dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 


ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2014

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/14 Fúra s.r.o. 25 ks červených vriec na komunálny odpad 33 € 31.1.2014 31.1.2014
2/14 RAM com CYAN obr. valec 168,04 € 6.2.2014 6.2.2014
3/14 Miestny úrad KE-staré mesto prenájom Radničnej sály 99,60 € 18.2.2014 18.2.2014
4/14 Beki Design dotlač publikácie 157,60 € 18.2.2014 18.2.2014
5/14 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre účinkujúcich 144,5 € 17.3.2014 17.3.2014
6/14 OcÚ Bidovce nájom sály KD 150 € 17.3.2014 17.3.2014
7/14 Gobako elektrické nožnice 26 € bez DPH 17.3.2014 17.4.2014
8/14 Richtarčík Michal predseda poroty Šaff.os. 75 € 18.3.2014 18.3.2014
9/14 OZ spoločnosť priateľov FS Jahodná sprievodný hudobný program 450 € 18.3.2014 18.3.2014
10/14 EUROBUS preprava účinkujúcichDDK  460€ 7.4.2014 7.4.2014
11/14 ARRIVA preprava účinkujúcich

1km/0,95€ bez DPH, 1hod.stoj./4€ bez DPH

7.4.2014 7.4.2014
12/14 Milan Furman preprava účinkujúcich

1km/1€

1hod.stoj./5€ 

7.4.2014 7.4.2014
13/14 Beki Design propagačne materiály DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
14/14 Uče.- výc.zariadenie Herľany ubytovanie DDK 73,50 € 7.4.2014 7.4.2014
15/14 Tolfi Servis ozvučenie AFS  900 € 25.4.2014 25.4.2014
16/14 TU Košice ubytovanie a stravovanie-raňajky pre zahraničný súbor AFS 442,5 € 25.4.2014 25.4.2014
17/14 Knižnica J.Bocátia prenájom 3 miestností 35 € 25.4.2014 25.4.2014
18/14 Beki Design propagačné materiály Odborný seminár 65 € 25.4.2014 25.4.2014
19/14 Agro profit Boliarov zapožičanie slamy- reklamné účely 110 € 14.5.2014 14.5.2014
20/14 ElPROPEK s.r.o. 30 ks chlaba DR 33 € 14.5.2014 14.5.2014
21/14 Zdenek Kopka keramické upomienkové predmety 600 € 20.5.2014 20.5.2014
22/14 Fura červené vrecia na komunálny odpad 33 € bez DPH 23.5.2014 23.5.2014
23/14 playmedia, s.r.o. reklamný spot 120 € bez DPH 23.5.2014 23.5.2014
24/14 Obec Rozhanovce prenájom priestorov AFS 500 € 16.6.2014 16.6.2014
25/14 REVA Košice reklamné predmety AFS 112 € bez DPH 16.6.2014 16.6.2014
26/14 RAMcom toner TB Samsung SCX-4524 D3 64 € 16.6.2014 16.6.2014
27/14 TU Košice stravovanie pre zahraničný súbor-večera 90 € 16.6.2014 16.6.2014
28/14 Dušan Leškanič preprava účinkujúcich AFS

1km/1 €

1hod.stojné/3,5€ 

19.6.2014 19.6.2014
29/14 Milan Furman preprava účinkujúcich AFS

1km/1€

1hod.stojné/5€ 

19.6.2014 19.6.2014
30/14 Ján Cirner preprava účinkujúcich AFS

1km/1€

1hod.stojné/3€ 

19.6.2014 19.6.2014
31/14 Richtarčík Michal člen poroty AFS 2014

40 €

19.6.2014 16.6.2014
32/14 Peter Burčo klipram 10ks,plexisklo

203,13 €

19.6.2014 19.6.2014
33/14 Imrich Čulka výmena oleja, výmena bŕzd, výmena ZL snímača ABS

172,73 €

19.6.2014 19.6.2014
34/14 Tu Košice prenájom priestorov-vidiecký tábor

540 €

8.7.2014 8.7.2014
35/14 Milan Furman preprava detí-vidiecký tábor

1km/1€,1hod.stojné/5€

8.7.2014 8.7.2014
36/14 ELPROPEK s.r.o. zabezpečenie pečiva-vidiecký tábor

59,69 €

8.7.2014 8.7.2014
37/14 PUĽS vystúpenie PUĽS-u

500 €

10.7.2014 10.7.2014
38/14 REVA Košice reklama-banner

48 € bez DPH

28.7.2014 28.7.2014
39/14 TOI TOI a DIXI s.r.o. 2ks mobilné WC

49 € bez DPH/1ks

1.8.2014 1.8.2014
40/14 Beki Design propagačné materiály

75 € bez DPH

6.8.2014 6.8.2014
41/14 Zuzana Kožár preklad úryvku publikácie do maďarčiny

250 €

8.8.2014 8.8.2014
42/14 Beki Design propagačné materiály Rezbársky plenér

102 €

3.9.2014 3.9.2014
43/14 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis divadelné a šermiarské vystúpenie

200 €

16.9.2014 16.9.2014
44/14 Milan Furman preprava deti FSU

1km/1€,1hod.stojné/5€

16.9.2014 16.9.2014
45/14 Ref.kr.zbor Svinica prenájom priestorov FSU

100 €

16.9.2014 16.9.2014
46/14 Beki Design propagačné materiály FSU

156 €

16.9.2014 16.9.2014
47/14 CENTROGLOB moridlá,štetce-Rezbársky plenér

100 €

16.9.2014 16.9.2014
48/14 Obec Valaliky prenájom priestorov VKP

330 €

1.10.2014 1.10.2014
49/14 Beki Design 2 ks inf.tabuliek-Rezbársky plenér

55 €

1.10.2014 1.10.2014
50/14 Beki Design propagačné materiály-VKP

50 €

1.10.2014 1.10.2014
51/14 FURA s.r.o. 50 ks červených vriec na komunálny odpad

55 € bez DPH

7.10.2014 7.10.2014
52/14 Peter Parkanský strava-Stretnutie generácií

400 €

16.10.2014 16.10.2014
53/14 PLURIEL s.r.o. ubytovanie-Stretnutie generácií

75 €

16.10.2014 16.10.2014
54/14 PLURIEL s.r.o. nájom priestorov-Stretnutie generácií

50 €

16.10.2014 16.10.2014
55/14 Beki Design tlač publikácie- Spomienky z Dargovského bojiska

1822,4 €

24.11.2014 24.11.2014
56/14 SZUŠ Vlada Urbana vystúpenie DFS Železiarik

100 €

1.12.2014 1.12.2014
57/14 Beki Design tlač plagátov a pozvánok

80,4 €

1.12.2014 1.12.2014