dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

Benefity pre darcov krvi
 
S účinnosťou od 1.1.2020 vstupenka na Abovské folklórne slávnosti  (areál amfiteátra v obci Rozhanovce, okres Košice-okolie) pre darcov krvi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  v  Košickom samosprávnom kraji je BEZPLATNÁ.
Oprávnené osoby -  sa v kultúrnej organizácii, na podujatí pri zakúpení vstupenky alebo pri využití inej služby preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status.