dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstvaSieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

Sieň bojovej slávy je z technických príčin dočasne zatvorená !!!            

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677 

 

 

       
                                                                
  
                                                            
 
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečujeme ich šírenie na všetkých druhoch nosičov.
 
Informácie o povinnej osobe:
 
  1. Názov a sídlo
  2. Forma hospodárenia
  3. Dátum zriadenia
  4. Predmet činnosti
  5. Štatutárny orgán
  6. Vecné a finančné vymedzenie majetku
nájdete kliknutím na tento odkaz.
 
 
Ak chcete požiadať o informácie, môžete tak urobiť:
 
: osobne na adrese  Kultúrne centrum Abova                             
                                      Bidovce 206, 044 45 Bidovce
                                      Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
 
: telefónom                 055/ 6965 807, 0917 525 665
: e-mailom                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 
 
Nájdete tu taktiež povinne zverejňované Zmluvy, Objednávky a Faktúry.
 
Sadzobník úhrad Kultúrneho centra Abova
Vyhotovenie fotokópii
čiernobiela tlač jednostranná A4  - 0,10 eur
čiernobiela tlač obojtranná A4       - 0,15 eur
farebná tlač jednostranná A4         - 0,15 eur
farebná obojstranná tlač A4           - 0,20 eur
 
Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.

Žiadateľovi, ktorý predloží preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú vždy bezplatne.

Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie: v hotovosti do pokladne KCA

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch, alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov. 

 

Informácie o podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti nájdete na tejto lokalite