dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019

Číslo obj.    Dodávateľ                     IČO          Predmet        objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal

1/19 

internetová

UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 115 ks

460 €/ s DPH + poštovné

07.01.2019 F3/2019  

Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením

2/19 internetová

 

UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 464 €/ s DPH+poštovné 04.02.2019 F8/2019   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
3/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 pitný režim 22,14 €/ s DPH 08.02.2019 F8/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
4/19 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 588 €/ s DPH 27.02.2019 F13/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
5/19 OZ spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice 31961568 folklórne vystúpenie v rámci Fašiangovej zabíjačky dňa 2.3.2019 o 14:00hod. 150 €/ s DPH 27.02.2019 F17/2019  Fašiangová zabíjačka Košická Polianka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
6/19 Košicky Špivaci, O.Z., Namestie nádeje1, 040 01 Košice 4209656 vystúpenie MSS Košicky Špivaci v rámci Fašiangovej zabíjačky dňa 2.3.2019 o 14:00hod. 150 €/ s DPH 27.02.2019 F14/2019  Fašiangová zabíjačka Košická Polianka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
7/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci podujatia, dňa 8.3 o 17:00hod a 8.3.2019 o 14:00 hod. v KD Sady nad Torysou 200 €/ s DPH 07.03.2019 F23/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
8/19 Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady n. Torysou   nájom sály KD v rámci podujatia, dňa 8.3.2019 o 17:00 hod. a 9.3.2019 o 14:00hod. 150 € 07.03.2019 F28/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
9/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci podujatia, dňa 8.3.2019 a 9.3.2019 86,97 €/ s DPH 08.03.2019 F18/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/19 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230   kamerové a fotofraficé služby v rámci podujatia krajská súťž sólistou tanečníkov v ľudovom tanci, dňa 31.3.2019 o 13:30 hoid. v KD Bidovce 150 €/ s DPH 21.03.2019 F49/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
11/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov v rámci krajskej s´ˇtaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 100 €/ s DPH 21.03.2019 F24/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
12/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov v rámci krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti 120 €/ s DPH 21.03.2019 F27/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
13/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 nákupné tašky s potlačou a grafická a tlačová príprava v rámci podujatia Šaffova ostroha 120 €/ s DPH 21.03.2019 F26/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
14/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210 00323977  nájom aly KD, WC a šatní v rámci podujatia, dňa 31.03.2019 150 €/ s DPH 21.03.2019 F3/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
15/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci podujatia Šaffova ostroha 49,97 €/ s DPH 27.03.2019 F30/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
16/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci regionálne postupovej prehliadky v prednese poézie a prózy a divadiel poézie 64.roč.Hviezdoslavov Kubín 22,88 €/ s DPH 27.03.2019 F31/2019  Hviezdoslavov Kubín Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
17/19 Flor Plus s.r.o., .Holubyho 12, Košice, Rožňavská 16, 04011Košice 46302425 ruže GR Athena 30 ks, v rámci podujatia 32,40 €/ s DPH 29.03.2019 F32/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
18/19 elektronická UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 485,76 €/ s DPH 29.03.2019 F29/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
19/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 darčekové predmety k podujatiu, drevená ceruzka s maňuškou, hlavolam 156,60 €/ s DPH 29.03.2019 F34/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
20/20 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102 50299336 kamerové služby, zhotovenie 3 ks DVD záznamu v rámci krajskej postupovej prehliadky dňa 11.4 -12 4.2019 v CVČ Dominoi, Popradská 86, Košice o 9:00 hod 200 €/ s DPH 29.03.2019 F38/2019  Detské divadelné Kośice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
21/19 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011Košice 35542781 zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účastníkov krejskej postupovej prehliadky, dňa 11.4 _ 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice

171,10 €/ s DPH

155 €/s DPH

 

29.03.2019

F44/2019

F45/2019

Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
22/19 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011Košice 35542781 nájom priestorov v rámci krajskej postupovej prehliadky dňa 11.4.- 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice

220 €/ s DPH

160 €/ s DPH 

29.03.2019

F45/2019

F46/2019 

Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
23/19 Eurobus, Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 05263 Spiš.N.Ves 36211079  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky, dňa 12.4.2019 v CVČ Domino , Popradská 86, Košice 420 €/ s DPH  09.04.2019 F52/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
24/19 Dušan Leškanič, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 3580653  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehlidky dňa 11.4. - 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice  408 E/ s DPH 09.04.2019 F40/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
25/19 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamný panel, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka" 144 €/ s DPH 16.04.2019 F59/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
26/19 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamný panel, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Fanfarafest - krajsky festival dychových hudieb 144 €/ s DPH 16.04.2019 F58/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
27/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 kľučanky s potlačou, grafické práce a tlačová príprava 319,80 €/ s DPH 16.04.2019 F41/2019  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
 28/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučovacie služby v rámci podujatia Dargovská ruža, dňa 28.4.2019 v KD Svivica  450 €/ s DPH 16.04.2019  F50/2019  Dargovská ruža  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
29/19 Zuzana Bobríková, kpt.Jareoša 779/5, 04022 Košice  51847051  moderovanie v rámci podujatia Dargovská ruža  120 €/ s DPH  16.04.2019  F63/2019  Dargovská ruža  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
29/II/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia pre úcastníkov súťažnej prehliadky Dargovská ruža 45,04 €/ s DPH 25.04.2019 F18/2019  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
30/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 tlač plagátov v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka" 57,60 €/ s DPH  29.04.2019 F55/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
31/19  OM Present, Miroslav Orban, Ostravská 1, 04011 Košice 171750575 kemerové služby a výroba DVD zaznamu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolko2019, dňa 16.6.2019 o 13:00 hod. 250 €/ s DPH 30.04.2019 F104/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
32/19 OZ Folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, Košice 04011 00695301 Folklórne vystúpenie FS Čarnica v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka", dňa 19.5.2019 o 13:30 hod 600 €/ s DPH 30.04.2019 F66/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
33/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 tlač pozvánok 150ks a tlač banera 2ks v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka 162,72 €/ s DPH  02.05.2019 F60/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
34/19 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia na veľkoplošných obrazovkách v OC Atrium Optima, Košicer od 5.5. - 8-6.2019 v rámci podujatia Fanfarafest 120 €/ bez DPH 02.05.2019 F65/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
35/2019 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia na veľkoplošnej obrazovke na ul.Palackého, Košice od 5.5. - 8-6.2019 v rámci podujatia Fanfarafest 150 €/ bez DPH 02.05.2019 F64/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
36/19 internetová UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 120 ks 480 €/ s DPH 03.05.2019 F54/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
37/19 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca 36179531 výlep plagátov-inštalácia a odstránenie v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka v termíne od 6.5.-19.5.2019 315 €/ s DPH 03.05.2019 F80/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
38/19 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37, 04416 51556545 výmena batérie a servis alarmu v priestoroch KCA, Bidovce 206 50 €/ s DPH 03.05.2019 F51/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
39/19 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 43889395 oprava a servis tlačiarne Epson L365 28,80 €/ s DPH 03.05.2019 F56/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
40/19 FS Kopaničiar, MSÚ, M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava 00309745 vystúpenie FS Kopaničiar v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, dňa 16.6.2019 v Rozhanovciach 600 €/ s DPH 14.05.2019 F116/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
41/19 Gambus s.r.o., Z.ZGURIŠKY 519/13, 907 01 Myjava 50147587 preprava účinkujúcich FS Kopaničiar v rámci podujatia Abovské Folklórne slávnosti, dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 1 200 €/ s DPH 14.05.2019 F100/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
42/19 BigMedia, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 84104 Bratislava 43999999 reklamné panely 2 ks, tlač a výlep plagátov na obdobie jún 2019, v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, dňa 16.6.2019 288 €/ s DPH 14.05.2019 F83/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
43/19 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230  kamerové služby v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 420 €/ sDPH 14.05.2019 F94/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
44/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučovacie služby v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 850 €/ s DPH 14.05.2019 F69/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
45/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  prenájom pódia v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 650 €/ s DPH 14.05.2019 F68/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
46/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210 00323977  nájom interierových a exterierových priestorov 300 €/ s DPH 14.05.2019 F70/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
47/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 šálky s podšálkou. gragické práce a potlač šálok 70ks v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry 255,60 €/ s DPH 14.05.2019  F62/2019 Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
48/19 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, Nižná Myšľa 044 15 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovačka - festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, dňa 19.5.2019 o 13:30 hod. v Bidovciach 250€/s DPH  14.05.2019 F79/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
49/19 Ciro Trans s.r.o. Povrazová 30, 040 16 Košice 50692917  preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovačka - festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, dňa 19.5.2019 o 13:30 hod. v Bidovciach 108 €/ s DPH 14.05.2019 F73/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
50/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu v amci podujatia Abovačka 103,44 €/ s DPH 14.05.2019 F74/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
51/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210 00323977 zabezpečenie občerstvenia pre priamych účinkujúcich v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.209 o 13:30 hod. v Bidovciach 150 €/ s DPH 14.05.2019 F71/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
52/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 mikiny 8ks, tričká 9, grafická a tlačová príprava 302,40 €/ s DPH 14.05.2019 F67/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
53/19 Spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košice 31961568 vystúpenie ĽH Jashodná v rámci podujatia, dňa 19.05.2019, si začiatkom o 13:00 hod. 450 €/ s DPH 14.05.2019 F76/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
54/19 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 zabezpečenie opravy remeselných stánkov- náter, oprava poškodených častí a ich výmena 6 ks 250 €/ s DPH 14.05.2019 F77/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
54/II/19 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia videopozvánky na veľkoplašnej obrazovke na Staničnom námestí a v OC Otima

150 €/ bez DPH

120 €/ bez DPH

14.05.2019 F105/2019 AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
55/19 GeoStav Košice s.r.o., Košický Klečenov 20, 04445   odkopanie a následné zakrytie potrubia, jeho výmena a dribné stavebné práce súvisiace s odstránením havarijného stavu prívodného potrubia k čerpadlu v areáli Pamätníka oslobodenia víťazstva na Dargove  do 80 €/ s DPH 20.05.2019 F75/2019   Dargov Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
56/19 elektronická Stoklasa textilná galantéria s.r.o., Záhumenní 453/22, 74721 Kravaře u Hkučína, ČR 25877666 matariál na tvorivé dielne 75,20 €/ s DPH 24.05.2019  VPD AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
57/19 elektronická Tomáš Rencz- Crafftry.sk, Wolgogradská 4796/90, 08001 Prešov 43072160  materiál na tvorivé dielne 78,08 €/ s DPH 27.05.2019  VPD AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
58/19 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Krajský festival dychových hudieb-Fanfarafest, dňa 9.6.2019 o 16:00 hod., Trstené pri Hornáde 200 €/ s DPH 27.05.2019 F112/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
59/19 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9.6.2019, Trstené pri Hornáde 450 €/ s DPH 27.05.2019 F89/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
60/19 Mestský dychový orchester Chemlon, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné   vystúpenie Mestského dychového orchestra Chemlon v rámci podujatia, krajský festival dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9,6.2019 o 16:00 hod. , Trstené pri Hornáde 320 €/ s DPH 27.05.2019 F85/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
61/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu, v rámci krajského festivalu dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9.6.,2019 o 16:00 hod, Trstené rpi Hosrnáde

120 €/ s DPH

80 €/ s DPH

27.05.2019 F95/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
62/19 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice 35555777 zabezpečenie úžitkovej vody v rámci údržby Siene slávy a areálu pamätníka Víťazstva na Darovskom priesmyku   -------- 27.05.2019  --------- Dargov Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením

63/19

elektronická

Rengl, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica 35877979 výlep plagátov v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 140,58 €/ s DPH  29.05.2019 F114/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
64/19 elektronická UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 150 ks 600 €/ s DPH 31.05.2019 F78/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
65/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 identifikačné náramky 2100 ks, potlač v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 0,046/ ks/ bez DPH 31.05.2019 F81/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
66/19 MOSCATO s.r.o., Osloboditeľov 158, Trstené pri Hornáde 46427643 zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účinkujúcich v rámci podujatia Krajský festival dychových hudieb 200 €/ s DPH 04.06.2019 F97/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
67/19 PARIMUCHA, s.r.o., Jána Francisciho 1702/27, 05401 Levoča 50083082 zabezpečenie prepravy pre účinkujúcich DH Vlašanka, Spšské Vlachy 250 €/ s DPH 05.06.2019 F82/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
68/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci podujatia Fanfarafest 36,60 €/ s DPH 07.06.2019 F84/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
69/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučenie a ozvučovacie služby v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti  860 €/ s DPH 07.06.2019 F92/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
70/19

STIMO, MIKO-OS s.r.o., 04445 Svinica 281, prevádzka: Svinica 146

36827649 krovinorez, silon, prilba  849€/ s DPH 11.06.2019 F86/2019  Dargov  Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
71/19 JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary 36238546 WC a sanitárna technika v počte 2ks v rámci podujatia Abovkś folklórne slávnosti - Skároš amfiteáter 144€/ s DPH  11.06.2019 F87/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
72/19 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučenie v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti - Skároš 400 €/ s DPH 11.06.2019 F93/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
73/19 Zuzana Bobríková, kpt.Jareoša 779/5, 04022 Košice  51847051  moderovanie v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce, dňa 16.6.2019  150 €/ s DPH 11.06.2019 F99/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
74/19 Jozefína Štefančíková, Jána Bottu 2, 07101 Michalovce 37318063 predvádzanie remesla na Abovských folklórnych slávnostiach, dňa 16.6.2019 70 €/ s DPH 13.06.2019 F101/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
75/19 Internáty A. Garbana, Werferova 10, 04115 Košice 00164119 ubytovanie zahraničných hostí na AFS 2019 z 15.6.2019 na 16.6.2019 267 €/ s DPH 13.06.2019 F90/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
76/19 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra v rámsi AFS 2019, dňa 16.6.2019 400 €/ s DPH 13.06.2019 F96/2019 AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
77/19 Ekofriendly Farm s.r.o., Hlavná 102, 04001 Košice 47552123

zabezpečenie travy( raňajky) pre účinkujúcich zahraničný súbor, 16.6.2019 na podujatie AFS

125 €/ s DPH 13.06.2019 F106/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
78/19 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, Myslava, 04016 50692917 preprava v rámci podujatia AFS Euro folk Rozhanovce 2019, dňa 15.6.2019 132 €/ s DPH 14.06.2019 F102/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
79/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie pitného režimu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 125,58 €/ s DPH 14.06.2019 F103/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
80/19 Leškanič Dušan, autobusova doprava, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 35480653 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 168 €/ s DPH 14.06.2019 F108/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
81/19 Ľubomír Šimon, Roľícka 12, 04001 Košice 40185745 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 160 €/ s DPH 14.06.2019 F109/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
82/19 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, Nižná Myšľa 044 15 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 220 €/ s DPH  14.06.2019 F119/2019 AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením

83/19 elektronická

Bdecor, s.r.o., M.R.Št efánika 29/DDunajská streda, 92901, prehobby.sk 44570686 materiál na tvorivé dielne 52,55 €/ s DPH 24.06.2019 VPD Remeselníček tábor  Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
84/19 elektronická Marián Božík- pediguj.sk, Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 37021010 materiál na tvorivé dielne 73,70 €/ s DPH 26.06.2019 VPD  Remeselníček tábor  Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
85/19 elektronická UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 145ks 580 €/ s DPH 01.07.2019 F111/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
86/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 107,30 €/ s DPH 18.07.2019 F118/2019 

Remeselníček

tábor

Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
87/19 elektronická Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk
Volgogradská 9 
080 01  Prešov
43072160 materiál na tvorivé dielne 58,70€/ s DPH 18.07.2019  VPD Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
88/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 plátené nákupné tašky 40ks v rámci projektu 0,81 €/ bez DPH/ ks 18.07.2019 F122/2019  Remeslníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
89/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 plátené nákupné tašky 40ks v rámci projektu 0,81 €/ bez DPH/ ks 18.07.2019 F121/2019  Krásny život tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
90/19 elektronická  Bdecor, s.r.o., M.R.Št efánika 29/DDunajská streda, 92901, prehobby.sk 44570686 materiál na tvorivé dielne 76,22 €/ s DPH  18.07.2019 VPD  Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
91/19 elektronická

Ján Drobec,Pekárska 8, Handlová, 972 51, pedig-shop.sk

 
48103080  materiál na tvorivé dielne  61,20 €/ s DPH  18.07.2019 VPD  Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
92/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 5.8-9.8.2019 v reámci denného vidieckého remeselného tábora 250 €/ s DPH 30.07.2019 F132/2019 

Remeselníček tábor

Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
93/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 zabezpečenie stravy v rámci denného vidieckého remeselného tábora 509,50 €/ s DPH  30.07.2019 F131/2019  Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
94/19 MAP-FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice 41004230 preprava detí v rámci denného remeselného tábora 1100 €/ s DPH 01.08.2019 F128/2019  Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
95/19 internetová UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 152ks 608 €/ s DPH 19.7.2019 F124/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
96/19 COOP Jednota, Prešov spotrebné družstvo, Konštantinova 3, 08177 Prešov 00169111 občerstvenie v rámci denného vidieckého tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 05.08.2019-09.08.2019 v UVZ Herľany 189,50 €/ s DPH 09.08.2019 F136/2019  Remeselníček Mgr. Ivan Zezulka, zástupca
97/19 COOP Jednota, Prešov spotrebné družstvo, Konštantinova 3, 08177 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci denného tábora zo socialne znevýhodnených skupín obyvateľstva v dňoch 19.8.2019-23.08.2019 v UVZ Herľany 177,79 €/ s DPH 19.08.2019 F137/2019  Krásny život Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
98/19 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice-Myslava 50692917 preprava detí zo ZŠ Nižná Kamenica dňa 11.09.2019  v rámci podujatia Festival starého umenia 120 €/ s DPH 08.08.2019 F148/2019  Festival starého umenia Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
99/19 ALARMMACHER s.r.o., Zupkova 8, 04022 Košice 46675051 elektro-inštalačné práce v Sieni bojovej slávy v Dargovskom priesmyku 634,43 €/ s DPH 08.08.2019 F133/2019  Dargov Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
100/19 Stoklasa textilní galerie s.r.o., Záhumenní 453/22, 74721 Kravaře u Hlučína, ČR 25877666 materiál na tvorivé dielne 77,62 €/ s DPH 12.08.2019 VPD  Krásny žtivot - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
101/19 E.R.H., s.r.o., Bratislavská 35, 917 02 Trnava 36219479 materiál na tvorivé dielne 92,40 €/ s DPH 12.08.2019 VPD  Krásny život - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
102/19 Tomáš Rencz- Crafftry.sk, Wolgogradská 4796/90, 08001 Prešov 3072160 materiál na tvorivé dielne 91,05 €/ s DPH 12.08.2019 VPD  Krásny život - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
103/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 prenájom priestorovc v UVZ Herľany v dňoch 19-8.-23.8.2019  rámci denného tábora zo socialne znevýhodnených skupín obyvateľstva 300 €/ s DPH 13.08.2019 F142/2019  Krásny život - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
104/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 zabezpečenie stravy v dňoch 19-8.-23.8.2019 v rámci denného tábora zo socialne znevýhodnených skupín obyvateľstva 432,19 €/ s DPH  13.08.2019 F141/2019  Krásny život - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
105/19 Milan Furman, Veľká Nemecká 5/0, Nižná Myšľa, 04415 32560800 preprava detí v dňoch od 19.8.-23.8.2019 v rámci denného tábora zo socialne znevýhodnených skupín obyvateľstva 1 100 €/ s DPH  13.08.2019 F139/2019  Krásny život - tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
106/19 Papier servis s.r.o., Južná trieda 66, 04001 Košice 36577308 kancelárske potreby 230,23 €/ s DPH 14.08.2019 F130/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
107/19 ALARMMACHER s.r.o., Zupkova 8, 04022 Košice 46675051 odborna prehliadka el. zariadenia a skúška el. zariadení v Sieni bjovej slávy v Dargovskom priesmyku 120 €/ s DPH 14.08.2019  F134/2019  Dargov Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
108/19 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 130 ks 520 €/ s DPH 28.08.2019 F138/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
109/19 Beki Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova 180 €/ s DPH 06.09.2019 F147/2019  Festival starého umenia Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
110/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova 240 €/ s DPH 06.09.2019 F157/2019  Festival starého umenia Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
111/19 Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154 divadelné a šermiarske vystúpenie pre deti zo ZŠ  v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova 100 €/ s DPH 06.09.2019 F143/2019  Festival starého umenia Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
112/19 Michalovský šermiarsky spolok, Farská 20, 07101 Michalovce 42322839 ukážka stredovekého života a dobových atrakcií  v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova 650 €/ s DPH 06.09.2019 F168/2019  Festival starého umenia Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
113/19 OZ-Slavonic Dance Theater, Bencúrová 13, 04001 Košice 42106958 vystúpenie p. Jána Hrubovčáka  v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici 100 €/ s DPH 12.09.2019 F184/2019  Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
114/19 KONJA OZ., Exnárová 8, Košice 04022 50459155 vystúpenie študenta z konzervatória Jozefa Adamoviča, dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici 50 €/ s DPH 12.09.2019 F156/2019  Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
115/19 OZ-Slavonic Dance Theater, Bencúrová 13, 04001 Košice 42106958 vystúpenie skupiny MUSICI Košice  v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici 300 €/ s DPH 12.09.2019 F153/2019  Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
116/19 Spolok šarišských šermiarov SARUS, Kapušany 5, 08212 Prešov 36157163 vystúpenia Ohňová shou v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici 300 €/ s DPH 12.09.2019 F149/2019  Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
117/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia  v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 13.09.2019 v Nižnej Kamenici a 15.9.2019 vpo Svinici 141,92 €/ s DPH 13.09.2019 F146/2019  Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
118/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 toaletný papier, poháre -plastové, papierové 26,01 €/ s DPH 13.09.2019 F145/2019 Festival starého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
119/19 Košický spevácky zbor učiteľov, Hlavná 68, 04001 Košice 31957072 vystúpenie Košického speváckeho zboru učiteľov v ráci podujatia 350 €/ s DPH 13.09.2019 158/2019  Festival stžarého umenia Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
120/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 ubytovanie v UVZ Herľany pre 5 osôb od 23.9.-28.9.2019 v rámci projektu 12,25€/ osoba/1 noc 18.09.2019  

História Abova v umeleckej tvorbe

Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
121/19 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice 00397610 5x raňajky a 5x večere pr 5 osôb od 23.9.-28.9.2019 v rámci projektu

raňajky 3€/osoba/1deň

večera 4,50 €/osoba/1deň

18.9.2019 F175/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
122/19 Beki Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov v rámci projektu 50 €/ s DPH 18.09.2019 F150/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
123/19 Obec Ďurkov, Obecný úrad Ďurkov 274, 04419 Ruskov 00324132 prenájom exteriérových priestorov, park pred kultúrnym domom s priľahlími objektmi v rámci projektu 100 €/ s DPH 18.09.2019 162/2019 História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
124/19 TRANSWOOD, s.r.o., Moldavská cesta 8, 04011 Košice 43981968 5 ks drevo ( dub) 2m dlhé, 60 priemer v rámci projektu 850 €/ s DPH 19.09.2019 F151/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
125/19 Obec Ďurkov, Obecný úrad Ďurkov 274, 04419 Ruskov 00324132 obedy v kuchyni ZŠ Ďurkov pre 5 osôb od 23.9.-27.9.2019 v rámci projektu 125 €/ s DPH 19.09.2019 F176/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
126/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci projektu 24,91 €/ s DPH 23.09.2019 F167/2019 História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
127/19 Beki Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač brožúry v rámci projektu 19-420-03920, brožúra formát A5, 700 ks 0,68 €/ bez DPH/ks 25.09.2019 F185/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
128/19 Obec Ďurkov, Obecný úrad Ďurkov 274, 04419 Ruskov 00324132 preprava zhotovených sôch do obce Svinica, Košický Klečenov, Bidovce a Nižná Kamenica v rámci projektu 150 €/ s DPH 23.09.2019 F244/2019 História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
129/19 RAMcom, Poštová 14, 04001 Košice 43889395 servis EPSON L386 43,20 €/ s DPH 20.09.2019 F155/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
130/19 RAMcom, Poštová 14, 04001 Košice 43889395 náhradne náplne do tlačiarní EPSON L 386, 4 sady 8 €/ s DPH 25.09.2019 F160/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
131/19 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 176 ks. 820 €/ s DPH 25.09.2019 F159/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
132/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 69,70 €/ s DPH 02.10.2019 F164/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
133/19 CENTROGLOB, s.r.o., Stará Prešovská 10, 04001 Košice 1 31653413 moridlo s voskovým efektom HYDROCROM XHT 609, 10l. 80,78 €/ s DPH 02.10.2019 F65/2019   Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
134/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu  52,51 €/ s DPH 07.10.2019 F171/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
135/19 Silvia Pitoňáková, Si Gou Pro, Vyšná Čaj 102, 04416 50299336 kamerové služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci projektu 19-441-00581, krorý sa uskutoční 19.10.22019 o 17.30 v KD Košická Polianka 140 €/ s DPH 07.10.2019 F194/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
136/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov v rámci projektu 19-441-00581

80 €/ s DPH

07.10.2019 F188/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
137/19 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441 00324353 nájom priestorov-sála KD, šatne v rámci projektu 19-441-00581, krorý sa uskutoční dňa 19.10.2019 o 17:30 v KD Košická Polianka 200 €/ s DPH 07.10.2019 F182/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
138/19 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441 00324353 zabezpečenie stravy, občerstvenia pre priamych účinkujúcich v rámci projektu 19-441-00581, ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2019 o 17:30  v KD Košická Polianka 130 €/ s DPH 07.10.2019 F183/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
139/19 Daniel Demjan, DEMJAN BUS, Ubľa 55, 06773 43894305 preprava účinkujúcich MSS Harčare a ŽFSS Harčarki z Pozdišoviec do Košickej Polianky v rámci projektu 19-441-00581, ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2019 o 17:30 v KD Košická Polianka 0,80 €/ bez DPH/ 1km 07.10.2019 F188/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
140/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 žiarovky a hygienické potreby 42,62 €/ s DPH 15.10.20219 F172/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
140/II/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 113,45 €/ s DPH 15.10.2019 F193/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
141/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 extérierové tabule rozmer A2, 5 ks v rámci projektu 19-420-0392 9,50 €/ bez DPH/ ks 16.10.2019 F174/2019  História Abova v umeleckej tvorbe Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
142/19 MO MS Pozdišovce, Pozdišovce  399, 07201 Pozdišovce 00179027284 vystúpenie MSS Harčare a ˇYFSS Harčarki z Pozdišoviec v rámci projektu 19-441-00581, ktorý sa uskutoční 19.10.2019 o 17:30 v KD Košická Polianka 300 €/ s DPH 17.10.2019 F177/2019  Co stare pametaju , mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
143/19 OZ PARADNE ŇEVESTI, Abovská 106/39, 04413 Valaliky 51873109 folklórne vystúpenie ŽSS PARADNE ŇEVESTI z Valalik v rámci projektu 19-441-00581, ktorý sa uskutoční 19.10.2019 o 17:30 v KD Košická Polianka 120 €/ s DPH 17.10.2019 F184/2019  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
144/19 KONEX ELEKTRO, Dopravná 1, 04013 Košice 31680569 10 ks LED žiaroviek ORO- AR111-GU10-BASIC-14W-WW ( Teplé) 7, 34 €/ ks 23.10.2019 F179/2019  Sieň bojovej slávy Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
145/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 plagáty A3-25ks, letáky A5-300 ks, pozvánky 50ks v rámci projektu Zborový spev Abova, ktorý sa uskutoční 27.10.2019 o 15:00 v evanjelickom kostole v Budimíri  110 €/ s DPH 15.10.2019 F220/2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
146/19 Milan Furman, Veľká Nemecka 5/0,Nižná Myšľa 04415 32560800 preprava účinkujúcich v rámci projektu 19-442-01164, ktorý sa uskutočnil 27.10.2019, so začiatkom o 15:00 hod. v evanjelickom kostole v Budimíri po trase Geča-Budimír a späť 150 e/ s DPH 15.10.2019 F196/2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
147/19 PEPETOUR, s.r.o., Napajadlá 5, 04012 Košice 47603011 preprava účinkujúcich v rámci projektu 19-442-01164, ktorý sa uskutočnil 27.10.2019, so začiatkom o 15:00 hod. v evanjelickom kostole v Budimíri po trase Košice-Budimír a späť 150 €/ s DPH 15.10.2019 F186/2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
148/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci projektu 19-442-01164, ktorý sa uskutoční 27.10.2019 o 15:00 hod v evanjeliskom kostole v Budimíri 97,14 €/ s DPH 15.10.2019 F190/2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
149/19 Silvia Pitoňáková, Si Gou Pro, Vyšná Čaj 102, 04416 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci projektu 19-442-01164, ktorý sa uskutoční 27.10.2019 o 15:00 hod. v evenjelickom kostole v Budimíri 160 €/ s DPH 15.10.2019 F197/2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
150/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 poháre papierové 12ks bal./ 1ks bal´-10ks 33,80 €/ s DPH 15.10.2019 F189//2019  Zborový spev Abova Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
151/19 elektronická UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 110 ks 550 €/ s DPH 30.10.2019 F191/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
152/19 elektronická STOCI s.r.o., Angyalova 465/83, 96701 Kremnica 44418957 drevené krosná, priadza, materiál na tkanie v rámci projektu MKSR-Pookrejme 97,60 €/ s DPH 06.11.2019 VPD Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
153/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 krosná 193,80 €/ s DPH 06.11.2019 F209/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
154/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 obrusy PVC 12ks v rámci projektu ĽRT 41,88 e/ s DPH 06.11.2019 F195/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
155/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 plátené nákupné tašky P1216406, 30 KS, v rámci projektu, ktorý sa uskutoční od 17.11.-15.12.2019 0,81 €/ bez DPH 11.11.2019 F199/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
156/19 elektronická SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 2719/16, 08001 Prešov 47777869 môj prvý tkáčsky stav, hrnčiarske kruhy pre detzi, hlina do hrnčiarského kruhu 145,98 €/ s DPH 11.11.2019 VPD Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
157/19 elektronická Ján Drobec, Pekárska 8, Handlová 97251 48103080 materiál na tv.dielne ( pedig), v rámci projektu MKSR Pookrejme 91,40 € s DPH 11.11.2019 VPD 164 Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
158/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačných materiálov v rámci projektu 19-452-00640, k podujatiam Betlehemci, tanečný Abov 130 €/ s DPH 11.11.2019 F2014/2019  Žijeme na Abova-tancujeme, spievame, tvoríme... Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
159/19 elektronická Mydlový svet, Ľ. Stárka 2150/16, 911 05 Trenčín 48261653 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu MKSR Pookrejme 91,54 €/ DPH 11.11.2019 F199/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
160/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 19-452-00640 81,47 € s DPH 11.11.2019 F202/2019 Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
161/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál td. 27,83 € s DPH 11.11.2019 F203/2019  KCA Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
162/19 Obecný úrad Košické Oľšany, Košické Olšany 118, 04442 Rozhanovce 00324361 prenájom kultúrneho domu v rámci projektu 19-452-00640 v dňoch 15.11.2019 a 22.11.2019 200 e/ s DPH 14.11.2019 F200/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
163/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu 19-452-00640, ktorý s uskutoční v dňoch 15.11.2019 a 22.11.2019 v KD Košické Olšany 92,50 €/ s DPH 14.11.2019 F206/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
164/19 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 preprava účastníkov podujatia, v rámci projektu 19-452-00640, preprava dňa 15,11.2019 na trase Košice-Bidovce-Košické Olšany a späť 120 €/s DPH 14.11.2019 F215/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
165/19 Vodárne 36570460  zabezpecenie vody v rámci údržby pamätníka na Dargove 143,60 €/ s DPH  11.11.2019 F245/2019  Sien  bojovej slávy Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
166/19 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava deti ZŠ V rámci projektu 19-452-00640, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.11. a 22.11.2019 v KD Košické Olšany 350 €/ s DPH 14.11.2019 F230/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
167/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 fotografické slu-žby v rámci projektu 19-452-00640, ktorý sa uskutoční 15.11. a 22.11.2019 so začiatkom o 9:00 v KD Košické Olšany 80 €/ s DPH 14.11.2019 F216/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
169/19 Obec Bidovce, Ocú Bidovce, Ing. Pavol Azari, Bidovce 210, 04445 00323977 nájom interiérových priestorov ( sála KD,WC, šatne v rámci projektu 19-452-00640 dňa 21.11.2019 130 €/ s DPH 19.11.2019 F219/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
170/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie pre účinkujúcich v rámci projektu 19-452-00640, ktorý sa uskutoční 22.11.2019 v KD KošickéOlšany 45,13 €/ s DPH 21.11.2019 F205/2019  Betlehemci Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
171/19 elektronická Karol Mészáros - MEDE
Malý Lég 167
930 37 Lehnice
36895202 medzistienky, knôt 79,35 €/ s DPH 26.11.2019 VPD  Košické rozprávkové Vianoce Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
172/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorie dielne 108,25 €/ s DPH 28.11.2019 F208/2019  Košické rozprávkové Vianoce Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
173/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 propagačné materiály: roll up, bulletin 186 €/ s DPH 02.12.2019 F223/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
174/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne 36,50 €/ s DPH 02.12.2019 F213/2019  Košické rozprávkové Vianoce Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
175/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 matariál na tvorivé dielne v rámci projektu 19-452-00642 38,81 €/ s DPH 02.12.2019 F212/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
176/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 vrecia na odpad, misky a sáčky 9,50 €/ s DPH 02.12.2019 F211/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
177/19 GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne 304 €/ s DPH 02.12.2019 F214/2019  Košické rozprávkové Vianoce Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
178/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 dotlač knihy Spomienky z Dargovského bojiska 250 ks 1974 €/ s DPH 02.12.2019 F217/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
179/19 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 93ks 465 €/ s DPH 02.12.2019 F222/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
180/19 BEKI DESING s.r.o., Repíková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 hrnčeky 100 ks-kovový vintage s tampónovou potlačou a výpalom 326,40 €/ s DPH. 02.12.2019 F238/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
181/2019 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínová 3, 08177 Prešov 00169111 občerstvenie a pitný režim pre účinkujúcich na podujatie Vianočný koncert v Ruskove 16,11 €/ s DPH 06.12.2019 F232/2019 Vianočný koncert Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
182/2019 BONA FIDE o.z., Gorkého 2, 04001 KJośice 31310711 prenájom priestorov na podujatie Škola tanca - Tanečný Abov, ktoré sa uskutoční 9.12.2019 o 19:30. 200 € s DPH 06.12.2019 F243/2019 Škola tanca Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
184/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 mozaika 103,70 €/ s DPH 09.12.2019 F224/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
184/II/19 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínová 3, 08177 Prešov 00169111 občerstvenie  50,56 e/ s DPH 09.12.2019 F233/2019  Škola tanca Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
185/19 Murin Róbert - Abyss, Prúdová 20, 04001 Košice 10765662  magnetky v počte 500 ks 0,25 €/ ks 11.12.2019 F239/2019  Sieň bojovej slávy Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
185/II/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu 72,12 e/ s DPH 11.12.2019 F228/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
186/19 RAMcom, s.r.o., Poštopvá 14, 04001 Košice 1 43889395 tonery do tlačiarne HP: žltá. azúrová, purpurová 756 €/ s DPH 16.12.2019 F235/2019   Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
186/II/19 GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 36185108 materiál na tvorivé dielne 66,62 €/ s DPH 10.12.2019 F227/2019  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
187/19 ELEKTROSPED o.s., Pestovateľská 13, 02104 Bratislava   3ks tablety 199,66 €/ s DPH 16.12.2019 F236/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
187/II/19 GINKA s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámcoi projektu MKSR -Pookrejme 116,26 €/ s DPH 10.12.2019 F226/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
188/19 ELEKTROSPED o.s., Pestovateľská 13, 02104 Bratislava   rýchlovarné kanvice Sencor, Rohnson

15,99 €

19,76 e

16.12.2019 F237/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
188/II/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 materiál na tvorivé dielne v rámci projektu MKSR Pookrejme 26,86 €/ s DPH 10.12.2019 F225/2019  Pookrejme Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA
189/19 OBALEX- Košice, s.r.o., Klimkovičova 27, 040123 Košice 44129971 hygienické potreby 82,87 e/ s DPH 20.12.2019 F242/2019    Mgr. Ivan Zezulka zástupca KCA