dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

      

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677 

 

 

 

 

 

...................................................................................................... ....2017............................................

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 16. 3. 2017 Ďurkov /                                 výsledky       hodnotenie poroty              

ŠAFFOVA OSTROHA/ 26.3.2017 Bidovce /                                    výsledky         

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 7.4. - 8.4.2017/                             výsledky        hodnotenie poroty

STRUNOBRANIE / 5.5.2017 Haniska/                                             výsledky

 

........................................................................................................  2016..............................................................................................

 

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 17. 3. 2016 Ďurkov /                                    výsledky        hodnotenie poroty

ŠAFFOVA OSTROHA/ 3. 4. 2016 Ždaňa /                                       

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE  / 15.4. - 16.4.2016 Košice /            výsledky        hodnotenie poroty

DARGOVSKÁ RUŽA  / 30.4.2016 Košice /                                         výsledky

 

...........................................................................................................2015.............................................................................................

DARGOVSKÁ RUŽA  / 2. 5. 2015 Svinica /                                        výsledky

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 16. - 17. 4. 2015 Košice / výsledky                                                                            

ŠAFFOVA OSTROHA   / 21.3.2015  Bidovce /                                  výsledky

NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ   / 20. 2. 2015  Košice /                      výsledky

.