dargov_obr  

 

Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)

prešli dňom 1.novembra 2012 do správy Kultúrneho centra Abova, kultúrneho zariadenia KSK. 

 

e-mail: kultura.abova@vucke.sk      tel.č.  055/696 58 07 , 0917 525 677

Otváracie hodiny Sieň bojovej slávy

 

 

Detské divadelné Košice 2019

Detské divadelné Košice sú krajskou postupovou súťažnou prehliadkou. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Krajská postupová súťaž predchádza regionálnu súťažnú prehliadku v jednotlivých regiónoch. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ďalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

23. ročík Detské divadelné Košice - malá krajská scénicka žatva

Termín súťaže: 11.- 12.04.2019 v CVČ Domino, Popradská 86, Košice

Termín uzávierky: 29.03.2019

Propozície: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

                                  http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/divadlo-a-deti/