dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 


ZOZNAM OBJEDNÁVOK NA ROK 2014

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/14 Fúra s.r.o. 25 ks červených vriec na komunálny odpad 33 € 31.1.2014 31.1.2014
2/14 RAM com CYAN obr. valec 168,04 € 6.2.2014 6.2.2014
3/14 Miestny úrad KE-staré mesto prenájom Radničnej sály 99,60 € 18.2.2014 18.2.2014
4/14 Beki Design dotlač publikácie 157,60 € 18.2.2014 18.2.2014
5/14 ŠJ pri ZŠ Bidovce strava pre účinkujúcich 144,5 € 17.3.2014 17.3.2014
6/14 OcÚ Bidovce nájom sály KD 150 € 17.3.2014 17.3.2014
7/14 Gobako elektrické nožnice 26 € bez DPH 17.3.2014 17.4.2014
8/14 Richtarčík Michal predseda poroty Šaff.os. 75 € 18.3.2014 18.3.2014
9/14 OZ spoločnosť priateľov FS Jahodná sprievodný hudobný program 450 € 18.3.2014 18.3.2014
10/14 EUROBUS preprava účinkujúcichDDK  460€ 7.4.2014 7.4.2014
11/14 ARRIVA preprava účinkujúcich

1km/0,95€ bez DPH, 1hod.stoj./4€ bez DPH

7.4.2014 7.4.2014
12/14 Milan Furman preprava účinkujúcich

1km/1€

1hod.stoj./5€ 

7.4.2014 7.4.2014
13/14 Beki Design propagačne materiály DDK 100 € 7.4.2014 7.4.2014
14/14 Uče.- výc.zariadenie Herľany ubytovanie DDK 73,50 € 7.4.2014 7.4.2014
15/14 Tolfi Servis ozvučenie AFS  900 € 25.4.2014 25.4.2014
16/14 TU Košice ubytovanie a stravovanie-raňajky pre zahraničný súbor AFS 442,5 € 25.4.2014 25.4.2014
17/14 Knižnica J.Bocátia prenájom 3 miestností 35 € 25.4.2014 25.4.2014
18/14 Beki Design propagačné materiály Odborný seminár 65 € 25.4.2014 25.4.2014
19/14 Agro profit Boliarov zapožičanie slamy- reklamné účely 110 € 14.5.2014 14.5.2014
20/14 ElPROPEK s.r.o. 30 ks chlaba DR 33 € 14.5.2014 14.5.2014
21/14 Zdenek Kopka keramické upomienkové predmety 600 € 20.5.2014 20.5.2014
22/14 Fura červené vrecia na komunálny odpad 33 € bez DPH 23.5.2014 23.5.2014
23/14 playmedia, s.r.o. reklamný spot 120 € bez DPH 23.5.2014 23.5.2014
24/14 Obec Rozhanovce prenájom priestorov AFS 500 € 16.6.2014 16.6.2014
25/14 REVA Košice reklamné predmety AFS 112 € bez DPH 16.6.2014 16.6.2014
26/14 RAMcom toner TB Samsung SCX-4524 D3 64 € 16.6.2014 16.6.2014
27/14 TU Košice stravovanie pre zahraničný súbor-večera 90 € 16.6.2014 16.6.2014
28/14 Dušan Leškanič preprava účinkujúcich AFS

1km/1 €

1hod.stojné/3,5€ 

19.6.2014 19.6.2014
29/14 Milan Furman preprava účinkujúcich AFS

1km/1€

1hod.stojné/5€ 

19.6.2014 19.6.2014
30/14 Ján Cirner preprava účinkujúcich AFS

1km/1€

1hod.stojné/3€ 

19.6.2014 19.6.2014
31/14 Richtarčík Michal člen poroty AFS 2014

40 €

19.6.2014 16.6.2014
32/14 Peter Burčo klipram 10ks,plexisklo

203,13 €

19.6.2014 19.6.2014
33/14 Imrich Čulka výmena oleja, výmena bŕzd, výmena ZL snímača ABS

172,73 €

19.6.2014 19.6.2014
34/14 Tu Košice prenájom priestorov-vidiecký tábor

540 €

8.7.2014 8.7.2014
35/14 Milan Furman preprava detí-vidiecký tábor

1km/1€,1hod.stojné/5€

8.7.2014 8.7.2014
36/14 ELPROPEK s.r.o. zabezpečenie pečiva-vidiecký tábor

59,69 €

8.7.2014 8.7.2014
37/14 PUĽS vystúpenie PUĽS-u

500 €

10.7.2014 10.7.2014
38/14 REVA Košice reklama-banner

48 € bez DPH

28.7.2014 28.7.2014
39/14 TOI TOI a DIXI s.r.o. 2ks mobilné WC

49 € bez DPH/1ks

1.8.2014 1.8.2014
40/14 Beki Design propagačné materiály

75 € bez DPH

6.8.2014 6.8.2014
41/14 Zuzana Kožár preklad úryvku publikácie do maďarčiny

250 €

8.8.2014 8.8.2014
42/14 Beki Design propagačné materiály Rezbársky plenér

102 €

3.9.2014 3.9.2014
43/14 Divadelná a šermiarská spoločnosť Aramis divadelné a šermiarské vystúpenie

200 €

16.9.2014 16.9.2014
44/14 Milan Furman preprava deti FSU

1km/1€,1hod.stojné/5€

16.9.2014 16.9.2014
45/14 Ref.kr.zbor Svinica prenájom priestorov FSU

100 €

16.9.2014 16.9.2014
46/14 Beki Design propagačné materiály FSU

156 €

16.9.2014 16.9.2014
47/14 CENTROGLOB moridlá,štetce-Rezbársky plenér

100 €

16.9.2014 16.9.2014
48/14 Obec Valaliky prenájom priestorov VKP

330 €

1.10.2014 1.10.2014
49/14 Beki Design 2 ks inf.tabuliek-Rezbársky plenér

55 €

1.10.2014 1.10.2014
50/14 Beki Design propagačné materiály-VKP

50 €

1.10.2014 1.10.2014
51/14 FURA s.r.o. 50 ks červených vriec na komunálny odpad

55 € bez DPH

7.10.2014 7.10.2014
52/14 Peter Parkanský strava-Stretnutie generácií

400 €

16.10.2014 16.10.2014
53/14 PLURIEL s.r.o. ubytovanie-Stretnutie generácií

75 €

16.10.2014 16.10.2014
54/14 PLURIEL s.r.o. nájom priestorov-Stretnutie generácií

50 €

16.10.2014 16.10.2014
55/14 Beki Design tlač publikácie- Spomienky z Dargovského bojiska

1822,4 €

24.11.2014 24.11.2014
56/14 SZUŠ Vlada Urbana vystúpenie DFS Železiarik

100 €

1.12.2014 1.12.2014
57/14 Beki Design tlač plagátov a pozvánok

80,4 €

1.12.2014 1.12.2014