dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Názov kolektívu:           MSS BAKŠAŇE, Kokšov – Bakša 

Zriaďovateľ:                  OcÚ Kokšov - Bakša
Vedúci:                          Jozef Peterčák
Skupina vznikla v roku 1984, vedúcim je Jozef Peterčák. Skupina predstavila svoj repertoár aj v Maďarsku, Poľsku a Ukrajine.

 


Názov kolektívu:           MSS BEĽANSKE PAROBCI, Košická Belá  
Zriaďovateľ:                  OcÚ Košická Belá
Vedúci:                          Ing. Dušan Marjak,

Mužská spevácka skupina Beľanske parobci vznikla v roku 1986 a jej vedúcim je pán Ing. Dušan Marjak. Ich repertoár tvoria piesne z domáceho prostredia a z okolia abovského regiónu.Názov kolektívu:           MSS HRABOV, Trstené pri Hornáde 
Zriaďovateľ:                  OcÚ Trstené pri Hornáde
Vedúci:                          Veréb Ľudovít

Vedúcim skupiny, ktorá vznikla v roku 1969 z členov dychového súboru, je Ľudovít Veréb.

 


Názov kolektívu:          MSS DOMOVINA, Čaňa  
Zriaďovateľ:                 OcÚ Čaňa
Vedúci:                         Škovran Jozef

 


Názov kolektívu:           MSS HRADEK, Košický Klečenov  
Zriaďovateľ:                  OcÚ Košický Klečenov
Vedúci:                           Vincent Mašlej

MSS HRADEK bol založený v roku 2009 v Košickom Klečenove.Vedúcim skupiny je Vincent Mašlej.

 

Názov kolektívu:           MSS BAKŠAŇSKE PAROBCI, Kokšov – Bakša 

 

back_f2

späť