dargov_obr

  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

DATABÁZA

kolektívov - spolupracovníkov v pôsobnosti 71 obcí Košice - okolie

 

    I.  FOLKLÓR    -  a) Ľudové hudby

                                 b) Detské folklórne súbory

                                 c) Folklórne súbory a skupiny

                                 d) Mužské spevácke skupiny

                                 e) Ženské spevácke skupiny

                                 f) Sólisti speváci (muži, ženy)

                                 g) Inštrumentalisti 

  II.  REMESELNÍCI

 III.  DIVADELNÉ KOLEKTÍVY 

 IV. DUCHOVNÉ KOLEKTÍVY (spevácke zbory)

   V. DYCHOVÁ HUDBA

 VI. NEPROFESIONÁLNI UMELCI

VII. INÉ ŽÁNRE