dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2019

 

Číslo faktúry  Dodávateľ    IČO                     Predmet faktúry              

 Celková

hodnota       

 Dátum prijatia  Číslo objednávky / zmluvy
1/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977  vodné - stočné  75,96 €  03.01.2019  
2/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.01.2019  
3/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 115ks 465.52 €/ s DPH 08.01.2019  Obj.2/19 internetová
4/2019 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.12.2018-31.12.2018 165,32 €/ s DPH 14.01.2019  
5/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210,04445 00323977 telekomunikačná služba 12/2018 20,72 € 14.01.2019  
6/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 100,50 €/ s DPH 24.01.2019 A4254118
7/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 05.02.2019 č. zml. 9914880185 
8/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 116ks 469,57 €/s DPH 06.02.2019 obj. 3/19 internetová
9/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitná režim 22,14 €/ s DPH 12.02.2019  
10/2019 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.01.2019 -31.01.2019 243,05 €/ s DPH 12.02.2019  
11/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 1/2019 20,72 € 20.02.2019  
12/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 25.02.2019 A4254118
13/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 595,06 €/ s DPH 01.03.2019 obj.4/19 internetová
14/2019 Košicky špivaci, Občianske združenie, MKS Košice-sever Námestie nádeje 1, 04001 42096561 vystúpenie MSS Košicky špivaci na podujatío Fašiangová zabíjačka, dň 02.03.2019 v Košickej Polianka 150 € 06.03.2019 obj.6/19
15/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 134,19 € 07.03.2019  
16/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.03.2019 č. zml. 9914880185 
17/2019 Spoločnosť priateľov folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košice 31961568 vystúpenie FS Jahodná v rámci podujatia Fašiangová zabíjačka v Košickej Polianka, dňa 02.03.2019 150 € 12.03.2019 obj.5/19
18/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenoe v rámci podujatia Odborný seminár pre sólistov spevákov a spevácke skupiny z regiónu Abov 86,97 €/ s DPH 12.03.2019 obj. 9/19
19/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 2/2019 20,72 € 13.03.2019  
20/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 182,56 €/ s DPH 15.03.2019  
21/2019 MEDIALTEL spol. s.r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislava 35859415 WEB KS/201903/ONLINE 36 €/ s DPH 19.03.2019  
22/2019 Slovenská komora exekútorov, UL.Šustekova č.49, 85104 Bratislava 35659718 výpis z registra exekúcií 6,20 € 15.03.2019  
23/2019 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci podujatia Odborný seminár pre sólistov spevákov a spevácke skupiny, dňa 8.3.2019 o 17:00hod. a 9.3.2019 o 14:00hod v KD Sady nad Torysou časť Byster 200 € 19.03.2019 obj.7/19
24/2019 BEKI Desingn, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov v rámci krajskej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci " Šaffova ostroha 2019", tlač plagátov, pozvánok 100 €/ s DPH 22.03.2019 obj.11/19
25/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 25.03.2019  A4254118
26/2019 BEKI Desingn, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 50 ks plátenátaška s potlačou, gragická a tlačoa príprava k podujatiu Šaffova ostroha 2019 120 €/ s DPH 29.03.2019 obj. 13/19
27/2019 BEKI Desingn, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 výroba, návrh a tlač plagátov, pozvánok, bulletinov v rámci krajskej postupovej priehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich  pre deti, 23.roč. Detské divadelné Košice, dňa 11.-12.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 120 €/ s DPH 29.03.2019 obj.12/19
28/2019 Obec Sady nad Torysou, Byster 189 00324680 nájom sály KD v obci Sady nad Torysou-Byster, v rámci podujatia Odborný seminár pre sólistov spevákov a spevácke skupiny z regiónu Abov, dňa 8.3.2019 od 17:00 a 9.3.2019 od 14:00 hod. 150 € 01.04.2019 obj.8/19
29/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny  485,76 €/ s DPH 01.04.2019 obj.18/19 elektronická
30/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci podujatia Šaffova ostroha, dňa 31.3.2019 v KD Bidovce 49,97 €/ s DPH 01.04.2019 obj. 15/19
31/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie, potný režim v rámci regionálnej postupovej prehliadky v prednese poézie a prózy IV. - V. kategórii a divadiel poézie pre Košice a Košice okolie 65. roč. Hviezdoslavov Kubín 22,88 €/ s DPH 01.04.2019 obj. 16/19
32/2019 FLOR PLUS s.r.o., Holubyho 12, Košice 46302425 kvety v rámci podujatia Šaffova ostroha 2019 32,40 €/ s DPH 01.04.2019 obj.17/19
33/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 08.04.2019 č. zml. 9914880185
34/2019 BEKI Desingn, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 darčekové predmety v rámci krajskej postupovej prehiadky 23. Detske divadelné Košice 156, 60 €/ s DPH 08.04.2019 obj.19/19
35/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 444483767 elektrina 01.03.2019  31.03.219 139,56 € 11.04.219  
36/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 nájom sály KD v rámci podujatia Šaffova ostroha 2019, dňa 31.3.2019 v Bidovciach 150 € 15.04.2019 obj.14/19
37/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 3/2019 20,72 € 15.04.2019  
38/2019 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 37, 04416 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci 23.ročníka Detské divadelné Košice v dňoch 11. a 12.4.2019 v CVČ Domino, Košice 200 € 23.04.2019 obj. 20/19
39/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,95 €/ s DPH 24.04.2019 A4254118 
40/2019 Leskanič Dušan, Autobusová doprava, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 35480653

autobusová doprava pre deti v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice, v dňoch 11. a 12.04.2019 v CVČ Domino na trase Sečovce-Michalovce-Košicre a späť ( 11.4.2019), na trase Sečovce-Vinné-Ruskov-Košice a späť ( 12.4.2019)

408 €/ s DPH 25.04.2019 obj.24/19
41/2019 BEKI Desingn, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 kľúčenky s potlačou, grafická a tlačová príprava  319,801 €/ s DPH 25.04.2019 obj.27/19
42/2019 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava  36421928  kulturaabova.sk(.sk doména)  14,28 €/ s DPH  26.04.2019   
43/2019 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava  36421928 kulturaabova ( The Hosting) 35,92 €/ s DPH 26.04.2019  
44/2019 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie občerstvenia na podujatie Detské divadelné Košice, dňa 12.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 171,10 €/ s DPH 26.04.2019 obj. 21/19
45/2019 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie občerstvenia na podujatie Detské divadelné Košice, dňa 11.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 155 €/ s DPH 26.04.2019 obj. 21/19
46/2019 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie podujatia Detské divadelné Košice, dňa 12.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 220 €/ s DPH 29.04.2019 obj.22/19
47/2019 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie podujatia Detské divadelné Košice, dňa 11.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice 160 €/ s DPH 29.04.2019 obj. 22/19
48/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov Dargovskej ruže 45,04 €/ s DPH 30.04.2019 obj.29/II/19
49/2019 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230 fotografické a kamerové služby v rámci podujatia Šaffova ostroha dňa, 31.03.2019 v KD Bidovce 150 €/ s DPH 30.04.2019 obj.10/19
50/2019 Jolana Tóthová, Tolfi-Servis, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie v rámci podujatia Dargovská ruža-49 ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice a Košice okolie, dňa 28.4.2019 v KD Svinica 450 €/ s DPH 03.05.2019 obj.28/19
51/2019 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37,04416 51556545 výmena založnej batérie a servis EZS 50 €/ s DPH 06.05.2019 obj.38/19
52/2019 Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 04204 Košice 36211079 preprava detí dňa 12.4.2019 na trase ZUŠ SNV, ZŠ Poráč-Košice 420 €/ s DPH 06.05.2019 obj.23/19
53/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 06.05.2019  
54/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 120ks 485,76 €/ s DPH 06.05.2019 obj.36/19 elektronická
55/2019 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 plagát A3 digitálna tlač ( Abovačka) 57,60 €/ s DPH 07.05.2019 obj.30/19
56/2019 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 Servis tlačiarne 28,80 €/ s DPH 07.05.2019 obj.39/19
57/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 4/2019 20,72 €/ s DPH 09.05.2019  
58/2019 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby, tlač Fanfarafest v termíne 01.05. - 31.05.2019 144 €/ s DPH 14.05.2019 obj.26/19
59/2019 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby,tlač Abovačka v termíne 01.05. - 31.05.2019 144 €/ s DPH 14.05.2019 obj.25/19
60/2019 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 propagačné materiály letáky, pozvánky, banner a tlač 162,72 €/ s DPH 14.05.2019 obj.33/19
61/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie 01.04.2019 - 30.04.20019 48,58 €/ s DPH 15.05.2019  
62/2019 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 porcelánové šálky s potlačou 10.výročie, grafická a tlačová príprava 255,60 €/ s DPH 17.05.2019 obj.47/19
63/2019 Zuzana Bobríková, Kpt.Jaroša 779/5, 04022 Košice-Dargovských hrdinov 51847051 moderovanie v rámci podujatia Dargovská ruža-49.ročník súťažnej prehliadky v speve ľudových piesní v regióne Košice a Košice okolie dňa 28.4.2019 120 €/ s DPH 17.05.2019 obj.29/19
64/2019 Manuvia Technologies & Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 1 46277773 prezentácia videopozvánky na veľkoplošnej obrazovke na ulici Palackého v Košiciach, trvanie od 5.5. do 8.6.2019 180 €/ s DPH 17.05.2019 obj.35/19
65/2019 Manuvia Technologies & Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 1 46277773 prezentácia videopozvánky na veľkoplošnej obrazovke v OC ATRIUM OPTIMA Košice, trvanie od 5.5. do 8.6.2019 144 €/ s DPH 17.05.2019 obj.34/19
66/2019 FS Čarnica, Kežmarská 46, 04011 Košice 00695301 účinkovanie FS Čarnica na Festivale tradičnej ľudovej kultúry Abovačka dňa 19.05.2019 600 €/ s DPH 22.05.2019 obj.32/19
67/2019 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 textil s potlačou podľa vzoru 302,40 €/  DPH 23.05.2019 obj.52/19
68/2019 Jolana Tóthová, Tolfi-Servis, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 prenájom pódia v rámci podujatia Festival regionálnej trdičnej ľudovej kultúry Abobačka, dňa 19.5.2019 v Bidovciach 650 €/ s DPH 23.05.2019 obj.45/19
69/2019 Jolana Tóthová, Tolfi-Servis, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.5.2019 v Bidovciach 850 €/ s DPH 23.05.2019 obj.44/19
70/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 nájom priestorov v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka 300 €/ s DPH 27.05.2019 obj.46/19
71/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 občerstvenie pre priamych účinkujúcich v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka 150 €/ s DPH 27.05.2019 obj.51/19
72/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 27.05.2019 A4254118 
73/2019 CIRO TRANS  s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice-Myslava 50692917 prepravaFS Čarnica dňa 19.5.2019 v rámci podujatia Abovačka 108 €/ s DPH 27.05.2019 obj.49/19
74/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie ( Abovačka) 103,44 €/ s DPH 27.05.2019 obj.50/19
75/2019 Geostav - Košice s.r.o., Košický Klečenov 20, 04445 Bidovce 51098873 výkop a zásyp potrubia minibágrom 54 €/ S DPH 29.05.2019 obj.56/19
76/2019 Spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košice 31961568 vystúpenie ĽH Jahodná v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry ABOVAČKA, dňa 19.5.2019 450 €/ s DPH 31.05.2019 obj.53/19
77/2019 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 Vyšný Čaj 48305928 oprava a renovácia remeselných stánkov 250,06 €/ s DPH 31.05.2019 obj.54/19
78/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 150ks 607,20 €/ s DPH 03.06.2019 obj.64/19 elektronická
79/2019 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava dňa 19.5.2019 na trase Košická Bela-Bidovce a späť 250 €/ s DPH 03.06.2019 obj.48/19
80/2019 TEMPUS - Media, s.r.o., Železiarenská 49,04015 Košice-Šaca 36179531 propagácia plagáty A3 Abovačka, inštalácia a odstránenie plagátov 315 €/ s DPH 10.06.2019 obj.37/19
81/2019 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 219/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 papierové náramky AFS 2019 115,92 €/ s DPH 13.06.20019 obj.65/19
82/2019 PARIMUCHA, S.R.O., Jána Francisciho 1702/27, 05401 Levoča 50083082 autobusová doprava DH Vlašanka, Sp.Vlachy na KFDH FANFARAFEST, dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 250 €/ sDPH 13.06.2019 obj.67/19
83/2019 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby, tlač v rámci kampane AFS 2019 288 €/ s DPH 13.06.2019 obj.42/19
84/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie Fanfarafest 36.60 €/ s DPH 14.06.2019 obj.68/19
85/2019 Mestský dychový orchester Chemlon, Dargovských hrdinov 9, Humenné 00598828/702 vystúpenie dychového orchestra Chemlon v rámci podujatia Fanfarafest, dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 320 €/ s DPH 14.06.2019 obj.60/19
86/2019 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, 04445 Svinica 36827649 krovinorez, silon, prilba 849 €/ s DPH 14.06.2019 obj.70/19
87/2019 JOHNNY SERVIS s.r.o., 90061 Gajary 36238546 mobilné WC v rámci podujatia AFS 2019 Skároš 144 €/ s DPH 14.06.2019 obj.71/19
88/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 00323977 telekomunikačná služba 5/2019 20,72 €/ s DPH 14.06.2019  
89/2019 Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci Krajského festivalu dychových hudieb dňa 9.6.2019 v Trstennom pri Hornáde 450 €/ s DPH 14.06.2019 obj.59/19
90/2019 Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 04115 Košice 00164119 ubytovanie v dňoch od 15.6.2019-16.6.2019 267 €/ s DPH 17.06.2019 obj.75/19
91/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie 01.05.2015 - 31.05.2019 76,85 €/ s DPH 19.06.2019  
92/2019 Jolana Tóthová, Tolfi-Servis, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie Abovských folklórnych slávnosti 2019 Eurofolk, dňa 16.6.2019 v Rozhanovciach 984 €/ s DPH 19.06.2019 obj.69/19
93/2019 Juraj Ivan- DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučenie v rámci Abovské folklórne slávnosti Euro folk 2019, dňa 15.6. v Amfiteáter Skároš 400 €/ s DPH 19.06.2019 obj.72/19
94/2019 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230 kamerové služby Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka dňa 19.05.2019 420 €/ s DPH 19.06.2019 obj.43/19
95/2019 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 37, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci Krajského festivalu dychových hudieb - FANFARAFEST, dňa 9.6.2019 v Trstenom pri Hornáde 200 e/ s DPH 20.06.2019 obj.61/19
96/2019 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 prenájom amfiteátra v rámci Abovských folklórnych slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.6.2019 400 €/ s DPH 24.06.2019 obj.76/19
97/2019 MOSCATO, s.r.o., Osloboditeľov 510/158, 04411 Trstenné pri Hornáde 46427643 cateringové služby Fanfarafest v Trstenom pri Hornáde dňa 9.6.2019 200 €/ s DPH 24.06.2019 obj.66/19
98/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 24.06.2019 A4254118
99/2019 Zuzana Bobriková, kpt.Jaroša 779/5, 04022 Košice - Dargovských hrdinov 51847051 moderovanie v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2019, dňa 16.6.2019 150 €/ s DPH 24.06.2019 obj.73/19
100/2019 GAMABUS s.r.o., Zuzky Zgurišky 519/19, 90701 Myjava 50147587 preprava autobusom FS Kopaničiar na podujatie Abovské folklórne slávnosti 16.6.2019 1200 €/ s DPH 24.06.2019 obj.41/19
101/2019 ŠTEFI- Jozefína Štefančíková, J.Bottu 2, Michalovce 37318063 predvádzeanie tkáčského remesla na AFS 2019 v Rozhanovciach dňa 16.6.2019 70 €/ s DPH 24.06.2019 obj.74/19
102/2019 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice - Myslava 50692917 preprava na trase Košice-Skaroš  a späť dňa 15.6.2019 132 e/ s DPH 24.06.2019 obj.78/19
103/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie pitného režimu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti  125,58 €/ s DPH 24.06.2019 obj.79/19
104/2019 Orban Miroslav, Ostravská 1, 04011 Košice  17170575 kamerové služby, výroba DVD Nosiča z podujatia Abovské folkorne slávnosti dňa 16.6.2019 v Rozhanovciach 250 €/ s DPH 25.06.2019 obj.31/19
105/2019 Manuvia Technologies & Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 1 462277773 prezentácia videopozvánky na veľkoplošnej obrazovke na Staničnom námestí a OC Optima v Košiciach 324 €/ s DPH 25.06.2019 obj.54/II/19
106/2019 Eko Friendly Farm, s.r.o., Hlavná 102, 04001 Košice 47552123 zabezpečenia stravy ( raňajky) na 16.6.2019 pre účinkujúcich AFS 2019 125 €/ s DPH 26.06.2019 obj.73/19
107/2019 R.D.TECH., Radoslav Dugas, 08266 Šarišské Sokolovce 215 34813616 výkon činnosti tecnika požiarnej ochrany právnickej osoby a bezpečnostného technika zmysle mandátnej zmluvy za obdobie prvý polrok 2019 100 €/ s DPH 01.07.2019  
108/2019 Leškanič Dušan - autobusová doprava, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 35480653 autobusová preprava dňa 16.6.2019 na odvoz a dovoz FS Roňva. Trasa Sečovce - Slanské Nové Mesto- Rozhanovce a späť 168 €/ s DPH 01.07.2019 obj.80/19
109/2019 Ľubomír Šimon, Roľnícka 12, 04001 Košice1 40185745 preprava osôb autobusom dňa 16.6.2019 na trase Košice - Rozhanoce a späť 160 €/ s DPH 01.07.2019 obj.81/19
110/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 01.07.2019  
111/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 145 ks 586,96 €/ s DPH 01.07.2019 obj.85/19 elektronická
112/2019 Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Krajský festival dychových hudieb - Fanfarafest dňa 09.06.2019 200 €/ s DPH 01.07.2019 obj.58/19 
113/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 26,37 €/ s DPH 04.07.2019  
114/2019 RENGL SLOVENSKO, s.r.o., Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica 35877979 kampaň: SK003936 Abovské folklórne slávnosti Euro Folk 2019 ( 2.6.2019 - 16.6.2019) 140,58 €/ s DPH 08.07.2019 obj.63/19 elektonická
115/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210 04445 Bidovce 00323977 vodné stočné za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 75,96 €/ s DPH 11.07.2019  
116/2019 Mesto Myjava, Námestie M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava 00309745 vystúpenie FS Kopaničiar na podujati Abovské folklórne slávnosti dňa 16.6.2019 600 €/ s DPH 11.07.2019 obj.40/19
117/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrin obdobie ( 01.06.2019 - 30.06.2019) 44,28 €/ s DPH 16.07.2019  
118/2019 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 107,30 €/ s DPH 22.07.2019

obj.86/19 elektonická

119/2019 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich dňa 16.06.2019 na trase Kokšov Bakša-Krásna- Rozhanovce 220 €/ s DPH 23.07.2019 obj.82/19
120/19 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 25.07.2019 A4254118
121/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 plátené nákupné tašky v rámci projektu Denný tábor pre deti zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva " Krásny život" 38,88 €/ s DPH 29.07.2019  
122/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 4430559 plátené nákupné tašky v rámci projektu Denný vidiecky remeselný tábor Remeselníček 38,88 €/s DPH 29.07.2019  
123/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 6/2019 20,72 €/ s DPH 01.08.2019  
124/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny152 ks 615,30 €/ s DPH 05.08.2019 obj. 95/19
125/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 08.08.2019  
126/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445Bidovce 00323974 telekomunikačná služba 7/2019 20,72 €/ s DPH 12.08.2019  
127/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitný režim 7,92 €/ s DPH 12.08.2019 obj.96/19
128/2019 Ing. Hanna Fučková- FABUS 41004230 preprava osôb detského tábora Remeselníček od 05.08.19-09.08.19 1100 €/ s DPH 15.08.2019 obj.94/19
129/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie ( 01.07.2019-31.07.2019) 48,37 €/ s DPH 19.08.2019  
130/2019 PAPIER SERVIS, s.r.o, Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 kancelárske potreby 230,23 €/ s DPH 19.08.2019 obj106/19
131/2019 Technická univerzita V košiciach, Letná 9, 04200 Kośice 00397610 strava v rámci denného vidieckeho remeselného tábora " REMESELNÍČEK" v dňoch 05.08.19-09.08.2019 v UVZ Herľany 509,50 €/ s DPH 21.08.2019 obj.93/19
132/2019 Technická univerzita V košiciach, Letná 9, 04200 Kośice 00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 05.08.2019-09.08.2019 v rámci denného vidieckeho remeselného tábora REMESELNÍČEK 250 €/ s DPH 21.08.2019 obj.92/19
133/2019 Alarmmacher s.r.o, Zupkova 8, 04022 Košice. Dargovských hrdinov 46675051 elektor-inštalačné práce ( Sieň bojovej slávy) 634,43 €/ s DPH 23.08.2019 obj.99/19
134/2019 Alarmmacher s.r.o, Zupkova 8, 04022 Košice. Dargovských hrdinov 46675051 odborná prehliadka a skúška el. zariadení ( Sieň bojovej slávy) 120 €/ s DPH 23.08.2019 obj.107/19
135/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 28.08.2019  
136/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 strava Remeselníček od 05.08.19-09.08.19 189,50 €/ s DPH 28.08.2019 obj.108/II/19
137/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 strava tábor Krásny život od 19.08.19-23.08.19  177,79 €/ s DPH  02.09.2019  obj.97/19
138/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 130ks 526,24 €/ s DPH 02.09.2019 obj.108/19
139/2019 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava dňa 19.8.2019-23.8.2019 na trase Bidovce-Nižná Kamenica-Boliarov-Herľany a späť ( Krásny život) 1100 €/ s DPH 02.09.2019 obj.105/19
140/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 09.09.2019  
141/2019 Technická univerzita V košiciach, Letná 9, 04200 Kośice 00397610 stravovanie poskytnuté v rámco denného tábora zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva " KRÁSNY ŽIVOT" od 19.8.2019-23.8.2019 v UVZ Herľany 432,19 € s DPH 09.09.2019 obj.104/19
142/2019 Technická univerzita V košiciach, Letná 9, 04200 Kośice 00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch od 19.8.19-23.8.2019 v rámci denného tábora zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva " KRÁSNY ŽIVOT"  300 €/ s DPH 09.09.2019 obj.103/19
143/2019 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, Košice 04011 35530154 vystúpenie Divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis dňa 11.09.2019 vo Svinici 100 €/ s DPH 11.09.2019 obj.111/19
144/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie ( 01.08.2019-31.08.2019) 48,76 €/ s DPH 11.09.2019  
145/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 toaletný papier, poháre plastové, papierové 26,01 €/ s DPH 16.09.2019 obj.118/19
146/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie ( Festival starého umenia) 141,92 €/ s DPH 16.09.2019 obj.117/19
147/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 letáky A5, pozvánky, plagáty, digitálna tlač 180 €/ s DPH 16.09.2019 obj.109/19
148/2019 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice-Myslava 50692917 preprava zo dňa 11.09.2019 Košice-Nižná Kamenica- Svinica a späť 120 €/ s DPH 18.09.2019 obj.98/19
149/2019 SPOLOK ŠARIŠSKÝCH ŠERMIAROV SARUS, 08212 Kapušany 36157163 ohňová shou v rámci podujatia " Festival starého umenia a histórie Abova", konané dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici ( kaštieľ)  300 €/ s DPH 18.09.2019 obj.116/19
150/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov v rámci projektu " Histrória Abova v umeleckej tvorbe", v období od 23.9.2019-27.9.2019, v Ďurkove 50 €/ s DPH 20.09.2019 obj.122/19
151/2019 TRANSWOOD, s.r.o., Moldavská cesta 8, 04011 Košice11 43981968 preprava dreva v rámci projektu História Abova v umeleckej tvorbe, dub 2mx0,60m 850 €/ s DPH 20.09.2019 obj.124/19
152/2019 OZ-Slavonic Dance Theater, Bencúrová 13, 04001 Košice 42106958 vystúpenie p. Jána Hrubovčáka - hra na dobových hudobných nástrojoch a výstava dobových nástrojov v rámci podujatia " Festival starého umenia a histórie Abova" dňa 13.9.2019 o 18:00hod v Nižnej Kamenici 100 €/ s DPH 23.09.2019 obj.113/19
153/2019 OZ-Slavonic Dance Theater, Bencúrová 13, 04001 Košice 42106958 vystúpenie skupiny MUSICI v rámci podujatia " Festival starého umenia a histórie Abova" dňa 13.9.2019 o 18:00hod v Nižnej Kamenici 300 €/ s DPH 23.09.2019 obj.115/19
154/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 24.09.2019 A4254118
155/2019 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 Servis JM Epson L386 43,20 €/ s DPH 25.09.2019 obj.129/19
156/2019 KONJA Občianske združenie, Exnárova č.8, 04022 Košice 50459155 vystúpenie OZ KONJA - študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice dňa 13.09.2019 o 18:00 v kaśtieli v Nižnej Kamenici 50 €/ s DPH 25.09.2019 obj.114/19
157/2019 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 Vyšný Čaj 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu a Cd s fotozáznamom v rámci pojatia Festival dtarého umenia a hostórie Abova, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13.9.2019 v Nižnej Kamenici a 15.9.2019 vo Svinici. 240 €/ s DPH 25.09.2019 obj.110/19
158/2019 Košický spevácky zbor učiteľov, Hlavná 68, 04001 Košice 31957072 umelecké vystúpenie zboru učiteľov dňa 15.9.2019 v rámci podujatia Festival starého umenia a história Abova v románsko gotickom kostole vo Svinici 350 €/ s DPH 25.09.2019 obj.119/19
159/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 176 ks 829,84 €/ s DPH 30.09.2019 obj.131/19
160/2019 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395  repro Trust MiLa 2.0 10w, PCMOUSE HP 200 Wireless  23,70 €/ s DPH 01.10.2019  obj.130/19
161/2019 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 náplne do tlačierne Epson 104,48 €/ s DPH 01.10.2019 obj.130/19
162/2019 Obec Ďurkov, 04419 Ďurkov 274 00324132 prenájom exteriérových priestorov v parku pred kultúrnym domom v Ďurkove 100 €/ s DPH 01.10.2019 obj.123/19
163/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 8/2019 20,72 €/ s DPH 04.10.2019  
164/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne ( ĽRT) 69,70 €/ s DPH 02.10.2019 obj.132/19
165/2019 CENTROGLOB, s.r.o., Stará prešovská 10, 04001 Košice 1 31653413 0001XHT609 KE0 XHT609 efekt vosk moridlo 10l 80,78 €/ s DPH 04.10.2019 obj.133/19
166/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.10.2019  
167/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie v rámci podijatia 7 ročník Rezbársky plenér v dňoch 23.-27.9.2019 v priestoroch parku KD Ďurkov 24,91 €/ s DPH 09.10.2019 obj.126/19
168/2019 Michalovský spolok šermiersky, Farská 20, 07101 Michalovce 42322839 ukážka stredovekéhokého života a dobových atrakcií na podujatí Festival starého umenia a histórie Abova 650 €/ s DPH 09.10.2019 obj.112/19
169/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 9/2019 20,72 €/ s DPH 10.10.2019  
170/2019 NBL s.r.o, Veľký Folkmár 103, 05551 Veľký Folkmár 51861836 odborné a odberné skúšky elektrických spotrebičov v objekte Kultúrne centrum Abova 120 €/ s DPH 10.10.2019 obj.108/19/I
171/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorive dielne  52,51€/ s DPH 14.10.2019 obj.134/19
172/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 žiarovky a hygienické potreby 42,62 €/ s DPH 15.10.2019 obj.140/19
173/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie( 01.09.2019-30.09.2019) 38,96 €/ s DPH 16.10.2019  
174/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 Exteriérové tabule " Projekt 19-420-0392 História Abova v umeleckej tvorbe A2 57 €/ s DPH 17.10.2019 obj.141/19
175/2019 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 stravovanie v rámci projektu " História Abova v umeleckej tvorbe" v dňoch od 23.09.2019-28.09.2019 v UVZ Herľany 150,05 €/ s DPH 21.10.2019 obj.121/19
176/2019 Obec Ďurkov, 04419 Ďurkov 274 00324132 obedy podané pre rezbárov v kuchyni ZŠ v čase od 23.9.2019-27.9.2019, počet obedov 25x5 € 125 €/ s DPH 21.10.2019 obj.125/19
177/2019 MO MS Pozdišovce, Pozdišovce 399, 07201 Pozdišovce 00179027 284 vystúpenie MFSS Harčare z Pozdišoviec a Žfss Harčarki z Pozdišoviec pri príležitosti vystúpenia " Co stare pametaju, mlade utrimuju", dňa 19.10.2019 300 €/ s DPH 21.10.2019 obj.142/19
178/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 100,20 €/ s DPH 28.10.2019 A4254118
179/2019 KONEX elektro, spol.s.r.o., Rastislavova7, 04001 Košice 31680569 ORO-AR111-GU10BASIC-14W-WW/14W, 900lm,2700k,A5902533191499 ( žiarovky Sieň bojovej slávy) 73,44 €/ s DPH 28.10.2019 obj.144/19
180/2019 Daniel Demjan - DEMJAN BUS, Ubľa 55, 06773 Ubľa 43894305 preprava účinkujúcich MSS Harčare a ŽFSS Harčarki na trase Pozdišovce- Košická Polianka v rámci projektu 19-441-00581 " Co stare pametaju mlade utrimuj", dňa 19.10.2019 v KD Košická Polianka 132 €/ s DPH 28.10.2019 obj.144/19
181/2019 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 ubytovanie a miestny poplatok poskytnuté v UVZ Herľany 245 €/ s DPH 28.10.2019 obj.120/19
182/2019 Obec Košická Polianka, Obecný úrad, 04441 Košická Polianka 122 00324353 nájom priestorov v KD Košická Polianka- sála KD, šatne, v rámci projektu " Co stare pametaju, mlade utrimuju" - konaného dňa 19.10.2019 200 €/ s DPH 28.10.2019 obj.137/19
183/2019 Obec Košická Polianka, Obecný úrad, 04441 Košická Polianka 122 00324353 zabezpečenie stravy a občerstvenia pre účinkujúcich v rámci projektu " Co stare pametaju, mlade utrimuju" konaného dňa 19.10.2019 v KD Košická Polianka 130 €/ s DPH 28.10.2019 obj.138/19
184/2019 Občianske združenie PARADNE ŇEVESTI, Abovská 106/39, 04413 Valaliky 51873109 vystúpenie v rámci projektu " Co stare pametaju, mlade itrimuju", uskutočnené v KD Košická Polianka dňa 19.10.2019 120 €/ s DPH 28.10.2019 obj.113/19
185/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 grafické úpravy  tlač brožúry A5, projekt 19-420-03920 " História Abova v umeleckej tvorbe" 571,20 €/ s DPH 30.10.2019 obj.127/19
186/2019 PEPETOUR s.r.o., Napajadlá 5, 040 12 Košice 47603011 doprava osôb na trase Košice-Budimír a späť zrealizované 27.10.2019 150 €/ s DPH 30.10.2019 obj.147/19
187/2019 Slovenská komoro exekútorov, Ul.Šustekova č.49, 851 04 Bratislava 35659718 výpis z registra exekútorov 6,60 €/ s DPH 16.10.2019  
188/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov ( plagáty, pozvánky), Projektč. 19-441-00581 " Co stare pametaju, mlade utrimuju" 80 €/ s DPH 04.11.2019 obj.136/19
189/2019  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 poháre papierové 33,80 €/ s DPH 04.11.2019 obj.150/19
190/2019  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie v rámci podujatia" Žatva duchovnej piesne", dňa27.10.2019 v Budimíri, Evanjelický kostol 97,14 €/ s DPH 04.11.2019 obj.148/19
191/2019  Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 110ks 556,60 €/ s DPH 04.11.2019 obj.151/19
192/2019  Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 26,37 €/ s DPH 07.11.2019  
193/2019  NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne ( ĽRT) 113,45 €/ s DPH 04.11.2019 obj.140/II/19
194/2019  Silvia Pitaňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 Vyšný Čaj 50299336  kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci projektu 19-441-00581 " Co stare pametaju, mlade utrimuju", ktorý sa uskutočnil 19.10.2019 v KD Košická Polianka 140 €/ s DPH 08.11.2019  obj.135/19 
195/2019  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov  00169111  obrusy PVC12 ks v ráci projektu ĽRT  41,88 €/ s DPH  08.11.2019  obj.154/19 
196/2019  Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa  32560800  preprava dňa 27.10 na trase Geča- Budimír a späť ( Zborový spev Abova)  150 €/ s DPH  08.11.2019  obj. 146/19 
197/2019  Silvia Pitaňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 Vyšný Čaj 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci projektu 19-442-01164 " Zborový spev Abova", ktorý sa uskutočnil dňa 27.10.2019 v Evanjelickom kostole v Budimíri 160 €/ s DPH 08.11.2019 obj.149/19
198/2019  Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 10/2019 20,72 €/ s DPH 12.11.2019  
199/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 plátené nákupné tzašky v rámci projektu " Pookrejme - spravme si život lepším" 29,16 €/ s DPH 18.11.2019 obj.155/19
200/2019  Obec Košické Olšany 118, 04442 Kośické Olšany 00324361 prenájom kultúrneho domu v rámci podujatia Betlehemci číslo projektu 19-452-00640 v dňoch 15.11.19- 22.11.2019 200 €/ s DPH 22.11.2019 obj.162/19
201/2019  Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil  100,13€/ s DPH 25.11.2019 A4254118
202/2019  OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne 81,47 €/ s DPH 25.11.2019 obj.160/19
203/2019  OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice-mestská časť Sídlisko 44129971 materiál na tvorivé dielne ( Betlehemci) 27,83 €/ s DPH 25.11.2019 obj.161/19
204/2019  BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 propagačný materiál v rámci projektu 19-452-00640 " Žijeme na Above - tancujeme, spievame, tvoríme..." a podujatia " Betlehemci a Tanečný dom 130 €/ s DPH 25.11.2019 obj.158/19
205/2019  COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov  00169111 občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu Betlehemci č.projektu 19-452-00640, krorý sa uskutočnil dňa 22.11.2019 v KD Košické Olšany 45,13 €/ s DPH 25.11.2019 obj.170/19
206/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov  00169111 občerstvenie pre účimkujúcich v rámci projektu 19-452-00640 Betlehemci, ktorý sa uskutočnil dňa 15.11.2019 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany 92,50 €/ s DPH 25.11.2019 obj.163/19
207/2019  SHOP ZONE .r.o., Masarykova 2719/16, 08001 Prešov 47777869 hrnčiarsky kruh pre deti, hlina, moj prvý tkáčsky stav ( MKSR) 145,98 €/ s DPH 25.11.2019 obj. 156/19
208/2019  NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne ( KSK) 108,25 €/ s DPH 28.11.2019 obj.172/19
209/2019 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 krosná v rámci projektu MKSR- Pookrejme 193,80 €/ s DPH 14.11.2019 obj.153/19
210/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( 01.10.2019-31.10.2019) 50,81 €/ s DPH 18.11.2019  
211/19 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 vrecia na odbad, misky, sáčky 9,50 €/ s DPH 02.12.2019 obj.176/19
212/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 19-452-00642, Ľudová remeselná tvorivosť 38,81 €/ s DPH 02.12.2019 obj.175/19
213/19 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne Košické rozprávkové Viamoce 36,50 €/ s DPH 02.12.2019 obj.174/19
214/2019 GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne Košické rozprávkové Vianoce 304,00 €/ s DPH 02.12.2019 obj.177/19
215/2019 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice-Myslava 50692917 preprava zo dňa 15.11 2019 na trease Košice-Bidovce-Košické Ilšany a späť v rámci projektu 19-452-00640 Betlehemci 120 €/ s DPH 02.12.2019 obj.164/19
 216/2019 Silvia Pitoňáková- SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 Vyšný Čaj 50299336 fotografické služby v rámci projektu 19-452-00640  Betlehemci", ktorý sa uskutičnil dňa 15.11.2019 a 22.11.2019 v Kultúrnom dome Košické Olšany 80 €/ s DPH 02.12.2019 obj.167/19
 217/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 Knižná publikácia " Spomienky z Dargovského bojiska", dotlač 250 ks 1974,50 €/ s DPH 04.12.2019 obj.178/2019
218/2019 Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov 33951462 kontrola požiarných vodovodov a hasiacich prístrojov 10,29 €/ s DPH 05.12.2019  
219/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 nájom priestorov KD pre projekt Tanečý Abov 120 €/ s DPH 06.12.2019 obj.169/19
220/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 plagát Žatva duchovnej piesne, digitaálna tlač A3/A5,4+4,135nls 110 e/ s DPH 06.12.2019 obj.145/19
221/2019 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 e/ s DPH 06.12.2019  
222/2019 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 93ks 470,58 €/ s DPH 09.12.2019 obj.179/19 internetová
223/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 propagačný materiál - roll up, bulletin, 500 ks 186,00 e/ s DPH 10.12.2019 obj.173/19
224/2019 NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 103,70 €/ s DPH 10.12.2019 obj.184/19 internetová
225/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu MKSR- Pookrejme 26,86 €/ s DPH 10.12.2019 obj.188/II/19
226/2019 GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 361851108 materiál ma tvorivé dielne v rámci projektu MKSR - Pookrejme 116,26 €/ s DPH 10.12.2019 obj.187/II/19
227/2019 GINKA, s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 19-452-00642, Ľudová remeselná tvorivosť 66,62 €/ s DPH 10.12.2019 obj.186/II/19
228/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 materiál na tvorive dielne v ámci projektu 19-452-00642, Ľudová remeselná tvorivosť 72,12 €/ s DPH 10.12.2019 obj.185/II/19
229/2019 Vychodoslovenská energetika.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina obdobie ( 01.11.2019-30.11.2019) 133,56 €/ s DPH 12.12.2019  
230/2019 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava dňa 15.11.2019 na trase Kokšov Bakša- Košické Olšany , 22.11.2019 na trase Bidovce- Košické Olšany 350 €/ s DPH 12.12.2019 obj.166/19
231/2019 Obec Bidovce, Bidovce 210, 04445 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 11/2019 20,72 €/ s DPH 13.12.2019  
232/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov  00169111 občerstvenie a pitný režim v rámci podujatia Vianočný koncert v Ruskove 16,11 €/ s DPH 13.12.2019 obj.181/19
233/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov  00169111 občerstvenie  Škola tanca 50,56 €/ s DPH 16.12.2019 obj.184/II/19
234/2019 R.D.TECH, Radoslav Dugas, 08266, Šarišské Sokolovce 215 34813616 činnosť TPO,BTS druhý polrok 2019 100 €/ s DPH 16.12.2019  
235/2019 RAMcom, s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 43889395 tonery do tlačiarne HP: žltá, azurová, purpurová 756 €/ s DPH 16.12.2019 obj.186/19
236/2019 ELEKTROSPED,a.s., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava 35765038 3 ks tablety Lenovo 599,70 €/ s DPH 16.12.2019 obj.187/19
237/2019 ELEKTROSPED,a.s., Pestovateľská 13, 82104 Bratislava 35765038 rýchlovarné kanvice 1ks Sencor, 1 ks Rohnson 36 e/ s DPH 16.12.2019 obj.188/19
238/2019 BEKI Design, s.r.o., Repíkoa 219/1, 04017 Košice- Šebastovce 44340559 kovový vintage hrnček 100ks, potlač. príprava matrice 326,40 €/ s DPH 04.12.2019 obj.180/19
239/2019 Murin Róbert-Abyss, Prúdové 20, 04001 Košice 10765662 magnetky 125 €/ s DPH 19.12.2019 obj.185/19
240/2019 Eko Friendly Farm, s.r.o., Hlavná 102, 04001 Košice 475521123 zabezpečenie fotografii a kamerového záznamu k podujatiu Tanečný Abov 130 €/ s DPH 19.12.2019 obj.183/19
241/2019 Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice, Dominikánske námestie 2/A, 04001 KE 35539488 prenájom spoločenskej miestnosti  500 €/ s DPH 20.12.2019 obj.168/19
242/2019 OBALEX-Košice,s.r.o., Klimkovičova 27, 04023 Košice 44129971 hygienické potreby 82,87 €/ s DPH 20.12.2019 obj.189/19
243/2019 Občianske združanie BONA FIDE, Gorkého 2, 04001 Košice 3131071 nájom nebytových priestorov k podujatiu 200 €/ s DPH 20.12.2019 obj.182/19
244/2019 Obec Ďurkov, Ďurkov 274 04419 00324132 preprava sôch 150 €/ s DPH 23.12.2019 obj.128/19
245/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice 36570460 dovoz vody cisternou ( Dargov) 143,60 €/ s DPH 23.12.2019 obj.165/19
246/2019 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 109,54 €/ s DPH 27.12.2019  
247/2019 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 kancelárske potreby 272,21 €/ s DPH 27.12.2019