dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM FAKTÚR V ROKU 2018

Číslo faktúry  Dodávateľ  IČO                     Predmet faktúry              

 Celková

hodnota       

 Dátum prijatia  Číslo objednávky / zmluvy
1/2018 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977  vodné - stočné  75,96 04.01.2018  
2/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio-internet 20,48 €/ s DPH 05.01.2018 9914880185 
3/2018 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 122ks 493,86 €/ s DPH 05.01.2018 obj.1/18
4/2018 Jana Labudová- LBD GASTRO, Húskova 63, 04023 Košice 17172128

strava pre účastníkov podujatia Betlehemský pastieri vzdelávací ateliér

75 €/ s DPH 10.01.2018

obj.97/17

5/2018 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 31592503 úplne znenia ročník  2017 33,96 €/ s DPH 11.01.2018  
6/2018 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 služba -Antik, náklady za telefón za mesiac december/2017 20,72 € 12.01.2018  
7/2018 Východoslovemská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.12.2017-31.12.2017( Sieň bojovej slávy) 615,89 €/ s DPH 15.01.2018  
8/2018 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 95,60 €/ s DPH 24.01.2018 A4254118
9/2018 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 107ks 433,14 €/ s DPH 02.02.2018 obj.2/18
10/2018 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio-internet 20,48 €/ s DPH 07.02.2017 9914880185 
11/2018 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 telekomunikačná služba 1/2018 20,72 € 13.02.2018  
12/2018 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektirna za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 ( Sieň bojovej slávy) 56,44 €/ s DPH 15.02.2017  
13/2018 Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS "HORNÁD"  v rámci 10.roč Fašengovej zabíjačky vo Vyšnom Čaji dňa 10.2.2018 150 €/ s DPH 19.02.2018 obj.3/18
14/2018 Kornélia Cserepesová - ARTWOOD, Smetanov háj 288/16, 92901 Dunajská Streda 45266603 drevená tabuľka , Drevený výrez vajíčko, Vtáčik bacuľatý, Drevený scrapbook tabuľka mini, Drevený výrez vajíčko menšie, Doprava ( materiál na tvorivé dielne) 58,75 €/ s DPH 23.02.2018 obj.4/18
15/18 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 35974133 kancxelárske kreslo AGGESTRU 75 €/ s DPH 26.02.2018 obj.5/18
16/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 nedoplatok za elektrinu a vykurovanie (AB Č.206) 79,39€/ s DPH 28.02.2018  
17/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 95,20 €/ s DPH 28.02.2018 A4254118
18/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 112 ks 453,38 €/ s DPH 05.03.2018 obj.6/18
19/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio-internet 20,489 €/ s DPH 05.03.2018 9914880185 
20/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 trelekomunikačná služba 2/2018 20,72 €/ s DPH 13.03.2018  
21/18 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 ( Sieň bojovej slávy) 119,39 €/ s DPH 14.03.2018  
22/18 MEDIATEL spol.s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35859415 Mobilný balíček, PPNET/ONLINE 723 €/ s DPH 19.03.2018  
23/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 105,69 €/ s DPH 26.03.2018 A4254118
24/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 140 ks 566,72 €/ s DPH 03.04.2018 obj.7/18
25/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio-internet 20,48 €/ s DPH 09.04.2018 9914880185 
26/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 telekominikačná služba 3/2018 20,72 €/s DPH 09.04.2018  
27/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov / plagáty, pozvánky, rollup/ v rámci súťaže Šaffova ostroha 2018 105,22 €/ s DPH 12.04.2018 obj.12/18
28/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 grafické práce a tlač propagačych materiálov: bulletin, plagáty, pozvanky v rámci krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. 14.04.2018 120 €/ s DPH 12.04.2018 obj.13/18
29/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 grafické práce, tlač 150 ks pexeso v rámci krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. - 14.04.2018 140,40 €/ s DPH 12.04.2018 obj.14/18
30/18 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 044 16 Vyšný Čaj 50299336 fotografické služby a zhotovenie fotodokumentácie v rámci Krajskej súťaže Detské divadelné Košice 13. - 14.04.2018 80 €/s DPH 20.04.2018 obj.17/18
31/18 Vychodoslovenská energetikaa.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 ( Sieň bojovej slávy) 112,93€/ s DPH 20.04.2018  
32/18 Spoločnosť priateľov folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 040 22 Košice 31961568 zapožičanie 10 ks ľudových krojov a zabezpečenie výstavy ľudových krojov 100 €/ s DPH 23.04.2018 obj.10/II/18
33/18 FLOR PLUS s.r.o., Rožňavská 16, 04011 Košice - prevádzka Holubyho 12, Košice 46302425 30ks žlté ruže pre priamy účastníkov Šaffovej ostrohy 2018 36,00 €/ s DPH 24.04.2018 obj.15/18
34/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 nájom priestorov KD v rámci podujatia Šaffova ostroha 2018 dňa 08.04.2018 150 € / s DPH 24.04.2018 obj.9/18
35/18 Jaroslav Pinkovský, autobusová doprava, Pavlovce nad Uhom, Cintorínska 433/16 45008761 doprava osôb na trase Vinné-Trebišov-Košice Popradká 86 a späť, stojné  v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 13.04.2018 281,00 €/ s DPH 24.04.2018 obj.19/18
36/18 eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 040 04 Košice 36211079 prepravaosôb n atrase Spišská Nová Vec, Poráč, Košice Popradská 86 a späť,  v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 14.04.2018 405 €/ s DPH 25.04.2018 obj.21/18
37/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 102,64 €/ s DPH 25.04.2018 A4254118
38/18 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 kulturaabova.sk (.sk doména) od 10.05.2018 do 10.05.2019 14,28 €/ s DPH 26.04.2018  
39/18 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 093 01 Vranou nad Topľou 50642430 hudobný sprievod v rámci podujatia Šaffova ostroha dňa 8.4. 2018 450 €/ s DPH 26.04.2018 obj.10/18
40/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie podujatia  na EP POPRADSKÁ 86, Košice - Detské divadelné Košice dňa 13.04.2018 200 €/ s DPH 27.04.2018 obj.22/18
41/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie podujatia Detské divadelné Košice dňa 14.04.2018 na EP Popradská 86 v Košiciach 180 €/s DPH 27.04.2018 obj.22/18
42/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice 35542781 zabezpečenie občerstvenia na podujatie Detské divadelné Košice dňa 13. - 14.04.2018 285,40 €/ s DPH 30.04.2018 obj.23/18
43/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101 Bratislava 31396674 jedálne kupońy 80ks 323,84 €/s DPH 02.05.2018 obj.29/18
44/18 Furman Milan, Veľká nemecká 5/0, 044 15 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich na trase Ruskov-Haniska-Košice Popradská 86 a späť dňa 13.04.2018 v rámci podujatia Detské divadelné Košice 145 €/ s DPH 04.05.2018 obj.20/18
45/18 BEKI Desingn, s.r.o., Repíkova 219/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 tlač a výroba plagátov a pozvánok v rámci podujatia 48. Dargovská ruža 50 €/s DPH 04.05.2018 obj.24/18
46/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio-internet 20,48 e/s DPH 07.05.2018  
47/18 CWR SK s.r.o., Penzión GRAND,Kováčska 65, Košice 47089920 ubytovanie v termíne 12.04. - 13.04.2018 ( dvojposteľová izba, mestský polpatok) v rámci podujatia Detské divadelné Košice dňa 13.04. - 14.04.2018 94 €/s DPH 07.05.2018 obj.16/18
48/18 Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 kultruraabova ( The Hosting) od 08.05.2018 do 08.05.2019 35,92 €/s DPH 09.05.2018  
49/50 REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, Košice - prevádzka Južná trieda 48, Košice 47619511 juta, plátno režné/ žehliace 48,23 €/s DPH 15.05.2018 obj.38/18
50/18 Spolok Dychová hudba HORNÁD, Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS Hornád v rámci 73 výročia ukončenia 2.sv. vojny dňa 9.5.2018 v Dargovskom priesmyku 150 €/s DPH 17.05.2018 obj.33/18
51/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 28,36 €/ s DPH 17.05.2018  
52/18 Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 00324761 prenájom sály KD, šatní a toaliet na podujatie 48. ročníka Dargovskej ruže, konanej dňa 29.04.2018 150 € 17.05.2018 obj.27/18
53/18 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby kampaň Fanfarafest v termíne 01.05. - 31.05.2018 192,00 €/ s DPH 17.05.2018 obj.25/18
54/18 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice 51633230 kamerové služby v rámci podujatia Šaffova ostroha 2018 150 € 18.05.2018 obj.8/18
55/18 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice 51633230 kamerové služby v rámci podujatia Detské divadelné Košice 2018 200 € 18.05.2018 obj.18/18
56/18 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice 51633230 kamerové služby v rámci podujatia Dargovská ruža 2018 150 € 18.05.2018 obj.28/18
57/18 Techologies & Media s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice 1 46277773 odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4krát za hodinu, v priestoroch Aupark a Optima KE v rámci podujatia Fanfarafest - prehliadka dychových hudieb. Trvanie: od 4.5.2018 do 10.6.2018 144 €/ s DPH 18.05.2018 obj.32/18
58/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 1ks banner laminovaný, priama tlač UV tlač, 1 ks PVC plast 5mm, priama tlač rozmer 1000x600mm 22,80 €/ s DPH 22.05.2018 obj.37/18
59/18 Techologies & Media s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice 1 46277773 odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4krát za hodinu v rámci podujatia 50 roč. Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018. Trvanie : od 16.05 do 17.06.2018 144 €/ s DPH 24.05.2018 obj.39/18
60/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 101,20/€/ s DPH 25.05.2018  
61/18 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 100,95 €/ s DPH 01.06.2018

internetová 41/2/18

62/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 101 ks 408,85 €/ s DPH 05.06.2018 obj.48/18
63/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 20,48 €/ s DPH 08.06.2018  
64/18 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby kampaň Abovské folklórne slávnosti v termíne 01.05.- 31.05.2018 192 €/ s DPH 11.06.2018 obj. 40/18
65/18 Hornosrnianská dychovka, Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie 51225492 vystúpenie dychovej hudby v rámci krajského festivalu Fanfarafest, dňa 10.06.2018 500 € 11.06.2018 obj. 52/18
66/18 RENGL Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banskjá Bystrica 35877979 kampaň: SK002111 Abovské folklórne slávnosti ( 3.6.2018 - 17.6.2018) 226,80 € 11.06.2018 obj.60/2/18
67/18 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby kampaň A bovské folklórne slávnosti v termíne 01.06. - 30.06.2018 480 €/ s DPH 13.06.2018 obj.40/18
68/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 identifikačné náramky Abovské folklórne slávnosti 149,76 €/ s DPH 13.06.2018 obj.45/18
69/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 28,88 €/ s DPH 13.06.2018  
70/18 FS Podpoľanec, Obrancov mieru 1, 962 12 Detva 30231299 vystúpenie FS Podpoľanes v rámci 50roč. Abovských folklórnych slávnosti-Euro Folk Rozhanovce2018- 17.6.2018 600 € 18.06.2018 obj.59/18
71/18 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 00324655 Prenájom amfiteátra v rámci Abovských folklórnych slávností Euro Folk Rozhanovce 2018, dňa 17.06.2018 400 € 18.06.2018 obj.61/18
72/18 Zuzana Sénašiová, Ráztočná 20113/6A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 47159154 organizácia exteriérovej výstavy Party v 21.storočí v rámci 50.roč. Abovských folklórnych slávností Eurofolk Rozhanovce 2018 650 € 18.06.2018 obj.58/18
73/18 Orban Miroslav, Ostravská 1, 04011 Košice11 171750575 kamerové služby, výroba DVD nosiča z podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018, dňa 17.6.2018 250 € 18.06.2018 obj.42/18
74/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 telekomunikača služba 4/2018 20,72 € 18.06.2018  
75/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 5/2018 20,72 € 18.06.2018  
76/18 PUĽS, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 42080649 predstavenie PUĽS-u na 50.Abovských folklórnych slávnostiach dňa 17.6.2018 1500 € 18.06.2018 obj.26/18
77/18 Múzeum a KC južného Zemplína, M.R.Štefánika 257/65, 07501 Trebišov 31297706 prezentácia remesla pre verejnosť pletenie lana - tradičné ľudové remeslo dňa 17.6.2018 150 € 18.06.2018 obj.47/18
78/18 Tomáš Dolný - tombus, Sládkovičova 735/5, Spišské Vlachy, 05361 46720359 preprava DH Vlašanka, autobusom SN-111DA, z dňa 10.06.2018, na trase Spišské Vlachy- Trstené pri Hornáde a späť  250 €/ s DPH 18.06.2018 obj.53/18
79/18 Bodnar Vitaliy, Pri prachárni 11, 04011 Košice 44996730 preprava účinkujúcich v rámci krajského festivalu dychových hudieb FANFARAFEST v Trstenom pri Hornáde, dňa 10.6.2018 150 € 18.06.2018 obj.54/18
80/18 Silvia Pitoňáková, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové služby a zhotovenie DVD záznamu v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST zo dňa 10.,06.2018 v Trstenom pri Hornáde 200 € 18.06.2018 obj.57/18
81/18 Silvia Pitoňáková, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 fotografické služby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST zo dňa 10.,06.2018 v Trstenom pri Hornáde 80 € 18.06.2018 obj.57/18
82/18 SAVRIA n.o., Stromova 10, 040 01 Košice 45736782 vystúpenie DH Hornád dňa 10.6.20185, vystúpenie speváckej skupiny Jahôdky 10.06.2018 v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST 350 € 18.06.2018 obj.55/18
83/18 Ing.Hanna Fučková-FABUS, Kysucká 20, 04011 Košice 41004230 preprava osôb dňa 17.6.2018 Košice-Kokšov Bakša-Krásna-Rozhanovce a späť, čakanie 8 hod. 147 € 22.06.2018 obj.65/18
84/18 Tolfi-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie Abovskźch folklórnych slávností 2018 Eurofolk , dňa 17.6.2018 v Rozhanovciach 900 €/ s DPH 22.06.2018 obj.49/18
85/18 Furman Milan,Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšĺa 32560800 preprava osôb dňa 17.6.2018 na trase Čaňa-Valaliky-Košice-Rozhanovce a späť 265 € 22.06.2018 obj.63/18
86/18 Ciro Trans s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice 50692917 prepravné služby zo dňa 17.06.2018 na ztrase Starozagorská sukr.umelecka škola - Rozhanovce a späť 80 € 22.06.2018 obj.64/18 
87/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 102,06 e/ s DPH 25.06.2018  
88/18 TEMPUS - Media, s.r.o., Železiarenská 49, 040 15 Košice-Šaca 36179531 výlep plagátov obojst. Fanfarafest 29.5.-12.6.2018, inštalácia a odstránenie 57,60 €/ s DPH 25.06.2018 obj.43/18
89/18 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST dňa 10.06.2018 v Trstenom pri Hornáde 250 € 25.06.2018 obj.56/18
90/18 Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia krajský festival mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST, dňa 10.06.2018 v Trstenom pri Hornáde 200 € 25.06.2018 obj.34/17
91/18 VAP TRAVEL, s.r.o., Korytárky 398, 96204 Korytárky 48021595 preprava FS Podpoľanec na Abovské folklórne slávnosti 500 €/ s DPH 29.06.2018 obj.60/18
92/18 ŠTEFI, Štefančíková Jozefína, J.Bottu 2, 07101 Michalovce 37318063 ukážka : tkanie na krosnách v rámci Abovských folklórnych slávností 20018 50 € 29.06.2018 obj.62/18
93/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 OWV Abovské folklórne slávnosti, Veľkoplošná tlač UV- nálepka 1722x550mm 30 €/ s DPH 02.078.2018 obj.44/18
94/18 R.D.TECH., Radoslav Dugas, Jarovnice 246, 08263 34813616 výkon činnosti technika požirnej ochrany (TPO) právnej osoby a bezpečnostného technika za obdobie: prvý polrok 2018 100 € 02.07.2018 obj.
95/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 vodné stočné / KL:20m3/osoba/rok x 6 osôb 75,96 €/ s DPH 06.07.2018  
96/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 122ks 493,86 €/ s DPH 06.07.2018 obj.
97/18 Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 04411 Trstené pri Hornáde 00324817 strava pre účastníkov Krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb FANFARAFEST, dňa 10.06.2018 200 € 16.07.2018 obj.35/18
98/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 6/2018 20,72 € 17.07.2018  
99/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina: 01.06.2018-30.06.2018 29,63 €/ s DPH 17.07.2018  
100/18 RONO FOOD spol.s.r.o., Bardejovská 26, 04011 Košice 44250380 ubytovanie pre účinkujúcich pre FS CEROVINA z cerpotoku( rumunsko) v rámci 50. Abovských folklórny slávností zo dňa 16.06.2018 pre 16 osôb 240 €/ s DPH 23.07.2018 obj.50/18
101/18 RONO FOOD spol.s.r.o., Bardejovská 26, 04011 Košice 44250380 stravovanie pre účinkujúcich pre FS CEROVINA z cerpotoku( rumunsko) v rámci 50. Abovských folklórny slávností zo dňa 16.06.2018 pre 16 osôb 150 €/ s DPH 23.07.2018 obj.51/18
102/18 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice 35555777 dodávka vody: presun, prestoj, čerpanie vody 119,76 €/ s DPH  24.07.2018 obj.68/18
103/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 101,20 €/ s DPH  25.07.2018  
104/18  Vladimír Jánoš-REHAP, Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov  33951462  revízia a servis hasiacich prístrojov  30,94 €/ s DPH  26.07.2018  obj.67/18
105/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 117ks 473,62 €/ s DPH 01.08.2018 obj.el.77/18
106/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 20,48 €/ sDPH 07.08.2018  
107/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet, upomienka 26,37 €/ s DPH 07.08.2018  
108/18 NATURTREND, s.ro., Pravenec 216, 972 16 Pravenec 47230169 odvlhčovač DH 721 MASTER 349 € 09.08.2018 obj.72/18
109/18 BigMedia, spol.s.r.o., Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava 43999999 reklamné služby, tlač 144 €/ s DPH 15.08.2018 obj.69/18
   ZF JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary- Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary 36238546 mobilné WC 2ks 132 €   obj.70/18
110/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 00323977 telekomunikačná služba 7/2018 22,78 € 15.08.2018  
111/18 Obec Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 00324060 prenájom priestorov v rámci regionálnej postupovej súťažnej prehliadky folklórny skupín Nositelia tradícií, dňa 20.5.2018 30 € 16.8.2018 obj.36/18
112/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.07.2018 - 31.07.2018 30,28 €/ s DPH 16.08.2018  
113/18 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 96,95 €/ s DPH 16.08.2018 internetová
114/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre deti v rámci denného tábora Remeselníček 208,66 €/ s DPH 27.08.2018 obj.76/18
115/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 101,20 €/ s DPH 28.08.2018  
116/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu, hygienických poztrtieb na podujatia "Po stopách dargovských bojov " 80,22 €/ s DPH 28.08.2018 obj.84/18
117/18 Banskobystrická horská služba 1999, Cesta na śtadión 32, 97404 Banská Bystrica 35989416 zdravotná asistenčná služba pri kultúrnom podujatí " Po stopách dargovských bojov " 150 € 30.08.2018 obj.74/18
118/18 Mažoretky LABI o.z., Prostejovský 115, 08001 Prešov 42343585 vystúpenie a doprava Mažoretiek Labi, dňa 29.8.2018 na podujatí Po stopách dargovských bojov 200 € 30.08.2018 obj.82/18
119/18 TEMPUS - Media, s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice -Šaca 36179531 propagácia Abovské folklórne slávnosti 344, 40 €/ s DPH 01.09.2018

obj.46/18

obj.41/18

120/18 JOLANA TÓTHOVÁ, TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie podujatia, dňa 29.8.2018 480 €/ s DPH 03.09.2018 obj.83/18
121/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 130ks 526,24 €/ s DPH 03.09.2018 obj.85/18
122/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 07.09.2018  
123/18 MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 069 01 Snina1 36731684 maliarske stojany atelierové 196,90 €/ s DPH 11.09.2018 internetová
124/18 Furman Milan, Veˇká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava detí dňa 20.8. - 24.8.2018  v rámci denného tábora Remeselníček 935 € 06.09.2018 obj.75/18
125/18 Občianske združenie RUSINIJA, Mierová 5157/83, 06601 Humenné 42231523 účinkovanie Mužského speváckeho zboru RUSINIJA v rámci kultúrneho programu "Po stopach dargovských bojovb" 700 € 08.09.2018 obj.80/18
126/18 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200, Košice 00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 20.8.2018 - 24.8.2018 pre detský tábor Remeselníček 250 € 12.09.2018 obj.66/18
127/18 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200, Košice 00397610 stravovanie poskytnuté v UVZ Herľany v termíne 20.8.2018 - 24.8.2018 pre detský tábor Remeselníček 485,28 €/ s DPH 12.09.2018 obj.76/II/18
128/18 Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice 35555777 zapožičanie dočasného dopravného značenia 195,94 €/ s DPH 13.09.2018 obj.79/18
129/18 Spolok Dychová hudba Hornád, Trstenné pri Hornáde 31946895 vystúpenie DH Hornád z Trstenného pri Hornáde dňa 29.08.2018 pri Pamätníku Dargov 200 € 13.09.2018 obj.81/18
130/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina ( 01.08.2018 - 31.08.2018) 50,58 €/ s DPH 14.09.2018  
131/18 ADAX plus, s.r.o., 1.mája 1221, 09301 Vranou nad Topľou 36720674 poskytnutie dobových atrakcií pre deti v rámcci Festivali starého umenia a histórie Abova dňa 23.09.2018 250 € 21.09.2018 obj.86/18
132/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154 vystúpenie divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis dňa 18.9. a 19.9.2018 vo Svinici 200 € 21.09.2018 obj.92/18
133/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, 04011 Košice 35530154 vystúpenie divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis dňa 21.09.2018 v Nižnej Kamenici ( súťaže, ohňová šou) 360 € 21.09.2018 obj.93/18
134/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 tlač plagátov, pozvánok a letákov v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova 110€/ s DPH 21.09.2018 obj.88/18
135/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie v rámci podujatia Festival starého umenia dňe 21.09.2018 v Nižnej Kamenici 126 €/ s DPH 21.09.2018 obj.96/18
136/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 105,76 €/ s DPH 24.09.2018  
137/18 Tomo No Koroko DOJO, Na Homôlke 24, 04413 Valaliky 4251044 vystúpenie a ukážka bojového umenia AIKIDO počads podujatia Po stopách Dargovských bojov dňa 29.08.2018 200 e 24.09.2018 obj.77/18
138/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpeěnie občerstvenia v rámci podujatia Písany a maľovaný Abov- tvorivý ateliér v dňoch 24.až29.09.2018 52,98 €/ s DPH 24.09.2018 obj.97/18
139/18 KONJA o.z., Exnárova č.8, 04022 Košice 50459155 vystúpenie občianského združenia KONJA - študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci podujatia Festival starého umenia a hostórie Abova 21.09.2018 v kaštieli Nižná Kamenica 150 € 24.09.2018 obj.91/18
140/18 Fire Media s.r.o., Rázusova 49, 04001 Košice 51041189 sprostredkovanie vystúpenia rubačov Bucinatores Excelsi 23.09.2018 400 € 28.09.2018 obj.90/18
141/18 Fire Media s.r.o., Rázusova 49, 04001 Košice 51041189 sprostredkovanie vystúpenia Hra na dobových hudobných nástrojov 23.09.2018 100 € 28.09.2018 obj.89/18
142/18 LEO ALBUS, o.z., Pod Hradom 420, 07222 Strážske 42322839 ukážky stredovekej kuchzne spojenú s ochutnévkou jedál v rámci akcie Festival starého umenia a hisórie Abova,dňa 23.09.2018 350 € 28.09.2018 obj.87/18
143/18 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografiské služby v rámci podujatia Festival starého umenia a histórie Abova dňa 21.9.2018 v kaštieli v Nižnej Kamenici a dňa 23.09.2018 v románsko gotickom kostole vo Svinici 300 € 01.10.2018 obj.94/18
144/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 110 ks 445,28 €/ s DPH 02.10.2018 obj.intrnetová 100/18
145/18 Jaroslav Stolár, Kokšov Bakša 270, 04413 32557523 preprava odôb dňa 28.09.2018 135 €/ s DPH 05.10.2018 obj.99/18
146/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 08.10.2018  
147/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.09.2018-30.09.2018 31,80 €/ s DPH 12.10.2018  
148/18 UDI Košice s.r.o., Sady na Torysou 39 36182541 vypracovanie projekti na zúženie rýchlosti na cestnej komunikácii E50 100 €/ s DPH 18.10.2018 obj. 73/18
149/18 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800 prepreva dňa 18. - 19.9.2018 260 € 22.10.2018 obj.95/18
150/18  Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa  32560800  preprava dňa 27.9.2018 na trase Svinica-Skaroš- Dargov a späť 135 € 22.10.2018  obj.98/18
151/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 pitný režim 17,70 €/ s DPH 25.10.2018 obj.104/18
152/18  BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559  výroba a tlač letákov a pozvánok v rámci podujatia Zboroy spev Abova  100 €/ s DPH  25.10.2018  obj.102/18 
153/18  Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 platby za mobil 105,22 €/ s DPH 25.10.2018   
154/18   PEPETOUR s.r.o., Napajadlá 5, 040 12 Košice 47603011  doprava osôb dňa 28.10 z Košíc do Budimíra a späť  150 €  29.10.2018  obj.108/18 
155/18 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37, 044 16 51556545 ozvučovacie služby Festival starého umenia  84 € 29.10.2018 obj.78/18
156/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vývoz obsahu žúmp  155,14 €/ s DPH 29.10.2018 obj.109/18
157/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 120 ks 485,76 €/ s DPH 05.11.2018 obj.inter.110/18
158/18 Zoltán Odler . stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9,04416 48305928 sololitoa podložka 20x20, 130ks 45,50 €/ s DPH 06.11.2018 obj.103/18
159/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 Toner HP čierny, žltý,červený, modrý 878,89 €/ s DPH 09.11.2018 obj.118/18
160/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 09.11.2018  
161/18 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 044 15 Nižná Myšľa 32560800 preprava dňa 28.10.2018 na trase Košice-Budimír-Košice 150 € 09.11.2018 obj.106/18
162/18 Zbor sv. Cecílie, Alžbetina 14, 040 01 Košice 35549084 umelecké vystúpenie Zboru sv.Cecílie na podujatí Žatva duchgovnej piesne- Zborový spev Abova dňa 28.10.2018 350 € 09.11.2018 obj.107/18
163/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie - Zborový spev Abova 81,17 €/ s DPH 09.11.2018 obj.105/18
164/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.10.2018-31.10.2018 45,40 €/ s DPH 16.11.2018  
165/18 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230 Foto, video -  Zborový spev Abova 240 € 16.11.2018 obj.101/18
166/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 PC Triline Profi I130 ( 1151-8G, RAID) W10, Sertvis SR( inštalácia PC) 621 €/ s DPH 20.11.2018 obj.119/18
167/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 Telekomunikačná služba 8, 9, 10/2018 60,94 € 23.11.2018  
168/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíková 219/1, 04017 Koišice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač letákov, pozvánok a plagátov v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju - od Katarína do Ondreja 100 €/ s DPH 23.11.2018 obj.111/18
169/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 102,70 €/ s DPH 26.11.2018  
170/18 Spoločnosť priateľov Folklórneho súboru Jahodná, Fábryho 13, 04022 Košice 31961568 zabezpečenie hudobného sprievodu pre účinkujúcich a Katarínskej zábavy v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju dˇňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 300 € 30.11.2018 obj.115/18
171/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 89 ks 360,27 €/ s DPH 04.12.2018 obj.internet.122/18
172/18 NOMILAND, S.R.O., Magnezitárska 11, 04013 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 101,95 €/ s DPH 03.12.2018 internetová
173/18 Obec Košická Polianka, Obecný úrad Košická Polianka 122, 04441 00324353 nájom priestorov - sála,šatňa, WC -KD Košická Polianka v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju dňa 24.11.2018 200 € 04.12.2018 obj.113/18
174/18 Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,81762, Bratislava 35763469 magio internet 21,38 €/ s DPH 06.12.2018  
175/18 Auvid media s.r.o., Južná trieda 48/E, 04001 Košice 51633230 foto, video v rámci podujatia Co strare pametaju, mlade utrimuju dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 150 € 06.12.2018 obj.112/18
176/18 FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce 044 42 36211451 vrecia na jkomunálny odpad 59,40 €/ s DPH 10.12.2018 obj.116/18
177/18 OZ DFS Krasňanka, K majeru 9, 040 18 Košice - Krásna 50676938 vystúpenie súboru Krasňanka, dňa 24.11.2018 v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju 150 €/ s DPH 12.12.2018 obj.120/18
178/18 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 občerstvenie- Vianočný koncert Ruskov 52,27 €/ s DPH 12.12.2018 obj.124/18
179/18 Silvia Pitoňáková SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 foto, video v rámci Vianočného koncertu v Ruskove dňa 09.12.2018 120 € 13.12.2018 obj.123/18
1801/18 Vychodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice 44483767 elektrina 01.11.2018-30.11.2018 172,18 €/ s DPH 13.12.2018  
181/18 Agentúra Halaxy s.r.o., Košická Polianka 98, 04441 Košická Polianka 47521350 zabezpečenie stravy, občerstvenia v rámci podujatia Co stare pametaju, mlade utrimuju, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 150 € 13.12.2018 obj.114/18
182/18 OZ Jadlovec Margecany, Olše 525/70, 05501 Margecany 42332028 vystúpenie Fsk Jadlovec z Margecian v rámci podujatioa Co stare pametaju, mlade utrimuju, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 300 € 13.12.2018 obj.117/18
183/18 R.D.TECH., Radoslav Dugas, 08263 Jarovnice 246 34813616 výkon činnosti technika požirnej ochrany (TPO) právnej osoby a bezpečnostného technika za obdobie: druhý polrok 2018 100 € 14.12.2018  
184/18 BEKI Desing, s.r.o., Repíkova 218/1, 04017 Košice-Šebastovce 44340559 dotlač knihy Spomienky z Dargovského bojiska 250 ks 2118,50 €/ s DPH 14.12.2018 obj.121/18
185/18 Imrich Čulka, Dénešova 5, 04023 Košice 33595534 oprava motorového vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi 318,26 €/ s DPH 14.12.2018 obj.128/18
186/18 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Zoltán Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 drevené polotovary k tvorivým dielňam 50 ks 40,20 €/ s DPH 17.12.2018 obj.124/18
187/18 Obec Bidovce, Bidovce 210, 044 45 Bidovce 00323977 telekomunikačná služba 11/2018 20,72 € 18.12.2018  
188/18 Folklórny súbor Košičan, Zajačia 13, Košice- Vyšné Opátske 42251931 vystúpenie ŽSS FS Košičan v rámci podujatia Vianočný koncert v kaštieli v Nižnej Kamenici, dňa 16.12.2018 120 € 19.12.2018 obj.127/18
189/18 Spevácky súbor Tarnavčan, Trnava pri Laborci 163, 07231 42252253 vystúpenie súboru dňa 16.12.2018 v rámci Vianočného koncertu v kaštieli v Nižnej Kamenici 200 € 20.12.2018 obj.125/18
190/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14, 04001 Košice 1 43889395 toner HP CE40A black 140,06 €/ s DPH 20.12.2018 obj.129/18
191/18 Folklórna skupina Roňva, 04416 Slanské Nové Mesto 42326818 vystúpenie vianočných piesní, kolied a vinšov 120 € 27.12.2018 obj.126/18
192/18 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 platby za mobil 99,70 €/ s DPH 31.12.2018  
193/18 Obec Nižný Žipov, Hlavná 5, 07617 Nižný Žipov 00331775 vystúpenie folklórne skupiny Žipovčan 120 € 27.12.2018 obj.130/18