dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2020

Číslo faktúry  Dodávateľ    IČO                     Predmet faktúry              

 Celková

hodnota       

 Dátum prijatia  Číslo objednávky / zmluvy
1/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet  21,38 €/ s DPH  07.01.2020 č. zml. 991488018 
2/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 00323977 vodné - stočné 75,96 €/ s DPH 08.01.2020  
3/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 98ks 495,88 €/ s DPH 08.01.2020 objednávka 1/20
4/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( 01.12.2019-31.12.2019) 162,84 €/ s DPH 15.01.2020  
5/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 00323977 telekomunikačná služba 12/2019 20,72 e/ s DPH 20.01.2020  
6/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 27.01.2020 A4254118
7/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 152ks 769,12 €/ s DPH 31.01.2020 objednávka 2/20
8/2020 Slovenská komora exekútorov, UL.Šustekova č.49, 85104 Bratislava 35659718 výpis z registra exekúcií 6,60 €/ s DPH 03.02.2020  
9/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 11.02.2020 č. zml. 991488018
10/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( 01.01.2020-31.01.2020) 284,34 €/ s DPH 13.02.2020  
11/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 00323977 telekomunikačná služba 01/2020 20,72 €/ s DPH 13.02.2020  
12/2020 Alarmmacher s.r.o., Zupkova 8, Košice - Dargovských Hrdinov 04022 46675051 demontáź, montáž čerpadla 120 €/ s DPH 18.02.2020 objednávka 5/20
13/2020 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica 36827649 farba Syntadur,sivá, riedidlo 12 €/ s DPH 18.02.2020

objednávka 6/20

14/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie v rámci projektu 20-452-0094 Tvoríme a žijeme na Above, vzdelávacie aktivity kultúrneho centra 55,23 €/ s DPH 24.02.2020 objednávka 4/2020 
15/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 103,90 €/ s DPH 25.02.2020 A4254118 
16/2020 Tempus - Car, s.r.o, Rastislavova 110, 04001 Košice 31712312 ročný servis auta Renault Clio 114,35 €/ s DPH 27.02.2020 objednávka 8/20
17/2020 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT 53,12 €/ s DPH 28.02.2020 objednávka 9/20
18/2020 GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT 53,35 €/ s DPH 28.02.2020 objednávka 10/20
19/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 vyučtovanie za obdobie 1.1.2019-31.12.2019 elektrina a plyn,nedoplatok 328,85 €/ s DPH 02.03.2020 Zmluva o nájme
20/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 136 ks. 680,16 €/ s DPH 02.03.2020 objednávka 11/20
21/2020 GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT 68,76 €/ s DPH 03.03.2020 objednávka 13/20
22/2020 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu ĽRT 27,32 €/ s DPH 09.03.2020 objednávka 18/20
23/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 09.03.2020 č. zml. 991488018
24/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 02/2020 20,72 €/ s DPH 11.03.2020  
25/2020 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava dňa 18.02.-19.02.2020 na trase Ždaňa- Ruskov a späť v rámci projektu 20-452-00944 Tvoríme a žijeme na Above-kultúrne a vzdelávacie aktivity kultúrneho centra ( Divadelný workshop) 270 €/ s DPH 11.03.2020 objednávka 7/20
26/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie ( 01.02.2020-29.02.2020) 225,16 €/ s DPH 11.03.2020  
27/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 85,90 €/ s DPH 25.03.2020 A4254118
28/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 sťahovacie vrecko so šnúrkou s logom, potlač vrecúšok, 200 ks ( ŠO) 417,60 €/ s DPH 25.03.2020 objednávka 16/20
29/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 sťahovacie vrecko so šnúrkou s logom, potlač vrecúšok, 200 ks ( DDK) 448,80 €/ s DPH 25.03.2020 objednávka 17/20
30/2020 Obec Ruskov, Ruskov 94, 04419 Ruskov 00324671 prenájom priestorov Kultúrneho domu v Ruskove v dňoch 18.a19.02.2020 v rámci projektu 20-452-00944 Tvoríme a žijeme na ABOVE-kultúrne a vzdelávacie aktivity kultúrneho centra ( Divadelný workshop) 150 €/ s DPH 25.03.2020

objednávka 3/20

31/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.04.2020 č. zml. 991488018
32/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 150ks 759,00 €/ s DPH 01.04.2020  
33/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 pozvánka, plagát, grafické práce a tlač ( Šaffova ostroha) 36 €/ s DPH 15.04.2020 objednávka 14/20
34/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 03/2020 20,72 €/ s DPH 15.4.2020  
35/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( obdobie: 01.03.2020 - 31.03.2020) 108,07 €/ s DPH 17.04.2020  
36/2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 36421928 the hosting - kulturaabova ( od 07.05.2020 - 07.05.2021) 40,50 e/ s DPH 23.04.2020  
37/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitný režim 9,30 €/ s DPH 23.04.2020  
38/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 85,90 €/ s DPH 28.04.2020 A4254118
39/2020 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 3642128 .sk doména - kulturaabova.sk ( od 11.05.2020 - 11.05.2025 75 €/ s DPH 28.04.2020  
40/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 100ks 506 €/ s DPH 04.05.2020 objednávka 21/20
41/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 05.05.2020 č. zml. 991488018
42/2020 MIKO-OS s.r.o.Svinica 281, 04445 Svinica 36827649 materiál farby, štetce ( Dargov) 20,74 €/ s DPH 15.05.2020 objednávka 22/20
43/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 04/2020 20,72 €/ s DPH 15.05.2020  
44/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 4483767 elektrina ( obdobie 01.04.2020-30.04.2020) 31,03 €/ s DPH 18.05.2020  
45/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 85,90 €/ s DPH 26.05.2020 A4254118
46/2020 RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 43889395 Servis tlačiarne Epson 57,60 €/ s DPH 01.06.2020 objednávka 19/II/20
47/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 90ks 455,40 €/ s DPH 01.06.2020 objednávka 23/20
48/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitý režim 26,04 €/ s DPH 03.06.2020 objednávka 24/2020
49/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 08.06.2020 č. zml. 991488018
50/2020 MEDIATEL spol. s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 2 35859415 WEB_KS/202005/ONLINE 72 €/ s DPH 09.06.2020  
51/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( obdobie 01.05.2020-31.05.2020) 32,62 e/ s DPH 11.06.2020  
52/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 05/2020 20,72 €/ s DPH 11.06.2020  
53/2020 Slovenska komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava 35659718 výpis z centrálneho registra exekútorov 6,60 €/ s DPH 16.06.2020  
54/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 85,90 €/ s DPH 24.06.2020 A4254118
55/2020 Showdown Displays Europe, s.r.o., Přestanov 5 40317 Přestanov Czech Republik 64574822 klap rámy 17 ks 413,66 €/ s DPH 29.06.2020 objednávka 25/20 
56/2020 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitný režim 27,66 €/ s DPH 30.06.2020 objednávka 28/20
57/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 140 ks 708,40 €/ s DPH 01.07.2020 objednávka 27/20
58/2020 R.D.TECH., Radoslav Dugas, 082 66 Šarišské Aokolovce 215, Sabimov 34813616 výkon činnosti technika požiarnej ochrany právnej osoby a bezpečnostného technika za prvý polrok 2020 100 €/ s DPH 02.07.2020  
59/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.07.2020 č. zml. 991488018
60/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971

materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček)

45,58 €/ s DPH 06.07.2020 objednávka 32/20
61/2020 GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček) 93,06 €/ s DPH 06.07.2020 objednávka 31/20
62/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 vodné - stočné za obdobie od 01.01.2020-30.06.2020) 75,96 € 11.07.2020  
63/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 06/2020 20,72 € 11.07.2020  
64/2020 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.06.2020-30.06.2020 53,30 €/ s DPH 13.07.2020  
65/2020 NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne(tábor Remeselníček) 106,20 €/ s DPH 14.07.2020 objednávka 30/20
66/2020 Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, 73301 Karviná-Fryštát 27770494 stolová výstavná vitrína, dopravné a balné 2 838,42 €/ s DPH 27.07.2020 objednávka 26/20
67/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 87,90 €/ s DPH 27.07.2020 A4254118
68/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu 5,94 €/ s DPH 29.07.2020 objednávka 39/20
69/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 strava, občerstvenie (tábor Remeselníček) 127,11 €/ s DPH 29.07.2020 objednávka 38/20
70/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 pitný režim Dargov 11,76 €/ s DPH 29.07.2020  
71/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 140 ks 708,40 €/ s DPH 03.08.2020  
72/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 06.08.2020  
73/2020 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 prenájom priestorov v rámci projektu 20-452-00944 ( tábor Remeselníček) od 20.7.2020-24.7.2020 v UVZ Herľany 250 €/ s DPH 06.08.2020 objednávka 33/20
74/2020 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 stravovanie v rámci projektu 20-452-00944 ( tábor Remeselníček) od 20.7.2020-24.7.2020) v UVZ Herľany 738,42 €/ s DPH 06.08.2020 objednávka 34/20
75/2020 JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary 36238546 johnny WC a sanitárna technika Dargov 144 €/ s DPH 06.08.2020 objednávka 43/20
76/2020 JOHNNY SERVIS s.r.o.Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary 36238546 ohnny WC a sanitárna technika AFS 144 €/ s DPH 06.08.2020 objednávka 42/20
77/2020 JES Košice, s.r.o., Bulharská 5, 04001 Košice 4645523 informačná tabuľa "Boje v Dargovskom priesmyku" 150 €/ s DPH 10.08.2020 objednávka 46/20
78/2020 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 poskytnutie reklamných služieb, tlač v rámci projektu 20-441-00705 AFS 144 €/ s DPH 10.08.2020 objednávka 37/20
79/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 tlač propagačných materiálov v rámci projektu 20-441-00705 AFS 228,72 €/ s DPH 11.08.2020 objednávka 40/20
80/2020 RENGL SLOVENSKO, s.r.o., Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica 35877979 výlep plagátov, kampaň SK005483 AFS Eurofolk 2020 ( 09.08.2020-23.08.2020) 158,40 €/ s DPH 12.08.2020 objednávka 44/20
81/2020 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.07.2020-31.07.2020 58,04 €/ s DPH 12.08.2020  
82/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 07/2020 20,72 €/ s DPH 14.08.2020  
83/2020 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 20-44--00705 AFS 22,61 €/ s DPH 17.08.2020 objednávka 59/20
84/2020 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 hygienické potreby 86,39 €/ s DPH 17.08.2020 objednávka 58/20
85/2020 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica 36827649 motorový olej Stihl, cievka, prítlačná pružiny 17,18 €/ s DPH 19.08.2020  
86/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci vidieckého tábora Than perdal o Roma od 10.08.2020 - 13.08.2020 47,41 €/ s DPH 19.08.2020 objednávka 49/2020
87/2020 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa  32560800

preprava detí  v rámci projektu 20-452-00944    ( tábor Remeselníček) od 20.7.-24.7.2020 na trase Valaliky-Nižná Myšla- Bohdanovce-Bidovce-Herľany-Košice a späť

1150 €/ s DPH 19.08.2020 objednávka 35/20
88/2020 Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica1, 04445 00324485 prenájom kaštieľa, kuchynkých riadov v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma 120 €/ s DPH 21.08.2020 objednávka 47/20
89/2020 Zuzana Mošková, Ďurkov 291, 04419 3256867 zabezpečenie stravy v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma 374,50 €/ s DPH 21.08.2020 objednávka 50/20
90/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 95,16 €/ s DPH 24.08.2020 A4254118
91/2020 Poddukel.osvetové stredisko Svidník, Sovietskych hrdinov 160/74, 08901 Svidník 37781375 vystúpenie FS Makovica dňa 23.8.2020 v rámci Abovských folklórnych slávností Euro Folk 2020 600 €/ s DPH 26.08.2020 objednávka 53/20
92/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci Abovských folklórnych slávností, dňa 23.8.2020 133,22 €/ s DPH 26.08.2020 objednávka 52/20
93/2020 Jolana Tóthová, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334,04501 Moldava n/Bodvou 14381524 ozvučenie Abovských folklórnych slávností Euro Folk 2020 dňa 23.8.2020 750 €/ s DPH 27.08.2020 objednávka 55/20
94/2020

Obec Skároš, Skároš 91, 04411 Skároš

00324701 prenájom priestorov v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti, dňa 23.8.2020 350 €/ s DPH 27.08.2020 objednávka 56/20
95/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 130 ks 657,80 €/ s DPH 02.09.2020 objednávka 65/20
96/2020 USK Stavebno-dopravná firma, Ing.Štefan Uhriňák, 08205 Šarišské Bohdanovce 10741437 preprava folklórnych súborov z Košickej Belej a Košickéj Novej Vsi na Abovské folklórne slávnosti, dňa 23.08.2020 189,60 €/ s DPH 03.09.2020 objednávka 64/20
97/2020 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 5029936 kamerové a fotografické služby v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti dňa 23.08.2020 v obci Skároš-Amfiteáter 200 €/ s DPH 03.09.2020 objednávka 57/20
98/2020 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava na trase Bidovce-Boliarov-Kecerovce-Nižná Kamenica a späť ,dňa 10.8-13.8.2020 v rámci projektu 20-110-01667 Than perda o Roma 800 €/ s DPH 03.09.2020 objednávka 48/20
99/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 pitný režim v rámci podujatia Po stopách Dargovských bojov dňa 28.8.2020 15,05 €/ s DPH 07.09.2020 objednávka 60/20
100/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.09.2020 č. zml. 991488018
101/2020 Jolana Tóthová, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334,04501 Moldava n/Bodvou 14381524 ozvučenie Pietneho aktu, dńa 28.8.2020 v areáli Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku 180 €/ s DPH 07.09.2020 objednávka 66/20
102/2020 JOMI-Jozef Šak s.r.o., 09021 Chtča 137 45340919 preprava osôb na trase Svidník Skároš a späť v rámci projektu 20-441-00705 Abovské folklórne slávnosti dňa 23.08.2020 v obci Skároš-Amfiteáte 300 €/ s DPH 07.09.2020 objednávka 54/20
103/2020 NOMIland, s.r.o., .agnezitárska 11,04013 Kośice 36174319 materiál na tvorivé dielne FSU 103,90 €/ s DPH 07.09.2020 objednávka 67/20
104/2020 NATURTREND s.r.o., Pravenec 216, 97216 Pravenec 47230169 odvlhčovač DH 721 Master 370 €/ s DPH 07.09.2020 objednávka 61/20
105/2020 Slovensky červený kríž,územný spolok Košice-okolie, Komenského 19, 04001 Košice 00416207 zdravotý dozor dňa 28.8.2020 pri Pietnom akte a pri podujatí Pos topách Dargovských bojov 146,80 €/ s DPH 09.09.2020 objednávka 62/20
106/2020 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica 36827649 motorový olej Stihl 1:50, silon 46,70 €/ s DPH 08.09.2020  
107/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 08/2020 20,72 €/ s DPH 10.09.2020  
108/2020 OZ Bavme sa folklórom, Južná trieda 97, 04001 Košice 42409314 folklórne vystúpenie v rámci 52. Abovských folklórny slávností Euro Folk 2020, dňa 23.8.2020 v obci Skároš 130 €/ s DPH 10.09.2020 objednávka 63/20
109/2020 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( 01.08.2020-31.08.2020) 69,36 €/ s DPH 14.09.2020  
110/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559   tlač propagačných materiálov v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova 250 €/ s DPH 14.09.2020 objednávka 71/20 
111/2020 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice 35555777  čerpanie vody, presun, prestoj ( Dargov)  96,72 €/ s DPH  16.09.2020  objednávka 51/20 
112/2020   Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice 35555777  oprava výtlkov   5 028, 24 €/ s DPH  16.09.2020  objednávka 41/20 
113/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 dezinfekčné rpostriedky a hygienické potreby 19,35 €/ s DPH 22.09.2020 objednávka 79/20
114/2020 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie a pitný režim v rámci projektu20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova 147,76 €/ s DPH 22.09.2020 objednávka 77/20
115/2020 KONJA Občianske združenie, Exnárova 8, 04022 Kośice 50459155 vystúpenie O.Z.KONJA dňa 18.9 2020 v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova 300 €/ s DPH 22.09.2020 objednávka 75/20
116/2020 CHORUS VIA MUSICA, Prostejovská 12, 08001 Prešov 42090041 vystúpenie komorného speváckeho zboru CHORUS VIA MUSICA v rámci projektu 20-442-01327 Festival staého umenia a hostórie Abova, konané dňa 20.89.2020 Svinica 300 €/ s DPH 22.09.2020 objednávka 68/20
117/2020 Divadelná ašermiarska spoloćnosť Aramis, Humenská 3/A, 04011 Kośice 35530154 vystúpenie Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis ( súťaže, ohňová Show) dňa 18.9.2020 v rámci projektu 20-442-01327 Ferstival starého umenia a histórie Abova v Nižnej Kamenici ( kaštieľ) 400 €/ s DPH 22.09.2020 objednávka 74/20
118/2020 USK Stavebno-dopravná firma, Ing.Štefan Uhriňák, 08205 Šarišské Bohdanovce 10741437 preprava o.z KONJA  na trase Košice-Nižná Kamenica a späť, dňa 18.09.2020 v rámci projektu Festival starého umenia a histórie Abova 85,20 €/ s DPH 24.09.2020 objednávka 76/20
119/2020 Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 04445 00324485 prenájom priestorov, kuch.riadov, obrusov+čistenie, energie( voda, elektrina) v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova, dňa 18.09.2020 100 €/ s DPH 23.09.2020 objednávka 78/20
120/2020 XaeX, s.r.o., Dúbravská 5619/40, 08001 Prešov 1 47329700 prepravné služby na trase Prešov-Svinica a späť uskutočnen=e dňa 20.09.2020  150 €/ s DPH 23.09.2020 objednávka 72/20
121/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 80,49 €/ s DPH 24.09.2020 A4254118
122/2020 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova, dňa 18.9.2020 v Nižnej Kamenici  a 20.9.2020 vo Svinici 280 €/ s DPH 30.09.2020 objednávka 73/20
123/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 506 €/ s DPH 01.10.2020 objednávka 80/20
124/2020 Michalovský spolok šermiarsky, Farská 20,07101 Michalovce 42322839 ukážka stredovekého života a dobových atrakcií v rámci projektu 20.442-013287 Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 650 €/ s DPH 02.10.2020 objednávka 69/20
125/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 € 09.10.2020  
126/2020  ADAX plus s.r.o., 1.mája 1221, 09301 Vranou nad Topľou 36720674   dobovo atrakcie pre deti v rámci projektu 20-442-01327 Festival starého umenia a histórie Abova dňa 20.9.2020 250 €/ s DPH 09.10.2020 objednávka 70/20 
127/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971  kancelárske potreby  123,62 €/ s DPH  15.10.2020  objednávka 81/20 
128/2020  OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971  hygienické poteby  76,50 €/ s DPH  15.10.2020  objednávka 82/20 
129/2020  Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 444483767  elektrina ( 01.09.2020-30.09.2020)  60,36 €/ s DPH  15.10.2020   
130/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 78,99 €/ s DPH 26.10.2020 A4254118
131/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 506 €/ s DPH 30.10.2020 objednávka 83/20
132/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 06.11.2020  
133/2020 RAMom, s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 43889395 servis tlačiarne Epson L386 57,60 €/ s DPH 06.11.2020 objednávka 85/20
134/2020 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 444483767 elektrina ( 01.10.2020-31.10.2020 ) 92,86 €/ s DPH 11.11.2020  
135/2020 Obec Bidovce, Bidovce .10, 04445 .0323977 telekominikačná služba 09/2020 20,72 €/ s DPH 11.11.2020  
136/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekominikačná služba 10/2020 20,72 €/ s DPH 11.11.2020  
137/2020 Vladimír Jánoš.REHAP, Sládkovičová 15, 08301 Sabinov 33951462 revízia a servis hasiacich prístrojov 10,29 €/ s DPH 20.11.2020  
138/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 77,49 €/ s DPH 25.11.2020 A4254118
139/2020 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 500,94 €/ s DPH 03.12.2020 objednávka 87/20
140/2020 Ginka, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne 100,69 €/ s DPH 04.12.2020 objednávka 90/20
141/2020 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 04.12.2020  
142/2020 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 11/2020 22,54 €/ s DPH 09.12.2020  
143/2020 PhDr. Liana Ivanová, PhD., Byster 52, 04441 Sady nad Torysou 53195485 služby súvisiace s produkciou filmou, videozáznamov a zukových nahrávok: dramatické čitanie povesti Bystrická lutria- vianočný program 100 €/ s DPH 11.12.2020 objednávka 89/20
144/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 kancelárske potreby 433,03 €/ s DPH 11.12.2020 objednávka 96/20
145/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 kreatívny papier 49,67 €/ s DPH 11.12.2020 objednávka 97/20
146/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971  hygienické potreby  176,72 €/ s DPH  14.12.2020  objednávka 99/20 
147/2020  R.D.TECH. Radoslav Dugas, 082 66 Šarišské Sokolovce 212  34813616  výkon činnosti technika požiarnej ochrany právnej osoby a bezpečnostného technika za druhý polrok 2020  100 €/ s DPH  14.12.2020   
148//2020  Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice  44483767  elektrina obdobie( 01.1.2020-30.11.2020)  109,66 €/ s DPH  14.12.2020   
150/2020  MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica  36827649  vysávač stihl se62, pracovná obuv a pracovné oblečenie  246,36 €/ s DPH  15.12.2020  objednávka 100/20 
151/2020 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice Šebastovce 44340559 bavlnené tašky P1216406 116,64 €/ s DPH 18.12.2020 objednávka 101/20
152/2020 NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 187,20 €/ s DPH 18.12.2020 objednávka 106/20
153/2020 OBALEX-Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice
44129971 materiál na tvorivé dielne 193,91 €/ s DPH 18.12.2020 objednávka 103/20
154/2020 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336

kamerové služby natáčanie poviedky"Bystrická lutria dňa 02.12.2020  a natáčanie dua Ruth a Jane v kaštieli Nižná Kamenica dňa 14.12.2020

100 €/ s DPH 21.12.2020 objednávka 88/20
155/2020 NIKI-Michalanský Tibor, Petzvalova 15, 04011 Košice 30681987 oprava motorového vozidla Škoda Octavia a Renault Clio, materiál +práca 998 €/ s DPH 21.12.2020 objednávka 94/20
156/2020 RAMcom, s.r.o., PoŠtová 14, 04001 Košice 43889395 softwar Pinacle studio, tonery do tlaciarne 274,72 €/ s DPH 22.12.2020 objednávka 98/20
157/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 76,99 €/ s DPH 28.12.2020 A4254118
158/2020 COOP Jednota, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,08177 00169111 pitný režim 109,68 €/ s DPH 28.12.2020 objednávka 108/20
159/2020 COOP Jednota, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,08177 00169111 hygienické poztreby 89,33 €/ s DPH 28.12.2020 objednávka 109/20