dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK V ROKU 2016

Číslo obj.  Dodávateľ               Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
1/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 200ks 4 €/ks 8.3.2016 22.04.2016
2/16 Mediatel spol.s.r.o Mobilný balíček PP NET/201602/ONLINE  72 € 8.3.2016 22.04.2016
3/16 Matej Kis, Auto Mix - servis oprava služobného auta Škoda Octavia  333,17 € 8.3.2016 22.04.2016
4/16 RAM com, s.r.o. tonery do tlačiarne OKI C9650, 2ks 104 € 23.3.2016  22.04.2013
5/16 Čaluníctvo TUROS Baletizol 2ks/ Šafova ostroha 2016 600 € 29.03.2016 22.04.2016
6/16 Obec Ždaňa Nájom sály KD Ždaňa pod.Šaffova ostroha 300 € 29.3.2016 26.04.2016
7/16 Richtarčík Michal člen poroty pod.Šaffova ostroha 50 € 29.3.2016 26.04.2016
8/16 Muchotlač - Vlado Mucha kamerové služby a výr.DVD, pod. Šaffova ostroha 100 € 29.3.2016 26.04.2016
9/16 Obec Ždaňa zabezpečenie stravy, pod.Šaffova ostroha 150 € 31.3.2016 26.04.2016
10/16 RAMcom s.r.o. toner HP CE 285 A 1ks/17 €, PC MOUSE HP USB Laser 1ks/7,9 € 24,90 € 7.4.2016 26.04.2016
11/16 CVČ DOMINO, Popradská 86 zabezpečenie stravy v rámci pod. DDK, 20.ročník 278 € 7.4.2016 26.04.2016
12/16 CVČ DOMINO, Popradská 86 nájom priestorov  1 €/ za osobu 7.4.2016 26.04.2016
13/16 Dušan Leškanič preprava účinkujúcich v rámci podujatia DDK

1km/1€ 

1hod.stojné/4€

12.4.2016 03.05.2016
14/16 Jozef Szabo preprava účinkujúcich v rámci podujatia DDK

1km/1€

1hod.stojné/2€ bez DPH

12.4.2016 03.05.2016
15/16 Eurobus, Dopravný závod Spišská Nová Ves preprava účinkujúcich v rámci podujatia DDK

240 €

12.4.2016 03.05.2016
16/16 Muchotlač -  Vlado Mucha zhotovenie obrazového záznamu/video záznamu DDK

120 €

12.4.2016 03.05.2016
17/16 Beki Desing, s.r.o. propagačné materiály v rámci podujatia DDK

153,80 €

12.4.2016 03.05.2016
18/16 Muchotlač - Vlado Mucha zhotovenie video záznamu/ podujatie Dargovská ruža

100 €

27.4.2016 30.06.2016
18/II/16 Občianske združenie, Hudobná spoločnosť prenájom priestorov v rámci podujatia Dargovská  ruža

300 €

27.4.2016 30.06.2016
18/III/16 Lavacom, LVC s.r.o. propagačné materiály v rámci podujatia Dargovská ruža

135 €

27.4.2016 30.06.2016
19/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 300 ks

4 €/ks

4.5.2016 30.06.2016
20/16 Musicality, spol.s.r.o ozvučovacia technika

607 €

19.5.2016 30.6.2016
21/16 Play media s.r.o. odvysielanie reklamného spotu v Aupark a Optima v rámci AFS 2016

100 €/ bez DPH

23.5.2016 30.06.2016
22/16 Play media s.r.o. výlep plagátov v MHD/ AFS 2016

380 €/ bez DPH

23.5.2016 30.06.2016
23/16 Beki Desing plátene nákupné tašky / AFS 2016

52,20 €/ bez DPH

24.5.2016 30.06.2016
24/16 Rabaka, s.r.o. prenájom reklamnej plochy a výlep billboardu / AFS 2016

60 €/ bez DPH

31.5.2016 30.06.2016
25/16 Lavacom, LVC s.r.o. prenájom plochy, tlač billboardu, výlep/ AFS 2016

258 €

31.5.2016 30.06.2016
26/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 65 ks

4 €/ks

3.6.2016 30.06.2016
27/16 Muziker, a.s. 2 ks JBL PRX 718XLF aktívny subwoofer

2177,04 €

7.6.2016 01.07.2016
28/16 Beki Design zástery a šiltovky AFS 2016

44,75/ bez DPH

7.6.2016 01.07.2016
29/16 Audio Master CZ a.s 2 ks obaly na JBL PRX 718XLF-C 

179,58 €

7.6.2016 01.07.2016
30/16 Proki s.r.o. skladací altánok AFS 2016

95,50 €

7.6.2016 01.07.2016
31/16 Jozef Karabuta drevo 7 ks v rámci podujatia Rezbársky plenér

1000 €

7.6.2016 01.07.2016
32/16 Gabriel Varga preprava dreva v rámci podujatia Rezbársky plenér

225,60 €

7.6.2016 01.07.2016
32/II/16 VEMI, s.r.o. ubytovanie pre rezbárov v rámci podujatia Rezbársky plenér

350,20 €

7.6.2016 01.07.2016
32/II/16 Vemi, s.r.o. strava pre rezarov v rámci podujatia Rezbársky plenér

250 €

7.6.2016 01.07.2016
33/16 Záchranné služba Košice zabez. a poskytnutie záchrannej služby v rámci AFS 2016

177,02 €

7.6.2016 01.07.2016
34/16 Milan Furman preprava účinkujúcich v rámci AFS 2016

1 km/ 1 €

1 hod. stojné/ 5 €

7.6.2016 01.07.2016
35/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 262 ks 4 €/ks 7.6.2016 01.07.2016
36/16 Gabriel Varga preprava dreva v rámci podujatia AFS 2016 122,40 € 7.6.2016 01.07.2016
37/16 Folklórny súbor Urpín vystúpenie v rámci podujatia AFS 2016 444 € 7.6.2016 01.07.2016
38/16 Emili Bus s.r.o. preprava FS Urpín v rámci AFS 2016 616 € 7.6.2016 01.07.2016
39/16 Polínek OZ moderovanie Igora Hraška v rámci AFS 2016 200 € 7.6.2016 01.07.2016
40/16 Babadlo,n.o divadelné predstavenie v rámci AFS 2016 150 € 7.6.2016 01.07.2016
41/16 LVC s.r.o identifikačné náramky v rámci AFS 2016 168 € 7.6.2016 01.07.2016
41/II/2016 Auvid production-video prof. kamerové služby a zhotovenie videozáznamu(DVD) v rámci podujatia  AFS 2016 150 € 7.6.2016 01.07.2016
41/III/16 Obec Rozhanovce nájom amfiteátra v rámci podujatia AFS 2016 500 € 7.6.2016 01.07.2016
42/16 TOI TOI & DIXI 2 ks mobilné toalety v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov 65 €/ bez DPH - 1ks 3.8.2016 9.08.2016
43/16 Milan Furman preprava detí zo ZŠ v rámci podujatia Minulosť a súčastnosť Abova

1 km/ 1 €

1hod.stojné/ 5 €

9.9.2016 14.9.2016
44/16 Div. a šermiarska spol Aramis ukážky historického šermu Aramis

200 €

9.9.2016 14.9.2016
45/16 Castellum Cassovia,o.z. ukážky dobových remesiel v rámci podujatia FSU a histórie Abova

300 €

14.9.2016 14.9.2016
45/II/16 Zbor sv.Cecílie, o.z. hudobné vystúpenie v rámci podujatia FSU a histórie Abova

200 €

14.9.2016 14.9.2016
46/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 200 ks

4€/ks

27.9.2016 6.10.2016
47/16 Obecný úrad Geča preprava detí v rámci podujatia Hudobné tradície Abova- vzdel. seminár

190 €

28.9.2016 6.10.2016
48/16 Rotor Slovakia, s.r.o. občerstvenie pre účastníkov v rámci podujatia Hudobné tradície Abova-vzdel. seminár

52,80 €

28.9.2016 6.10.2016
49/16 Beki Desing, s.r.o. grafický návrh, tlač a výroba rollup-u v rámci podujatia Hudobné tradície Abova- vzdel. seminár

100 €/ bez DPH

28.9.2016 6.10.2016
50/16 Obec Valaliky nájom sály KD v rámci podujatia Valalická krojovaná paráda 11.roč.

350 €

28.9.2016 6.10.2016
51/16 FS Hornád vystúpenie v rámci podujatia Valalická krojovaná paráda 11.roč.

900 €

28.9.2016 6.10.2016
52/16 AUVID Production obrazová produkcia- fotodokumentácia v rámci podijatia Valalická krojovaná paráda 11. roč.

85 €

28.9.2016 6.10.2016
53/16 František Oravec prenájom priestorov v rámci podujatia Hudobné tradície Abova

408 €

28.9.2016 6.10.2016
54/16 František Oravec ubytovanie lektorov v rámci podujatia Hudobné tradície Abova

412 €

28.9.2016 6.10.2016
55/16 Občianské združnie, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov nájom priestorov, pódia, šatní, toaliet v rámci projektu Odbormý seminár pre sólistov a speváske skupiny 150 € 8.11.2016 22.11.2016
56/16 Lavacom, LVC s.r.o. výroba a tlač letákov v rámci projektu Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny 100 € 8.11.2016 22.11.2016
57/16 Roman Šoltys výroba zvukového a multimediálneho nosiča v rámci projektu Odborný seminár pre sólistov a spevácke skupiny 100 € 8.11.2016 22.11.2016
58/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 135 ks 4€/ks 24.11.2016 29.11.2016
59/16 Le Cheque Dejeuner strávne lístky 85 ks 4€/ks 14.12.2016 21.12.2016
60/16 Beki Design, s.r.o. reklamné predmety a potlač k nim 900 € 21.12.2016 23.12.2016
61/16 MISKONelektromontáže zabezpečenie skladového priestoru proti pohybu 60 € 21.12.2016 23.12.2016