dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019

Číslo obj.    Dodávateľ                     IČO          Predmet        objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal

1/19 

internetová

UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 115 ks

460 €/ s DPH + poštovné

07.01.2019 F3/2019  

Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením

2/19 internetová

 

UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 464 €/ s DPH+poštovné 04.02.2019 F8/2019   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
3/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 pitný režim 22,14 €/ s DPH 08.02.2019 F8/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
4/19 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 588 € 27.02.2019 F13/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
5/19 OZ spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice 31961568 folklórne vystúpenie v rámci Fašiangovej zabíjačky dňa 2.3.2019 o 14:00hod. 150 €/ s DPH 27.02.2019 F17/2019  Fašiangová zabíjačka Košická Polianka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
6/19 Košicky Špivaci, O.Z., Namestie nádeje1, 040 01 Košice 4209656 vystúpenie MSS Košicky Špivaci v rámci Fašiangovej zabíjačky dňa 2.3.2019 o 14:00hod. 150 €/ s DPH 27.02.2019 F14/2019  Fašiangová zabíjačka Košická Polianka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
7/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci podujatia, dňa 8.3 o 17:00hod a 8.3.2019 o 14:00 hod. v KD Sady nad Torysou 200 €/ s DPH 07.03.2019 F23/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
8/19 Obec Sady nad Torysou, Byster 189, 044 41 Sady n. Torysou   nájom sály KD v rámci podujatia, dňa 8.3.2019 o 17:00 hod. a 9.3.2019 o 14:00hod. 150 € 07.03.2019 F28/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
9/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci podujatia, dňa 8.3.2019 a 9.3.2019 86,97 €/ s DPH 08.03.2019 F18/2019  Odborný seminár pre spevácke skupiny z regiónu Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/19 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice   kamerové a fotofraficé služby v rámci podujatia krajská súťž sólistou tanečníkov v ľudovom tanci, dňa 31.3.2019 o 13:30 hoid. v KD Bidovce 150 €/ s DPH 21.03.2019 F49/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
11/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov v rámci krajskej s´ˇtaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 100 €/ s DPH 21.03.2019 F24/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
12/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov v rámci krajskej postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel hrajúcich pre deti 120 €/ s DPH 21.03.2019 F27/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
13/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 nákupné tašky s potlačou a grafická a tlačová príprava v rámci podujatia Šaffova ostroha 120 €/ S dph 21.03.2019 F26/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
14/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210   nájom aly KD, WC a šatní v rámci podujatia, dňa 31.03.2019 150 €/ s DPH 21.03.2019 F3/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
15/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci podujatia Šaffova ostroha 49,97 €/ s DPH 27.03.2019 F30/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
16/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie, pitný režim v rámci regionálne postupovej prehliadky v prednese poézie a prózy a divadiel poézie 64.roč.Hviezdoslavov Kubín 22,88 €/ s DPH 27.03.2019 F31/2019  Hviezdoslavov Kubín Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
17/19 Flor Plus s.r.o., .Holubyho 12, Košice, Rožňavská 16, 04011Košice 46302425 ruže GR Athena 30 ks, v rámci podujatia 32,40 €/ s DPH 29.03.2019 F32/2019  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
18/19 elektronická UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 485,76 €/ s DPH 29.03.2019 F29/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
19/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 darčekové predmety k podujatiu, drevená ceruzka s maňuškou, hlavolam 156,60 €/ s DPH 29.03.2019 F34/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
20/20 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102 50299336 kamerové služby, zhotovenie 3 ks DVD záznamu v rámci krajskej postupovej prehliadky dňa 11.4 -12 4.2019 v CVČ Dominoi, Popradská 86, Košice o 9:00 hod 200 €/ s DPH 29.03.2019 F38/2019  Detské divadelné Kośice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
21/19 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011Košice 35542781 zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účastníkov krejskej postupovej prehliadky, dňa 11.4 _ 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice

171,10 €/ s DPH

155 €/s DPH

 

29.03.2019

F44/2019

F45/2019

Dteské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
22/19 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011Košice 35542781 nájom priestorov v rámci krajskej postupovej prehliadky dňa 11.4.- 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice

220 €/ s DPH

160 €/ s DPH 

29.03.2019

F45/2019

F46/2019 

Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
23/19 Eurobus, Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 05263 Spiš.N.Ves 36211079  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky, dňa 12.4.2019 v CVČ Domino , Popradská 86, Košice 420 €/ s DPH  09.04.2019 F52/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
24/19 Dušan Leškanič, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 3580653  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehlidky dňa 11.4. - 12.4.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice  408 E/ s DPH 09.04.2019 F40/2019  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
25/19 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamný panel, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka" 144 €/ s DPH 16.04.2019 F59/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
26/19 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamný panel, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Fanfarafest - krajsky festival dychových hudieb 144 €/ s DPH 16.04.2019 F58/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
27/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 kľučanky s potlačou, grafické práce a tlačová príprava 319,80 €/ s DPH 16.04.2019 F41/2019  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
 28/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučovacie služby v rámci podujatia Dargovská ruža, dňa 28.4.2019 v KD Svivica  450 €/ s DPH 16.04.2019  F50/2019  Dargovská ruža  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
29/19 Zuzana Bobríková, kpt.Jareoša 779/5, 04022 Košice  51847051  moderovanie v rámci podujatia Dargovská ruža  120 €/ s DPH  16.04.2019  F63/2019  Dargovská ruža  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
29/II/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia pre úcastníkov súťažnej prehliadky Dargovská ruža 45,04 €/ s DPH 25.04.2019 F18/2019  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
30/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 tlač plagátov v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka" 57,60 €/ s DPH  29.04.2019 F55/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
31/19  OM Present, Miroslav Orban, Ostravská 1, 04011 Košice 171750575 kemerové služby a výroba DVD zaznamu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolko2019, dňa 16.6.2019 o 13:00 hod. 250 € 30.04.2019 F104/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
32/19 OZ Folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, Košice 04011 00695301 Folklórne vystúpenie FS Čarnica v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry " Abovačka", dňa 19.5.2019 o 13:30 hod 600 € 30.04.2019 F66/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
33/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 tlač pozvánok 150ks a tlač banera 2ks v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka 162,72 €/ s DPH  02.05.2019 F60/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
34/19 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia na veľkoplošných obrazovkách v OC Atrium Optima, Košicer od 5.5. - 8-6.2019 v rámci podujatia Fanfarafest 120 €/ bez DPH 02.05.2019 F65/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
35/2019 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia na veľkoplošnej obrazovke na ul.Palackého, Košice od 5.5. - 8-6.2019 v rámci podujatia Fanfarafest 150 €/ bez DPH 02.05.2019 F64/2019  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
36/19 internetová UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25 31396674 jedálne kupóny 120 ks 480 € 03.05.2019 F54/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
37/19 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca 36179531 výlep plagátov-inštalácia a odstránenie v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka v termíne od 6.5.-19.5.2019 315 €/ s DPH 03.05.2019 F80/2019  Abovačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
38/19 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37, 04416 51556545 výmena batérie a servis alarmu v priestoroch KCA, Bidovce 206 50 € 03.05.2019 F51/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
39/19 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 43889395 oprava a servis tlačiarne Epson L365 28,80 €/ s DPH 03.05.2019 F56/2019    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
40/19 FS Kopaničiar, MSÚ, M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava 00309745 vystúpenie FS Kopaničiar v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, dňa 16.6.2019 v Rozhanovciach 600 €/ s DPH 14.05.2019 F116/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
41/19 Gambus s.r.o., Z.ZGURIŠKY 519/13, 907 01 Myjava 50147587 preprava účinkujúcich FS Kopaničiar v rámci podujatia Abovské Folklórne slávnosti, dňa 16.06.2019 v Rozhanovciach 1 200 €/ s DPH 14.05.2019 F100/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
42/19 BigMedia, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 84104 Bratislava 43999999 reklamné panely 2 ks, tlač a výlep plagátov na obdobie jún 2019, v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, dňa 16.6.2019 288 €/ s DPH 14.05.2019 F83/2019  Abovské folklórne slávnosti Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
43/19 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230  kamerové služby v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 420 € 14.05.2019 F94/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
44/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučovacie služby v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 850 €/ s DPH 14.05.2019 F69/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
45/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  prenájom pódia v rámci podujatia Festival regionálne tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.2019 v Bidovciach 650 €/ s DPH 14.05.2019 F68/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
46/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210 00323977  nájom interierových a exterierových priestorov 300 €/ s DPH 14.05.2019 F70/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
47/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 šálky s podšálkou. gragické práce a potlač šálok 70ks v rámci podujatia Abovačka-festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry 255,60 €/ s DPH 14.05.2019  F62/2019 Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
48/19 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, Nižná Myšľa 044 15 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovačka - festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, dňa 19.5.2019 o 13:30 hod. v Bidovciach 250€/s DPH  14.05.2019 F79/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
49/19 Ciro Trans s.r.o. Povrazová 30, 040 16 Košice 50692917  preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovačka - festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry, dňa 19.5.2019 o 13:30 hod. v Bidovciach 108 €/ s DPH 14.05.2019 F73/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
50/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu v amci podujatia Abovačka 103,44 €/ s DPH 14.05.2019 F74/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
51/19 Obec Bidovce, OcU Bidovce, ing. Pavol Azari, 04445 Bidovce 210 00323977 zabezpečenie občerstvenia pre priamych účinkujúcich v rámci podujatia Festival regionálnej tradičnej ľudovej kultúry Abovačka, dňa 19.05.209 o 13:30 hod. v Bidovciach 150 € 14.05.2019 F71/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
52/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 mikiny 8ks, tričká 9, grafická a tlačová príprava 302,40 €/ s DPH 14.05.2019 F67/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
53/19 Spoločnosť priateľov FS Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košice 31961568 vystúpenie ĽH Jashodná v rámci podujatia, dňa 19.05.2019, si začiatkom o 13:00 hod. 450 €/ s DPH 14.05.2019 F76/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
54/19 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 zabezpečenie opravy remeselných stánkov- náter, oprava poškodených častí a ich výmena 6 ks 250 €/ s DPH 14.05.2019 F77/2019  Abovačka Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
54/II/19 Manuvia Technologies &Media s.r.o., Štúrová 27, 04001 Košice 48277773 prezentácia videopozvánky na veľkoplašnej obrazovke na Staničnom námestí a v OC Otima

150 €/ bez DPH

120 €/ bez DPH

14.05.2019 324 €/ s DPH  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
55/19 GeoStav Košice s.r.o., Košický Klečenov 20, 04445   odkopanie a následné zakrytie potrubia, jeho výmena a dribné stavebné práce súvisiace s odstránením havarijného stavu prívodného potrubia k čerpadlu v areáli Pamätníka oslobodenia víťazstva na Dargove  do 80 €/ s DPH 20.05.2019 F75/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
56/19 elektronická Stoklasa textilná galantéria s.r.o., Záhumenní 453/22, 74721 Kravaře u Hkučína, ČR 25877666 matariál na tvorivé dielne 75,20 €/ s DPH 24.05.2019  VPD AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
57/19 elektronická Tomáš Rencz- Crafftry.sk, Wolgogradská 4796/90, 08001 Prešov 43072160  materiál na tvorivé dielne 78,08 €/ s DPH 27.05.2019  VPD AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
58/19 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Krajský festival dychových hudieb-Fanfarafest, dňa 9.6.2019 o 16:00 hod., Trstené pri Hornáde 200 € 27.05.2019 F112/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
59/19 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9.6.2019, Trstené pri Hornáde 450 €/ s DPH 27.05.2019 F89/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
60/19 Mestský dychový orchester Chemlon, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné   vystúpenie Mestského dychového orchestra Chemlon v rámci podujatia, krajský festival dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9,6.2019 o 16:00 hod. , Trstené pri Hornáde 320 €/ s DPH 27.05.2019 F85/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
61/19 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu, v rámci krajského festivalu dychových hudieb Fanfarafest, dňa 9.6.,2019 o 16:00 hod, Trstené rpi Hosrnáde

120 €/ s DPH

80 €/ s DPH

27.05.2019 F95/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
62/19 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice 35555777 zabezpečenie úžitkovej vody v rámci údržby Siene slávy a areálu pamätníka Víťazstva na Darovskom priesmyku    27.05.2019     Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením

63/19

elektronická

Rengl, Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica 35877979 výlep plagátov v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 140,58 €/ s DPH  29.05.2019 F114/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
64/19 elektronická UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 150 ks 600 €/ s DPH 31.05.2019 F78/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
65/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 identifikačné náramky 2100 ks, potlač v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 0,046/ ks/ bez DPH 31.05.2019 F81/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
66/19 MOSCATO s.r.o., Osloboditeľov 158, Trstené pri Hornáde 46427643 zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účinkujúcich v rámci podujatia Krajský festival dychových hudieb 200 €/ s DPH 04.06.2019 F97/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
67/19 PARIMUCHA, s.r.o., Jána Francisciho 1702/27, 05401 Levoča 50083082 zabezpečenie prepravy pre účinkujúcich DH Vlašanka, Spšské Vlachy 250 €/ s DPH 05.06.2019 F82/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
68/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 občerstvenie v rámci podujatia Fanfarafest 36,60 €/ s DPH 07.06.2019 F84/2019  Fanfarafest Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
69/19 Tolfi Sound Servis, Ladislav Tóth, Budulovská 251/33, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524  ozvučenie a ozvučovacie služby v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti  860 €/ s DPH 07.06.2019 F92/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
70/19

STIMO, MIKO-OS s.r.o., 04445 Svinica 281, prevádzka: Svinica 146

36827649 krovinorez, silon, prilba  849€/ s DPH 11.06.2019 F86/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
71/19 JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary 36238546 WC a sanitárna technika v počte 2ks v rámci podujatia Abovkś folklórne slávnosti - Skároš amfiteáter 144€/ s DPH  11.06.2019 F87/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
72/19 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučenie v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti - Skároš 400 €/ s DPH 11.06.2019 F93/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
73/19 Zuzana Bobríková, kpt.Jareoša 779/5, 04022 Košice  51847051  moderovanie v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Rozhanovce, dňa 16.6.2019  150 €/ s DPH 11.06.2019 F99/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
74/19 Jozefína Štefančíková, Jána Bottu 2, 07101 Michalovce 37318063 predvádzanie remesla na Abovských folklórnych slávnostiach, dňa 16.6.2019 70 €/ s DPH 13.06.2019 F101/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
75/19 Internáty A. Garbana, Werferova 10, 04115 Košice 00164119 ubytovanie zahraničných hostí na AFS 2019 z 15.6.2019 na 16.6.2019 267 €/ s DPH 13.06.2019 F90/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
76/19 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra v rámsi AFS 2019, dňa 16.6.2019 400 €/ s DPH 13.06.2019  F96/2019 AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
77/19 Ekofriendly Farm s.r.o., Hlavná 102, 04001 Košice 47552123

zabezpečenie travy( raňajky) pre účinkujúcich zahraničný súbor, 16.6.2019 na podujatie AFS

125 €/ s DPH 13.06.2019 F106/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
78/19 CIRO TRANS s.r.o., Povrazová 30, Myslava, 04016 50692917 preprava v rámci podujatia AFS Euro folk Rozhanovce 2019, dňa 15.6.2019 132 €/ s DPH 14.06.2019 F102/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
79/19 COOP Jednota, Prešov spotr.družstvo, Konštantínova 3, 08177 00169111 zabezpečenie pitného režimu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 125,58 €/ s DPH 14.06.2019 F103/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
80/19 Leškanič Dušan, autobusova doprava, Orgovánová 1493/9, 07801 Sečovce 35480653 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 168 €/ s DPH 14.06.2019 F108/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
81/19 Ľubomír Šimon, Roľícka 12, 04001 Košice 40185745 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 160 €/ s DPH 14.06.2019 F109/2019  AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
82/19 Furman Milan, Veľá Nemecká 5/0, Nižná Myšľa 044 15 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce dňa 16.06.2019 220 €/ s DPH  14.06.2019 AFS Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením

83/19 elektronická

Bdecor, s.r.o., M.R.Št efánika 29/DDunajská streda, 92901, prehobby.sk 44570686 materiál na tvorivé dielne 52,55 €/ s DPH 24.06.2019 VPD Remeselníček tábor  Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
84/19 elektronická Marián Božík- pediguj.sk, Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 37021010 materiál na tvorivé dielne 73,70 €/ s DPH 26.06.2019 VPD  Remeselníček tábor  Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
85/19 elektronická UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 145ks 580 €/ s DPH 01.07.2019 F111/2019    Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
86/19 elektronická NOMILAND, s.r.o., Magnezitársa 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 107,30 €/ s DPH 18.07.2019  

Remeselníček

tábor

Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
87/19 elektronická Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk
Volgogradská 9 
080 01  Prešov
43072160 materiál na tvorivé dielne 58,70€/ s DPH 18.07.2019  VPD Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
88/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 plátené nákupné tašky 40ks v rámci projektu 0,81 €/ bez DPH/ ks 18.07.2019 Remeslníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
89/19 Beki Desing, Repiková 279/1,040 17, Košice-Šebastvovce 44340559 plátené nákupné tašky 40ks v rámci projektu 0,81 €/ bez DPH/ ks 18.07.2019 Krásny život tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
90/19 elektronická  Bdecor, s.r.o., M.R.Št efánika 29/DDunajská streda, 92901, prehobby.sk 44570686 materiál na tvorivé dielne 76,22 €/ s DPH  18.07.2019 VPD  Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením
91/19 elektronická

Ján Drobec,Pekárska 8, Handlová, 972 51, pedig-shop.sk

 
48103080   materiál na tvorivé dielne  61,20 €/ s DPH  18.07.2019 VPD   Remeselníček tábor Mgr. Ľubomír Grega, poverený riadením