dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

 

Ladislav STAŇO st. 

 

Brožúrka Ladislav Staňo st., Ladislav Staňo ml. /2010/  (na stiahnutie)

 

 

 

 Prírodné materiály v ich rukách ožívajú do originálnych tvarov, pričom obaja rešpektujú ich pôvod. Sami nevedia, čím si ich podmanilo drevo a tvrdý kameň, akoby pri pohľade na ne našepkávali sochárom, čo z nich má vzniknúť. Syn tvrdí, že jeho tvorba sa od otca líši: „Mám iné námety, robím väčšinou moderné abstraktné veci, kým otec zotrval pri figurálnej tvorbe“. Dôležité však je, že obaja majú svoj vlastný rukopis. V technike práce sa však syn otcovým usmerneniam nebráni, veď pracujú bok po boku v jednom priestore.                                         

       stano21    Škaredá žena (LS st.,

                                             drevo)

       stano3    Ryba (LS ml., travertín)

Ladislav Staňo st. sa narodil 8. 3. 1961 v Košiciach. Už v chlapčenskom veku začal vyrezávať drevené figúrky, neskôr tvoril drevené plastiky s ľudovou a sakrálnou tématikou. V roku 1982 - 1984 začal postupne v jeho tvorbe kvalitatívny posun absolvovaním súkromného štúdia u sochára Vojtecha Lőfflera. “Vojtech Lőffler veľmi rád pomáhal mladým ľuďom, dával k dispozícií svoj ateliér, svoje náradie. Často kupoval od mladých začínajúcich umelcov ich diela. Dodnes je jeho galéria využívaná na podporu a rozvoj talentovaných mladých umelcov“, poznamenáva Ladislav Staňo st.

Prvé ocenenie získal tento sochár na súťaži „Moldavská paleta“, organizovanej Krajským osvetovým strediskom v Košiciach. Kamennej plastike sa začal venovať s pomocou metodika pre výtvarnú tvorbu Andyho Gore. Materiálom na prvé výtvory boli kamene, ktoré našiel na poľnej ceste, neskôr používal mäkšie vápence, najviac ho však oslovil travertín. Plastiky robí aj z mramoru, andezitu a pieskovca. 

Ladislav Staňo st. o témach, ktorými je podnietená jeho tvorba poznamenáva: „V prvom rade je to žena, ako ideál krásy, žena matka, žena, ako fenomén nevyčerpateľnej inšpirácie. Žena ma fascinuje ako Venuša i ako Madona.“ L. Staňo doteraz vytvoril viac ako 600 plastík. Výnimočný je aj tým, že dokáže pracovať súčasne na viacerých sochách. Najväčšie, trojmetrové pieskovcové súsošie s názvom “Rajská brána“ (2005) je umiestnené v najväčšej prírodnej galérii v Európe pri Třinci v Českej republike. Socha z travertínu „Rodina I.“ (2007) sa nachádza v parku pri Riaditeľstve v Bardejovských kúpeľoch, drevená plastika z duba „Rodina II.“ (2008) v kúpeľoch Lúčky a kamenná plastika „Rodina III.“) na detskej onkológii v Košiciach. Jeho komorné plastiky sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Po mnohých výstavách (Slovensko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko) mal už aj autorskú výstavu v Galérií Vojtecha Lőfflera v Košiciach (2009).