dargov_obr

  

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.januára 2021 do správy Centra kultúry Košického kraja, kultúrneho zariadenia KSK. 

 e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

 

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 SIEŇ BOJOVEJ SLÁVY JE PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ !!!

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018

 

Číslo obj.  Dodávateľ                     IČO          Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal
1/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 122ks 4 € / ks/ s DPH 03.01.2018 F3/2018   

Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením

2/18 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25  31396674 stravné lístky 107ks  4 €/ks/ s DPH   30.01.2018 F9/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
3/18 Spolok Dychová hudba HORNÁD, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS "Hornád" v rámci Fašengovej zabíjačky vo V.Čaji 150 €/ s DPH 07.02.2018 F13/2018  Fašengová zabíjačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
4/18 Kornélia Cserepesová, ARTWOOD, Smetanov Háj 288/16, 92901 Dubajská Streda 45266603  materiál na jarné tvorivé dielne 58,758 €/ s DPH 22.02.2018 F14/2018  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
5/18 JYSK s.r.o., Trolejbusová 2887/6, 040 01 Košice 35974133  kancelárske kreslo AGGESTRU 1ks 75 €/ s DPH 26.02.2018 F15/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
6/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava 31396674  stravné lístky 112 ks 4 €/ks/ s DPH 01.03.2018 F18/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
7/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava 31396674 stravné lístky 140 ks 4 €/ks/ s DPH   F24/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
8/18 Auvid production s.r.o., Južná trieda 48//E, 040 01 Košice- mestská časť-JUH 50947583 kamerové služby v rámci krajskej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 150 €/ s DPH   F54/18  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
9/18 Obec Bidovce, OcÚ Bidovce, 044 45 00323977  nájom interierov KD( tanečná sála- javisko, šatne, miestnosť pre porotu), v rámci projektu: Krajská súťaž sílostov tanečníkov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 150 €/ s DPH 03.04.2018 F34/2018 Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/18 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 093 01 Vranou nad Topľou 50642430  hudobný sprievod Ľudovej hudby v rámci podujatia Šaffova ostroha, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 450 €/ s DPH 04.04.2018  F41/2018  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/II/18 Spoločnosť FS Jahodná, Fábryho 13, 040 01 Košice 31961568 zapožičanie krojov a zabezpečenie výstavy ľudových krojov 100 €/s DPH 04.04.2018 F32/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
11/18  ZŠ Bidovce, Školská jedáleň pri ZŠ Bidovce 209, 044 4 5 Bidovce    zabezpečenie stravy- občerstvenia pre priamych účastníkov súťaže Šaffova osztroha 2018, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 200 €/ s DPH    VPD  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
12/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov(plagáty, pozvánky, rollup) v rámci podujatia Šaffova ostroha, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 105,22 €/s DPH  04.04.2018 F27/2018   Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
13/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559  gragické práce a tlač propagačných materiálov( buletin, plagáty, pozvánky), v rámci krajskej súťaže 22.ročník Detské Divadelné Košice 120 €/s DPH  04.04.2018 F28/2018   Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
14/18  Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559  grafické práce a tlač( pexeso), v rámci krajskej súťaže 22.ročník Detské Divadelné Košice 140,40 €/s DPH  04.04.2018  F29/2018  Detské divadelné Košice  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
15/18 FLOR PLUS s.r.o, Rožňavská 16, 04411 Košice, prevádzka Holubyho 12, KE 46302425 žlté ruže 30 ks v rámci podujatia Šaffova ostroha 1 € / ks/ bez DPH 6.4.2018 F33/2018  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
16/18 Penzión Grand, Kováčska 65, Košice Old Town 47089920

ubytovanie pre 2 osoby( Porotcovia) na 2 noci od 12.4-14.4.2018 v rámci krajskej súťaže 22.roč.DDK

96 €/ s DPH 9.4.2018 F48/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
17/18 Silvia Pitoňaková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 044 16 50299336 fotografické služby - zhotovenie fotodokumentácie v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice, 13.4-14-4.2018 v CVČ Domino, Košice 80 €/ s DPH 9.4.20018 F30/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
18/18 Auvid production s.r.o, Južná trieda 48/E, 04001 Košice 50947583 kamerové služby a výroba DVD záznamu v rámci 200 €/ s DPH 9.4.2018 F55/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
19/18 Autobusová doprava, Jaroslav Pinkovský, Cintorínska 433/16, 07214 Pavlovce nad Uhom 45008761  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13.4.2018

1km/ 1€

1 hod. stojné/ 4€ s DPH

 

9.4.2018 F35/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
20/18 Milan Furman, Nižná Myšľa, Veľká Nemecká 5/0 32560800  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelnbé Košice 13.4.2018

1km/ 1€

1 hod. stojné/ 5 € s DPH

9.4.2018 F45/2018 Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
21/18 Eurobus, Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 05263 Spiš.N.Ves 36211079  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehlaidky Detské divadelné Košice 14.4.2018   9.4.2018 F36/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
22/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 35542781  nájom priestorov-divadelnej sály, šatni v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13. - 14.4.2018 180 €/ s DPH 9.4.2018 F42/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
23/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 35542781  zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účastníkov krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13. - 14.4.2018 285,40 €/ s DPH  9.4.2018 F43/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
24/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok v rámci podujatia 48.roč. Dargovská ruža, 29.04.2018 50 €/ s DPH 18.4.2018 F46/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
25/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 2x  reklamné plochy, 2x tlač a výlep plagátu v rámci podujatia krajský ferstival dychových hudieb v mesiaci máj

60 €/ks/bez DPH

tlač 20 €/ks/bez DPH

24.4.2018 F53/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
26/18 PUĽS, Námestie legionárov 6, budova DJZ, 081 61 Prešov 42080649 vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru - PUĽS v rámci podujatia 50. Abovské folklórne slávnosti, dňa 17.06.2018 v obci Rozhanovce 1500 €/ s DPH 24.4.2018 F76/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
27/18 Obec Svinica, OcÚ Svinica, 044 45 Bidovce 00324761  prenájom sály KD, šatní a toaliet v rámci podujatia 48. Dargovská ruža 2018, dňa 29.04.2018 150 €/ s DPH 24.4.2018 F52/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
28/18 Auvid production s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice 50947583 kamerové služby a výroba DVD záznamu v rámvci podujatia 48.Dargovská ruža, dňa 29.04.2018 150 €/ s DPH  24.4.2018 F56/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
29/18 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  stravné lístky 80 ks 4 €/ 1 ks 30.4.20187 F44/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
30/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 4340559 2x reklamné plochy, 2x tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018 v mesiaci máj

60 €/ks/bez DPH

tlač 20 €*/ks/bez DPH

03.05.2018 F64/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
31/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok v rámci krajskej postrupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnych hudobních skupín a sólistov Storno  03.05.2018  STORNO Strunobranie Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
32/18 Technologies &Media s.r.o.,, Business centre, Štúrova 27,04001 Košice 46277773  odvysielanie reklamného spotu 2´´, 3-4x za 1hod. v rámci podujatia Fanfarafest 120 €/ bez DPH 03.05.2018 F57/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
33/18 Spolok Dychová hudba Hornád, Trstené pri Hornáde, 04411 31946895 vystúpenie DS Hornád v rámci 73.ročníka ukončenia 2.sv. vojny dňa 9.5.2018 v Dargovskom priesmyku 150 €/s DPH 03.05.2018 F50/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadeníM
34/18 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest 200 € 15.05.2018 F90/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
35/18 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 zabezpečenie stravy pre priamych účastníkov v rámci podujatia Fanfarafest 200 € 15.05.2018 F97/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
36/18 Obec Čaňa, OcÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 04414 00324060  prenájom obecných priestorov v rámci regionálnej postupovej súťažnej prehliadky folklórnych skupín 30 € 15.05.2018 F111/2018  Nositelia tradícií Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
37/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba 1ks, PVC banner laminovaný, 1000x600mm, tlač, fimalizácia(zvar/nity po obvode), 1ks, PVC plast 5mm, rozmer 1000x600mm, tlač, finalizácia(zvar/nity po obvode)

7€/bez DPH

12€/bez DPH

15.05.2018 F58/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
38/18 REMPO UNIVERS EU,s.r.o, Trieda SNP 90/341, 04011 Košice, prevádzka:Južná trieda 48 47619511  Juta 305g/m2 105cm10m a platno režné/žehliace š.150 na mangeľ 269/m2 1,5m  48,23/ s DPH 15.05.2018 F49/2018  Nositelia tradícií Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
39/18 Technologies &Media s.r.o.,, Business centre, Štúrova 27,04001 Košice 46277773   odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4x za 1hod. v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce2018 120 €/ bez DPH 15.05.2018 F59/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
40/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamné plochy a výlep plagátu v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018 v mesiaci jún 100 €/ks/bez DPH 15.05.2018 F67/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

40/II/18

internetová

Rengl Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 35877979 výlep plagátov v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 272,16 €/ s DPH 22.05.2018 F66/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
41/18 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice - Šaca 36179531 výlep plagátov v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce2018 v termíne od 01.06.2018-17.06.2018 v autobusoch spoločnosti Eurobus a.s. 150 €/s DPH 25.05.2015 F119/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

41/II/18

internetová

NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 100,95 €/ s DP 21.5.2018 F61/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
42/18 OM Present, Miroslav Orban, Ostravská 1, 04011 Košice 171750575  kamerové služba a výroba DVD záznamu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce 2018, 50roč. folklórnych slávností 250 €/ s DPH 25.05.2018 F73/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
43/18 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice - Šaca 36179531 výlep plagátov v rámci podujatia Fanfarafest v termíne od 29.05.2018 - 12.06.2018, 20ks obojstrané 57,60€/s DPH  28.05.2018 F88/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
44/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač OWV nálepka, rozmer 1700x550mm, 1ks v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 50.roč. Eurofolk Rozhanovce2018/ 25 €/ks/bez DPH 28.05.2018 F93/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka E.R.H., s.r.o., Bratislavská 35, 917 02 Trnava 36219479 matariál na tvorivé dielne ( pedig) 89,80 €/ s DPH 28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka Epifany s.r.o., Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín 48261653 materiál na tvorivé dielne

63,03 €/ s DPH

28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka Bdecor, s.r.o., M.R.Štefánika 29/D, 92901 Dunajská Streda 44570686 materiál na tvorivé dielne 21,65 €/ s DPH 28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
45/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 identifikačné náramky s potlačou v rámci podujatia 149,76 €/s DPH 28.05.2018 F68/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
46/18 TEMPUS-Media s.r.o., Železiarenska 49, Košice-Šaca 36179531 výlep OVW nálepky 29 €/ s DPH  28.05.2018 F119/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
47/18 Múzeum a KC južného zemplína, M.R.Štefánika 257/65, Trebišov 31297706 prezentácia remesla pre verejnosť pletenie lana- tradičné remeslo vrámci podujatia AFS 150 € 30.05.2018 F77/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
48/18 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 stravné lístky 101 ks 4 €/ks/ 30.05.2018 F62/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
49/18 Tolfi-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie podujatia 900 € 30.05.2018 F84/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
50/18 RONOFOOD, spol.s.r.o., Bardejovská 26, Košice 44250380 ubytovanie pre účinkujúcich FS Cerovina z Čerpotoku v rámci podujatia AFS 241 €/s DPH 04.06.2018 F100/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
51/18 RONOFOOD, spol.s.r.o., Bardejovská 26, Košice 44250380 strava pre účinkujúcich FS Cerovina z Čerpotoku v rámci podujatia AFS 150 €/ s DPH 04.06.2018 F101/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
52/18 Hornosrnianská dychovka, Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie 51225492 vystúpenie dychovej hudby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb 500 € 04.06.2018 F65/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
53/18 Tomáš Dolný, Tombus, Sládkovičová 735/5, Spšské Vlachy 46720759 preprava účinkujúcich v rámci krajského festivalu Fanfarafest 250 €/ s DPH 04.06.2018 F78/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
54/18 Bodnar Vitaliy, Pri prachárni 11, 04011 Košice 449967730 Preprava účinkujúcich v rámci krajského festivali Fanfarafest 150 €/ s DPH 04.06.2018 F79/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
55/18 Občianske združenie Victorias, Bencúrová 13, 04001 Košice-Stzaré mesto 42242932 zabezpečenie-vystúpenie DH Hornád a vystúpenie speváckej skupiny Jahôodky v rámci krajského festivalu 350 € 04.06.2018 F82/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
56/18 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu 250€/ s DPH 04.06.2018 F89/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
57/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby , zhotovenie DVD záznamu v rámci krajského festivalu 280 € 04.06.2018

F80/2018

F81/2018

Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
58/18 Zuzana Sénašiová, Raztočná 20113/6A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 47159154 zabezpečenie výstavy Party 21.storočia 650 € 04.06.2018 F72/20018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
59/18 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 1, 96212 Detva 30231299 vystúpenie FS Podpoľanec 600 €/ s DPH 04.06.2018 F70/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
60/18 VAPTRAVEL s.r.o., Korytárky 398, 86204 Korytárky 48021598 preprava účinkujúcich FS Podpoľanec 500 € 04.06.2018 F91/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
61/18 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra 400 € 04.06.2018 F71/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
62/18 Jozefína Štefančíková, Jána Bottu 2, Michalovce 37318063  prezentácia - ukážka tradičného ľudového remesla - tkanie na krosnách 50 € 04.06.2018 F92/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
63/18 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800  preprava účinkujúcich v rámci 50.roč Abovských folklórnych slávnosti 265€/s DPH 04.06.2018 F85/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
64/18 Ciro Trans s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice 50696917 preprava účinkujúcich v rámci 50.roč. Abovských folklórnych slávnosti 80 €/s DPH 04.06.2018 F86/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
65/18 Ing.Hanna Fučková-Fabus, Kysucká 20, 04011 Košice 41004230 preprava účinkujúcich v rámci 50.roč.Abovských folklórny slávnosti 147 €/s DPH 04.06.2018 F83/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
66/18 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200  00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 20.8. - 24.8.2018  250 €/ s DPH  04.06.2018  F126/2018  Remeselníček  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení 
67/18 Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462  revízia a servis hasiacich prístrojov v KCA 30,94 €/ s DPH 09.07.2018 F104/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
68/18 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 0470 01 Košice 35555777  zabezpečenie úžitkovej vody v rámci údržby pamätníka Víťazstva na Dargove, zabezpečenie 4000l úžitkovej voda, vypustenie úžitkovej vody do nádrže na vodu pri Sieni bojovej slávy 120 €/ s DPH  09.07.2018 F102/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
69/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov v mesiaci august 120 €/s DPH 20.07.2018 F109/2018  Po stopách dargovských bojov  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
70/18 JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 gAJARY 36238546  2ks mobilných WC v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov 132 €/s DPH 20.07.2018  ZF Po stopách dargovských bojov  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
71/18/el. UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  jedálne kupóny 117 ks 468 €/s DPH 31.07.2018 F105/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
72/18 Naturtrend, s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec 47230169  Odvlčovač DH 721 MASTER pre účely údržby Siene bojovej slávy 349 € 07.08.2018 F108/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
73/18 Útvar dopravného inžinierstva s.r.o., Hlinkova 628/39,040 01 Košice   vypracovanie projektu na zníženie rýchlostnej cestnej komunikácií E50( v okolí areálu pamätníka Víťazstva)   09.08.2018 F148/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
74/18 Banskobystrická horská služba 1999, Cesta na Štadión 32, 974 04 Banská Bystrica 35989416 záchranná služba v rámci podujatia 150 € 17.08.2018 F117/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
75/18 Milan Furman, Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa 32560800  preprava detí v rámci denného tábora v dňoch 20. - 24.08.2018

5 €/1hod. stojné

1 €/1km

17.08.2018 F124/18 Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
76/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111  zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre deti v rámci denného tábora 208,66 €/ s DPH 17.08.2018 F114/2018  Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
76/II/18 Technická iniverzita v Košiciach, Letná 9, 04200 00397610 zabezpečenie stravy v rámci detského tábora v dňoch 20. - 24.8.2018 485,28 €/ s DPH 17.08.2018 F127/2018 Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
77/18 Tomo No kokoro DOJO, Na Homôlke 24, Valaliky 04413 42251044   vystúpenie a ukážka bojových umení Aikido 200 €  17.08.2018  F137/2018  Po stopách dargovských bojov   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
78/18 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37. 04416  51556545  ozvučovacie služby v rámci podujatia dňa 21.9. v kaštieli Nižná Kamenica a 23.9.2018 v romansko gotickom kostole vo Svinici  901 €/ s DPH  17.08.2018  F155/2018  Festval starého umenia a histórie Abova   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
79/18 Správa ciest KSK stredisko Trebišov, Ruskovská 3, Trebišov 35555777  zabezpečenie-zriadenie, zápožička a likvidácia dočasného dopravného značenia pre dočasné obmedzenie ráchlosti v rámci podujatia 195,94 € 17.08.2018 F128/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
80/18 Občianske združenie Rusinija, Mierova 5157/83, 066 01 Humenné 42231523  vystúpenie Mužského speváckeho súboru Rusinija v rámci podujatia dňa 29.08.2018 700 €  17.08.2018 F125/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
81/18 Spolok Dychoá hudba Hornád, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895  vystúpenie dychovej hudby Hornád v rámci podujatia dňa 29.08.2018 200 € 17.08.2018 F129/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
82/18 Mažoretky Labi, Prostejovská 115, 080 01 Prešov 42343585  vystúpenie mažoretiek Labi vrámci podujatia , dňa 29.08.2018 200 € 17.08.2018 F118/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
83/18 JOLANA TÓTHOVÁ TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 045 01 Moldava nad Bodvou 31396674  technické zabezpečenie a ozvučovacie služby v rámci podujatia , dňa 29.08.2018 480 €/ s DPH 17.08.2018 F120/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
84/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu, hygienických potrieb na podujatie 80,22 €/ s DPH 28.08.2018 F116/2018 Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

85/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  jedálne kupóny 130ks 520 €/ s DPH 30.08.2018 F121/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
86/18 ADAX plus s.r.o, ul.1.mája 1221/17, 09301 Vranou nad Topľou 36720674 dobové atrakcie pre deti v rámci podujatia dňa 23.09.2018 so začiatkom o 14:00hod. 250 € 10.09.2018 F131/2018 Festival starého umenie Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
87/18 LEO ALBUS o.z., Pod hradom 420, 07222 Strážske 42322839  ukážka stredovekej kuchzne s ochutnávkou jedla v rámci podujatia dňa 23.09.2018 350 € 10.09.2018 F142/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
88/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 tlač plagátov veľ.A3, pozvánky a letáky veľ. A5 v rámci podujatia 110 €/ s DPH 10.09.2018 F134/2018  Festival starého umania Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
88/II/18 MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 060901 Snina 36731684 maliarske stojany atelierové 10ks 196,90 €/ s DPH 10.09.2018 F123/2018  Písaný a maľovaný Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
89/18 Fire Media, s.r.o., Rázusová 49, 04001 Košice 51041189  hra na dobových hudobných nástrojov a výstava dobových hudobných nástrojov v rámci podujatia 100€/ s DPH 10.09.2018 F141/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
90/18 Fire Media, s.r.o., Rázusová 49, 04001 Košice 51041189  vystúpenie zostkúpenia trúbačov Štátnej filharmónie Košice Bucinatores Excelsi dňa 23.09.2018 400 €/ s DPH 10.09.2018 F140/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
91/18 Konja o.z., Exnárová 8, Košice 04022 50459155 vystúpenie občianského združenia KONJA_študenti konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci podujatia dňa 21.09.2018 so začiatkom o 18:15hod. v kaštieli bv Nižnej Kamenici 150 €/ s DPH 10.09.2018 F139/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
92/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, Košice 04011 35530154  divadelné a šermiarske vystúpenia, tvorivé dielne pre deti ZŠ, v rámci podujatia v dňoch 18.,19.9.2018 vo Svinici 200 €/ s DPH 10.09.2018 F132/2018  Festival starého umenia  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
93/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, Košice 04011 35530154  šermiarske vystúpenia a ohňová šou v rámci podujatia dňa 21.09.2018 v kaštieli Nižná Kamenica 360 €/ s DPH 10.09.2018 F133/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
94/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci podujatia v dňoch 21.9.2018 o 17:30 Nižná Kamenica -kaštieľ a 23.9.2018 o 14:30, Svinica _románsko gotický kostol 300 €/ s DPH 10.09.2018 F143/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
95/18 Milan Furma, Veľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myšľa 32560800 zabezpečenie prepravy predeti ZŠ v rámci podujatia dňa 18. a 19.9.2018

1 €/ 1km

5 €/1hod.

10.09.2018 F149/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
96/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia dňa 21.09.2018 Nižná Kamenica 126,25 €/ s DPH 10.09.2018 F135/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
97/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia v dňoch 24. - 28.09.2018 52,98 €/ s DPH 24.09.2018 F138/2018  Písaný a maľovaný Abov- tvorivý ateliér Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
99/18 Jaroslav Stolár, Kokšov Bakša 270, 04413 Kokšov Bakša 32557523  preprava detí v rámci podujatia dňa 28.09.2018 135 €/ s DPH 24.09.2018 F145/2018  Písany a maľovaný Abobv - tvorivý atelié  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

100/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 110ks 440 €/ s DPH 01.10.2018  F144/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
101/18 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, Košice, 040 01 51633230 kamerové a fotografické služby v rámci podujatia dňa 28.10.2018, v evanielickom kostole v Budimíri 240 € 22.10.2018  F165/2018 Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
102/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač letákjov a pozvánok v rámci podujatia  100 €/ s DPH 22.10.2018 F152/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
103/18 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 31964568 sololitová dosta a rez doštičiek 20x20 45,50 €/ s DPH 22.10.2018 F158/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
104/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 pitný režim 18 €/ s DPH 23.10.2018 F151/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
105/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 občerstvenie v rámci podujatia 81,17 €/ s DPH 23.10.2018 F163/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
106/18 Milan Furma, Veľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia

1 €/1km

1hod.stojné 5 €

23.10.2018 F161/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
107/18 Zbor Sv.Cecílie,Alžbetina 14, 04001 Košice   vystúpenie zboru Sv.Cecílie v rámci podujatia v evanielickom kostole vc Budimíri 350 €/ s DPH 23.10.2018 F162/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
108/18 Pepetour s.r.o., Napajadlá 5, 040 12 Košice   preprava účinkujúcich v rámci podujatia 150 €/ s DPH 24.10.2018 F154/2018 Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
109/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice 36570460 vývoz obsahu žumpy v areáli Pamätníka Víťazstva na dargovskom priesmyku 155,14 €/ s DPH 24.10.2018 F156/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

110/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 120 ks 485,76/ s DPH 02.11.2018 F157/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
111/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač letákov, plagátov a pozvánok v rámci podujatia 100 €/ s DPH 05.11.2018 F168/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
112/18 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, Košice, 040 01 51633230 kamerové a fotografické služby v rámci podujatia dňa 24.11.2018 v KD Koš.Polianka 150 €/ s DPH 05.11.2018 F175/2018  Co stre pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
113/18 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441   nájom priestorov:- sála KD, šatne, wc v rámci podujatia dňa 24.11.2018 o 17:00 hod. 200 €/ s DPH 05.11.2018 F173/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
114/18 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441   zabezpečenie stravy a občerstvenia v rámci podujatia dňa 24.11.2018 o 17:00 hod 150 €/ s DPH 05.11.2018 F181/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
115/18  Spoločnosť FS Jahodná, Fábryho 13, 040 01 Košice  31961568 zabezpečenie hudobného sprievodu pre účinkujúcich, zabezpečenie katarínskej zábavy v rámci podujatia dňa 24.11.23018 o 178:00 hod  300 €/ s DPH  05.11.2018   F170/2018 Co stare pametaju, mlade utrimuju  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení 
116/18  Fúra s.r.o., Jantárová 1,040 01 Košice     vrecia na odpad 3 rolky 16,50 / bez DPH /1rolka  05.11.2018  F176/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
117/18 OZ Jadlovec, Olše 70, Margecany   vystúpenie Fsk Jadlovec v ramci podujatia, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 300 € 05.11.2018 F182/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
118/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 tonery do tlačiarne HP 878,89 €/ s DPH 05.11.2018 F159/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
119/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 pc Triline Profi/ 130 ( 1151-8G, RAID) 621 €/ s DPH 05.11.2018 F166/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
120/18 DFS Krasňanka, K majeru 9, 04018 Košice-Krásna 506769938 vystúpenie Fsk Krasňanka v rámci podujatia, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 100 €/ s DPH 05.11.2018 F177/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
121/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 dotlač a grafické úpravy knihy Spomienky z Dargovského bojiska

7,18 €/ks/ bez DPH ( kniha)

120 €/ bez DPH ( grafické úpravy

03.12.2018 F184/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  

122/18

elektrinická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 89 ks 356 €/ s DPH 03.12.2018 F171/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
123/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerove a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci Vianočného koncertu v Ruskove, dňa 09.12.2018 120 € 05.12.2018 F179/2018 Vianočný koncert Ruskov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
124/18 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 drevené polotovary k tvorivým dielňam 50 ks 40,20 €/ s DPH 05.12.2018 F186/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
124/II/18 COOP Jednota Prešov, stavebné družstvo, Konštantínová 3, 08177 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci podujatia, dňa 09.12.2018 52,27 €/ s DPH 05.12.2018 F178/2018 Vianočný koncert Ruskov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
125/18 Spev.súb.Tarnavčan, Trnava pri Laborci 163, 073 31 42252253 vystúpenie Speváckeho súboru Tarnavčan v rámci podujatia, dňa 16.12.2018 200 € 05.12.2018 F189/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
126/18 Fsk Roňva, Slanské Nové Mesto 56, 044 18 Kalša 42326818 vystúpenie Fsk Roňva v rámci podujatia, dňa 16.11.2018 120 € 05.12.2018 F191/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
127/18 Folkorny súbor Košičan, Zajačia 13, KE - Vyšné Opátske 42251931 vystúpenie FS KoŠičan v rámci podujatia, dňa 16.11.2018 150 € 05.12.2018 F188/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
128/18 Imrich Čulka, Dénešova 5, 040 23 Košice 33595534 servis a oprava motorového vozidla Škoda Octavia 1,9TDi, KS 602CU 318,26 €/ s DPH 05.12.2018 F185/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
129/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 toner HP CE740A čierny 140,06 €/s DPH 20.12.2018 F190/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
130/18 Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5,07617 Nižný Žipov 00331775 vystúpenie FSk Žipovčan dňa 29.12.2018 v Košickej Belej 120 € 21.12.2018 F193/2018  Zimný folklórny večer Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
131/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu 65,16 €/ s DPH 27.12.2018     Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení