dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

19. Divadelný Ďurkov 2019

Divadelný Ďurkov je regionálnou postupovou súťažnou prehliadkou. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Je to suťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla a zároveň aj súťažná prehladka amatérskych divadelných súborov dospelých a mládežníckych amatérskych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenančnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je mládež a dospelé publikum.Postupová súžažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Regionálneho kolo súťaže Divadelný Ďurkov

Termín súťaže13.03.2019 - KD Ďurkov

Termín uzávierky01.03.2019

Propozície: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

                    http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/