dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018

 

Číslo obj.  Dodávateľ                     IČO          Predmet objednávky  Celková hodnota Dátum vystavenia Číslo faktúry, zmluvy Poznámka Podpísal
1/17 Le Cheque Dejeuner s.r.o, Tomášikova 23, 082 01, Bratislava, P.O.BOX 220 05 Bratislava 31396674 stravné lístky 122ks 4 € / ks/ s DPH 03.01.2018 F3/2018   

Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením

2/18 UP Slovensko, s.r.o., P.O.BOX 109, 8205 Bratislava 25  31396674 stravné lístky 107ks  4 €/ks/ s DPH   30.01.2018 F9/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením 
3/18 Spolok Dychová hudba HORNÁD, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895 vystúpenie DS "Hornád" v rámci Fašengovej zabíjačky vo V.Čaji 150 €/ s DPH 07.02.2018 F13/2018  Fašengová zabíjačka Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
4/18 Kornélia Cserepesová, ARTWOOD, Smetanov Háj 288/16, 92901 Dubajská Streda 45266603  materiál na jarné tvorivé dielne 58,758 €/ s DPH 22.02.2018 F14/2018  Ľudová remeselná tvorivosť Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
5/18 JYSK s.r.o., Trolejbusová 2887/6, 040 01 Košice 35974133  kancelárske kreslo AGGESTRU 1ks 75 €/ s DPH 26.02.2018 F15/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
6/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava 31396674  stravné lístky 112 ks 4 €/ks/ s DPH 01.03.2018 F18/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
7/18 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava 31396674 stravné lístky 140 ks 4 €/ks/ s DPH   F24/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
8/18 Auvid production s.r.o., Južná trieda 48//E, 040 01 Košice- mestská časť-JUH 50947583 kamerové služby v rámci krajskej súťaže sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 150 €/ s DPH   F54/18  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
9/18 Obec Bidovce, OcÚ Bidovce, 044 45 00323977  nájom interierov KD( tanečná sála- javisko, šatne, miestnosť pre porotu), v rámci projektu: Krajská súťaž sílostov tanečníkov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 150 €/ s DPH 03.04.2018 F34/2018 Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/18 Občianske združenie Folklór pre všetkých, Dlhá 776/122, 093 01 Vranou nad Topľou 50642430  hudobný sprievod Ľudovej hudby v rámci podujatia Šaffova ostroha, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 450 €/ s DPH 04.04.2018  F41/2018  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
10/II/18 Spoločnosť FS Jahodná, Fábryho 13, 040 01 Košice 31961568 zapožičanie krojov a zabezpečenie výstavy ľudových krojov 100 €/s DPH 04.04.2018 F32/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
11/18  ZŠ Bidovce, Školská jedáleň pri ZŠ Bidovce 209, 044 4 5 Bidovce    zabezpečenie stravy- občerstvenia pre priamych účastníkov súťaže Šaffova osztroha 2018, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 200 €/ s DPH    VPD  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
12/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač propagačných materiálov(plagáty, pozvánky, rollup) v rámci podujatia Šaffova ostroha, krajská súťaž tanečníkov sólistov v ľudovom tanci Košického samosprávneho kraja 105,22 €/s DPH  04.04.2018 F27/2018   Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
13/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559  gragické práce a tlač propagačných materiálov( buletin, plagáty, pozvánky), v rámci krajskej súťaže 22.ročník Detské Divadelné Košice 120 €/s DPH  04.04.2018 F28/2018   Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
14/18  Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559  grafické práce a tlač( pexeso), v rámci krajskej súťaže 22.ročník Detské Divadelné Košice 140,40 €/s DPH  04.04.2018  F29/2018  Detské divadelné Košice  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
15/18 FLOR PLUS s.r.o, Rožňavská 16, 04411 Košice, prevádzka Holubyho 12, KE 46302425 žlté ruže 30 ks v rámci podujatia Šaffova ostroha 1 € / ks/ bez DPH 6.4.2018 F33/2018  Šaffova ostroha Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
16/18 Penzión Grand, Kováčska 65, Košice Old Town 47089920

ubytovanie pre 2 osoby( Porotcovia) na 2 noci od 12.4-14.4.2018 v rámci krajskej súťaže 22.roč.DDK

96 €/ s DPH 9.4.2018 F48/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
17/18 Silvia Pitoňaková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 044 16 50299336 fotografické služby - zhotovenie fotodokumentácie v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice, 13.4-14-4.2018 v CVČ Domino, Košice 80 €/ s DPH 9.4.20018 F30/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
18/18 Auvid production s.r.o, Južná trieda 48/E, 04001 Košice 50947583 kamerové služby a výroba DVD záznamu v rámci 200 €/ s DPH 9.4.2018 F55/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
19/18 Autobusová doprava, Jaroslav Pinkovský, Cintorínska 433/16, 07214 Pavlovce nad Uhom 45008761  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13.4.2018

1km/ 1€

1 hod. stojné/ 4€ s DPH

 

9.4.2018 F35/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
20/18 Milan Furman, Nižná Myšľa, Veľká Nemecká 5/0 32560800  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelnbé Košice 13.4.2018

1km/ 1€

1 hod. stojné/ 5 € s DPH

9.4.2018 F45/2018 Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
21/18 Eurobus, Dopravný závod SNV, Duklianska 47, 05263 Spiš.N.Ves 36211079  preprava detí v rámci krajskej postupovej prehlaidky Detské divadelné Košice 14.4.2018   9.4.2018 F36/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
22/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 35542781  nájom priestorov-divadelnej sály, šatni v rámci krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13. - 14.4.2018 180 €/ s DPH 9.4.2018 F42/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
23/18 Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 35542781  zabezpečenie stravy a občerstvenia pre priamych účastníkov krajskej postupovej prehliadky Detské divadelné Košice 13. - 14.4.2018 285,40 €/ s DPH  9.4.2018 F43/2018  Detské divadelné Košice Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
24/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok v rámci podujatia 48.roč. Dargovská ruža, 29.04.2018 50 €/ s DPH 18.4.2018 F46/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
25/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 2x  reklamné plochy, 2x tlač a výlep plagátu v rámci podujatia krajský ferstival dychových hudieb v mesiaci máj

60 €/ks/bez DPH

tlač 20 €/ks/bez DPH

24.4.2018 F53/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
26/18 PUĽS, Námestie legionárov 6, budova DJZ, 081 61 Prešov 42080649 vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru - PUĽS v rámci podujatia 50. Abovské folklórne slávnosti, dňa 17.06.2018 v obci Rozhanovce 1500 €/ s DPH 24.4.2018 F76/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
27/18 Obec Svinica, OcÚ Svinica, 044 45 Bidovce 00324761  prenájom sály KD, šatní a toaliet v rámci podujatia 48. Dargovská ruža 2018, dňa 29.04.2018 150 €/ s DPH 24.4.2018 F52/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
28/18 Auvid production s.r.o., Južná trieda 48/E, 040 01 Košice 50947583 kamerové služby a výroba DVD záznamu v rámvci podujatia 48.Dargovská ruža, dňa 29.04.2018 150 €/ s DPH  24.4.2018 F56/2018  Dargovská ruža Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
29/18 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  stravné lístky 80 ks 4 €/ 1 ks 30.4.20187 F44/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
30/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 4340559 2x reklamné plochy, 2x tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018 v mesiaci máj

60 €/ks/bez DPH

tlač 20 €*/ks/bez DPH

03.05.2018 F64/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
31/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač plagátov a pozvánok v rámci krajskej postrupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnych hudobních skupín a sólistov Storno  03.05.2018  STORNO Strunobranie Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
32/18 Technologies &Media s.r.o.,, Business centre, Štúrova 27,04001 Košice 46277773  odvysielanie reklamného spotu 2´´, 3-4x za 1hod. v rámci podujatia Fanfarafest 120 €/ bez DPH 03.05.2018 F57/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
33/18 Spolok Dychová hudba Hornád, Trstené pri Hornáde, 04411 31946895 vystúpenie DS Hornád v rámci 73.ročníka ukončenia 2.sv. vojny dňa 9.5.2018 v Dargovskom priesmyku 150 €/s DPH 03.05.2018 F50/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadeníM
34/18 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 prenájom priestorov pre účinkujúcich v rámci podujatia Fanfarafest 200 € 15.05.2018 F90/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
35/18 Obecný úrad, obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118 00324817 zabezpečenie stravy pre priamych účastníkov v rámci podujatia Fanfarafest 200 € 15.05.2018 F97/2018  Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
36/18 Obec Čaňa, OcÚ Čaňa, Osloboditeľov 22, 04414 00324060  prenájom obecných priestorov v rámci regionálnej postupovej súťažnej prehliadky folklórnych skupín 30 € 15.05.2018 F111/2018  Nositelia tradícií Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadením
37/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba 1ks, PVC banner laminovaný, 1000x600mm, tlač, fimalizácia(zvar/nity po obvode), 1ks, PVC plast 5mm, rozmer 1000x600mm, tlač, finalizácia(zvar/nity po obvode)

7€/bez DPH

12€/bez DPH

15.05.2018 F58/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
38/18 REMPO UNIVERS EU,s.r.o, Trieda SNP 90/341, 04011 Košice, prevádzka:Južná trieda 48 47619511  Juta 305g/m2 105cm10m a platno režné/žehliace š.150 na mangeľ 269/m2 1,5m  48,23/ s DPH 15.05.2018 F49/2018  Nositelia tradícií Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
39/18 Technologies &Media s.r.o.,, Business centre, Štúrova 27,04001 Košice 46277773   odvysielanie reklamného spotu 20", 3-4x za 1hod. v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce2018 120 €/ bez DPH 15.05.2018 F59/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
40/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamné plochy a výlep plagátu v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti Eurofolk Rozhanovce 2018 v mesiaci jún 100 €/ks/bez DPH 15.05.2018 F67/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

40/II/18

internetová

Rengl Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica 35877979 výlep plagátov v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 272,16 €/ s DPH 22.05.2018 F66/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
41/18 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice - Šaca 36179531 výlep plagátov v rámci podujatia 50roč. Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce2018 v termíne od 01.06.2018-17.06.2018 v autobusoch spoločnosti Eurobus a.s. 150 €/s DPH 25.05.2015 F119/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

41/II/18

internetová

NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 materiál na tvorivé dielne 100,95 €/ s DP 21.5.2018 F61/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
42/18 OM Present, Miroslav Orban, Ostravská 1, 04011 Košice 171750575  kamerové služba a výroba DVD záznamu v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti, Eurofolk Rozhanovce 2018, 50roč. folklórnych slávností 250 €/ s DPH 25.05.2018 F73/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
43/18 TEMPUS - Media s.r.o., Železiarenská 49, 04015 Košice - Šaca 36179531 výlep plagátov v rámci podujatia Fanfarafest v termíne od 29.05.2018 - 12.06.2018, 20ks obojstrané 57,60€/s DPH  28.05.2018 F88/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
44/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 výroba a tlač OWV nálepka, rozmer 1700x550mm, 1ks v rámci podujatia Abovské folklórne slávnosti 50.roč. Eurofolk Rozhanovce2018/ 25 €/ks/bez DPH 28.05.2018 F93/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka E.R.H., s.r.o., Bratislavská 35, 917 02 Trnava 36219479 matariál na tvorivé dielne ( pedig) 89,80 €/ s DPH 28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka Epifany s.r.o., Partizánska 787/9, 911 01 Trenčín 48261653 materiál na tvorivé dielne

63,03 €/ s DPH

28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
internet. objednávka Bdecor, s.r.o., M.R.Štefánika 29/D, 92901 Dunajská Streda 44570686 materiál na tvorivé dielne 21,65 €/ s DPH 28.05.2018  VPD   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
45/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 identifikačné náramky s potlačou v rámci podujatia 149,76 €/s DPH 28.05.2018 F68/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
46/18 TEMPUS-Media s.r.o., Železiarenska 49, Košice-Šaca 36179531 výlep OVW nálepky 29 €/ s DPH  28.05.2018 F119/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
47/18 Múzeum a KC južného zemplína, M.R.Štefánika 257/65, Trebišov 31297706 prezentácia remesla pre verejnosť pletenie lana- tradičné remeslo vrámci podujatia AFS 150 € 30.05.2018 F77/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
48/18 UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 stravné lístky 101 ks 4 €/ks/ 30.05.2018 F62/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
49/18 Tolfi-SERVIS, Mokrance 334, 04501 Moldava nad Bodvou 14381524 ozvučenie podujatia 900 € 30.05.2018 F84/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
50/18 RONOFOOD, spol.s.r.o., Bardejovská 26, Košice 44250380 ubytovanie pre účinkujúcich FS Cerovina z Čerpotoku v rámci podujatia AFS 241 €/s DPH 04.06.2018 F100/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
51/18 RONOFOOD, spol.s.r.o., Bardejovská 26, Košice 44250380 strava pre účinkujúcich FS Cerovina z Čerpotoku v rámci podujatia AFS 150 €/ s DPH 04.06.2018 F101/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
52/18 Hornosrnianská dychovka, Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie 51225492 vystúpenie dychovej hudby v rámci krajského festivalu mládežníckych dychových hudieb 500 € 04.06.2018 F65/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
53/18 Tomáš Dolný, Tombus, Sládkovičová 735/5, Spšské Vlachy 46720759 preprava účinkujúcich v rámci krajského festivalu Fanfarafest 250 €/ s DPH 04.06.2018 F78/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
54/18 Bodnar Vitaliy, Pri prachárni 11, 04011 Košice 449967730 Preprava účinkujúcich v rámci krajského festivali Fanfarafest 150 €/ s DPH 04.06.2018 F79/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
55/18 Občianske združenie Victorias, Bencúrová 13, 04001 Košice-Stzaré mesto 42242932 zabezpečenie-vystúpenie DH Hornád a vystúpenie speváckej skupiny Jahôodky v rámci krajského festivalu 350 € 04.06.2018 F82/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
56/18 Juraj Ivan - DUALTON, Hemerkova 15, 04011 Košice 30678200 ozvučovacie služby v rámci krajského festivalu 250€/ s DPH 04.06.2018 F89/2018 Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
57/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby , zhotovenie DVD záznamu v rámci krajského festivalu 280 € 04.06.2018

F80/2018

F81/2018

Fanfarafest Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
58/18 Zuzana Sénašiová, Raztočná 20113/6A, 82107 Bratislava-Vrakuňa 47159154 zabezpečenie výstavy Party 21.storočia 650 € 04.06.2018 F72/20018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
59/18 Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča, Obrancov mieru 1, 96212 Detva 30231299 vystúpenie FS Podpoľanec 600 €/ s DPH 04.06.2018 F70/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
60/18 VAPTRAVEL s.r.o., Korytárky 398, 86204 Korytárky 48021598 preprava účinkujúcich FS Podpoľanec 500 € 04.06.2018 F91/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
61/18 Obec Rozhanovce, SNP 48, 04442 Rozhanovce 00324655 nájom amfiteátra 400 € 04.06.2018 F71/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
62/18 Jozefína Štefančíková, Jána Bottu 2, Michalovce 37318063  prezentácia - ukážka tradičného ľudového remesla - tkanie na krosnách 50 € 04.06.2018 F92/2018  Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
63/18 Furman Milan, Veľká Nemecká 5/0, 04415 Nižná Myšľa 32560800  preprava účinkujúcich v rámci 50.roč Abovských folklórnych slávnosti 265€/s DPH 04.06.2018 F85/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
64/18 Ciro Trans s.r.o., Povrazová 30, 04016 Košice 50696917 preprava účinkujúcich v rámci 50.roč. Abovských folklórnych slávnosti 80 €/s DPH 04.06.2018 F86/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
65/18 Ing.Hanna Fučková-Fabus, Kysucká 20, 04011 Košice 41004230 preprava účinkujúcich v rámci 50.roč.Abovských folklórny slávnosti 147 €/s DPH 04.06.2018 F83/2018 Abovské folklórne slávnosti Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
66/18 Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200  00397610 prenájom priestorov v UVZ Herľany v dňoch 20.8. - 24.8.2018  250 €/ s DPH  04.06.2018  F126/2018  Remeselníček  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení 
67/18 Vladimír Jánoš - REHAP, Sládkovičová 15, 083 01 Sabinov 33951462  revízia a servis hasiacich prístrojov v KCA 30,94 €/ s DPH 09.07.2018 F104/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
68/18 Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 0470 01 Košice 35555777  zabezpečenie úžitkovej vody v rámci údržby pamätníka Víťazstva na Dargove, zabezpečenie 4000l úžitkovej voda, vypustenie úžitkovej vody do nádrže na vodu pri Sieni bojovej slávy 120 €/ s DPH  09.07.2018 F102/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
69/18 Big Media, spol. s.r.o., Ivanská cesta 2D, 841 04 Bratislava 43999999 reklamná plocha, tlač a výlep plagátu v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov v mesiaci august 120 €/s DPH 20.07.2018 F109/2018  Po stopách dargovských bojov  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
70/18 JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 gAJARY 36238546  2ks mobilných WC v rámci podujatia Po stopách dargovských bojov 132 €/s DPH 20.07.2018  ZF Po stopách dargovských bojov  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
71/18/el. UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  jedálne kupóny 117 ks 468 €/s DPH 31.07.2018 F105/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
72/18 Naturtrend, s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec 47230169  Odvlčovač DH 721 MASTER pre účely údržby Siene bojovej slávy 349 € 07.08.2018 F108/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
73/18 Útvar dopravného inžinierstva s.r.o., Hlinkova 628/39,040 01 Košice   vypracovanie projektu na zníženie rýchlostnej cestnej komunikácií E50( v okolí areálu pamätníka Víťazstva)   09.08.2018 F148/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
74/18 Banskobystrická horská služba 1999, Cesta na Štadión 32, 974 04 Banská Bystrica 35989416 záchranná služba v rámci podujatia 150 € 17.08.2018 F117/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
75/18 Milan Furman, Veľká Nemecká 5, Nižná Myšľa 32560800  preprava detí v rámci denného tábora v dňoch 20. - 24.08.2018

5 €/1hod. stojné

1 €/1km

17.08.2018 F124/18 Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
76/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111  zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu pre deti v rámci denného tábora 208,66 €/ s DPH 17.08.2018 F114/2018  Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
76/II/18 Technická iniverzita v Košiciach, Letná 9, 04200 00397610 zabezpečenie stravy v rámci detského tábora v dňoch 20. - 24.8.2018 485,28 €/ s DPH 17.08.2018 F127/2018 Remeselníček Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
77/18 Tomo No kokoro DOJO, Na Homôlke 24, Valaliky 04413 42251044   vystúpenie a ukážka bojových umení Aikido 200 €  17.08.2018  F137/2018  Po stopách dargovských bojov   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
78/18 MISKON s.r.o., Vyšný Čaj 37. 04416  51556545  ozvučovacie služby v rámci podujatia dňa 21.9. v kaštieli Nižná Kamenica a 23.9.2018 v romansko gotickom kostole vo Svinici  901 €/ s DPH  17.08.2018  F155/2018  Festval starého umenia a histórie Abova   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
79/18 Správa ciest KSK stredisko Trebišov, Ruskovská 3, Trebišov 35555777  zabezpečenie-zriadenie, zápožička a likvidácia dočasného dopravného značenia pre dočasné obmedzenie ráchlosti v rámci podujatia 195,94 € 17.08.2018 F128/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
80/18 Občianske združenie Rusinija, Mierova 5157/83, 066 01 Humenné 42231523  vystúpenie Mužského speváckeho súboru Rusinija v rámci podujatia dňa 29.08.2018 700 €  17.08.2018 F125/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
81/18 Spolok Dychoá hudba Hornád, 044 11 Trstené pri Hornáde 31946895  vystúpenie dychovej hudby Hornád v rámci podujatia dňa 29.08.2018 200 € 17.08.2018 F129/18  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
82/18 Mažoretky Labi, Prostejovská 115, 080 01 Prešov 42343585  vystúpenie mažoretiek Labi vrámci podujatia , dňa 29.08.2018 200 € 17.08.2018 F118/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
83/18 JOLANA TÓTHOVÁ TOLFI-SERVIS, Mokrance 334, 045 01 Moldava nad Bodvou 31396674  technické zabezpečenie a ozvučovacie služby v rámci podujatia , dňa 29.08.2018 480 €/ s DPH 17.08.2018 F120/2018  Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
84/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 00169111 zabezpečenie občerstvenia, pitného režimu, hygienických potrieb na podujatie 80,22 €/ s DPH 28.08.2018 F116/2018 Po stopách dargovských bojov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

85/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674  jedálne kupóny 130ks 520 €/ s DPH 30.08.2018 F121/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
86/18 ADAX plus s.r.o, ul.1.mája 1221/17, 09301 Vranou nad Topľou 36720674 dobové atrakcie pre deti v rámci podujatia dňa 23.09.2018 so začiatkom o 14:00hod. 250 € 10.09.2018 F131/2018 Festival starého umenie Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
87/18 LEO ALBUS o.z., Pod hradom 420, 07222 Strážske 42322839  ukážka stredovekej kuchzne s ochutnávkou jedla v rámci podujatia dňa 23.09.2018 350 € 10.09.2018 F142/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
88/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice- Šebastovce 44340559 tlač plagátov veľ.A3, pozvánky a letáky veľ. A5 v rámci podujatia 110 €/ s DPH 10.09.2018 F134/2018  Festival starého umania Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
88/II/18 MY HOME s.r.o., Mierová 1842/1, 060901 Snina 36731684 maliarske stojany atelierové 10ks 196,90 €/ s DPH 10.09.2018 F123/2018  Písaný a maľovaný Abov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
89/18 Fire Media, s.r.o., Rázusová 49, 04001 Košice 51041189  hra na dobových hudobných nástrojov a výstava dobových hudobných nástrojov v rámci podujatia 100€/ s DPH 10.09.2018 F141/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
90/18 Fire Media, s.r.o., Rázusová 49, 04001 Košice 51041189  vystúpenie zostkúpenia trúbačov Štátnej filharmónie Košice Bucinatores Excelsi dňa 23.09.2018 400 €/ s DPH 10.09.2018 F140/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
91/18 Konja o.z., Exnárová 8, Košice 04022 50459155 vystúpenie občianského združenia KONJA_študenti konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci podujatia dňa 21.09.2018 so začiatkom o 18:15hod. v kaštieli bv Nižnej Kamenici 150 €/ s DPH 10.09.2018 F139/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
92/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, Košice 04011 35530154  divadelné a šermiarske vystúpenia, tvorivé dielne pre deti ZŠ, v rámci podujatia v dňoch 18.,19.9.2018 vo Svinici 200 €/ s DPH 10.09.2018 F132/2018  Festival starého umenia  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
93/18 Divadelná a šermiarska spoločnosť Aramis, Humenská 3/A, Košice 04011 35530154  šermiarske vystúpenia a ohňová šou v rámci podujatia dňa 21.09.2018 v kaštieli Nižná Kamenica 360 €/ s DPH 10.09.2018 F133/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
94/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerové a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci podujatia v dňoch 21.9.2018 o 17:30 Nižná Kamenica -kaštieľ a 23.9.2018 o 14:30, Svinica _románsko gotický kostol 300 €/ s DPH 10.09.2018 F143/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
95/18 Milan Furma, Veľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myšľa 32560800 zabezpečenie prepravy predeti ZŠ v rámci podujatia dňa 18. a 19.9.2018

1 €/ 1km

5 €/1hod.

10.09.2018 F149/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
96/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia dňa 21.09.2018 Nižná Kamenica 126,25 €/ s DPH 10.09.2018 F135/2018  Festival starého umenia Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
97/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia v rámci podujatia v dňoch 24. - 28.09.2018 52,98 €/ s DPH 24.09.2018 F138/2018  Písaný a maľovaný Abov- tvorivý ateliér Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
99/18 Jaroslav Stolár, Kokšov Bakša 270, 04413 Kokšov Bakša 32557523  preprava detí v rámci podujatia dňa 28.09.2018 135 €/ s DPH 24.09.2018 F145/2018  Písany a maľovaný Abobv - tvorivý atelié  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

100/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 110ks 440 €/ s DPH 01.10.2018  F144/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
101/18 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, Košice, 040 01 51633230 kamerové a fotografické služby v rámci podujatia dňa 28.10.2018, v evanielickom kostole v Budimíri 240 € 22.10.2018  F165/2018 Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
102/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač letákjov a pozvánok v rámci podujatia  100 €/ s DPH 22.10.2018 F152/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
103/18 Zoltán Odler - stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 31964568 sololitová dosta a rez doštičiek 20x20 45,50 €/ s DPH 22.10.2018 F158/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
104/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 pitný režim 18 €/ s DPH 23.10.2018 F151/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
105/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 občerstvenie v rámci podujatia 81,17 €/ s DPH 23.10.2018 F163/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
106/18 Milan Furma, Veľká Nemecká 5, 04415 Nižná Myšľa 32560800 preprava účinkujúcich v rámci podujatia

1 €/1km

1hod.stojné 5 €

23.10.2018 F161/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
107/18 Zbor Sv.Cecílie,Alžbetina 14, 04001 Košice   vystúpenie zboru Sv.Cecílie v rámci podujatia v evanielickom kostole vc Budimíri 350 €/ s DPH 23.10.2018 F162/2018  Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
108/18 Pepetour s.r.o., Napajadlá 5, 040 12 Košice   preprava účinkujúcich v rámci podujatia 150 €/ s DPH 24.10.2018 F154/2018 Zborový spev Abova Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
109/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice 36570460 vývoz obsahu žumpy v areáli Pamätníka Víťazstva na dargovskom priesmyku 155,14 €/ s DPH 24.10.2018 F156/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení

110/18

elektronická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 120 ks 485,76/ s DPH 02.11.2018 F157/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
111/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 040 17 Košice-Šebastovce 44340559 výroba a tlač letákov, plagátov a pozvánok v rámci podujatia 100 €/ s DPH 05.11.2018 F168/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
112/18 Auvid Media s.r.o., Južná trieda 48/E, Košice, 040 01 51633230 kamerové a fotografické služby v rámci podujatia dňa 24.11.2018 v KD Koš.Polianka 150 €/ s DPH 05.11.2018 F175/2018  Co stre pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
113/18 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441   nájom priestorov:- sála KD, šatne, wc v rámci podujatia dňa 24.11.2018 o 17:00 hod. 200 €/ s DPH 05.11.2018 F173/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
114/18 Obecný úrad Košická Polianka, Košická Polianka 122, 04441   zabezpečenie stravy a občerstvenia v rámci podujatia dňa 24.11.2018 o 17:00 hod 150 €/ s DPH 05.11.2018 F181/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení
115/18  Spoločnosť FS Jahodná, Fábryho 13, 040 01 Košice  31961568 zabezpečenie hudobného sprievodu pre účinkujúcich, zabezpečenie katarínskej zábavy v rámci podujatia dňa 24.11.23018 o 178:00 hod  300 €/ s DPH  05.11.2018   F170/2018 Co stare pametaju, mlade utrimuju  Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení 
116/18  Fúra s.r.o., Jantárová 1,040 01 Košice     vrecia na odpad 3 rolky 16,50 / bez DPH /1rolka  05.11.2018  F176/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
117/18 OZ Jadlovec, Olše 70, Margecany   vystúpenie Fsk Jadlovec v ramci podujatia, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 300 € 05.11.2018 F182/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
118/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 tonery do tlačiarne HP 878,89 €/ s DPH 05.11.2018 F159/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
119/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 pc Triline Profi/ 130 ( 1151-8G, RAID) 621 €/ s DPH 05.11.2018 F166/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
120/18 DFS Krasňanka, K majeru 9, 04018 Košice-Krásna 506769938 vystúpenie Fsk Krasňanka v rámci podujatia, dňa 24.11.2018 v KD Košická Polianka 100 €/ s DPH 05.11.2018 F177/2018  Co stare pametaju, mlade utrimuju Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
121/18 Beki Desing, Repiková 279/1, 04017 KE-Šebastovce 44340559 dotlač a grafické úpravy knihy Spomienky z Dargovského bojiska

7,18 €/ks/ bez DPH ( kniha)

120 €/ bez DPH ( grafické úpravy

03.12.2018 F184/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  

122/18

elektrinická

UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava 31396674 jedálne kupóny 89 ks 356 €/ s DPH 03.12.2018 F171/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
123/18 Silvia Pitoňáková, SiGouPro, Vyšný Čaj 102, 04416 50299336 kamerove a fotografické služby, zhotovenie DVD záznamu v rámci Vianočného koncertu v Ruskove, dňa 09.12.2018 120 € 05.12.2018 F179/2018 Vianočný koncert Ruskov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
124/18 Zoltán Odler, stolárstvo Odler, Vyšný Čaj 9, 04416 48305928 drevené polotovary k tvorivým dielňam 50 ks 40,20 €/ s DPH 05.12.2018 F186/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
124/II/18 COOP Jednota Prešov, stavebné družstvo, Konštantínová 3, 08177 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci podujatia, dňa 09.12.2018 52,27 €/ s DPH 05.12.2018 F178/2018 Vianočný koncert Ruskov Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
125/18 Spev.súb.Tarnavčan, Trnava pri Laborci 163, 073 31 42252253 vystúpenie Speváckeho súboru Tarnavčan v rámci podujatia, dňa 16.12.2018 200 € 05.12.2018 F189/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
126/18 Fsk Roňva, Slanské Nové Mesto 56, 044 18 Kalša 42326818 vystúpenie Fsk Roňva v rámci podujatia, dňa 16.11.2018 120 € 05.12.2018 F191/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
127/18 Folkorny súbor Košičan, Zajačia 13, KE - Vyšné Opátske 42251931 vystúpenie FS KoŠičan v rámci podujatia, dňa 16.11.2018 150 € 05.12.2018 F188/2018  Vianočný koncert Nižná Kamenica Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
128/18 Imrich Čulka, Dénešova 5, 040 23 Košice 33595534 servis a oprava motorového vozidla Škoda Octavia 1,9TDi, KS 602CU 318,26 €/ s DPH 05.12.2018 F185/2018   Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
129/18 RAMcom s.r.o., Poštová 14,040 01 Košice 1 43889395 toner HP CE740A čierny 140,06 €/s DPH 20.12.2018 F190/2018    Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
130/18 Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5,07617 Nižný Žipov 00331775 vystúpenie FSk Žipovčan dňa 29.12.2018 v Košickej Belej 120 € 21.12.2018 F193/2018  Zimný folklórny večer Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení  
131/18 Coop Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77 Prešov 0169111 zabezpečenie občerstvenia a pitného režimu 65,16 €/ s DPH 27.12.2018     Mgr.D.Vojtková Částová, pover.riadení