dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

.

 

Názov kolektívu:  DYCHOVÝ SÚBOR HORNÁDTrstené pri Hornáde
 
Zriaďovateľ:         OcÚ Trstené pri Hornáde       
 
Vedúci:               Pavol Cebák (umelecký vedúci)            František Vattai (technický vedúci)       
 
Kontakt:                       0905 929 513                                           0908 951 182
 
 
História  Trstenskej dychovky sa začala písať už v roku 1947.
V súčasnej dobe je umeleckým vedúcim Pavol Cebák a technickým vedúcim František Vattai. V repertoári sú zastúpené pochody, polky, valčíky, tangá, čardáše, koncertné skladby, chorály, smútočné a iné. Súbor má v súčasnosti 17 muzikantov a 3 spevákov.
                               

back_f2

späť