečenie hudobného telesa CAMPAGNOLI KVARTETO v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 23.9.2018 vo Svinici v románsko gotickom kostole 230 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.69/18 Miroslava Kuchárová zabezpečenie hudobného telesa CAMPAGNOLI KVARTETO v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 23.9.2018 vo Svinici v románsko gotickom kostole 200 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.70/18 Anna Maruškamičová zabezpečenie speváckeho vystúpenia v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 23.09.2018 vo Svinici v románsko gotickom kostole 125 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.71/18 Mgr.Pavol Jašo lektor- prednáška o histórii románsko -gotického kostola vo Svinici dňa 18.9.2018 a 19.9.2018 70 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.72/18 Mária Arkaiová zabezpečenie speváckeho vystúpenia Zboru sv. Faustíny v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 21.9.2018 v Nižnej Kamenici v kaštieli 220 € 17.09.2018 17.09.2018
Zmluva o spolupráci č.73/18 Marta Součková lektorka literárného ateliéru dňa 24.9.2018 v ZŠ Bidovce v rámci projekti Písaný a malovaný Abov-vzdelávací ateliér 125 € 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva o spolupráci č.74/18  Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. lektorka literárného ateliéru dňa 24.9.2018 a 25.9.2018 v ZŠ Bidovce v rámci projekti Písaný a malovaný Abov-vzdelávací ateliér 160 € 21.09.2018  21.09.2018

Zmluva o spolupráci č.75/18

Adrián Bačo

lektor výtvarneho ateliéru dňa 26. a 28. 9. 2018  v ZŠ Slanec a v kaštieli Nižná Kamenica v rámci projekti Písaný a maľovaný Abov-vzdelávací ateliér

150 € 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva o spolupráci č.76/18 Hana Bačová lektorka  výtvarneho ateliéru dňa 26. a 28. 9. 2018  v ZŠ Slanec a v kaštieli Nižná Kamenica v rámci projekti Písaný a maľovaný Abov-vzdelávací ateliér 150 € 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva o spolupráci č.77/18 Michaela Váczy lektorka fotografického ateliéru 27. a 28.9.2018 v románsko gotickom kostole vo Svinici, pri pam´ätníku Víťazstva v dargovskom priesmyku a v ZŠ Skároš v rámci projekti Písaný a maľovaný Abov-vzdelávací ateliér 150 € 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva o spolupráci č.78/18 Barbopra Čisáriková ektorka fotografického ateliéru 27. a 28.9.2018 v románsko gotickom kostole vo Svinici, pri pam´ätníku Víťazstva v dargovskom priesmyku a v ZŠ Skároš v rámci projektu Písaný a maľovaný Abov 150 € 21.09.2018 21.09.2018
Zmluva o spolupráci č.79/18 Monika Žingorová tradičná remeselná tvorivúádielňa pre deti –výrobky z hliny a dreva  50 € 08.10.2018 08.10.2018
Zmluva o spolupráci č.80/18 PaedDr. Dušan Havrila, PhD moderátor, príprava konferansu v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  80 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.81/18 Renáta Šišková spevácke vystúpenie zboru z Rankoviec v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  150 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.82/18 Mgr. Jaroslav Petro Spevácke vystúpenie zboru z Obišovies v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  150 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.83/18 Emília Gállová spevácke vystúpenie zboru z Košíc v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  150 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.84/18 Mária Arkaiová sólo spevácke vystúpenie vrámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  120 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.85/18 Dušan Petro pomocný asistent, pomoc pri organizovaní v rámci podujatia Žatva duchovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28. 10. 2018 v Budimíre v evanjelickom kostole  25 € 22.10.2018 22.10.2018
Zmluva o spolupráci č.86/18 Magdaléna Marjaková folklórne vystúpenie Fsk Pantlička v rámci podujatia "Co stare pametaju mlade utrimuju- Od Kataríny po Ondreja" prehliadka tradičných ľudových zvykov v regióne Abov v okrese Košice- okolie. 150 € 19.11.2018 19.11.2018
Zmluva o spolupráci č.87/18 Ľubomír Vaňo ozvučovacie sluzby v rámci podujatia "Co stare pametaju mlade utrimuju- Od Kataríny po Ondreja" prehliadka tradičných ľudových zvykov v regióne Abov v okrese Košice- okolie. 110 € 19.11.2018 19.11.2018
Zmluva o spolupráci č.88/18 Marta Petrilová folklórne vystúpenie ŽSS Poľančanka v rámci podujatia "Co stare pametaju mlade utrimuju- Od Kataríny po Ondreja" prehliadka tradičných ľudových zvykov v regióne Abov v okrese Košice- okolie. 100 € 19.11.2018 19.11.2018
Zmluva o spolupráci č.89/18 Elena Takačová lektorka tvorivej dielne, výtroba a vzdoba vianočných perníkov dňa 4.12.2018 v ZŠ Svinica, 8.12.2018 v KD Trsťany a 16.12.2018 v kaštieli Nižná Kamenica 130 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č.90/18 Júlia Jeleňová výrobky a ozdoby z drôtu v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 6.12.2018 v ZŠ Svinica 50 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č.91/18 Silvia Pitoňáková výrobky a ozdoby z dreva v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 8.12.2018 v KD Trsťany 30 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č.92/18 Matúš Béreš moderátor v rámci Viasnočného koncertu v rím.-kat.kostole Mena Panny Márie v Ruskove dňa 9.12.2018 50 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č.93/18 Peter Brestovič folklórne vystúpenie MSS Bakšanske parobci-pásmo vianočných piesni, kolied a vinšov dňa 9.12 v kostole Mena Panny Márie v Ruskove 150 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č.94/18 Bernadeta Kažimírová folklórne vystúpenie ŽSS Olšava, DSSk Pajtašky a DFS Abovček- pásmo voanočných piesni, kolied a vinšov dňa 9.12.2018 v kostole Mena Panny Márie v Ruskove 150 € 03.12.2018 03.12.2018
Zmluva o spolupráci č. 95/18 Blažena Šuťáková folklórne vystúpenie Trio Vyšňa- pásmo vianočných piesní, kolied a vinšov dňa 9.12.2018 v kostole Mena Panny Márie v Ruskove 150 € 03.12.2018 03.12.2018
Dohoda o vykonaní práce č.9/2018 Pavol Paszulykás

Maliarske práce, natretie priestorov Kultúrneho centra Abova v Bidovciach- klasická maľba biela a maľba farebná, penetrácia a drobné murárske práce dvoch toaliet, kuchyne a chodby.

250€/ netto 07.12.2018 07.12.2018
Zmluva o spolupráci č.96/18 Jana Jurčová lektorka tvorivej dielne, výroba drevených vianočných ozdôb v rámci projekto Ľudová remeselná tvorivosť dňa 123.12.2018 v ZŠ Boliarov, 17.12.2018 v ZŠ Nižná Kamenica 60 € 10.12.2018 10.12.2018
Zmluva o spolupráci č.97/18 Alžbeta Guľová folklórne vystúpenie DFs Karička z Bohdanoviec-pásmo vianočných piesní, kolied a vinšov dňa 16.12.2018 v rámci koncertu v kaštieli v Nižnej Kamenici 100 € 10.12.2018 10.12.2018
Zmluva o spolupráci č. 98/18 Viera Gruczová výroba vianočných ikebán v rámci projektu Ľudová remeselná tvorivosť dňa 16.12.2018 v kaštieli v Nižnej Kamenici 50 € 10.12.2018 10.12.2018
Dodatok č.2 k zmluve č.18-453-01354 FOND NA PODPORU UMENIA, Cukrová 14, 811 08, Bratislava, IČO 42418933 dodatok k zmluve č.18-453-01354 Písaný a mnaľovaný Abov - vzdelávací ateliér   19.12.2018 19.12.2018
Zmluva o spolupráci č.99/18 Jozef Drábik zabezpečie folklórneho vystúpenia FS Beľanka a DFS Beľanček  z Košickej Belej v rámci podujatia Zimný folklórny večer dňa 29.12.2018 160 € 19.12.2018 19.12.2018
Zmluva o spolupráci č. 100/18 Magdaléna Marjaková zabezpečenie folklórneho vystúpenia FSk Pantlička  z Košickej Belej  v rámci podujatia Zimný folklórny vecer dňa 29.12.2019 80 € 19.12.2018 19.12.2018
Zmluva o spolupráci č.101/18 Denis Jurtinus zabezpečenie folklórneho  vystúpenia FSk Sašina z Jakloviec v rámci podujatia Zimný folklórny večer dňa 29.12.2018 120 € 19.12.2018 19.12.2018
Zmluva o spolupráci č. 102/18 Dominika Šuťáková moderátorka v rámci podujatia Zimný folklórny večer dňa 29.12.2019 100 € 19.12.2018 19.12.2019
Zmluva o spolupráci č.103/18 Margita Ivanová zabezpečenie folklórneho vystúpenia ŽSS Paradne Ňevesti z Valalík, v rámci podujatia Zimný folklórny večer dňa 29.12.2018 120 € 19.12.2019 19.12.2019