dargov_obr

  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677, 0917 525 665

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

...................................................................................................... ....2019............................................

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 13. 3. 2019 Ďurkov /                                       výsledky          hodnotenie poroty

ŠAFFOVA OSTROHA/ 31.03.2019 Bidovce /                                        výsledky

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  / 03. 04. 2019 ZUŠ Bernolákov a 26 /    výsledky poézia                       výsledky próza

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 11.4. - 12.4.2019/                              výsledky

DARGOVSKÁ RUŽA / 28.4.2019/                                                           výsledky

 

 

 

...................................................................................................... ....2018............................................

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 15. 3. 2018 Ďurkov /                             výsledky          hodnotenie poroty

ŠAFFOVA OSTROHA/ 08.04.2018 Bidovce /                              výsledky

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 13.4. - 14.4.2018/                     výsledky           Hodnotenie Zlatá priadka       Hodnotenie Divadlo a deti

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  / 18. 4. 2018 ZUŠ Bernolaková /           výsledky poézia      výsledky próza

NOSITELIA TRADÍCIÍ  / 20. 5. 2018 Čaňa /                                  hodnotenie

 

...................................................................................................... ....2017............................................

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 16. 3. 2017 Ďurkov /                                 výsledky       hodnotenie poroty              

ŠAFFOVA OSTROHA/ 26.3.2017 Bidovce /                                    výsledky         

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 7.4. - 8.4.2017/                             výsledky        hodnotenie poroty

STRUNOBRANIE / 5.5.2017 Haniska/                                             výsledky

 

........................................................................................................  2016..............................................................................................

 

DIVADELNÝ ĎURKOV  / 17. 3. 2016 Ďurkov /                                    výsledky        hodnotenie poroty

ŠAFFOVA OSTROHA/ 3. 4. 2016 Ždaňa /                                       

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE  / 15.4. - 16.4.2016 Košice /            výsledky        hodnotenie poroty

DARGOVSKÁ RUŽA  / 30.4.2016 Košice /                                         výsledky

 

...........................................................................................................2015.............................................................................................

DARGOVSKÁ RUŽA  / 2. 5. 2015 Svinica /                                        výsledky

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE / 16. - 17. 4. 2015 Košice / výsledky                                                                            

ŠAFFOVA OSTROHA   / 21.3.2015  Bidovce /                                  výsledky

NA TEJ LÚKE, NA ZELENEJ   / 20. 2. 2015  Košice /                      výsledky

.