dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Názov kolektívu:          FS ROZMARING, Seňa  
Zriaďovateľ:                 MO Csemadok 
Vedúci:                         Alžbeta Čurilová 


Súbor v roku 2010 oslávil 60. výročie založenia.V programe súboru sú predovšetkým typické maďarské tance, ktoré tradične patria aj k ľudovej kultúre južného Slovenska a Semohradska, ako aj zvykoslovie. Súbor si vytvára tanečné choreografie sám, sporadicky si pozýval hosťujúcich choreografov. Súčasťou je detský folklórny súbor Rozmaring Sarj, ktorý pracuje od roku 1990. Okrem spevu a tancov na svojich vystúpeniach prezentuje aj tradičné detské hry. V roku 2005 košický župan Rudolf Bauer udelil cenu zakladateľke a vedúcej súboru Alžbete Čurilovej. V roku 2005 generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil súboru Rozmaring Medailu D. G. Licharda.

 


Názov kolektívu:          FS LUNA, Kecerovce  
Zriaďovateľ:                 OcÚ Kecerovce
Vedúci:  

     

FS LUNA pracuje pri Komunitnom centre v Kecerovciach (Košice – okolie), vznikol v r.2003. FS združuje mladých ľudí prevažne z obce Kecerovce, so záujmom o tradičný rómsky prejav.

 

Názov kolektívu:          FSk BUDZIMERČAN, Budimír  
Zriaďovateľ:                 OcÚ Budimír
Vedúci:                         Mária Balintová

back_f2

späť