dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2017

 

Číslo faktúry  Dodávateľ  IČO                     Predmet faktúry             

 Celková

hodnota       

 Dátum prijatia  Číslo objednávky / zmluvy
1/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 náklady na telefón / služba- Antik 12,73 € 10.01.2017  
2/2017 Slovakia energy, Plynárenská 7A,82109 Bratislava 36807702 vyúčtovanie spotreby elektriny- nedoplatok 62,98 €/ s DPH 16.01.2017  
3/2017 NATURTREND, s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec 47230169 terasový infražiarič SAHARA Focus, plyn propán bután 10 kg, plynová fľaša 10 kg PB 299,00 €/ s DPH 18.01.2017  
4/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 98,40 €/ s DPH 24.01.2017  A4254118
5/2017 Združenie obcí-reg.vzdel.centrum samosprávy, Fraňa Mojtu 18,949 01 Nitra 0034006656 účtovné súvzťažnosti v samospráve 28,50 €/ s DPH 25.01.2017  
6/2017 Obec Bidovce,Bidovce 210, 044 45 00323977 náklady na telefón / služba- antik  12,50 € 07.02.2017  
7/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny  926,99 €/ s DPH 07.02.2017  obj. 1/17
8/2017 R.D.TECH., Radoslav Dugas, 082 63 Jarovnice 246 34813616 výkon činnosti TPO, BTS A PZS 200 €/ s DPH 14.02.2017 Mandatna zmluva
9/2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., MARTINA rÁZUSA 23/A, Žilina 31592503 Úplné znenia (UZ) ročník 2017 119,87 €/ s DPH 27.02.2017  
10/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 96 €/ s DPH 27.02.2017  A4254118
11/2017 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 účastnícky poplatok za odborný seminár Ako vykonávať základnú finančnú kontrolu 68 €/ s DPH 27.02.2017  
12/2017 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 041 04 Bratislava 36421928 doména kulturaabova.sk, The hosting mki_3 25.92 €/ s DPH 28.02.2017  
13/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 23,22 €/ s DPH 08.03.2017 9914880185 
14/2017 Slovakia energy, Plynárenská 7A,82109 Bratislava 36807702 nedoplatok 229,14 €/ s DPH 22.3.2017  
15/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 457,42 €/ s DPH 06.03.2017 obj. 2/17
16/2017 Obec Rozhanovce, Snp 48, 044 42 00324655 prenájom priestorov KD v rámci podujatia " Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov" zo dňa 04.03.2017 125 €/ s DPH 10.03.2017 obj. 3/17
dopropis 1/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 preplatok za vykurovanie  108,92  07.03.2017  
17/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 náklady na telefón / služba- antik 13,46 € 13.03.2017  
18/2017 Obec Bohdanovce 142, 044 16 00323985 prenájom priestorov KD v rámci podujaria " Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov" zo dňa 05.03.2017 105,58 € / bez DPH 15.03.2017 obj. 4/17
19/2017 LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 reklamné služby k podujatiu Abovský ples 207,24 €/ s DPH 20.03.2017  
20/2017 Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 platba za elektrinu 146,38 €/ s DPH 20.03.2017  
21/2017 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o, Sabinovská 12, 821 0 2 Bratislava 46582339 školenie- Moderné vedenie a riadenie zamestnancov a ich motivovanie 130 €/ s DPH 21.03.2017  
22/2017 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 36807702 nedoplatok  36,71 €/ s DPH 22.03.2017  
23/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 109,60 €/ s DPH 24.03.2017  A4254118
24/2017 Michal Richtarčík, Janigova 19, 040 23 Košice 41511786 člen poroty na krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" 50 €/ s DPH 26.03.2017 obj. 6/17
25/2017 Slovakia energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 36807702 poplatok za upomienku 8 €/ s DPH 28.03.2017  
26/2017 LVC s.r.o, Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 propagačné materiály, grafické prace "Šaffova ostroha 2017" 120 €/ s DPH 29.03.2017  
27/2017 Mediatel spol. s r.o., Miletičova 21,821 08 Bratislava 35859415 mobilný balíček PPNET/201702/ONLINE 72 €/ s DPH 29.03.2017  
28/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 prenájom priestorov v rámci Krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" 250 € 03.04.2017 obj. 5/17
29/2017 Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice 35545381 ozvučenie v rámci Krajskej súťaže "Šaffova ostroha 2017" 150 €/ s DPH 10.04.2017 obj. 9/17
30/2017 Klub Milovníkov Autentického Folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice 35545381 hudobný sprievod v rámci Krajskej súťaže " Šaffova ostroha 2017" 500 €/ s DPH 10.04.2017 obj. 7/17
31/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 485,76 €/ s DPH 10.04.2017 obj. 10/17
32/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45  00323977 náklady na telefón / služba - antik 12,50 € 11.04.2017  
33/2017 Milena Leskovjanská - STATOR, 04001 Svornosti 1, Košice 33591598 bagety v rámci podujatia Detské divadelné Košice 124,56 €/ s DPH 11.04.2017 obj. 15/17
34/2017 Eurobus, a.s., Staničné námestie 9,042 04 Košice 36211079 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Detské divadelné Košice 420 €/ s DPH 18.04.2017 obj. 13/17
35/2017 Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  44483767 elektrina za obdobie 01.03.2017-31.03.2017 ( Dargov) 46,19 €/ s DPH 18.04.2017  
36/2017 Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice 31297811 poskytnutie divadelnej sály Jorik v rámci podujatia Detské divadelne Košice 300 €/ s DPH 18.04.2017 zml. č.8/2017
37/2017 Furman Milan, Veľká Nemecké 5/0, 044 15 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich v rámci Krajskej súťaže Šaffova ostroha 2017 200 €/ s DPH 21.04.2017  obj. 8/17
38/2017 Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 00324973 prenájom sály a služby (1. Abovský ples) 1991,26 € 24.04.2017  
39/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 107,80 €/ s DPH 25.04.2017 A4254118 
40/2017 PROGRES, s.r.o. Košice, Amurská 9, 040 12 44734085 zabezpečenie výzdoby vrámci 1. Abovského plesu 320 €/ s DPH 25.04.2017 obj. 20/17
41/2017 Leškanič Dušan, autobusová doprava, Orgovánová 1493/9, 078 01 Sečovce 35480653 odvoz a dovoz účinkujúcich v rámci Krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 289,20 €/ s DPH 21.04.2017 obj. 14/17
42/2017 Matej Kis AUTO-MIX-SERVIS, 044 57 Haniska 183 43742611 servis služovného vozidla Škoda Octavia  192,48 €/ s DPH 25.04.2017  
43/2017 Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice 47048557 foto, video ( 1.Abovský ples) 370 €/ s DPH 27.04.2017  
44/2017 BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov, pozvánok a bulletinov v rámci Krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 100 €/ s DPH 02.05.2017 obj. 16/17
45/2017 BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov, pozvánok v rámci Krajskej postup.súťažnej prehlaidky STRUNOBRANIE 120 €/ s DPH 02.05.2017 obj. 18/17
46/2017 Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby v rámci Krajskej postup.prehliadky Detské divadelné Košice 140 €/ s DPH 02.05.2017 obj. 12/17
47/2017 Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice 47048557 kamerové služby(videozáznam) Šaffova ostroha 2017 180 €/ s DPH 02.05.2017 obj.11/17 
48/2017 RAMcom s.r.o., Pri jazdierni 1, 04001 Košice 1 43889395 servis počítača a výmena zdroja  34,60 €/ s DPH 02.05.2017  
49/2017 LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 sublimovaný banner 2000x800mm ( 1.Abovský ples) 74,40 €/ s DPH 02.05.2017  
50/2017 Kaneron s.r.o., Krásna Lúka 90, 082 73 Šarišské Dravce 50565885 vystúpenie Moniky Kandráčovej v rámci 1.Abovského plesu 500 €/ s DPH 02.05.2017 obj. 19/17
51/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 23,22 €/ s DPH 09.05.2017 9914880185 
52/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 82 ks 331,94 €/ s DPH 09.05.2017 obj. 22/17
53/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 náklady na telefón/ služba-antik 15,23 € 09.05.2017  
54/2017 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 .sk doména kulturaabova.sk od 09.05.2017-09.05.2018 14,28 €/ s DPH 16.05.2017  
55/2017 Ing.Stanisla Žúdel - Multiboss, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 zabezpečenie zvukovej techniky a ozvučovacie služby  (STRUNOBRANIE) 240 €/ s DPH 15.05.2017 obj. 25/17
56/2017 Ing.Stanisla Žúdel - Multiboss, Krosnianska 39, 040 22 Košice 33906025 prenájom hudobnej a ozvučovacej aparatúry (STRUNOBRANIE) 120 €/ s DPH 15.05.2017 obj. 26/17
57/2017 Jaroslav Pinkovský, autobusová doprava, Pavlovce nad Uhom, Cintorínska 433/16 45008761 preprava osôb  (STRUNOBRANIE) 151,30 €/ s DPH 15.05.2017 obj. 27/17
58/2017 Hotelík s.r.o., Orlia 10, 040 01 Košice 50079395 ubytovanie (STRUNOBRANIE) 60,50 €/ s DPH 15.05.2017  
59/2017 Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767  elektrina  24,92 €/ s DPH  17.05.2017  
60/2017 Slovakia Energy s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 36807702 nedoplatok 34,38 €/ s DPH 17.05.2017  
61/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 94 €/ s DPH 24.05.2017 A4254118 
62/2017 Playmedia s.r.o., Štúrova 27, 04  1 Košice 46277773 vysielanie reklamného spotu v OC Optima a Aupark Košice 120 €/ s DPH 25.05.2017 obj. 31/17
63/2017 Obec Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 prenájom kultúrneho domu ( STRUNOBRANIE) 300 € 31.05.2017 obj. 23/17
64/2017 Obec Haniska, Haniska 248, 04457 Haniska 00324175 zabezpečenie stravy (STRUNOBRANIE) 150 € 31.05.2017 obj. 24/17
65/2017 ELPROPEK spol.s.r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice 36191931 zabezpečenie pečiva(chlieb, žemle, rožky )/ DARGOVSKÁ RUŽA 19,58 €/ s DPH 31.05.2017  
66/2017 Slovak Telekom,a.s,Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 05.06.2017 9914880185 
67/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina 26,36 €/ s DPH 12.06.2017  
68/2017 Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov 33951462 revízia a servis hasiacich prístrojov 45,66 €/ s DPH 12.06.2016  
69/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 186 ks 752,93 €/ s DPH 13.06.2017 obj. 40/17
70/2017 BigMedia,spol.s.r.o., Ivanská cesta 2/D, 821 04 Bratislava 43999999 reklamné služby ( 2ks billboard AFS 2017) 240 €/ s DPH 12.06.2017 obj. 32/17
71/2017 BigMedia,spol.s.r.o., IOvanská cesta 2/D, 821 0 4Bratislava 43999999 reklamné služby (1ks billboard AFS2017) 120 €/ s DPH 12.06.2017 obj. 30/17
72/2017 RENGL Slovensko,s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 35877979 kampaň ( výlep plagátov AFS 2017) 272,16 €/ s DPH 13.06.2017 obj. 36/17
73/2017 Petit Press, a.s.,divízia východ,o.z., Letná 47, 040 01 Košice 35790253 propagácia podujatia v denníku Korzár (AFS 2017) 180 €/ s DPH 15.06.2017 obj. 45/17
74/2017 Igor Macák, Wuppertálska 43, 040 23 Košice 37737315 keramické predmety v rámci AFS 2017 190 €/ s DPH 19.06.2017 obj.35/17
75/2017 BEKI Design,s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač banerov v rámci AFS 2017 120 €/ s DPH 19.06.2017 obj.46/17
76/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 náklady na telefón/ služba-Antik 24,44 € 20.06.2017  
77/2017 OZ Cililing, Marka Čunela 16, 080 01 Prešov 42228531 divadelné predstavenie "Kocúr v čižmách" v rámci AFS 2017 200 €/ s DPH 20.06.2017 obj.29/17
78/2017 TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 045 01 Moldava n/Bodvou 14381524 ozvučenie vrámci AFS2017 900 €/ s DPH 22.06.2017 obj.34/17
79/2017 BEKI Design, s.r.o., Repíkova 219/1, 045 01 Košice 44340559 výroba a tlač rollupu v rámc AFS 2017 120 €/ s DPH 22.06.2017 obj.47/17
80/2017 MAP - FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice 41004230 preprava osôb v rámci AFS 2017 100 €/ s DPH 23.06.2017 obj.50/17
81/2017 Zoltán Odler-stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 044 16 48305928 sololitové podložky 20x20 cm 38,50 €/ s DPH 26.06.2017  
82/2017 Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice 00606731 poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu v rámci AFS 2017 200,38 €/ s DPH 26.06.2017 obj.33/17
83/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 00397610 miestny poplatok a ubytovanie poskytnuté v dňoch 17.06.2017-19.06.2017 v UVZ Herľany ( AFS 2017) 300 €/ s DPH 26.06.2017 obj.43/17
84/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 00397610 stravovanie poskytnuté v UVZ Herľany (AFS 2017) 90 €/ s DPH 26.06.2017 obj.44/17
85/2017 Múzeum a KC južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov 31297706 prezentácia remesla pre verejnosť v rámci AFS 2017 100 €/ s DPH 26.06.2017 obj.38/17
86/2017 Playmedia s.r.o., Štúrova 27, 04001 Košice 46277773 vysielanie reklamného spotu v OC OPTIMA KE A OC AUPARK KE, v období 15.6-10.7.2017 (Fanfarafest) 120 €/ s DPH 26.06.2017 obj.48/17
87/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 96,82 €/ s DPH 26.06.2017 A4254118 
88/2017 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 prenájom priestorov amfiteátra v rámci AFS 2017 400 € 03.07.2017 obj.37/17
89/2017 CC Creative s.r.o., Hlavná 21, 04001 Košice 31650333 tlač billboardov Fanfarafest 69,60 €/ s DPH 03 07.2017 obj.53/17
90/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 04.07.2017 9914880185 
91/2017 Ladislav Mašlej - MAJAK, 044 45 Košický Klečenov 43 35093366 prepravné služby autobusom na trase KE -Rozhanovce a späť ( AFS 2017) 120 €/ s DPH 10.07.2017 obj.51/17
92/2017 Obec Bidovce, Bidovce 201, 04445 00323977 náklady na vodné stočné 75,96 € / s DPH 10.07.2017  
93/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 123 ks 497,90 €/ s DPH 10.07.2017 obj.57/17
94/2017 PARIMUCHA, s.r.o., Jána Francisciho 1702/27, 05401 Levoča 50083082 autobusová doprava na trase: Levoča, Sp.Nová Ves-Trstené pri Hornáde a späť ( Fanfarafest) 317,50 € 11.07.2017 obj.58/17
95/2017 BigMedia,spol.s.r.o., Ivanská cesta 2/D, 821 04 Bratislava 43999999 reklamné služby ( 3ks bilboard), tlač 1x (Fanfarafest) 384,00 €/ s DPH 11.07.2017 obj. 52/17+54/17
96/2017 Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 04023 Košice 31945589 vystúpenie FS Železiar dňa 22.04.2017 ( 1. Abovský ples) 500 €/ s DPH 12.07.2017 obj.21/17
97/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 náklady na telefón ( služba Antik) 12,36 € 13.07.2017  
98/2017 Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova č. 15, 04011 Košice 30678200 ozvučenie v rámci podujatia Fanfarafest 120 €/ s DPH 13.07.2017  obj.59/17
99/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.06.2017-30.06.2017 26,18 €/ s DPH 17.07.2017  
100/2017 Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest 280 € 17.07.2017  obj.55/17
101/2017 KULTOBIN, spol.s.r.o Košice, Starozagorská 10, 040 23 Košice 31674992 požičovné za kroje a krojové súčasti ( 1. Abovský ples) 128,50 €/ s DPH 17.07.2017  
102/2017 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich dňa 18.6.2017 na trase Nižná Myšľa-K.Bakša-Valaliky-Ruskov-Rozhanovce a späť v rámci AFS 2017 250 €/ s DPH 19.07.2017  obj.49/17
103/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 98 €/ s DPH 01.08.2017  A4254118
104/2017 DODO-BUS s.r.o., 05562 Prakovce 296 50155369 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest 258,50/ s DPH 31.07.2017 obj.56/17
105/2017 akad.soch.Vladimír Višvader- VILLARD- reštaurovanie a obnova pamiatok, Laténska 703/83, 85110 Bratislkava 13970445 vypracovanie autorizovaného dokumentu- Návrh na reštaurovanie Pamätníka Víťazstva v Dargovskom priesmyku 2 304,00 €/ s DPH 31.07.2017 obj.41/17
106/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 125 ks/4 €/ks 506 €/ s DPH 03.08.2017 obj.63/17
107/2017 Eurobus, a.s., Staničné námestie 9,042 04 Košice 36211079 umiestnenie a inštalácia plagátov pre podujatie Abovské folklórne slávnosti 2017 v autobusoch eurobus 150 €/ s DPH 11.08.2017 obj.39/17
108/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 11.08.2017 9914880185 
109/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.07.2017-31.07.2017 34,82 €/ s DPH 14.08.2017  
110/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 služba Antik 7/2017, služba Antik doplatok 6/2017 7/2017 29,08 € 14.08.2017  
111/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 00397610 prenájom priestorov UVZ Herľany v rámci podujatia- Detský tábor Šukar dživipen- v dňoch 31.07.2017- 04.8.2017 300 € 18.08.2017 obj.62/17
112/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 00397610 stravovanie v UVZ Herľany v rámci detského tábora Šukar dživipen v dňoch 31.7.2017-04.8.2017 400 €/s DPH 18.08.2017 obj.61/17
113/2017 MAP-FABUS, Kysucká 20, 040 11 Košice 41004230 preprava osôb dňa 31.07.2017-04.08.2017 v rámci detského tábora Šukar dživipen 700 € 18.08.2017 obj.60/17
114/2017 Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice 47048557 záznam AFS 2017 100 €/ bez DPH 18.08.2017 obj.42/17
115/2017 Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION, Južná Trieda 48/e, 040 01 Košice 47048557 zabezpečenie kamerových služieb / Strunobranie/ 120 €/ bez DPH 18.08.2017 obj.28/17
116/2017 TCX s.r.o., Tomašiková 1, 040 01 Košice 1 36585203 servisné práce na MAC OS, cestovné 92,740 € / s DPH 23.08.2017 obj. ústna zo 4.4.2017
117/2017 Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstenné pri Hornáde 04411 31946895 vystúpenie DS-HORNÁD pri kladení vencov na Dargove dňa 28.08.2017 150 € 05.09.2017 obj.64/17
118/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 89ks 4€/ks 360,27/ s DPH 05.09.2017 obj.63/17
119/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 104,44 €/s DPH 05.09.2017 A4254118120/1
120/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 06.09.2017 9914880185 
121/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 služba Antik 8/2017 20,72 € / s DPH 08.09.2017  
122/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.08.2017-31.08.2017 39,32 € / s DPH 18.09.2017  
123/2017 BEKI Design,s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač rollu-up v rámci podujatia Festival starého umenia 120 € / s DPH 18.09.2017 obj.68/17
124/2017 ELEKTROSPED,a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038 vysávač ETA 2865 90000 Mariner viacúčelový, čistiaci prostriedok, sáčky do vysávača ETA 148,40 €/ s DPH 08.09.2017 obj.65/17 
125/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 95,20 € / s DPH 25.09.2017 A4254118120/1
126/2017 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 040 11 Košice 35530154 vystúpenie dňa 12.-13.09.2017 v obci Svinica v rámci podujatia Festival starého umenia 200 €/ s DPH 13.09.2017 obj.70/17
127/2017 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 040 11 Košice 35530154 vystúpenie dňa 19.09.2017 v obci Svinica v rámci podujatia Festival starého umenia 100 € / s DPH 17.09.2017 obj.71/17
128/2017 effective energy s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra 43810187 Balík REZ15:Revízia elektospotrebičov 186,00 €/ s DPH 20.09.2017 obj.73/17
129/2017 Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice 35555777 zabezpečenie vody ( pre reštaurátorov na Dargove) 47,52 € / s DPH 02.10.2017 obj.74/17
130/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.09.2017-30.09.2017 36,44 € / s DPH 13.10..2017  
131/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 145 ks/ 4 €/ks 586,96 €/ s DPH 06.10.2017 obj.78/17 
132/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 10.10.2017  
133/2017 Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky 00324850 prenájom kulturného domu v rámci podujatia 12.ročník Valalická krojovaná paráda 350 €/ s DPH 13.10.2017 obj.76/17
134/2017 Obec Valaliky, Poľná 165/8, 044 13 Valaliky 00324850 poskytnutie stravy pre učinkujúcich v rámci podujatia 12. ročník Valalická krojovaná paráda 150 €/ s DPH 13.10.2017 obj.77/17
135/2017 Beki Desing, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 graficképráce a tlač plagátov, pozvánok v rámci podujatia 12.ročník Valalická krojovaná paráda 60 €/ s DPH 02.10.2017 obj.75/17
136/2017 Furman Milan, Veľká  Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava na trase Bohdanovce-Bidovce-Čaňa.Ždaňa a späť dňa 12.09.2017-13.09.2017 325 €/ s DPH 13.10.2017 obj.69/17
137/2017 Furman Milan, Veľká  Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava košice- Svinica a späť dňa 17.09.2017 150 €/ s DPH 13.10.2017 obj.72/17
138/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 101,80 €/ s DPH 25.10.2017 A4254118120/1
139/2017 Spoločnosť priateľov Folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice 31961568 vystúpenie FS Jahodná dňa 28.10.2017v KD Polianka 150 €/ s DPH 30.10.2017 obj.82/17
140/2017 Bilion s.r.o., Mliečna 47, 04014 Košice 48040711 grafické práce, fotografické služby / Škola tanca 100 €/ s DPH 30.10.2017 obj.81/17
141/2017 akad.soch.Vladimír Višvader-VILLARD-reštaurovanie a obnova pamiatok, Laténska 703/83, 85110 Bratislava 13970445 podľa súpisu vykonaných prác za 10/2017 reštaurovanie NKP Dargovský priesmyk, Miesto pamätné s pamätníkom Víťazstva Červenej armády 13 128 €/ s DPH 30.10.2017 zmluva o dielo
142/2017 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranov nad Topľou 50642430 hudobný doprovod na akcii Tanečný dom dňa 24.10.2017 450 €/ s DPH 30.10.2017 obj.84/17
143/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 06.11.2017  
144/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 služba Antik 10/2017 15,03 €/ s DPH 09.11.2017  
145/2017
Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 044 16 48305928 drevené polotovari k tvorivým dielňam 30,24 €/ s DPH 09.11.2017 obj.83/17
146/2017 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 1 43889395 servis počítača 28,80 €/ s DPH 14.11.2017  
147/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.10.2017-31.10.2017 35,56 €/ s DPH 14.11.2017  
148/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny / 97 ks/ 4€/ks 392,66 €/ s DPH 22.11.2017 obj.84/II/17
149/2017 Obec Košické Oľšany, Košické Oľšany 118, 044 42 00324361 prenájom KD v rámci projektu Betlehemskí pastieri-vzdelávací tvorivý ateliér  100 €/ s DPH 22.11.2017 obj.86/17
150/2017 DAFA trans, s.r.o., Rankovce101, 04445 Rankovce 47442182 autobusová doprava na trase Slanec - Bidovce - Košické Oľšanz a späť v rámci projekto Betlehemskí pastieri-vzdelávací tvorivý ateliér 120,50 €/ s DPH 22.11.2017 obj.87/17
151/2017 DAFA trans, s.r.o., Rankovce101, 04445 Rankovce 47442182 autobusová doprava na trase Budimír-Rozhanovce-Košické Oľšany a späť v ráci projektu Betlehemskí pastieri-vzdelávací tvorivý ateliér 97,50 €/ s DPH 22.11.2017 obj.87/17
152/2017 DAFA trans, s.r.o., Rankovce101, 04445 Rankovce 47442182 autobusová doprava na trase Košice-Herľany a späť v rámci projektu Melódie Gejza Potu 92 €/ s DPH 22.11.2017 obj.91/17
153/2017 Ciro Trans, Povrazová 30, 040 16 Košice 50962917 prepravné služby na trase Košice.Čaňa-Haniska-Košické Oľšany a späť v rámci projektu Betlehemskí pastieri-vzdelávací tvorivý ateliér 124 €/ s DPH 22.11.2017 obj.85/17
154/2017 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 09301 Vranou nad Topľou 50642430 lektorovanie - hra na husle v rámci projektu Melódie Gejza Potu v dňoch 16.-17.11.2017 200 €/ s DPH 23.11.2017 obj.90/17
155/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 96,40 €/ s DPH 27.11.2017 A4254118120/1
156/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v rámci projektu Melódie Gejza Potu v dňoch 16.-17.11.2017 300 €/ s DPH 30.11.2017 obj.88/17
157/2017 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 stravovanie v UVZ Herľany v rámci projektu Melódie Gejza Potu v dňoch 16.-17.11.2017 298,89 €/ s DPH 30.11.2017 obj.89/17
158/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny / 118 ks/ 4€/ks 477,66 €/ s DPH 04.12.2017  
159/2017
R.D.TECH., Radoslav Dugas, 08263 Jarovnice 246 34813616 výkon činnosti TPO, BTS PZP za obdobie : rok 2017 200 €/ s DPH 05.12.2017 Mandátna zmluva
160/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 prenájom priestorov v knižnici AB budova206, dňa 21.10.2017, v rámci projektu Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny 125 €/ s DPH 05.12.2017 obj.79/17
161/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Magio internet 20,48 €/ s DPH 06.12.2017  
162/2017  Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800  preprava dňa 17.11 na trase Košice - Herľany v rámci projektu Melódie Gejza Potu  190 €/ s DPH 08.12.2017  91/II/17
163/2017 akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 podľa súpisu vykonaných prác za 12/2017 reštaurovanie NKP Dargovský priesmyk, Misto pamätné s pamätníkom Víťazstva Červenej armády 6756 €/ s DPH 13.12.2017 Zmluva o dielo
164/2017 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Zoltán Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 drevené polotovari k tvorivým dielňam 25,20 €/ s DPH 13.12.2017 obj.92/17
165/2017 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102,04416 50299336 fotografické a kamerové služby, spracovanie DVD záznamu  150 €/ s DPH 14.12.2017 obj.95/17
166/2017 Obec Košické Oľšany 118, 04442 Košické Oľšany 00324361 prenájom kultúrneho domu v rámci projektu Betlehemský pastieri- vzdelávací tvorivý ateliér dňa 15.12.2017 100 €/ s DPH 15.12.2017 obj.96/17
167/2017 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 služba Antik 11/2017 20,72 €/ s DPH 14.12.2017  
168/2017 Východoslovenská energetika a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.11.2017-30.11.2017 86,88 €/ s DPH 18.12.2017  
169/2017 Ciro Trans, Povrazová 30 04016 Košice 50692917 prepravné služby zo dňa 15.12 na trase Košice-Bidovce-Koš.Oľšany a späať 97 €/ s DPH 18.12.2017 obj.98/17
170/2017 Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 04414 Čaňa 00324060 prenájom obecných priestorov v rámci projektu Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny dňa 22.10.2017 125 €/ s DPH 18.12.2017 obj.80/17
171/2017 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102,04416 50299336 fotografické a kamerové služby, spracovanie DVD záznamu  120 €/ s DPH 19.12.2017 obj.101/17
172/2017 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102,04416 50299336 kamerové služby, spracovanie DVD záznamu  50 €/ s DPH 19.12.2017 obj.102/17
173/2017 Beki Desing, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 graficke práce - uprava dodanej grafiky, naklad DVD s obalom 120 ks 295,20 €/ s DPH 21.12.2017 obj.99/17
174/2017 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395 toner HP CE700A black 1/ks, CE741A czan 1/ks, CE743A magenta 1/ks, CE742A yellow 1/ks, RE CANON CRG-712,713/HP, CB435,436 AX 3KS 913,20 €/ s DPH 21.12.2017 obj.95/II/17 
175/2017 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395 pc hp 290 g1 mt I3-7100/W10 2VR75EA ser.čisla:4CE7401GFX, Servis SR(inštalácisa PC), MO LCD BENQ GL2450HM DVI HDMI repro Sériové čísla: ETG3G00207019, HP Wireless Mouse Z3200 622,80 €/ s DPH 21.12.2017 obj.95/II17 
176/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 94 €/ s DPH 27.12.2017  
177/2017 Beki Desing, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 500 ks letak 20x21cm, 1ks Baner frontlit laminovany 175,20 €/ s DPH 22.12.2017 obj.99/II/17
178/2017 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 kancelárske potreby 519,71 €/ s DPH 28.12.2017  obj.103/17
179/2017 FURA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 04442 36211451 vrecia na komunálny odpad, zneškodnenie odpadu z vriec 59,40 €/ s DPH 28.12.2017 obj.105/17 
180/2017 RAMcom s.r.o., Pri jazdiarni 1, 04001 Košice 43889395 SK WiFi adaptér TENDA W311U+USB Sériové čisla:E1901013643001436 9,20 €/ s DPH 28.12.2017 obj.104/17