dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 

 

 
Názov kolektívu:           ŽSS ABOVČANKA, Svinica
Zriaďovateľ:                  OcÚ Svinica
Vedúci:                        Magdaléna Huštatyová
 
Ženská spevácka skupina Abovčanka zo Svinice vznikla v roku 1970. Jej vedúcou je Magdaléna Huštatyová. Repertoár tvoria pôvodné piesne z obce Svinica.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS HERĽANČANKA, Herľany
Zriaďovateľ:                  OcÚ Herľany
Vedúci:                        Jana Tóthová
 
Skupina vznikla v roku 2007. Reprtoár tvoria piesne z obce Herľany a blízkeho okolia.Vedúcou skupiny je Jana Tóthová.
 
Názov kolektívu:           ŽSS BEĽANKA, Košická Belá                        
Zriaďovateľ:                  OcÚ Košická Belá
Vedúci:                        Jozef Drábik
 
Ženská spevácka skupina Beľanka vznikla v roku 1985.Zakladateľkou súboru bola pani Mária Koľveková.  Vo svojom repertoári predstavuje folklórne pásma z obce, so zachovaním ich autentickosti. Každoročne (už 4 roky) skupina organizuje „Zimný folklórny večer“ v Košickej Belej. Vo svojom repertoári predstavujú beľanské zvyky v autentickej podobe. V roku 2008 reprezentovala v Maďarsku.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS BUDIMÍRČANKA, Budimír                                 
Zriaďovateľ:                  OcÚ Budimír
Vedúci:                        Mária Balintová
 
Názov kolektívu:           ŽSS ČEREŠEŇ, Nižná Kamenica
Zriaďovateľ:                  OcÚ Nižná Kamenica
Vedúci:                        Slávka Zeleňáková
 
Vedúcou Ženskej speváckej skupiny ČEREŠEŇ je Slávka Zeleňáková. Skupina vznikla v roku 1998. Repertoár  FSk ČEREŠEŇ je výsledkom  zbierania (výskumu) u staršej generácie speváčok z obcí: Nižná Kamenica, Čakanovce, Svinica a Košický Klečenov.  Skupina vydala dva hudobné nosiče, v r. 2001 MG pod názvom „Bula ja dzevečka“ a v r. 2008 „Kamenicke dzevky šumne vyšpivuju“ v sprievode ĽH Železiar.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS DUBINA, Svinica
Zriaďovateľ:                  OcÚ Svinica
Vedúci:                        Agáta Částová
 
ŽSS Dubina zo Svinice vznikla v roku 2006. Vedúcim skupiny bol Pavel Lacko. V súčasnosti je vedúcou Agáta Částová.
 
Názov kolektívu:           ŽSS HUTČANKA, Vyšná Hutka
Zriaďovateľ:                  OcÚ Vyšná Hutka
Vedúci:                        Magdaléna Pástorová
 
Ženská spevácka skupina  Hutčanka  pôsobí vo Vyšnej Hutke, vznikla v roku 2000. Vedúcou skupiny je Magdaléna Pástorová.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS JARABINKA, Trstené pri Hornáde                       
Zriaďovateľ:                  OcÚ Trstené pri Hornáde
Vedúci:                        Mária Lukáčová
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS KEĽUČANKA, Slančík
Zriaďovateľ:                  OcÚ Slančík
Vedúci:                         Bc. Slávka Krempaská
 
Skupina vznikla v roku 1985. Pravidelne sa zúčastňuje speváckej súťaže ľudových piesní „Špivanečky mojo“, organizovanej v Slanci. Vedúcou skupiny je Slávka Krempaská.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS ODVÁŽNE ŽENY, Vyšná Myšľa
Zriaďovateľ:                  OcÚ Vyšná Myšľa
Vedúci:                        Marta Kazimírova
 
Vedúcou skupiny, ktorá vznikla v roku 1999, je Marta Kažimírová. Repertoár skupiny tvoria piesne z obce a blízkeho okolia, ktoré členky skupiny zbierajú od pamätníkov.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS OLŠAVA, Ruskov
Zriaďovateľ:                  OcÚ Ruskov
Vedúci:                        Bernadetta Kažimírová
 
ŽSS OLŠAVA vznikla v roku 2004 v Ruskove. Vedúcou je pani Bernadeta Kažimírová.Abovský folklór reprezentovali v Mezokovesde, v Maďarsku.
                                  
Názov kolektívu:           ŽSS OREŠNICA, Slanec
Zriaďovateľ:                  OcÚ Slanec
Vedúci:                        Anna Sabolová
 
Skupina vznikla v roku 2003. Pôsobí v Slanci, členky speváckej skupiny sú zároveň členkami Cirkevného zboru Chorus Stefani.
Názov kolektívu:           ŽSS SKÁROŠANKA, Skároš
Zriaďovateľ:                  OcÚ Skároš
Vedúci:                        Ing. Anna Ruščáková
 
Skupina vznikla v roku 1974 a jej vedúcou je Anna Ruščáková.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS PARADNE ŇEVESTI, Valaliky
Zriaďovateľ:                  OcÚ Valaliky
Vedúci:                        Margita Papcunová
 
Vedúcou Ženskej speváckej skupiny Paradne ňevesti je  Margita Papcunová. Skupina vznikla vo Valalikoch v roku 1986, od roku 2004 vystupuje pod názvom Paradne ňevesti. V roku 2008 skupina obnovila, oživila tradíciu Valalickej svadby – Valalická paráda.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS PANTĽIČKA, Košická Belá
Zriaďovateľ:                  OcÚ Košická Belá
Vedúci:                        Magdaléna Marjaková
 
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS VEŠELE PENZISCI, Bukovec
Zriaďovateľ:                  OcÚ Bukovec
Vedúci:                        Oľga Dzureňová
 
ŽSS Vešele penzisci  vznikla v roku 2007  v klube dôchodcov, pri Ocú v Bukovci. Ich repertoár tvoria žarty a piesne z východného Slovenska, piesne z vlastnej tvorby a piesne s náboženskou tématikou. Vedúcou skupiny je pani Oľga Dzureňová.   
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS VIRGANEK, Skároš
Zriaďovateľ:                  OcÚ Skároš
Vedúci:                        Xénia Tomková
 
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS DOMOVINA, Čaňa                      
Zriaďovateľ:                  OcÚ Čaňa
Vedúci:                        Škovran Jozef
                                  
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS JABLONKA, Košice - okolie                    
Zriaďovateľ:                  skupina je zložená zo sólistov - spevákov
Vedúci:                        Irena Dolgošová
                                 
Skupina, ktorej členovia sú sólisti – speváci z Košíc – okolia, vznikla v roku 2009. Vedúcou je Irena Dolgošová.
                                   
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS HRADEK, Košický Klečenov                   
Zriaďovateľ:                  OcÚ Košický Klečenov
Vedúci:                        Mária Fedorová
                                 
ŽSS HRADEK pôsobí v  Košickom Klečenove, vznikla v roku 2009. Vedúcou je Mária Fedorová.
 
 
Názov kolektívu:           ŽSS NIŽNOMYŠĽANKA, Nižná Myšľa
Zriaďovateľ:                  OcÚ Nižná Myšľa
Vedúci:                        Paulína Pachová
Kontakt:                       055/ 6980310, 0904 154 211

 

 

Názov kolektívu:           ŽSS GEČANKA, Geča

Zriaďovateľ:                  OcÚ Geča

Vedúci:                         Jolana Maťašová

Kontakt:                       Mária Lešková ( predsedníčka) 055/6998408, 0904 942 454

  Ženská spevácka skupina GEČANKA vznikla v roku 2008. Vedúcou skupiny je Jolana Maťašová.

 

 

 Názov kolektívu:           ŽSS OZVENA, Čaňa

 

Názov kolektívu:          ŽSS STUDNIČKA, Čakanovce

back_f2
späť